ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ VE BAHAR YARIYILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
ONLİNE-ÖNKAYIT DUYURUSU
GENEL BİLGİ:
1) YÖK’ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ve güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında açılacak olan Sertifika
programı için Üniversitemize toplam 750 kontenjan verilmiştir (Bu kontenjanın 600’ü
Çukurova Üniversitesi’ne 150’si ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne tahsis
edilmiştir).
2) Üniversitemize tahsis edilen kontenjanlar Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimi’nin
10.10.2014 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda aşağıda belirtilen şekilde hem halen 4.
Sınıflarında öğrenim gören (uzatmalılar dahil) öğrencilere, hem de mezun olanlara
tahsis edilmiştir.
3) Ön kayıt Başvuruları http://formasyon.cu.edu.tr/
Adresinden Online olarak 15.10.2014 saat 10.00 - 21.10.2014 saat 23.59 tarihleri
arasında yapılacaktır.
4) Dersler mesai saatleri dışında 2 Dönem Halinde yapılacak ve en geç Temmuz 2015
sonunda tamamlanacaktır.
5) Ön kayıt yaptıran öğrencilerin programa alınmasında Ç.Ü. Senatosunun belirleyeceği
kriterler temelinde (Genel Not Ort., Mezuniyet Puanı, Mezuniyet yılı vb.)
değerlendirmeler yapılarak yerleştirmeler gerçekleştirilecektir. Değerlendirmede
ALES puanı aranmayacaktır.
6) Kontenjanların dolmaması durumunda yedek öğrenciler kayıt yaptırabilecek, her
programın boş kontenjanı öncelikle kendi içinde yeniden değerlendirilecek, buna
rağmen yine de kontenjanın dolmaması durumunda ise bu boş kontenjanlar MEB
tarafından ihtiyaç duyulan atamaya esas alanlar olan; İlahiyat, Türk Dili ve Edebiyatı,
Görsel Sanatlar/Resim, Müzik ve Matematik programlarına aktarılacaktır.
7) Açılan Programın ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027
TL) Güz ve Bahar Dönemi başında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra
herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade
edilemeyecektir.
8) Ç.Ü. ve OKÜ öğrencileri sadece kendi Üniversitelerine, tüm üniversitelerden mezun
olmuş öğrenciler (Ç.Ü. ve OKÜ de dahil) ise tercih ettikleri sadece bir Üniversiteye
(Ç.Ü.veya OKÜ.’ye) tahsis edilen kontenjana başvuru yapabilirler.
9) Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarına devam eden öğrenciler sadece
Çukurova Üniversitesine ayrılan kontenjanlardan yararlanabileceklerdir.
10) Başvuru alınacak programlar ve ayrılan kontenjanlar şöyledir (*):
KONTENJANLAR:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sıra
Program adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BESYO Antrenörlük Eğt. Bölümü
BESYO Spor Yön. Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
İlahiyat
Görsel Sanatlar/Resim
Konservatuar/Müzik
Seramik ve Cam Tekn.
Sağlık
TOPLAM
KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(**)
Sıra
Program adı
1
2
3
4
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Kimya
Biyoloji
TOPLAM
Verilen
Toplam Kont
60
30
100
90
50
50
50
90
10
10
10
50
600
4. Sınıf
Öğrencisi
42
21
70
63
35
35
35
63
7
7
7
35
420
Mezun
Verilen
Toplam Kont
78
15
32
25
150
4. Sınıf
Öğrencisi
58
11
23
18
110
Mezun
18
9
30
27
15
15
15
27
3
3
3
15
180
20
4
9
7
40
(*) MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 9 no'lu kararının ekinde ve buna
ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yer alan ve öğretmenliğe
kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim programları ile Üniversitemizin Lisans programları göz önünde
bulundurularak Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenmiştir.
(**) Başvuru ve yerleştirmeler sonucunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden kontenjan
artarsa bu kontenjanlar Ç.Ü.’programları için kullanılabilecektir.
ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT İŞLEYİŞ TAKVİMİ:
İŞLEMLER
Başvuru işlemleri
Asıl ve Yedek Listelerinin İlanı
Kesin Kayıtlar
Yedek Kayıtlar-1
Yedek Kayıtlar-2 (Gerekirse)
Yedek Kayıtlar-3 (Gerekirse)
Güz Yarıyılı Eğitim Öğretimi
BAŞLANGIÇ
15.10.2014/Saat 10.00
24.10.2014
27.10.2014/Saat 09.00
05.11.2014/Saat 09.00
06.11.2014/Saat 09.00
07.11.2014/Saat 09.00
17.11.2014
BİTİŞ
21.10.2014 Saat: 23.59
03.11.2014 Saat: 18.00
05.11.2014 Saat: 18.00
06.11.2014 Saat: 18.00
07.11.2014 Saat: 18.00
Download

2014-2015 Pedagojik Formasyon için Tıklayınız..