CRN 21711
Öğretim Üyeleri:
MAK 418 KAYNAKLI TASARIM VE İMALAT
2013/2014 BAHAR YARIYILI
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU, Oda No: 231 [email protected]
Prof. Dr. Murat VURAL, Oda No: 232 E-mail: [email protected]
Ofis saatleri
:
Salı: 10:30-12:30; Çarş.: 08:30-10:30, Perş.:08:30-10:30
Dersin Amacı:
1. Kaynaklı yapıların değişik kriterlere göre tasarım prensiplerinin açıklanması,
2. Metallerin kaynağa uygunluğunun açıklanması
3. Kaynak planlarının ve değişik sanayi dallarındaki uygulamalarının tanıtımı
4. Kaynak süreksizliklerinin tespiti ve değerlendirilmesinin açıklanması
5. Kaynaklı imalatta kalite ve etkileyen parametrelerin açıklanması
6. Kaynak ve NDT personelinin eğitim ve sertifikalandırılmasının tanıtımı
Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler:
1. Kaynaklı konstrüksiyonların değişik kriterlere göre tasarımı ve hesabı
2. Metallerin kaynağı için uygun parametrelerin seçilmesi
3. Kaynak planının hazırlanması
4. Kaynak süreksizliklerinin tanınması, değerlendirmesi ve giderilmesi
5. Kaynaklı imalatta kalitenin sağlanmasına yönelik parametrelerin tespit ve kontrolü
6. Kaynak ve NDT personelinin eğitilmesi ve seçilmesi
Ders Kitabı (Notu):
1. “Metallerin Kaynağa Uygunluğu Ders Notları”, Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU,
2. “Kaynaklı Tasarım ve İmalat Ders Notları”, Prof. Dr. Murat VURAL
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar:
1. Welding Handbook, Vol. 1, 2, 3, 4 American Welding Society (AWS)
2. Welding Skills and Technology, Jessus, McGraw Hill, 1992
3. Dergiler: Welding Journal (AWS); Schweissen und Schneiden (DVS) ve standartlar
Dersin Uygulanması:
1. Ders süresince 2 ödev verilecektir. 1 ödev kaynak metalurjisi konularıyla, diğeri ise kaynaklı tasarım ve imalat
konularıyla ilgili olacaktır. 2 ödevin gereken nitelikte ve tarihte teslimi dersten vize alınması için şarttır.
Ödevlerin teslim tarihi, her konunun yıl içi sınav başlangıcıdır.
2. 2 adet yıl içi sınavı olacaktır. Telafisi olmayan bu sınavlar 17 Mart 2014 ve 13 Mayıs 2014 Pazartesi günleri
ders saatinde yapılacaktır.
3. Dersle ilgili duyurular 232 No.lu odanın önündeki panoda yapılacaktır.
Haftalık program:
Hafta No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin Başarı Değerlendirmesi:
Faktör
Yıl içi sınavları
Ödevler
Yılsonu sınavı
Toplam
Gün
10 Şubat
17 Şubat
24 Şubat
03 Mart
10 Mart
17 Mart
24 Mart
31 Mart
07 Nisan
14 Nisan
21 Nisan
28 Nisan
04 Nisan
11 Mayıs
Konu
Dersin Tanıtımı ve giriş
Kaynak metalürjisi
Kaynak metalürjisi
Kaynak metalürjisi
Kaynak metalürjisi
1. Yıliçi sınavı
Kaynaklı tasarım
Kaynaklı tasarım
Kaynaklı tasarım
Kaynaklı tasarım
Kaynaklı imalat
Kaynaklı imalat
2.Yıl içi sınavı
Kaynaklı imalat
Yüzde Ağırlığı
40
10
50
100
Ödevler:
Ödevlerin içerikleri, konuyu başka bir araştırmaya gerek bırakmayacak derecede doyurucu olmalıdır. Her bir ödev,
kapak sayfası hariç en az 8 A4 sayfası olmalıdır. Ödevin kapağında, öğrencinin adı ve numarası, dersin adı ve CRN’si,
ödev no., öğretim üyesi ve ödev başlığı verilmelidir.
Download

ders uygulama belgesı 2014