SHMY 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI (İlan tarihi 31/12/2014)
09:30
09:30
05.01.2015 PAZARTESİ
A5
A6
DİĞER AMFİLER
TDS105
SEKRETERLİK TEKNİKLERİ
06.01.2015 SALI
SHMY135
BİYOKİMYA
SHMY135
BİYOKİMYA
07.01.2015 ÇARŞAMBA
09:00
TÜRK DİLİ
09:00
TÜRK DİLİ
08.01.2015 PERŞEMBE
SHMY160
HALKLA İLİŞKİLER
SHMY150
MİKROBİYOLOJİ
09:00
TÜRK DİLİ
A4-A7
09.01.2014 CUMA
12.01.2015 PAZARTESİ
13.01.2015 SALI
14.01.2015 ÇARŞAMBA
SHMY215
SHMY215
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI
SHMY125
TIBBİ TERMİNOLOJİ
SHMY125
TIBBİ TERMİNOLOJİ
SHMY125
TIBBİ TERMİNOLOJİ
A2-A4-A7
TDS223
BÜRO ve MALZEME
YÖNETİMİ
15.01.2015 PERŞEMBE
İlan tarihi 31/12/2014
11:30
05.01.2015 PAZARTESİ
06.01.2015 SALI
07.01.2015 ÇARŞAMBA
A5
A6
DİĞER AMFİLER
SHMY140
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
SHMY140
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
SHMY140
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
A-7
TGT115
KİMYA
DIT 213 DİYALİZ
PLT213
PATOLOJİ LABORATUAR
TEKNİKLERİ
UYGULAMALARI
ATA
A4-A7
11:30
08.01.2015 PERŞEMBE
ATA
ATA
09.01.2014 CUMA
SHMY225
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ
AME109
AMELİYATHANE
TEKNOLOJİSİ
12.01.2015 PAZARTESİ
SHMY131
ELEKTRİK ELEKTRONİK
TDS107
TIBBİ DOKÜMANTASYON
SHMY213
MESLEK ETİĞİ
SHMY213
MESLEK ETİĞİ
İAY217MESLEKİ UYGULAMA
PLT105
HİSTOLOJİ
13.01.2015 SALI
14.01.2015 ÇARŞAMBA
PLT215
GENEL SİTOTEKNOLOJİ
A-2
İAY113
A7
SHMY213
MESLEK ETİĞİ
A4-A7
15.01.2015 PERŞEMBE
İlan tarihi 31/12/2014
13:30
05.01.2015 PAZARTESİ
A6
SHMY127
AME-FT - TEMEL MESLEKİ
UYGULAMA
AME 215- ANESTEZİYE
GİRİŞ
DİĞER AMFİLER
AME219
CERRAHİ HASTALIKLAR
BİLGİSİ-OK
DİT 107 DİYALİZDE TEMEL
KAVRAMLAR
ANES211 KLİNİK ANESTEZİ I
ANES213 REANİMASYON I
SHMY217 SİSTEM
HASTALIKLARI
A4
07.01.2015 ÇARŞAMBA
PLT210
İMMÜNOHİSTOKİMYA
TEKNİKLERİ
TDS227
TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ
VE ARŞİV BİLGİSİ
13:00
TDS219
08.01.2015 PERŞEMBE
14:00
ANATOMİ
14:00
ANATOMİ
İAY115
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
TDS221
BİYOİSTATİSTİK
06.01.2015 SALI
13:30
A5
09.01.2014 CUMA
12.01.2015 PAZARTESİ
13.01.2015 SALI
14.01.2015 ÇARŞAMBA
SHMY190FİZİK
AME217 AMELİYATHANE
UYGULAMALARI-II
14:00
ANATOMİ
A2-A4-A7
PLT211
ÖZEL HİSTOKİMYA
TEKNİKLERİ A7
ANES111 ANESTEZİ
UYGULAMA I
ANES113 ANESTEZİ CİHAZI
VE EKİPMANLAR
SHMY129 MESLEKİ
UYGULAMALAR
SHMY127
DYL - TEMEL MESLEKİ
UYGULAMA
SHMY133
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT
GELİŞTİRME
15.01.2015 PERŞEMBE
İlan tarihi 31/12/2014
15:30
A5
A6
DİĞER AMFİLER
05.01.2015 PAZARTESİ
06.01.2015 SALI
07.01.2015 ÇARŞAMBA
DIT 209 NEFROLOJİ
SHMY123
FİZYOLOJİ
SHMY123
FİZYOLOJİ
SHMY123
FİZYOLOJİ
A2-A4-A7
DIT 211 DİYALİZ
EKİPMANLARI
08.01.2015 PERŞEMBE
15:30
09.01.2014 CUMA
12.01.2015 PAZARTESİ
13.01.2015 SALI
SMHY211
SAĞLIK YÖNETİMİ
SHMY250
PROTOKOL BİLGİSİ 14:30
SMHY211
SAĞLIK YÖNETİMİ
PLT107
GENEL PATOLOJİDE
TEMEL KAVRAMLAR
A7
TDS225
HASTANE BİLGİ
SİSTEMLERİ
14.01.2015 ÇARŞAMBA
15.01.2015 PERŞEMBE
İlan tarihi 31/12/2014
Download

09:30 a5 a6 diğer amfiler 05.01.2015 pazartesi tds105 sekreterlik