Philips Azur
200 g șok buhar ve
SteamGlide tabanlı buharlı
ütü
50 g/dk buhar; 200 g șok buhar
SteamGlide taban
Otomatik Kapanma
2600 Watt
GC4870/22
Mükemmellik için tasarlanmıştır
İyonik Derin Buhar özelliği
Benzersiz İyonik Derin Buhar özelliğine sahip olan bu yeni Azur, ütülemesi zor olan
pamuklu ve keten kumaşlarda harikalar yaratıyor. Optimum tasarımı ve ağırlığıyla bu ütü
kesinlikle mükemmel sonuçlar için tasarlandı.
Tüm kumașlar üzerinde kolayca hareket eder
• SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır
Bir ütü kaç ütü gücünde olabilir?
• İdeal tasarımıyla kumaș üzerinde yüksek manevra gücü
• Son derece hafif olan bu ütü kolayca masaya konup masadan alınabilir.
• Ulașılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu
• Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma
• Yana açılan doldurma kapağı
Kırıșıklıkları kolayca açar
• 200 g șok buhar
• 2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
• Kırıșıklıkların daha iyi giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar
İyonik Derin Buhar
• Daha küçük buhar parçacıkları en derin kırıșıklıklara dahi ulașır
200 g șok buhar ve SteamGlide tabanlı buharlı ütü
GC4870/22
50 g/dk buhar; 200 g șok buhar SteamGlide taban, Otomatik Kapanma, 2600 Watt
Özellikler
Sivri buhar ucu
Hafif ütü
İyonik Derin Buhar
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın
ön tarafında özel olarak sivriltilmiș kısımdır ve
özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece
ulașılması en zor yerlere bile ulașarak
mükemmel sonuçlar verir.
1,6 kg optimum ağırlıklı ütünün masada sabit
olarak bırakılması ve bekletme yerine konması
son derece kolaydır.
İyonizasyon ișlemi ile kumașa daha
derinlemesine nüfuz eden daha küçük buhar
parçacıkları olușturulur. Bu sayede en derin
kırıșıklıklar dahi giderilebilir.
200 g șok buhar
200 g șok buhar
Otomatik kapanma
SteamGlide taban
2600 W ile hızlı ısınma
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için
sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karșı son
derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve
temizlemesi kolaydır.
2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans.
Güvenli otomatik kapanma özelliği ile cihaz 5
dakika boyunca kullanılmadıysa enerji tasarrufu
için otomatik olarak kapanır.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar
Tutması kolay
Philips buharlı ütü, kumaș üzerinde kolay
hareket edebilecek ve en zor bölgelere dahi
kolayca ulașabilmenizi sağlayacak șekilde
tasarlanmıștır.
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkıșı, tüm
kırıșıklıkların etkili bir șekilde giderilmesi için
mükemmel buhar miktarı sağlar.
Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonlarını
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
200 g șok buhar ve SteamGlide tabanlı buharlı ütü
50 g/dk buhar; 200 g șok buhar SteamGlide taban, Otomatik Kapanma, 2600 Watt
Teknik Özellikler
Hızlı ve güçlü kırıșıklık giderme özelliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taban: SteamGlide
Sürekli buhar çıkıșı: 50 g/dk
Șok buhar: 200 g
Dikey buhar
İyonik derin buhar
Değișken buhar ayarları
Püskürtme
Sivri buhar ucu
Güç: 2600 W
Rahat ütüleme
•
•
•
•
•
•
Damlama önleyici
Yumușak tutma yeri
Otomatik kapanma
Kablo Saklama: Kablo klipsi
Güç kablosu uzunluğu: 2,5 m
Hızlı ve kolay doldurma
Kireç önleme
• Kireç temizleme solüsyonu: Çift etkili kireç
temizliği
Teknik spesifikasyonlar
• Kordon uzunluğu: 2,5 m
• Ütü ağırlığı: 1,6 kg
• Gerilim: 220 - 240 V
Kullanım kolaylığı
•
• Su haznesi kapasitesi: 335 ml
Yayın tarihi 2014-11-07
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 4.1.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36034 67
www.philips.com
GC4870/22
Download

GC4870/22 Philips 200 g şok buhar ve SteamGlide tabanlı buharlı ütü