YEŞİM ER ÖZTAŞ
Kişisel Bilgiler
Doğum yeri ve tarihi: Samsun, 1974
İş tel: 0-312-3051652-128
e-posta: [email protected]
Eğitim
1992, Samsun Anadolu Lisesi
1998, Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce)
1998, ECFMG sertifikası
2004, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya
Anabilim Dalı
2010, Biyokimya Doktorası, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Biyokimya Anabilim Dalı
Mesleki Deneyim
1998-2004- Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı (Tıpta
Uzmanlık Programı)
2004-2011 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
(Doktora Programı)
2012 (Şubat)-2013 (Mayıs) Uzman Doktor, Hacettepe Hastaneleri, Acil Biyokimya Laboratuvarı
2012 (Ekim) Doçent Dr, Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Yurtdışı Deneyimi
2002 Ocak-Şubat, Misafir araştırmacı, ABD, Harvard Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Boston Çocuk
Hastanesi, Laboratuvar Tıbbı Bölümü
2002 Mayıs-Temmuz, Gözlemci, ABD, Harvard Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Boston Çocuk
Hastanesi, Biyokimyasal Genetik Bölümü
2002 Temmuz- Ağustos, Gözlemci, ABD, Harvard Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Brigham and
Women’s Hospital, Moleküler Patoloji Laboratuvarı
Tezler
2004-Anjiyografik damar incelemesi yapılan bir grup hastada küçük, yoğun LDL pozitifliği düzeyinin
belirlenmesi (Uzmanlık tezi)
2010-Orak hücreli anemide plazma eritrosit ortamındaki değişimlerin biyokimyasal parametrelerle
incelenmesi (Doktora tezi)
Projeler
2007-2009 Orak hücreli anemide plazma eritrosit ortamındaki değişimlerin biyokimyasal
parametrelerle araştırılması (HÜBAB 07D09101006)
2012-2013 Orak Hücre Hastalığında D vitamini, İnflamasyon ve İmmün Sistem Arasındaki İlişkinin
Araştırılması (TÜBİTAK-112S243)
Çalışma Alanları
Orak hücreli anemi patogenezi; plazma ve eritrosit proteinleri, lipitleri, iyonlarındaki değişimler
Protein oksidasyonu ve lipit peroksidasyonu
1
Üyelikler
Türk Biyokimya Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Tabipler Birliği
Yabancı Diller
İngilizce : ÜDS (2011), 96,25 puan KPDS (2007), 94 puan
Atıf sayısı (Web of Science)
100 adet (Şubat 2014)
Seçilmiş Uluslararası Yayınlar
1- Unal S, Kotan C, Delibas A, Oztas Y. Cystatin C, Beta2 Microglobulin, N-Acetyl-beta-Dglucosaminidase, Retinol-Binding Protein, and Endothelin 1 Levels in the Evaluation of Sickle Cell
Disease Nephropathy. Pediatr Hematol Oncol. 2013 Aug 29. [Epub ahead of print]
2- Oztas Y, Durukan I, Unal S, Ozgunes N. Plasma protein oxidation is correlated positively with
plasma iron levels and negatively with hemolysate zinc levels in sickle-cell anemia patients. Int J
Lab Hematol. 2012;34(2):129-35.
3- Sabuncuoglu S, Oztas Y, Uckan Cetinkaya D, Ozgunes N, Ozgunes H. Oxidative potein damage
with carbonyl levels and nitrotyrosine expression after chemotherapy in bone marrow
transplantation patients. Pharmacology 2012;89(5-6):283-286.
4- Oztas Y, Uysal B, Kaldirim U, Poyrazoglu Y, Yasar M, Cayci T, Cekli Y, Sadir S, Ozler M, Topal
T, Oter S, Korkmaz A Inhibition of iNOS reduces the therapeutic effects of ozone in acute
necrotizing pancreatitis: an in vivo animal study. Scand J Clin Lab Invest. 2011 Sep;71(5):370-7
5- Yamanel L, Kaldirim U, Oztas Y, Coskun O, Poyrazoglu Y, Durusu M, Cayci T, Ozturk A,
Demirbas S, Yasar M, Cinar O, Tuncer SK, Eyi YE, Uysal B, Topal T, Oter S, Korkmaz A. Ozone
therapy and hyperbaric oxygen treatment in lung injury in septic rats. Int J Med Sci. 2011 Jan
3;8(1):48-55.
6- Y.Öztaş, Ç.Özdöl, L.Karaca, "Plasma LDL subtype distribution in patients with or without
coronary stenosis", Turkish Journal of Medical Sciences , 959-964 pp., 2011
7- Oztas YE, Sabuncuoglu S, Unal S, Ozgunes H, Ozgunes N. Hypocholesterolemia is associated
negatively with hemolysate lipid peroxidation in sickle cell anemia patients. Clin Exp Med. 2011
Sep;11(3):195-8.2011
8- Yasar M, Uysal B, Kaldirim U, Oztas Y, Sadir S, Ozler M, Topal T, Coskun O, Kilic A, Cayci T,
Poyrazoglu Y, Oter S, Korkmaz A, Guven A. Poly(ADP-ribose) polymerase inhibition modulates
experimental acute necrotizing pancreatitis-induced oxidative stress, bacterial translocation and
neopterin concentrations in rats. Exp Biol Med (Maywood). 2010 ;235(9):1126-33
9- Topal T, Oztas Y, Korkmaz A, Sadir S, Oter S, Coskun O, Bilgic H. Melatonin ameliorates
bladder damage induced by cyclophosphamide in rats. J Pineal Res. 2005 ;38(4):272-7.
10- Y.E.Öztaş, İ.Tokgöz, S.Ünal, N.Özgüneş, "Stabil durumdaki orak hücreli anemi hastalarının
plazma ve hemolizatlarındaki bakır, çinko, demir düzeylerinin taşıyıcılarla karşılaştırılması.", Türk
Biyokimya Dergisi, 203-207 pp., 2010
11- Y. Er Öztaş, N.Özguneş, "Lactoferrin: A multifunctional protein", Advances in Molecular
Medicine 2005; 1(4):149-154.
Yazılan ulusal kitap bölümü
Klinik Laboratuvarda Temel Kavramlar/Hematoloji ve İdrar Laboratuvarı (Bölüm II)
A. Akbay, Y. Öztaş, G. Bozdayı, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu Yayınları Yayın No:1,2000, Ankara. 975 482 506 8 (ISBN)
2
Download

Doç. Dr. Yeşim Er Öztaş - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi