T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 43094689-804-4
Konu : Teklif İstenmesi
İdaremizce aşağıda belirtilen araçlar için trafik sigortası hizmeti alımı yapılacaktır. Listedeki
kalemlere 07/07/2014 mesai bitimine kadar fiyat vermenizi rica ederiz.
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı hizmeti yukarıda belirtilen şartlara göre
hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
Aracın Plakası
16 BV 121 (Ambulans)
16 BV 158 (Ambulans)
16 BV 210 (Ambulans)
16 BV 584 (Ambulans)
16 BV 585 (Ambulans)
16 K 0533 (Ambulans)
16 K 0534 (Ambulans)
16 BS 875 (Hizmet Aracı)
Sigorta türü
Belge Seri
No
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
BN 047547
BN 061957
BN 061959
BN 062304
BN 062301
BH 219473
BH 219472
AU 504260
Birim Fiyatı
(TL)
Tutarı (TL)
TOPLAM:
FİRMA ADI
Tarih-Kaşe-İm
İyi çalışmalar dilerim!
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Satın Alma Birimi
Suzan ÇAMDERE
Tel: 0224 2956167 Fax: 0224 2334461
Mail: [email protected]
Teklif İsteme Yazısı
Download

Teklif İstenmesi İdaremizce aşağıda belirtilen araçlar için trafik