Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
UTEB 6’ncı Toplantısı Sonuç Raporu
Toplantı yeri: Hava Harp Okulu, Yeşilyurt/ İstanbul, 20 Haziran 2014
:
20 Haziran 2014 tarihinde Hava Harp Okulu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya aşağıda
listesi verilen üniversite ve kurumlardan katılım sağlanmıştır.
Üniversiteler:
 Anadolu Üniversitesi
 Ankara Üniversitesi
 Atılım Üniversitesi
 Boğaziçi Üniversitesi
 Ege Üniversitesi
 Erciyes Üniversitesi
 HHO
 İstanbul Üniversitesi
 İTÜ
 Koç Üniversitesi
 Sabancı Üniversitesi
 THK Üniversitesi
 Yıldız Teknik Üniversitesi
Kurum ve Kuruluşlar:
 STM A.Ş.
 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri
 İstanbul Barosu Hava ve Uzay Hukuku Komisyonu
 TUSAŞ /TAI
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 1
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Görüşülen Konular:
1. Toplantı gündemi EK-B’da verilmiş olup, HHO Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü
Müdürü Alb. Mustafa İLARSLAN ve Prof.Dr. Alim Rüstem ASLAN tarafından açılışın
yapılmasının ardından 5’inci UTEB toplantısında alınan kararlar gözden geçirilmiştir.
2. İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Alim Rüstem ASLAN tarafından,
Japonya’da faaliyette bulunan ve özellikle 50 kg altı uydu ve hibrit roketlerle ilgili uzay konularında
üniversitelerin bir araya gelerek ortak AR-GE projesi ve uzay eğitimi faaliyetlerinde bulunan
“University Space Engineering Consortium-UNISEC”in çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Bu
kapsamda,
a. 15-16 Kasım 2014’te Uydu Test Eğitimi,
b. 17-18 Kasım 2014’te Uluslar arası Küçük Uydu Standardizasyonu Çalıştayı,
c. 18-20 Kasım 2014’te 2.UNISEC Global toplantısının Kyushu Teknoloji
Enstitüsünde yapılacağı belirtilmiştir.
UNISEC-Global’in toplantıların Türkiye’yi ve UTEB’i temsilen Prof. Dr. Alim Rüstem ASLAN
katılmaktadır. Ancak, benzer toplantı ve faaliyetlere UTEB üyesi diğer üniversite temsilcilerinin de
katılımının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, Japonya’nın UNIFORM uydu projesi ile
mikro ve nano uyduların belirli amaçlar için tasarlanmasını hedefleyen MIC (Mission Idea Contest)
yarışması hakkında bilgi verilmiştir.
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 2
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
3. Toplantının bundan sonraki bölümleri UTEB katılımcı üniversitelerin ve kurumların kendi
kabiliyetlerini ve uzay alanındaki çalışmalarını tanıtmalarıyla devam etmiştir:
a.
Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa CAVCAR tarafından Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi ile Havacılık Mükemmeliyet Merkezi ve Sivil Havacılık Araştırma
Uygulama Merkezinin imkân ve kabiliyetleri tanıtılmıştır. Kompozit ve sensörler konusunda
yapılan çalışmaların uzay alanına da kaydırılmasının planlandığı belirtilmiştir.
b. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selim O. SELAM tarafından Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümünün kabiliyetleri tanıtılmıştır. Türkiye’deki Astronomi ve Uzay Bölümlerinin uzay
alanındaki çalışmalara olabilecek katkıları anlatılmıştır. İki boyutlu sayısal ışık algılayıcılarla elde
edilen veriler için görüntü işleme/analizi ve ilgili alanlarda yazılım geliştirme yönünde katkı
sağlayacak uzmanlıkları ve altyapılarının mevcut olduğu ifade edilmiştir.
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 3
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
c.
Atılım Üniversitesi’nden Doç.Dr. Sedat NAZLIBİLEK tarafından üniversitenin
mekatronik bölümü laboratuvar imkânları anlatılarak üniversitede geliştirilen optik kamera tabanlı
Cansat Uydu Sistemi tanıtılmıştır. Ayrıca, kurulmuş olan “Uzay Teknolojileri Araştırma ve
Uygulama Merkezi” hakkında bilgiler verilerek bu merkezin UTEB’in uzay çalışmalarına
katılabileceği belirtilmiştir. “Optimal Kontrollü Entegre İtki Motoru ve Tepki/Momentum Tekeri
Gerçekleştirilmesi” konulu ARGE destek projesinin Ulaştırma Bakanlığına, “Manyetik Yataklı
Tepki Tekeri Geliştirme” konulu projenin ise SSM’ye gönderildiği ifade edilmiştir.
d.
Boğaziçi Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Ali Enes Öztürk tarafından 2013
yılında kurulan ve uzay itki sistemleri üzerine araştırmalar gerçekleştiren “Uzay Teknolojileri
Laboratuvarının” tanıtımı yapılmış ve yürütülen projelerle ilgili bilgi verilmiştir. Elektrik itki
sistemi konusunda çalışmaların yapıldığı, uzay itki sistemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesine
olanak sağlayan bir vakum tankının kurulduğu belirtilmiştir. Bu tankın, aynı zamanda diğer uzay
aracı ve uydu parçalarının vakum testleri için de kullanılabileceği ifade edilmiştir.
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 4
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
e.
Ege Üniversitesi’nden Prof.Dr. Varol Keskin tarafından Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümünün kabiliyetleri ile yürütülen projeler hakkında bilgi verilmiştir.
f.
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Türker Özkan tarafından uzay alanındaki
teknolojilerden bahsedildikten sonra üniversitelerin neler yapabileceğine dair açıklamalar
yapılmıştır:
I.
Bilim insanı eksiğini ortadan kaldırmak üzere lisans, yüksek lisans ve
doktora programları açılabileceği, böylece gelişmiş insan gücünün sağlanabileceği,
II.
Üniversite içerisinde disiplinler arası etkileşimi sağlayacak mekanizmalar
kurularak yeni ürün ve yöntemlerin geliştirilebileceği,
III.
Gerekli araştırmaların yapılacağı altyapıların ve araştırma merkezlerinin
kurularak desteklenmesinin önemi,
IV. Öncelikli ve stratejik alanların belirlenmesi için bilgi üretilmesi ve altyapı
sağlanması ve ortaya çıkarılan fikirlerin ticari değer haline getirilebilmesi için çalışılmasının önemi,
V. Ulusal ve uluslararası seviyede etkin işbirlikleri ve destek mekanizmaları nın
kurulabileceği sürekli eğitim ve etkileşmenin sağlanabileceği, bilim insanlarını teşvik edici ve
araştırmaya yönlendirici mekanizmalar ve destekler sağlamanın önemi,
VI. Yurt içi ve yurt dışındaki uzmanlar için araştırma olanakları, çalışma grupları
ve ortamlarının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 5
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
g.
Koç Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Arif Karabeyoğlu tarafından 85/ 500 kg’lık
uyduların yörüngeye gönderilebileceği hibrid roket teknolojilerini içeren fırlatma sistemleri
hakkında bilgiler verilmiştir.
h.
Sabancı Üniversitesi’nden Doç.Dr. Emrah KALEMCİ tarafından üniversitenin
imkân ve kabiliyetleri tanıtılarak QB50 projesi kapsamında astrofizik araştırmaları için geliştirilen
x-ray detektör hakkında bilgiler verilmiştir.
,
i.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Doç.Dr. Nevsan Şengil tarafından
üniversitelerinin kabiliyetleri ile yapılan çalışmalar ve özellikle elektromanyetik uydu fırlatıcıları
hakkında yürütülen projeler hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, uydu simülatörü tedariki yapılarak
derslerde kullanılmasının planlandığı ifade edilmiştir.
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 6
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
j.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Celal Sami Tüfekçi tarafından
üniversitenin genel bir tanıtımı ve kabiliyetleri anlatılmıştır. Ayrıca, ABD’de düzenlenen Cansat
yarışmasına katılan YTÜ lisans öğrencilerinin takım kaptanı Gamze Songül tarafından, geliştirilen
Cansat’ın tasarımı hakkında bilgiler verilmiştir.
k.
TUSAŞ Uzay Sistemleri iş geliştirme şefi Muhittin GÖÇER, SDT Uzay ve Savunma
Teknolojileri uydu teknolojileri ürün geliştirme müdürü Oktay ALGÜN ve STM A.Ş.’den uzman
danışman Alper YEŞİLYURT tarafından firmalarını tanıtıcı sunumlar yapılmıştır.
4. Toplantının son bölümünde İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Alim Rüstem
ASLAN tarafından İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin kabiliyetleri ile Uzay Sistemleri
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 7
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Tasarım ve Test Laboratuvarında yürütülen projelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Ardından, Mikro ve
Nano Uyduların ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede tasarlanıp fırlatılmasını amaçlayan ve tüm UTEB
katılımcılarının katkılarıyla yürütülmesi planlanan proje ile ilgili sunum yapılmıştır. Proje ile ilgili
tüm katılımcılara proje alt başlıkları gönderilerek katılım sağlayacakları başlıkları bildirmeleri
beklenecektir.
5. Uzay ve uydu çalışmalarının ilk adımı olarak, 16-27 Haziran 2014 tarihleri arasında İTÜ
Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen ve 5 kurumdan toplam 12 kişinin katıldığı CANSAT kursu
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurs ile ilgili detaylı rapor hazırlanıp UTEB katılımcılarına
ayrıca gönderilecektir.
6. UTEB'in 7. toplantısının Eylül 2014’te V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı sırasında
Erciyes Üniversitesi’nde yapılması teklifi gündeme getirilmiştir.
7. Toplantı katılımcıların görüşlerinin alınmasının ardından sona ermiştir.
Sonuç
1.
2.
3.
ve Kararlar:
Toplantıya 13 üniversite ile 4 kurum ve şirketin temsilcileri katılmıştır.
Katılımcı üniversite ve kurumların imkan ve kabiliyetlerinin tanıtıldığı sunumlar yapılmıştır.
UNISEC tarafından Japonya Kyushu Teknoloji Enstitüsünde;
a. 15-16 Kasım 2014’te Uydu Test Eğitimi,
b. 17-18 Kasım 2014’te Uluslar arası Küçük Uydu Standardizasyonu Çalıştayı,
c. 18-20 Kasım 2014’te 2. UNISEC Global toplantısının yapılacağı belirtilmiştir.
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 8
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
4. Mikro ve Nano Uyduların ihtiyaç duyulduğu anda kısa sürede tasarlanıp fırlatılmasını
amaçlayan ve tüm UTEB katılımcılarının katkılarıyla yürütülmesi planlanan proje ile ilgili sunum
yapılmıştır. Proje ile ilgili tüm katılımcılara proje alt başlıkları gönderilerek katılım sağlayacakları
başlıkları bildirmeleri beklenecektir.
5. Uzay ve uydu çalışmalarının ilk adımı olarak, 19-26 Haziran 2014 tarihleri arasında İTÜ
Ayazağa Kampüsü’nde CANSAT kursu düzenlenmiştir.
6. 7’inci UTEB toplantısının Eylül 2014’te V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı sırasında
Erciyes Üniversitesi’nde yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.
Saygılarımızla,
Bnb. Mansur ÇELEBİ
Alb.Mustafa İLARSLAN
Prof.Dr. Alim Rüstem ASLAN
Hava Harp Okulu
Hava Harp Okulu
İstanbul Teknik Üniversitesi
HUTEN Uzay ABD Bşk.
HUTEN Müdürü
Uzay Mühendisliği Bölümü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.rast.org.tr/UTEB
Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği
Sayfa 9
Download

Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği