T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Antalya Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
CPR TEORĠK EĞĠTĠMĠNE KATILACAK
HEMġĠRE LĠSTESĠ
1.GRUP- EĞĠTĠM TARĠHĠ :20.12.2012/SAAT:09:30-15:30
1
AYSEL MOTOR
SAĞLIK BAKIM HİZM.MD.
2
NERİMAN ALTUN
SAĞLIK BAKIM HİZM.MD.YRD.
3
AYTEN KAVAK
GÖZETMEN HEMŞİRE
4
AYŞEGÜL ERMİŞ
EĞİTİM HEMŞİRESİ
5
HASİBE KARAYILMAZ
NÖROLOJİ
6
HİLAL AKMAN
BEYİN CERRAHİ
7
TÜLAY ABACI
GENEL CERAHİ
8
SEMRA ORAL
ONKOLOJİ
9
GÜLİSE BOZ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
10
SERAP YILMAZ
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM
11
İNCİ AKIN
KBB-ÇOCUK CERRAHİ
12
HURİYE ÖZKAN
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
13
HAVVA AKKAYA
İNTANİYE-ENDOKRİN
14
GÜLAY HALDAN
FTR KLİNİĞİ
15
AYÇA NALAN SARIBAŞ
4.KAT BATI-KVC-GÖĞÜS
16
CEMİLE KARA
SEMA YAZAR
17
MERYEM UĞUR
POLİKLİNİKLER
18
SELMAY TOSUN
ÜROLOJİ
19
RAHŞAN EBRU İNAN
GENEL CERRAHİ
20
AHU GÖĞEBAKAN
ACİL SERVİS
21
SEVİLAY ERDOĞ
DAHİLİYE- GASTRO
22
DİLEK ÇAT
NEFROLOJİ
23
ŞENGÜL SİVRİKAYA
ORTOPEDİ
24
ŞENAY YILMAZ
KADIN DOĞUM
25
AYŞE SÖYLER
HEMATOLOJİ
26
FATİME ŞAHİN
AMELİYATHANE
27
CENNET ATEŞ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
NOT:EĞĠTĠME KATILIM ZORUNLU OLUP MAZERETĠ OLANLARIN EĞĠTĠM
KOORDĠNATÖRLÜĞÜNE BĠLDĠRMESĠ GEREKMEKTEDĠR.3347/2573
Download

antalya eğitim ve araştırma hastanesi klinik şefleri ve sorumlu hekim