Download

Soru 1 (altoyun mükemmel denge): ˙Iki kisi ortaklıklarınısona