ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
DoğumYeri Tarihi
Ünvanı
Medeni Durumu
Lisan
: CEREN TURAN
: ISTANBUL, 19.10.1983
: Küratör & Proje Yöneticisi (MA)
: Bekar
: Türkçe, İngilizce
Lisans Eğitimi ve Sonrası
Derece
Lisansüstü
Lisans
Üniversite
Yıl
Media and Cultural
Studies –Medya ve
Kültürel Çalışmalar
University of Sussex
2010- 2011
Sanat Yönetimi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Alan
School of Media, Film and
Music
Yıldız Teknik Üniversitesi
2003-2007
Akademik Ünvanlar
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTARA TEZLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
DOKTORA TEZLERİ
YAYINLAR
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN
BİLDİRİLER
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN
BİLDİRİLER
DİĞER YAYINLAR
▫
Turan, C 2013, ‘Osman, Ufukta’ Evdeyizbiz
Bakınız: http://evdeyizbiz.com/eskisayilar/sayi02/0213-dekoyasam-05.html [20 Temmuz 2014]
▫
Turan, C 2013, ‘İstanbul’un Güncel Sanatı: Şubat 2013’ Evdeyizbiz
Bakınız: http://evdeyizbiz.com/eskisayilar/sayi03/0313-deko-yasam-06.html [20 Temmuz 2014]
▫
Turan, C 2013, ‘Eco Art: İnsanın Doğayla Dengesinde Sanatsal Sürdürülebilirlik’ Evdeyizbiz
Bakınız: http://evdeyizbiz.com/eskisayilar/sayi04/413-deko-yasam-06.html [20 Temmuz 2014]
▫
Turan, C 2013, ‘İnsanda Hayvana Dair: Kira O’Reilly & Helena Hunter’ Evdeyizbiz
Bakınız: http://evdeyizbiz.com/eskisayilar/sayi05/513-dekoyasam-13.html [20 Temmuz 2014]
▫
Turan, C 2013, ‘Kelebek Etkisinin Düşünsel Açılımları: Berat Işık Videosu Üzerine Bir İnceleme’
Yayınlanmamış makale (Haset, Husumet, Rezalet Grup Sergisi, ARTER, Ocak-Nisan 2013)
Bakınız: http://www.cerenturan.com/#!kelebek-etkisi/c4uc [20 Temmuz 2014]
▫
Turan, C 2013, ‘Evlenince Haber Ver’ Yayınlanmamış makale (Evlenmeden Olmaz, Ayşegül Şağbaş
Kişisel Sergisi, Galeri Zilberman, Ocak 2013)
Bakınız: http://www.cerenturan.com/#!kelebek-etkisi/c4uc [20 Temmuz 2014]
▫
Turan, C 2012 ‘VERTIGO: Çeliğin Soğukluğunda Yükselen Hipergerçek Ütopya’ Vertigo Sergi Kataloğu,
Seydi Murat Koç Kişisel Sergisi, Çağla Cabaoğlu Galeri, Istanbul
▫
Turan, C 2012 ‘Görünenin Dışındaki Özdeşlik’ Hangisi Daha Gerçek? Sergi Kataloğu, Gökhan Deniz
Kişisel Sergisi, Çağla Cabaoğlu Galeri, Istanbul
▫
Turan, C 2012 ‘Sanatın Bilimle Dengesinde Alternatifler’ Alternatif Sergi Broşürü, Lolita Asil Kişisel
Sergisi, Contemporary Istanbul ‘12, Istanbul
KİTAPLAR
ARAŞTIRMALAR
RAPORLAR
TEZLER
▫
Lisansüstü – “Art of Seduction: Aspects of Eroticism in Contemporary Art by Women Artists”
University of Sussex, School of Media, Film and Music, Supervisor: Dr. Niall Richarson, Sep. 2011
▫
Lisans – “Baştan Çıkarma Üzerine Bir Sergi Projesi”
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Danışman: Levent Çalıkoğlu, Haz. 2007
TERCÜMELER
ORGANİZASYONLAR
GAZETE YAZILARI
ÇALIŞTAYLAR
SERGİ-KONFERANS-DİA GÖSTERİSİ
SÖYLEŞİLER
▫
Galeri Konuşmaları: “Vertigo” sergisi üzerine, Çağla Cabaoğlu Galeri, Ekim 2012
Katılımcılar: Marcus Graf, Fırat Arapoğlu, Ceren Turan, Seydi Murat Koç
▫
Galeri Konuşmaları: “Hangisi Daha Gerçek?” sergisi üzerine, Çağla Cabaoğlu Galeri, Kasım 2012
Katılımcılar: Seda Yavuz, Ceren Turan, Fırat Arapoğlu
PROJELER
▫
“SAMİMİYETLE HACKLENDİM | HACKED ME IN INTIMACY”
ARK Kültür, İstanbul
5 Eylül-5 Ekim 2013
Küratör & Proje Yöneticisi: CEREN TURAN
Sanatçılar: Ali Alışır, Güneş Çınar, Özgür Demirci, Korhan Erel, Nur Gürel, Ahmet Can Mocan, Julie
Upmeyer
Serginin kavramsal çerçevesi, günümüzün hakim sistemleriyle mücadele etmeye zorlanan bireylerle
ilişkili olarak, ödün verme, karşı koyma ve boyun eğme kavramlarını kapsamaktadır. Birey, şehir ve
yaptırımlar ilişki üçgeni dikkate alınarak, sanatçıların hem şehir insanları hem de yaratıcı kültür
endüstrisinin çalışanları olarak, günlük yaşam deneyimlerinin sanatsal izdüşümleri irdelenmektedir.
Tüm bunlar bu şehrin (İstanbul) günlük akışı içinde sanatçıların kişisel ve duygusal dışavurumlarının
yaratısal ifadeleridir.
▫
“SİHİRLİ KELİMELER | MAGIC WORDS”
Stanica Gallery, Slovakya 11 Haziran – 10 Temmuz 2009
Küratör & Proje Yöneticisi: CEREN TURAN
Sanatçılar: Peter Barenyi, Deniz Beşer, Pavlina Fichta Cierna, Anton Cierny, Özgür Demirci, Roberta
Gentry, Ulaş Güneş Kacargil, Peline Mounier, Serter Tırmık
Serginin konsepti, sanatçıların kendi işlerini, sanat ortamına sağladıkları katkılar ve yaratıcı süreçlerinin
analizi bağlamında yorumlamalarını temel alır. Günümüz sanat ortamında sanatçı olma meselesi, her
sanatçı tarafından kendi deneyimleri, hayata, sanata ve en önemlisi kendi sanatlarına bakış açıları
ışığında farklı perspektifler doğrultusunda irdelenmiştir.
▫
“ÇIKMAZ SOKAK VE DÜŞLER | A DEAD END STREET AND DREAMS”
Galerie Karismus, Avusturya
22 Şubat – 15 Mart 2008
Küratör: CEREN TURAN
Sanatçı: Metin Güçlü
“Çıkmaz Sokak ve Düşler” başlıklı bu sergi, kültür baskısı ve para ekonomisinin esiri olmuş dünyada
kalabalıklar içinde savrulan insanın duygusal çelişkilerini, yaşamsal paradokslarını, bıkkınlığını, hız,
teknoloji ve tüketim çılgınlığının sonucu olan kayıtsızlığını, tüm bu çalkantının ortasında unutulmuş
bireysel varoluşunu irdelemektedir. Sergide Metin Güçlü’ nün çoğunluğu yağlı boyadan oluşan, kara
kalem, mürekkeple ve karışık teknik uygulanarak yapılmış 40 adet eseri, “Ben”, “Kalabalıklar” ve
“Kültürlülük” başlıkları altında sunulmaktadır.
DANIŞMANLIK VE PROJE YÖNETİMİ
KÜRATÖR
Çağla Cabaoğlu Galeri
8 - 11.2012
▫ Üç serginin küratörlüğünü üstlendim: (1) Vertigo- Seydi Murat Koç, (2) Hangisi Daha Gerçek?- Gökhan
Deniz, (3) Alternatif- Lolita Asil.
▫ Galeri sanatçılarının güncel listesinin oluşturulması ve genç sanatçı önerileri konularında danışmanlık
yaptım.
▫ Küratör metinleri, basın bültenleri ve galeriyle ilgili diğer tüm metinlerin yazımını gerçekleştirdim. Basılı
malzemelerin tasarımı ve basımının organizasyonunda galeri sahibi ve sanatçılarla birlikte çalıştım.
▫ Galerinin yıllık sergi planı ile bu üç serginin galeri yerleştirmesini galeri sahibiyle birlikte hayata
geçirdim. Ayrıca, stüdyo ziyaretleri düzenleyerek sanatçıların çalışma süreçlerini takip ettim ve galeriyi
gerekli durumlarda diğer kurum ve kişiler önünde temsil ettim.
İDARİ GÖREVLER
GALERİ DİREKTÖRÜ
Piramid Sanat
9 - 11.2013
▫ Galeri Direktörü olarak, Piramid Sanat’ta gerçekleşen tüm sergi ve etkinliklerin planlandığı şekilde
gerçekleşmesini sağladım. Günlük iş akışı içinde, Bedri Baykami Genel Koordinatör ve Yayın Direktörü
ile sürekli iletim halinde olup, 5 kişinin iş planını koordine ettim.
▫ Hale Arpacıoğlu’nun “Manyetik Şiirler” sergisi ve Mehmet Yılmaz’ın “İkizler” sergisinin
organizasyonunda tüm basılı malzemelerin düzgün şekilde tasarlanması ve basılmasını sağladım, sergi
yerleştirmesinden, sergi açılışlarının koordinasyonundan ve sergiler süresince galeri ziyaretlerinden
sorumluydum.
▫ Contemporary Istanbul ’13 fuarında organizasyonun kurum ile tüm iletişimi sağlayıp, serginin tüm
aşamalarını yönettim ve Derin mobilya’dan sponsorluk desteği sağladım.
KÜRATÖR & PROJE YÖNETİCİSİ
ARK Kültür 12.2012 - 9.2013
▫ Cihangir’de yer alan ve kar amacı gütmeyen bir sanat ve tasarım mekanı olan ARK Kültür’ün kurumsal
kimlik ve organizasyon yapısının inşasında kilit rol oynadım.
▫ Küratör & Proje Yöneticisi olarak sorumluluklarım, galeri yönetimi, küratörlük, basın ilişkileri, tanıtım ve
kaynak yaratımı alanlarını kapsadı.
▫ Görevim süresince üç sergiyi organize ettim: (1) İşlevden Soyuta- Yılmaz Zenger, (2) Richard Niessen
&Esther de Vries, (3) Samimiyetle Hacklendim- grup sergisi. Sanatçılar ve diğer kurumlarla iletişimden,
eserlerin nakliyesine, etkinlikler ve sergi açılışlarının organizasyonuna ve galeri enstalasyonlarına kadar
tüm proje aşamalarını başarıyla yönettim.
▫ “Samimiyetle Hacklendim” sergisinde ise bunlara ek olarak, sergi kavramı ve sanatçılar üzerine detaylı
araştırma, stüdyo ziyaretleri, sanatçı seçimleri, küratör metni ve basın bültenlerinin yazımını
gerçekleştirdim.
▫ Her bir sergi ve etkinlik için grafik-web tasarımcısıyla ortak çalışıp, sosyal medya ve web sitesi için tüm
ilgili görsellerin tasarımcı tarafından hazırlanmasını sağladım, tüm ileti ve web sitesi içerikleriyle, edavetiye metinlerini hazırladım.
▫ Kaynak yaratma ve sponsorluk çalışmaları yaptım. Bunun sonucunda, “İşlevden Soyuta” sergisinin açılışı
Kavaklıdere tarafından desteklenirken, “Samimiyetle Hacklendim” sergisi Lukapu ve Jotun
sponsorluklarında gerçekleşti.
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
ICI: Independant Curators International
http://curatorsintl.org/
VERİLEN DERSLER
İLETİSİM
E-Mail: [email protected]
Website: www.cerenturan.com
Tel: 0535 4315126
Download

Özgeçmiş (CV) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi