SĠRKÜLER
2014/19
SĠRKÜLERĠN
Tarihi
: 04.08.2014
Konusu
: 2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.06.2014
Tarihli Döviz Kurları
Mevzuat
: 27.12.1998 Tarih ve 23566 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 217 Seri Nolu
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
30.06.2014 İTİBARİYLE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI
Geçici Vergi ile ilgili olarak 27.12.1998 Tarih ve 23566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 217 Seri
Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve
Alacakların Değerlemesi” başlıklı 3.1. bölümünde geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar
ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de geçici vergi
döneminin kapandığı tarih (30.06.2014) itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak belirleneceği
belirtilmektedir.
Buna göre 2014/ 2. dönem geçici vergi hesaplamalarında kullanılacak 30.06.2014 tarihli bazı yabancı
paraların Merkez Bankası Döviz Alış Kurları aşağıdaki gibidir.
1 ABD Doları
1 Euro
1 İngiliz Sterlini
1 Suudi Arabistan Riyali
100 Japon Yeni
2.1234
2.8919
3.6094
0.56617
2.0894
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ġTĠ.
SENA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġTĠ.
Namazgah, Ġzzettinbey Cad. Bayrak ĠĢ Mrk. A Blok No: 9/9 34696 Üsküdar / ĠSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
27 HAZĠRAN 2014 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELĠRLENEN GÖSTERGE
NĠTELĠĞĠNDEKĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 06/27/2014 by the Central Bank of Turkey
BÜLTEN NO: 2014/124
DÖVİZ
DÖVİZ
EFEKTİF
EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ
ALIŞ
SATIŞ
ALIŞ
SATIŞ
CURRENCY
EXCHANGE RATES
EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying
Selling
Buying
Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI
2.1234
2.1272
2.1219
2.1304
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI
1.9957
2.0087
1.9865
2.0208
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU
0.38718
0.38908
0.38691
0.38997
EUR/TRY 1 EURO
2.8919
2.8971
2.8899
2.9014
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ
3.6094
3.6282
3.6069
3.6336
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI
2.3722
2.3874
2.3686
2.3910
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU
0.31308
0.31633
0.31286
0.31706
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI
1.9834
1.9923
1.9761
1.9999
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI
7.4908
7.5889
7.3784
7.7027
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU
0.34540
0.34772
0.34516
0.34852
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.56617
0.56719
0.56192
0.57144
JPY/TRY 100 JAPON YENİ
2.0894
2.1032
2.0817
2.1112
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI
1.4703
1.4895
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ
0.65528
0.66386
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ
0.06276
0.06358
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ
0.00824
0.00835
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI
0.33956
0.34400
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ
0.02138
0.02166
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI
1.0615 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI
5.4757 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI
0.8931 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI
6.7533 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI
101.38 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI
1.0691 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI
6.1326 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI
3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO
1.3619 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ
1.7027 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI
3.5477 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI
1.4361 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI
3.2223 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI
33.64 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI
25630 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI
6.2183 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI
98.74 PAKİSTAN RUPİSİ
SDR/USD
SDR/TRY
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1.54444 ABD DOLARI
3.2824 TÜRK LİRASI
SENA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġTĠ.
Namazgah, Ġzzettinbey Cad. Bayrak ĠĢ Mrk. A Blok No: 9/9 34696 Üsküdar / ĠSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak