Filtre Kum-Çakılı
Kalite Kontrol Raporu
SİLİS KUMLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Mrk.Tel: (216) 335 70 08-09 - Faks: 335 71 57
Fab1.Tel: (216) 732 85 72 - Faks: 732 85 88
İlgili Standartlar
Tane Büyüklüğü Dağılımı
elek göz açıklığı elek üstü elek üstü
(mm)
(gr)
(%)
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,000
0,800
0,00
0,95
3,65
20,60
44,01
30,15
0,50
0,00
0,95
3,66
20,63
44,07
30,19
0,50
Müşteri
Sınır
Değerler
Sonuçlar
TS 3479
elek altı
küm
(%)
99,50
98,55
94,89
74,26
30,19
0,00
0,00
kümülatif % eğrisi
100
90
80
70
elek altı (%)
1
Muayene ve Deneyler
1,0 - 2,0 MM
Vasıta Plaka No
Fabrika Çıkış Tarihi
Fab2.Tel: (216) 731 35 98-99 - Faks: 731 35 88
Sıra
No
Ürün Adı
Rapor No
Üretim/Parti No
d60
60
50
40
30
20
d10
10
0
0.10
1.00
10.00
elek açıklığı (mm)
Toplam
Sıra
No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99,86
100,00
Muayene ve Deneyler
****
İlgili Standartlar
Gözle Muayene
Bileşim
SiO2 %
Fe 2O 3 %
CaO +MgO %
Na2 O+K2 O %
Al 2O 3 %
TS EN 12904
EN 12902
Asitte Çözünebilirlik Oranı % (Rc)
Etkin büyüklük (d 10 )
Tekdüzelik Sayısı d 60 /d 10 (Uc)
EN 12902
EN 12902
EN 12902
EN 12902
EN 12902
EN 12902
TS EN 12904
TS EN 12904
TS 3084
min 96
max 2
max 1,5
max 2
max 3
Gevşek yığın yoğunlugu
Sıkıştırılmış yığın yoğunluğu
Tane birim yoğunluğu
Gevşek Porozite
Sıkıştırılmış Porozite
Rutubet %
Müş.Şartname
Sınır
Değerler
No:
1.Num
Ok
2.Num
Sonuçlar
3.Num
MİN98
max 2
max 1,5
1,4 - 1,7
1,5 - 1,9
2,5 - 2,8
1,3
1,37
1,64
1,76
2,66
44,21
38,26
Yayın
Tarihi:
Açıklamalar:
Deneyi Yapan
K.K.Teknisyeni
FRM: 8.2.4-102 Rev:02
İmza
Tarih
Saat
Onay
K.G.Müdürü
İmza
Tarih
Saat
Download

Filtre Kum-Çakılı Kalite Kontrol Raporu