TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM YILI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ SEMİNER VE LİTERATÜR PROGRAMI
TARİH
24.09.2014
01.10.2014
15.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
24.12.2014
07.01.2015
14.01.2015
04.02.2015
11.02.2015
18.02.2015
25.02.2015
04.03.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
03.06.2015
10.06.2015
17.06.2015
KONU
Literatür
Literatür
Literatür
Displastik Nevüs ve Ayırıcı Tanısı
Literatür
Literatür
Literatür
Literatür
Sitopenilere yaklaşım
Literatür
Literatür
Literatür
(19 OCAK-1 ŞUBAT)
SÖMESTR
TATİLİ
Literatür
Endometrial Karsinogenezde Östrojen Reseptör suptiplerinin (α, β, GPR30) Araştırılması (TEZ)
Gis Tümörlerinde Neoadjuvan Tedavi Etkilerinin Değerlendirilmesi
Literatür
Literatür
Kök Hücre ve Karsinogenez
Literatür
Myelodisplastik sendromlar
Literatür
Santral Sinir Sistemi Embriyonel Tümörleri
Literatür
Plazma Hücre Farklılaşması bulunduran düşük dereceli B lenfoproliferatif hatalıklarda ayırıcı tanı
özellikleri (TEZ)
Literatür
Literatür
Küçük Biyopsi Spesimenlerinde Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının Tiplendirilmesi ve
Enterik Diferansiyasyon Yönünden Araştırılması (TEZ)
Literatür
Gastrointestinal Sistem Kök Hücre
Renal Transplantasyon Patolojisi
Literatür
Seminer
NOT: Aktiviteler Çarşamba günleri saat 11.00 -12:00 da yapılacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Dr.Hilal ÖZAKINCI
Dr.Ayşegül ŞAŞMAZ
Dr.Hale KIVRAK
Uzm.Dr.Ayça KIRMIZI
Dr.Fatma ALTINTAŞ
Dr.Sonay KUŞ
Dr.Melahat MUSAYEVA
YÖNETİCİ
Prof.Dr.Esra ERDEN
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Prof.Dr.Arzu ENSARİ
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
Prof.Dr.Berna SAVAŞ
Yrd.Doç.Dr.Saba KİREMİTÇİ
Dr.Şonay KUŞ
Uzm.Dr.Cevriye Cansız
Dr.Aslıhan YAVAŞCAN
Dr.Hale KIVRAK
Dr.Melahat MUSAYEVA
Yrd.Doç.Dr.Saba KİREMİTÇİ
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
Yrd.Doç.Dr.Duygu KANKAYA
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Dr.Seda AKTÜRK
Dr.Hilal ÖZAKINCI
Dr.Fatma ALTINTAŞ
Dr.A.Faruk ARMAN
Dr.Fatma ALTINTAŞ
Dr.Aslıhan YAVAŞCAN
Dr.A.Faruk ARMAN
Dr.Melahat MUSAYEVA
Dr.Aslıhan YAVAŞCAN
Dr.Seda AKTÜRK
Dr.Melahat MUSAYEVA
Dr.Hale KIVRAK
Yrd.Doç.Dr.Duygu KANKAYA
Yrd.Doç.Dr.Duygu KKANKAYA
Prof.Dr.Berna SAVAŞ
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Prod.Dr.Esra ERDEN
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
Prof.Dr.Esra ERDEN
Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Dr.Seda AKTÜRK
Dr.Fatma ALTINTAŞ
Dr.Ayşegül ŞAŞMAZ
Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
Prof.Dr.Arzu ENSARİ
Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
Dr.Sonay KUŞ
Dr.Sonay KUŞ
Dr.A.Faruk ARMAN
Yeni Asistan
Yeni Asistan
Prof.Dr.Koray CEYHAN
Prof.Dr.Arzu ENSARİ
Yrd.Doç.Dr.Saba KİREMİTÇİ
Prof.Dr.Berna SAVAŞ
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Download

2014-2015 Eğitim Yılı Araştırma Görevlileri Seminer Ve Literatür