KONGRE BAŞKANI
Ecz. Erdoğan ÇOLAK
TEB Merkez Heyeti Başkanı
KONGRE SEKRETERYASI
Ecz. Arman ÜNEY
Prof. Dr. Ahmet BAŞARAN
TEB Merkez Heyeti II. Başkanı
TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı
KONGRE YÜRÜTME KURULU
Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Ecz. İsmail BAŞDİL
Ecz.Aynur YILDIZ Ecz.Murat Levent KOÇAK
Ecz.Bülent VAREL Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECİ
Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU Ecz.Ferda Esin DEMİRTOK İYİEL Ecz.Yavuz TATAR Ecz.Sertaç ÖZMEN
Uzm.Ecz.M.Hakan Akcan
Ecz.Burçin Şevket Hamavioğlu
TEB Merkez Heyeti Genel Sekreteri
TEB Merkez Heyeti Saymanı
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TEB Denetleme Kurulu Başkanı
TEB Denetleme Kurulu Üyesi
TEB Denetleme Kurulu Üyesi
KONGRE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
Prof.Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR Prof.Dr. Mehmet Cengiz YAKINCI Av.Hüseyin ÖĞÜŞLÜ Prof.Dr. Maksut COŞKUN
Prof.Dr. Bülent GÜMÜŞEL
Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM
Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
KONGRE SEKRETERLERİ
Ayşen ÇATAK YALMAN
Ecz. Ceren UYAR
Meltem TÜRKER
Remzi ALTUNPOLAT
S. Aslı YÜRÜR MERAN
Ecz. Vildan ÖZCAN
KONGRE BAŞKANINDAN
12.TÜRKİYE ECZACILIK
KONGRESİ TEMALARI
“BİLGİ İLAÇTIR”
Değerli Meslektaşım,
Bu yıl, 25-27 Eylül 2014 tarihlerinde 12. Türkiye Eczacılık Kongremizi Ankara Congresium’da
“Bilgi İlaçtır: Eczacılık mesleği için... Eczacılar İçin... Toplum İçin... Mesleki Birliktelik İçin...”
teması ile gerçekleştiriyoruz.
Bilmek, bilmeyi bilmek ve neyi bilmediğini bilmek; hem toplum sağlığı için, hem mesleki ge-
“İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinde Güvenlik, Etkinlik ve Kalite” ile “Geçmişten Geleceğe Eczacılık Mesleği” ana başlıkları altında detaylandırdığımız oturumlarla sağlık, ilaç ve eczacılığı ilgilendiren hemen
her konuyu enine boyuna tartışmak, yeni ufuklar kazanmak, sağlık sistemi, toplum sağlığı ve eczacılık mesleği için yolumuzu aydınlatacak sonuçlara ulaşmak istiyoruz.
•
lişimimiz için hem mesleki stratejileri geliştirmede şeffaflık için anahtar kavramlar. O nedenle
bu kongremizde hastalarımızın sağlık okuryazarlığından kendi mesleki gelişimimize kadar her
konuyu tartışacak ve sonuçlara ulaşacak bir platform yaratmayı amaçladık.
2009 yılında Türk Eczacıları Birliği’nin önerisiyle İstanbul’da yapılan Dünya Eczacılık Kongresi’nde
Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 25 Eylül, Dünya Eczacılık Günü olarak seçilmişti. Biz de
bu nedenle, Beşinci Dünya Eczacılık Günü’nü Dünya Eczacılık Federasyonu Başkanı’nın Kongremizin ilk günü vereceği açılış semineri ile kutlayacağız.
İki yılda bir yaptığımız Eczacılık Kongreleri meslektaşlarımızın, ilaç sanayicilerinin, kamunun,
siyasetçilerin biraraya gelerek görüş alışverişi yaptığı, bilimsel ve sosyal programı ile son derece
öğretici ve geliştirici, en geniş bilimsel platform olma işlevini üstleniyor. Bizler, eczacılar için tartışma, bilimsel üretim ve paylaşım alanları yaratmayı meslek örgütümüzün birincil işlevlerinden
bir tanesi olarak görüyoruz.
Hepinizi bu değerleri ve değerli katılımcıların fikirlerini paylaşacağımız, tartışacağımız 12. Türkiye Eczacılık Kongresi’nde görmeyi diliyoruz.
Ecz. Erdoğan ÇOLAK
12 inci Türkiye Eczacılık Kongresi Kongre Başkanı
•
İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinde Güvenlik, Etkinlik ve Kalite
–
İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikaları
–
İlaca ve Diğer Sağlık Ürünlerine Güvenli Erişim
–
Sağlık Okuryazarlığı ve Bilgiye Erişim
–
Eczacılık Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
–
Reçetesiz İlaçlar ve İlaçta Reklam
–
Akılcı İlaç Kullanımı
Geçmişten Geleceğe Eczacılık Mesleği
–
Geçmişe Bakmak, Geleceği Şekillendirmek…
–
İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar
–
Sağlıkta Değer Yaratan Eczaneler ve Meslek Hakkı
–
Aile Eczacılığı Modeli
–
Eczacılık Etiği ve Mesleki Değerler
–
Sağlık Alanında İstihdam ve İşgücü Planlaması
–
Yeni İlaçlar ve Gelecek
BİLDİRİ VERME KOŞULLARI
12. Türkiye Eczacılık Kongresi’nde, Kongre Mesajımızda ve konu başlıklarında belirtilen temaları işleyen
çalışmalar ile eczacılık alanında bilimsel ve teknik araştırmaları içeren özgün çalışmalar bildiri olarak
sunulabilecektir.
•
Bildiri, kurum, kuruluş, grup veya kişi adına verilebilir.
•
Kurum, kuruluş, grup adına sunulacak bildirilerde, bildiriyi sunacak kişinin adı açıkça belirtilmelidir.
•
Bildiriler sözlü veya poster şeklinde olacaktır. Bildirilerin sunulması ve tartışmalar toplam 20
dakika ile sınırlandırılmıştır.
•
Hazırlanacak bildiri özetlerinde; konu, amaç, yöntem, sonuçlar ve tartışmalar açık ve anlaşılır
biçimde belirlenmelidir.
•
Bildiri özetlerinin, “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto ile 200 sözcüğü aşmayacak şekilde word belgesi olarak hazırlanması gerekmektedir.
•
Bildiri sahipleri, özetle birlikte, adlarını, soyadlarını, mesleklerini, bulundukları görevleri, özgeçmişlerini, açık adreslerini, telefonlarını ve sürekli kullandıkları e-posta adreslerini mutlaka
belirtmelidir. Bildiri ile ilgili tüm yazışmalar belirtilen e-posta adresi ile gerçekleştirilecektir.
•
Bildiriler, internet aracılığıyla www.eczacilikkongresi.teb.org.tr adresinden online bildiri modülü ile kabul edilecektir. Gönderilen bildiri onaylandıktan sonra, bir nüsha çıktısının alınıp
saklanması gerekmektedir.
•
Bildiri özetlerinin en geç 23 Temmuz 2014 tarihine kadar Kongre Yürütme Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir. Tüm bildiriler “Kongre Bilimsel Danışma Kurulu” ve “Kongre Yürütme Kurulu” tarafından değerlendirilecektir. Kabul-red yazıları 01 Ağustos 2014 tarihinden
itibaren e-posta yolu ile katılımcılara iletilecektir. Bilgilendirme sadece belirtilen e-posta
adresine yapılacaktır.
KAYIT BİLGİLERİ
KONGRE ÜCRETLERİ
Serbest Eczacı
500 TL
Kamu Eczacısı
300 TL
Öğrenci (Lisans/Yüksek Lisans)
150 TL
Kongre katılım ücretlerine, bütün bilimsel oturumlar, kahve molaları, öğle yemekleri, akşam
yemeği, kongre çantası ve özet kitabı dahildir.
Kayıt işlemleri, internet aracılığıyla www.eczacilikkongresi.teb.org.tr adresinden online olarak
da yapılabilecektir.
Kayıt işlemlerini internet aracılığıyla yapmayacak kişilerin ekteki kayıt formunu doldurarak en
geç 25 Ağustos 2014 tarihinde ulaşacak şekilde aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.
Kongre Kayıt İletişim için:
Aslı YÜRÜR MERAN – Ecz. Ceren UYAR
Telefon Numarası: 0 312 409 8125
Faks Numarası: 0 312 409 8109
Adres:
Türk Eczacıları Birliği
Willy Brandt Sok. No:9 Cinnah Caddesi
ÇANKAYA - ANKARA
Hesap Numarası:
Banka Adı:
T. İş Bankası A.Ş.
Banka Hesap Adı:
Türk Eczacıları Birliği
•
Kongre Programı 20 Ağustos 2014 tarihine kadar bildirilecektir.
Banka Şube:
Farabi Şube – 4240 Şube Kodu
•
Poster Sunumlar; posterler 90 cm eninde ve 120 cm boyunda olmalıdır. Kongre süresince
poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve posterler 09.00-18.00 arası sergilenebilecektir.
Banka Hesap No:
397381
IBAN:
TR260006400000142400397381
•
Sözlü sunum yapacak kişilerin, sunumundan en geç 3 saat önce veya sabah sunumları için bir
önceki gün öğleden sonra kongre merkezinde yer alacak sunum kontrol odasında sunumlarını (CD/DVD veya USB Bellek ile) kontrol etmeleri gerekmektedir.
•
Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Kongre kayıt işlemleri ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı
[email protected] adresine iletebilirsiniz.
KONGRE YERİ
11.Türkiye
Eczacılık
Kongresi
12.TürkiyeEczacılık
Eczacılık Kongresi
11.Türkiye
Kongresi
CONGRESIUM ANKARA
18-21
Ekim
2012-Rixos
Otel/Ankara
25-27
Eylül
2014
– Congresium
Ankara
18-21
Ekim
2012-Rixos
Otel/Ankara
ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
Söğütözü Caddesi No:1/A, 06510 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
KONGREKAYIT
KAYITFORMU
FORMU
KONGRE
Telefon : +90 (312) 285 0 385 Faks: +90 (312) 285 0 057
Ünvan
Ünvan
OTEL BİLGİLERİ
Ad/Soyad
Ad/Soyad
OTEL
Single
Double
T.C.
Kimlik
T.C.
Kimlik
NoNo
Marriott Otel *****
* Kongre Merkezine 600 mt.
320 TL
Movenpick Otel *****
*Kongre Merkezine 500 mt.
300 TL
330 TL
Bilkent Otel *****
* Kongre Merkezine transfer sağlanacaktır. 6 km.
250 TL
300 TL
Radisson Sas Otel *****
* Kongre Merkezine transfer sağlanacaktır. 6 km.
180 TL
200 TL
•
•
•
•
350 TL
Bağlı
Olduğu
Bağlı
Olduğu
Eczacı
Odası
Bağlı
Olduğu
Eczacı
Odası
Eczacı Odası / Fakülte
Telefon
Telefon
Faks
Faks
Konaklama talepleri otellerin müsaitlikleri doğrultusunda konfirme edilecektir.
Belirtilen konaklama ücretleri 1 gecelik, oda-kahvaltı ve ücretlere KDV dahildir.
Yapılacak iptal talebi yazılı olarak bildirilmelidir.
25 Temmuz 2014 tarihinden sonra yapılacak iptallerde iade yapılamaz.
Kongre kaydı ve konaklama işlemleri, internet aracılığıyla www.eczacilikkongresi.teb.org.tr
adresinden online olarak da yapılabilecektir.
Kongre kaydı ve konaklama işlemlerini internet aracılığıyla yapmayacak kişilerin, kayıt ücretini belirtilen hesap numarasına yatırdıklarını gösterir dekontu ve ekteki kayıt formunu en
kısa sürede aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.
Adres
Adres
E-posta
E-posta
Haberleşme
Adresi
Haberleşme
Adresi
Katılım
Türü
Katılım
Türü
Serbest
Eczacı
Serbest
Eczacı
Bildiri
Katılmak
İstiyorum Sözlü
Sözlü
Bildiri
Bildiri
ileile
Katılmak
İstiyorum
Bildiri
İlgili
Olduğu
Konu
İlgili
Olduğu
Konu
Kamu
Eczacısı
Kamu
Eczacısı
Poster
Poster
Öğrenci
Öğrenci
(Lisans/Yüksek
Lisans)
(Lisans/Yüksek
Lisans)
Diğer
Diğer
KONAKLAMA
KONAKLAMA
KAYIT FORMU
KAYIT FORMU
Lütfen
Oteli Belirtiniz
Belirtiniz
LütfenKonaklamak
Konaklamak İstediğiniz
İstediğiniz Oteli
OTEL
OTEL İSMİ:
İSMİ:
KONAKLAMA
5. Kişi
4. Kişi
3. Kişi
2. Kişi
1. Kişi
Ad-Soyad
Otele
Giriş Tarihi
Otelden
Çıkış Tarihi
T.C. No:
Tel No:
T.C. No:
Tel No:
T.C. No:
Tel No:
T.C. No:
Tel No:
T.C. No:
Tel No:
Konaklama
Single Double
Gün Sayısı
Download

Kongre Kitapçığını İndirmek İçin Tıklayınız.