KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE
BAŞKANLIĞI
2010 YILI
FAALİYET RAPORU
OCAK 2011
İÇİNDEKİLER
I.
GENEL BİLGİLER
Sayfa
I.1. VİZYON VE MİSYON
3
I.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
3
I.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.3.1. Fiziksel Yapı
4
I.3.2. Örgüt Yapısı
5
I.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
6
I.3.4. İnsan Kaynakları
6
I.3.5. Mevcut Durum
10
II. AMAÇ VE HEDEFLER
II.1. TEMEL İLKELER
12
III. FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.1. MALİ BİLGİLER
14
III.2. KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
14
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IV.1. ÜSTÜNLÜKLER
23
IV.2. ZAYIFLIKLAR
23
IV.3. DEĞERLENDİRME
24
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
24
2
GENEL BİLGİLER
I.1 VİZYON VE MİSYON
MİSYONUMUZ
•
Üniversitemizin temel misyonunda yer alan; Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek
amacıyla,
•
Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı
sağlamak,
•
Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri
öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.
•
Hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine erişilmesi ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
gerekli materyali toplayarak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenleyerek, kullanıcıların
yararlanmasına sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Çağdaş teknoloji olanaklarını kurumumuzun ekonomik yapısına uygun koşullarda kullanarak, bilgi
hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel ölçekte örnek bir bilgi merkezi olmaktır.
I.2 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1958 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kurulması ile birlikte ortaya çıkan
Kütüphane, 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran
1980 tarih ve 17012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde
yürütmektedir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı;
•
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 33’üncü maddesindeki görevleri yapmak,
•
Bilgi hizmetleri alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphane hizmetlerine
uygulanması için çalışmalar yapmak,
•
Teknik ve okuyucu hizmetlerinin uluslar arası standartlara göre çalışmasını sağlayarak denetimini
yapmak,
•
Bilgi Merkezi ile ilişkili birimlerin eş güdüm ve işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olmak ve bu
amaçla mesleki kurlar ve eğitimlerle yeni programlar hazırlamak,
•
Bibliyografya, tez, süreli yayın ve konu katalogları vb. yayınlar hazırlayarak bilimsel çalışmalara
yardımcı olmak,
•
Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve her yıl
Ocak ayı içinde Rektörlük Makamı’na sunmak,
•
Yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları
yapmak,
•
Daire Başkanı tüm hizmetlerinden dolayı Genel Sekreter’e karşı sorumludur.
3
I.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.3.1
Fiziksel Yapı
Kütüphane Kullanım Alanları
2 adet sergi salonu 10 adet kitap & dergi ve okuma salonu ile birlikte toplam 12.330 m²’den oluşmaktadır.
YERLEŞİM DÜZENİ
Zemin Kat
Okuma Salonu
Alt Sergi Salonu
Özürlü Tuvaletleri
1. Kat
Okuma Salonları
Grup Çalışma Salonu
Üst Sergi Salonu
Yönetim
Ödünç Bölümü
Fotokopi
Danışma Kaynakları
Enformasyon Bölümü
Dergiler (Güncel)
İstatistikler ve Raporlar
2. Kat
Kitap Koleksiyonu (A-M)
Özgün Tezler
Resmi Yayınlar
Nadir Eserler ve Özel Koleksiyonlar
Görsel-İşitsel Bölüm
Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi
Tuvaletler
3. Kat
Kitap Koleksiyonu (N-Z)
Fotokopi
Çalışma Odaları
Tuvaletler
4. Kat
Dergiler (Ciltli)
Gazeteler
Tuvaletler
4
I.3.2
Örgüt Yapısı
5
I.3.3
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve
verimliliğin artırılması amacıyla Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji
kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır.
Başkanlığın bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu
birimlere destek vermek üzere sistem kütüphanecisi görev yapmaktadır.
•
Başkanlık İnternet sayfasında sunulan hizmetler:
•
Katalog Tarama
•
Veritabanları Toplu Tarama
•
Yeni Yayınlar Duyurusu
•
Veritabanları
•
Açık Erişim Sistemi
•
E-Dergiler
•
E-Kitaplar
•
Internet Kaynakları
•
Bulunduğu Yer
•
Sıkça Sorulan Sorular
•
Kütüphane Tanıtım
•
Kullanıcı Rehberi
•
Deneme Veritabanları Duyurusu
•
Hizmet Duyuruları
I.3.4
İnsan Kaynakları
KADRO DAĞILIMI
DAİRE BAŞKANI
ŞUBE MÜDÜRÜ
UZMAN KÜTÜPHANECİ
UZMAN
ŞEF
DAKTİLOGRAF
: 3
VERİ GİRİŞ OPERATÖRÜ
MEMUR
HİZMETLİ
İŞÇİ (KADROLU)
TOPLAM
EĞİTİM DÜZEYİ
:
:
:
:
:
1
2
10
1
1
KÜTÜPHANECİ
FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL
LİSE
ORTAOKUL
TOPLAM
: 11
: 11
: 6
: 1
: 29
: 1
: 6
: 2
: 2
: 29
6
ÖĞRENÇİ
YILLAR
KADROLU
SÖZLEŞMELİ
2002
37
5
20
62
2003
31
4
21
56
2004
28
3
25
56
2005
30
2
29
61
2006
27
2
30
59
2007
31
2
42
75
2008
29
3
45
77
2009
29
-
24
53
2010
28
1
44
73
İŞÇİ
TOPLAM
PERSONEL
Adı-Soyadı
Ünvanı
Sicil No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Daktilograf
Daktilograf
Veriş Giriş Op.
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
İşçi (Kadrolu)
Y. Hizmetli
Y. Hizmetli
İşçi (Sözleşmeli)
GH82560063
GH78500015
GH82480085
AA82600126
AA91700445
AA93670541
AA94710636
AA96690795
AA96720798
AA00721114
AA05801623
AA93670538
GH85630157
GH94680738
GH93740867
GH93730833
GH88620179
GH94710945
GH03841454
GH06731539
GH07771629
GH07801632
GH93710681
GH10841788
GH10871785
IG96650217
YH93660773
YH03811443
Adnan YILMAZ
Zafer TUNALI
Gülnar KIPÇAKLI
Aysen KAVAK
Halime YÖRÜ
Memnun AKKAN
Hayriye ÇETİNTAŞ
Özdilek UYGUR
Figen BENLİ
Arif YILMAZ
Aylin TEKİN
Murat ARI
Erkut ERDOĞAN
Hülya AYDOĞAN
Suna CALAP
Reyhan BOZTAŞ
Serpil KARTAL
Mustafa DEVRİM
Soner ÖKTEM
Yaşar BALCI
Nilüfer DEMİREL
Kadriye UĞURLU
Engin BOĞDAY
Binnaz KARA
Okan BUDAK
Şadiye VAROL
Muharrem TOY
İsmail BİLGİ
Mehmet BOZDOĞAN
7
Yarı Zamanlı Öğrenci Personel
1. Aybars AYDOĞAN
2. Hasan Hilmi ÖZCAN
3. Cihangir KİRAZLI
4. Oğuz ÖZTÜRK
5. Onur CENGİZER
6. Kutsal Hasan ÇOĞAL
7. Lütfü PINAR
8. Mustafa ŞEBEROĞLU
9. Tolga ÖREN
10. Hakan COŞKUN
11. Coşkun YEŞİLYURT
12. Erkan ÖZLEVBAŞ
13. Hüseyin KATIRCI
14. Barış ALTINSOY
15. Çiğdem BİTER
16. Fatih KAYA
17. Serhan KARAKAŞ
18. İrfan ŞEN
19. Altan ESENER
20. Emre SARSILMAZ
21. Hakan ÇAKAR
22. Elmas KILIÇGİL
23. Abdüssamed ÖZKAN
24. Cemile Gizem DİNÇER
25. Veli İLDAY
26. Tolga FATİH ATAL
27. Hüseyin DAŞTAN
28. Ulvi ALP
29. Asım Aydın KILIÇ
30. Yunus Emre BAŞAK
31. Hakan Burak ERKOCA
32. Tuğçe TEZEL
33. Eser İLERİ
34. Elif GÖNÜLKIRMAZ
35. Tahsin Erdem KOŞAR
36. Tuğçe ALP
37. Kamile GÖKÇE
38. İbrahim KOÇ
39. Mesut AKGÜN
40. Halil İbrahim ÜZÜM
41. Furkan KILIÇ
42. Halil İbrahim GARİPOĞLU
43. Soner ÖZGÜR
44. Emel BAYIR
8
2010 yılı içerisinde yapılan görevlendirmeler;
1. Uzman Arif YILMAZ, 15-17 Ocak 2010 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da yapılan ANKOS (Anadolu
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Çalıştayına katılmıştır.
2. Uzman Ender ÜNLÜ ve Uzman Muharrem YILMAZ, 10-12 Şubat 2010 tarihlerinde Muğla Üniversitesinde
yapılan 10. Akademik Bilişim Toplantısına katılmışlardır.
3.
Uzman Arif YILMAZ, 12-16 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Eğitimine katılmıştır.
4. Daire Başkanı Adnan YILMAZ ve Uzman Arif YILMAZ, 5-10 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul Teknik
Üniversitesinde yapılan 10. ANKOS Toplantısına katılmışlardır.
5. Daire Başkanı Adnan YILMAZ ve Uzman Memnun AKKAN, 15-19 Mayıs 2010 tarihlerinde Antalya’da yapılan
VI. TÜBİTAK EKUAL Toplantısına katılmışlardır.
6. Uzman Memnun AKKAN ve Uzman Özdilek UYGUR, 7-9 Ekim 2010 tarihlerinde Samsun Ondokuz mayıs
Üniversitesinde yapılan ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal
Ağlarda Bilgi Hizmetleri Toplantısına katılmışlardır.
7. Daire Başkanı Adnan YILMAZ, 21-23 Ekim 2010 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesinde yapılan balkan
Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne konulu toplantıya katılmıştır.
8. Daire Başkanı Adnan YILMAZ, 1-3 Kasım 2010 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ANKOS 2010 Yılı Gene
Kurul Toplantısına katılmıştır.
9. Uzman Arif YILMAZ, 14 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan Kütüphane ve Bilgi
Merkezlerinde RFID uygulamaları Sempozyumuna katılmıştır.
9
I.3.5.
Mevcut Durum
Koleksiyon
Basılı Kitap Sayısı
E-Kitap
E-Dergi
Ciltli Dergi
Veritabanı
Bibliyografik veritabanı
Tez
Rapor
Arşiv-Yazma Eser
Bilgisayar Kütüğü
Harita
Müzik Notası
Mikrofilm-Rulo
Proje
Mikrofiş
CD-ROM
Slayt
Ses Kaydı
Video Kaset
Plak
VCD
DVD
: 254822 Adet
: 60330 Adet
: 42366 Adet
: 39000 Adet
: 48 Adet
: 4 Adet
: 4893 Adet
: 734 Adet
: 18 Adet
: 1251 Adet
: 14 Adet
: 2299 Adet
: 1167 Adet
: 449 Adet
: 6802 Adet
: 4150 Adet
: 259 Adet
: 2486 Adet
: 332 Adet
: 5 Adet
: 236 Adet
: 599 Adet
Aktif Dergi Aboneliği
Paralı Gelen Türkçe Dergi Sayısı
Paralı Gelen Yabancı Dergi Sayısı
:157 Adet
:861 Adet
Toplam
: 1018 Adet
Bağış Gelen Türkçe Dergi Sayısı
Bağış Gelen Yabancı Dergi Sayısı
:162 Adet
:145 Adet
Toplam
:307 Adet
Aktif Dergi Aboneliği
TOPLAM
:1325 Adet
Kullanılan Sınıflama Sistemi
: LC Classification System
Kullanılan Kataloglama Kuralı
: AACR2
Bağlı Olduğu Bilgi Ağı
: İNTERNET
10
2010 Yılı Abone Veri Tabanları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Konsorsiyum
Adı
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ULAKBIM
ANKOS
ANKOS
ULAKBIM
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ULAKBIM
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ANKOS
ULAKBIM
ULAKBIM
ANKOS
ANKOS
Veri tabanı Adı
ABI/INFORM
American Chemical Society
American Institute of Physics (AIP)
Biological Abstract
Cambridge Journals Online
Ceramic Abstract
Communication & Mass Media Index
Ebsco Journal Service
EbscoHost
Emerald Management Xtra
Global Development Finance
Global Economic Monitor
Hein Online
Hospitality & Tourism Complete
ICAO Documents
Ieeexplore
İktisat İşletme Finans
İndex to Legal Periodicals
Institute of Physics
JSTOR
Juris Classeur
Kazancı Bilgi Bankası
Knovel
LexisNexis
MathSciNet
Mevbank
OCLC First Search
Online Sheet Music
Oxford Journals
Periodicals Archive Online
ProQuest Dissertations and Thesis
Recht
Sage
Science Direct
SciFinder
Serial Solutions
SIAM
SocINDEX with Full Text
SpringerLink
Swisslex
Taylor & Francis
TSE
Ulrich's Periodicals Directory
Web Of Science
Wiley Interscience Journals
World Development Indicators
Worldbank e-Library
Ebrary
Konu
İşletme, Muhasebe, Ekonomi
Kimya
Fizik
Biyoloji
Tüm disiplinler
Seramik, Malzeme
İletişim
Tüm disiplinler
Tüm disiplinler
İşletme, iktisat, Ekonomi
Ekonomik veriler
Ekonomik veriler
Hukuk
Turizm
Havacılık
Elektrik, Elektronik
İşletme, İktisat
Hukuk
Fizik
Tüm Disiplinler
Fransız Hukuku
Hukuk
Fen Bilimleri Referans Kitapları
Hukuk, işletme
Matematik
Hukuk
Sosyal Bilimler
Muzik
Tüm Disiplinler
Sosyal Bilimler
Tüm Disiplinler
Alman Hukuku
Tüm Disiplinler
Fen Bilimleri
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tüm Disiplinler
İsviçre Hukuku
Tüm Disiplinler
Standartlar
Süreli Yayınlar indeksi
Tüm Disiplinler
Tüm Disiplinler
Ekonomik veriler
Ekonomik veriler
Tüm Disiplinler
11
Elektronik Donanımlar
Personel Bilgisayarı
Tarama Bilgisayarı
Sayım Cihazı
Kiosk (Self Check)
Karel Bilgisayarı
Güvenlik Sistemi
Yazıcı
Fotokopi
Barkod Cihazı
49
18
3
2
11
1
4
1
9
II. AMAÇ VE HEDEFLER
II.1 Temel İlkeler
Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön vermesini
sağlamak.
Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Anadolu Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne
sahip olmak.
Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarının, dengeli bir şekilde
sağlanıp, “sahip olma yerine erişim” felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek.
Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
Finansal kaynakların gereken düzeye çıkarılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik
kullanılmasını sağlamak.
Hizmet alanlarını ergonomik ve güvenli hale getirmek.
Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden
yararlanmak.
AMAÇ 1. Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön
vermesini sağlamak.
Hedef 1. Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.
Hedef 2. Farklı yerleşkelerde olmaları nedeniyle, kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan
kullanıcılarımıza sunulan hizmeti arttırmak.
Hedef 3. Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde
yararlanmalarını sağlamak.
Hedef 4. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri gibi özel kullanıcı gruplarına verilen ödünç verme
hizmetlerinin daha tatminkar bir duruma getirmek.
Hedef 5. Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim almak ve sonuçları değerlendirmek.
AMAÇ 2. Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Anadolu Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyan
insan gücüne sahip olmak.
Hedef 1. Çağdaş ve standartlara uygun “insan kaynakları politikası” oluşturulması.
12
Hedef 2. Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim
olanakları oluşturmak.
Hedef 3. Yönetim ile çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak.
AMAÇ 3. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarının, dengeli bir
şekilde sağlanıp, “sahip olma yerine erişim” felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek.
Hedef 1. Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlarına uygun bir “kaynak sağlama politikası” oluşturmak.
Hedef 2. Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak ve etkin kullanımlarını
sağlamak.
Hedef 3. Türkçe yayın koleksiyonunu sanat, bilim ve kültür ürünleri açısından zenginleştirmek.
Hedef 4. Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer üniversite ve araştırma kütüphaneleri /
kurumları ile daha sıkı işbirliğine gitmek.
Hedef 5. Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki erişimi kısıtlayan engelleri aşmaya yönelik çalışmalar
yapmak.
AMAÇ 4. Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi
olmak.
Hedef 1. Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak.
Hedef 2. Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi ve
sunulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
AMAÇ 5. Finansal kaynakların gereken düzeye çıkarılması için çaba göstermek ve bu kaynakların
ekonomik kullanılmasını sağlamak.
AMAÇ 6. Hizmet alanlarını ergonomik ve güvenli hale getirmek.
Hedef 1. Kütüphane binasının güvenlik tedbirlerini arttırmak.
Hedef 2. Yeterli sayıda ve kalitede mobilya sağlamak.
Hedef 3. Üst kat giriş kısmındaki ısı sorununun çözülmesi.
Hedef 4. Kullanıcıların kütüphane içerisinde daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak kullanışlı alanlar
yaratmak.
AMAÇ 7. Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden
yararlanmak.
Hedef 1. Kütüphane etkinliklerini duyurmak için halkla ilişkiler ve pazarlama tekniklerinden yararlanmak.
13
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.1 Mali Bilgiler
TERTİP
KBÖ
EKLENEN DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
SERBEST
BLOKE
ÖDENEK
TOPLAM ÖDENEK
TENKİS
GÖNDERME
GÖNDERME
KULLANILABİLİR
ÖDENEK
HARCAMA
GÖNDERME
KALAN
38.16.09.06-08.2.0.00-2-01.1
613.400,00 74.000,00
0,00
687.400,00
687.400,00
0,00
687.400,00
0,00
687.400,00
0,00
685.653,48 1.746,52
38.16.09.06-08.2.0.00-2-02.1
0,00 186.600,00
0,00
186.600,00
186.600,00
0,00
186.600,00
0,00
186.600,00
0,00
183.151,17 3.448,83
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
21.918,97
81,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.16.09.06-08.2.0.00-2-03.2
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
38.16.09.06-08.2.0.00-2-03.3
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00 -1.500,00
38.16.09.06-08.2.0.00-2-03.5
3.400,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
3.400,00
38.16.09.06-09.6.0.07-2-06.1 1.200.000,00
0,00
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00 1.199.931,15
1.840.300,00 260.600,00
1.500,00 2.099.400,00 2.099.400,00
0,00 2.100.900,00 -1.500,00
2.099.400,00
0,00 2.091.129,67 8.270,33
474,90 2.925,10
68,85
III.2 Kütüphane Hizmetleri
E Kütüphane
2010 Yılında Deneme Erişimine Açılmış Veritabanları
1
Pharmaceutical Substances
(31 Ocak – 1 Mart)
2
Ceramic Abstracts
(17 Mart - 21 Nisan)
3
COS Research Suite
(15 Mart - 30 Nisan)
4
The American Society of Civil Engineers (ASCE)
(8 Şubat - 30 Nisan)
5
IGI Global: Info-Sci Books & Info-Sci Journals
(10 Mayıs - 1 Haziran)
6
Hiperkitap
(25 Mayıs - 13 Haziran)
7
KARGER Pharma Collection
(10 Mayıs - 15 Haziran)
8
National Technical Reports Library
(10 Mayıs - 30 Haziran)
9
Books In Print
(24 Eylül - 13 Kasım)
10 Education Research Complete
(07 Ekim - 20 Kasım)
11 SPORTDiscus with Full Text
(07 Ekim - 20 Kasım)
12 Business Monitor International (BMI)
(09 Kasım - 30 Kasım)
13 Scientific.Net
(05 Kasım - 30 Kasım)
14 EMIS
(24 Kasım – 31 Aralık)
15 CEIC
(24 Kasım – 31 Aralık)
16 Reaxys
(09 Kasım - 15 Aralık)
17 Science of Synthesis (SoS)
(26 Kasım - 31 Aralık
18 Pharmaceutical Substances
(26 Kasım - 31 Aralık)
14
Kütüphane Otomasyon Programı ile İlgili İşler
Adet
Gerçekleşme
Ebrary E-Kitap Marc Kayıt Aktarılması
43245
Tam
Springer E-Kitap Marc Kayıt aktarılması
9700
Tam
Elsevier E-Kitap Marc Kayıt aktarılması
4662
Tam
Knovel e-Kitap Marc Kayıt aktarılması
1711
Tam
Sağlama Servisi
Gelen Kitap Vb. Materyalin Sağlanma Biçimi
Alım Türü
Materyal Türü
Kitap
Bilgisayar Kütüğü
Müzik Eseri
Görsel Materyal
TOPLAM
Satın
Bağış
TOPLAM
13043
2474
15517
153
13
166
-
4
4
79
3
82
13275
2494
15769
Kataloglama ve Sınıflama Servisi
01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemine Ait Kataloglama İstatistiği
Yeni Yayın
Eski Koleksiyon
Materyal Türü
Türkçe
Yb. Dil
Türkçe
Yb. Dil
TOPLAM
Toplam
55
51519
3594
4836
60004
Kitap
44
9751
3285
4639
17719
Karmaşık Materyal
0
0
0
0
0
Bilgisayar Kütüğü
0
0
1
6
7
Harita
0
0
0
0
0
Müzik Eseri
1
2
1
89
93
Görsel Materyal
0
1
8
27
36
Süreli Yayın
4
41764
24
50
41482
Özgün Tez
3
1
225
12
241
Makale
3
0
49
13
65
Ses Kaydı
0
0
1
0
1
15
Süreli Yayınlar Servisi
Gelen Dergilerin Sağlama Biçimi
Alım Türü
Satın
Bağış
TOPLAM
Türkçe
157
162
319
Yabancı Dil
861
145
1006
E-Dergi
187
-
187
1205
307
1512
Dil
TOPLAM
Okuyucu Hizmetleri Servisi
KULLANICI SAYISI
AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
GÜNDÜZ
GECE
TOPLAM
52692
23830
76522
25950
8142
34092
78278
27272
105550
53422
19850
73272
69020
29184
98204
37802
11794
49596
45784
-
45784
17306
-
17306
17228
3820
21048
50092
16956
67048
52824
15324
68148
61922
20962
82884
562320
177134
739454
16
Ödünç Bölümü
01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemine Ait Ödünç İstatistiği
Kullanıcı Tipi
Kitap
Diğer
TOPLAM
Toplam
239234
1661
240895
Akademik Personel
58631
212
58843
İdari Personel
11479
38
11517
Doktora Öğrencisi
11506
59
11565
Yüksek Lisans Öğrencisi
23835
224
24059
Ön lisans / Lisans Öğrencisi
127125
1109
128234
Rektör, Rektör Yrd. ve
Kütüphane
604
1
605
Dış Kullanıcı (Üniversite
mensubu olmayanlar)
552
0
552
AÖF Öğrencisi
5502
18
5520
0
0
0
Fakülte ve Yüksekokullar
Kayıtsız çıkarılmak istenen kitap sayıları
Ay
Yıl
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
16
4
3
7
0
1
0
0
0
0
0
4
4
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
3
7
3
4
7
0
6
0
0
1
0
0
3
6
7
4
2
2
4
1
1
1
0
0
0
10
1
8
7
7
3
5
0
0
0
0
0
0
7
1
4
7
5
1
0
0
0
0
0
0
1
1
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
6
6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
11
6
9
7
1
1
1
1
0
0
0
0
4
15
6
11
5
6
0
2
1
0
0
0
0
30
46
67
62
34
33
12
12
4
1
1
0
0
Günlük ya da 15 günlük kullanım süresi verilen çalışma odalarımızdan 2008 yılında lisansüstü düzeyde eğitim
gören öğrencilerimizde yararlanmaya başlamıştır. Günlük çalışma odalarındaki artış lisansüstü düzeyde öğrenci
kullanımlarından dolayıdır.
17
Karel Kullanım Sayıları
Yıl
Oda
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOPLAM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOPLAM
12
19
8
12
10
10
6
6
13
17
22
10
109
5
36
17
21
14
12
4
1
32
27
74
39
79
100
80
16
32
109
67
51
193
131
100
656
11
19
14
15
19
22
13
14
15
35
20
16
158
10
18
16
17
20
18
15
9
16
16
21
17
156
12
19
16
22
18
18
8
13
16
18
18
15
157
11
19
16
21
17
18
14
4
15
13
23
15
150
10
24
7
18
19
15
13
6
17
16
28
14
143
6
18
15
12
7
5
11
21
22
15
17
10
127
7
15
15
7
3
9
11
1
8
13
20
20
96
4
12
8
10
3
10
25
21
20
25
21
20
133
115
273
107
234
230
217
136
128
283
181
388
288
2581
17-18 nolu odalar günlük, 19-26 nolu odalar 15 günlük kullanılır.
E-Postalara Verilen Yanıtlar
kybserv ve library e-mektup hesaplarından gelen e-postalara “Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu” olarak
verilen yanıtlar
Ay
Yıl
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM
2004 7+4
1+4 1+5 0+7
1+3
3+3
0+0
2+2
1+0 1+9 10+9 0+10
27+56
2005
7+3
3+4
10+7
2006 2+7
5+5 4+9
3+
2+3
4+7
1+
2
3+5 3+3
4+3
4+1
35+45
2007 3+2
2+2 8+3 1+2
3+1
1+1
1+
3+
2+1 1+3
3+1
28+16
2008 1+0
2+1 2+2 0+0
1+5
1+1
2+2
0+0
2+0 4+2
1+3
1+1
17+17
2009 7+0
3+0 3+0 0+0
3+0
0+1
0+0
4+2
0+1 0+1
0+0
0+0
20+5
2010 0+0
1+0 0+0 0+1
2+0
2+0
1+0
1+0
1+0 5+0
0+1
0+0
13+2
Sesli Kitap Okuma
Gönüllü okuyucularla ses kaydı yaptığımız İşitsel Bölümde THU (Topluma Hizmet Uygulamaları) dersi
çerçevesinde uygulamaya gelen öğrencilerimiz sayesinde görmeyen öğrencilerimizin seslendirilmesini istedikleri
kitapları seslendirip hizmete sunulmuştur.
18
THU dersini Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinde çalışarak tamamlayan öğrencilerin isimleri aşağıdadır.
Sosyoloji Bölümü
2009-2010 Bahar Dönemi
2010-2011 Güz Dönemi
1- Umut YUMURTACI
1- Betül UZUN
2- Özlem SÖZERİ
2- Nisa Nur GÜVENKAYA
3- Kevser ÖZKAN
3- Vedat ÇELİK
4- Adnan TOPRAK
4- Aysel KOVACIK
5- Ömer KALKANLI
5- Hilal SARIBAŞ
6- Serdar BİLGEN
6- Zeynep EREN
7- Özge YUVANÇ
7- Eda DEMİROĞLU
8- Müveddet YÖRÜK
8- Aslı YILMAZ
9- Ayşe DOĞUŞ
9- Seher ERSOY
10- Havva ÇUKUR
10- Gökçen ÇETİNKAYA
11- Ayşegül KILIÇ
12- Orhan KILIÇ
Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Trafik Bölümü
1- Çağdaş UTGU
2- Görkem ATEŞ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1- Samet AYDIN
2- Çağdaş KAYĞISIZ
3- Tuba OKUR
4- Nalan KORKMAZ
5- Merve MUTLU
6- Esra GÜÇLÜ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinden ikisi meslek stajını
kütüphanemizde yapmıştır.
Stajyer kütüphaneciler
1- Feray EROL
2- İclal YILDIZ
Ciltleme ve Mikrofilm Servisi
2010 Yılında beş yüz adet derginin ciltlemesi yapılmıştır.
Mikroform Odası
2010 Yılında mikrofilm okuyucu-basıcı makineden 13.051 adet çıktı alınmıştır. Mikrofiş okuma-basma cihazlarının
kullanım sayıları;
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
10
10
37
69
6
4
0
3
1
1
0
2
143
19
Kütüphane Web Servisi
Kütüphanemizin web sayfası bir yılda 321101 kez kullanılmıştır. GBD (Güncel Bilgi Duyurusu) hizmeti
diğer kütüphaneler tarafından yapılmayan bir hizmettir. Otomasyon sistemimizin ayrıcalıklı tarafıdır. Her yıl
artan sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır.
31.12.2010 İtibariyle GBD (Güncel Bilgi Duyurusu) Abonelik Sayıları
Abonelik Sayısı
E-posta Adresi Sayısı
4390
497
İLK İHTAR YOLLANAN
Abonelik Sayısı
E-posta Adresi Sayısı
448
15
İKİNCİ İHTAR YOLLANAN
Abonelik Sayısı
E-posta Adresi Sayısı
1528
250
Kullanıcı Eğitimi
1992 yılından beri bölümümüz tarafından düzenli olarak uygulanan kullanıcı eğitimi programlarına bu yılda devam
edilmiş 27.09.2010- 08.10.2010 tarihleri arasında Kullanıcı Eğitimi Programı düzenlenmiştir. Program duyuruları
Anadolu Üniversitesinin tüm birimlerine iletilmiş ayrıca kütüphanemiz web sayfasında duyurulmuştur.
27.09.2010- 08.10.2010 tarihleri arasında yeni gelen öğrencilere daha çabuk ulaşabilmek,
kütüphaneyle ilgili soru ve sorunlarını çözebilmek amacıyla kütüphane girişine danışma masası taşınarak 15 gün
süreyle öğrencilere birebir kullanıcı eğitimi verilmiştir.
Tablo Hazırlanırken her yıl için 1 Ocak -31 Aralık tarihleri arası temel alınmıştır.
Yıl
2010
2009
2008
2007
2006
Kullanıcı Tipi
Lisans
Yüksek Lisans
Orta Öğretim Kurumları
Erasmus
174
397
376
279
191
8
10
8
15
902
397
1064
880
589
50
230
TOPLAM
1134
1024
1350
1167
795
20
Kütüphane Tanıtımı İstatistiği
Sıra No
Tarihler
13.01.2010-13.01.2010
15.02.2010-15.02.2010
02.02.2010-02.02.2010
03.03.2010-04.03.2010
04.03.2010-04.03.2010
29.03.2010-29.03.2010
31.03.2010-31.03.2010
15.04.2010-15.04.2010
22.04.2010-22.04.2010
29.04.2010-29.04.2010
30.04.2010-30.04.2010
30.04.2010-30.04.2010
30.04.2010-30.04.2010
30.04.2010-30.04.2010
30.04.2010-30.04.2010
20.05.2010-20.05.2010
26-05.2010-26.05.2010
11.06.2010-11.06.2010
27.09.2010-27.09.2010
27.09.2010-27.09.2010
27.09.2010-27.09.2010
28.09.2010-28.09.2010
28.09.2010-28.09.2010
28.09.2010-28.09.2010
28.09.2010-28.09.2010
29.09.2010-29.09.2010
29.09.2010-29.09.2010
29.09.2010-29.09.2010
29.09.2010-29.09.2010
30.09.2010-30.09.2010
01.10.2010-01.10.2010
01.10.2010-01.10.2010
01.10.2010-01.10.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Grup Adı
Orta Öğretim
Erasmus
Lisans
Lisans
Lisans
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
TOPLAM
Grup Kişi Sayısı
360
50
6
15
15
30
75
50
18
30
30
30
47
90
30
30
42
40
13
5
4
20
20
4
30
5
7
6
8
8
7
4
5
1134
Danışma Soruları ve Yönlendirme Hizmetleri
Tablo Hazırlanırken her yıl için 1 Ocak -31 Aralık tarihleri arası temel alınmıştır.
Yıl
2010
2009
Yüz yüze
7904
6157
Telefonla
719
897
2008
3988
743
Diğer Yollarla
25
8
TOPLAM
8648
7062
4731
2010 yılında rezerve bölümünde ön danışma hizmeti verilmeye başlanmış ve bu hizmet kullanıcıların
yönlendirilmesinde sayısal olarak artışa neden olmuştur.
21
Kütüphaneler Arası İşbirliği
Bölümümüz tarafından yürütülen kütüphaneler arası işbirliği hizmeti her geçen yıl biraz daha genişlemekte ve daha
çok kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. ANKOS başkanlığı tarafından geliştirilen KİTS programına dahil
kütüphanemizin programdan alınan istatistikleri aşağıda ayrıca verilmiştir.
Tablo Hazırlanırken her yıl için 1 Ocak -31Aralık tarihleri arası temel alınmıştır.
KİSBİR/KİTS İstatistikleri(Yıllık Toplam)
KİSBİR
545
730
678
588
453
2010
2009
2008
2007
2006
KİTS
680
797
-
KİSBİR/KİTS İstatistikleri
Ödünç verilen Yayınlar
Ay
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
KİSBİR
KİTS
İstenen Yayın Sayısı
45
63
46
67
30
48
20
37
21
30
28
48
14
28
33
53
42
35
38
47
20
24
48
59
385
539
Ödünç Alınan Yayınlar
KİSBİR
KİTS
İstenen Yayın Sayısı
13
11
20
12
13
29
15
11
11
7
13
9
5
5
15
14
8
7
23
16
5
5
19
19
160
141
Ay
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
En Çok Kitap İsteğinde Bulunduğumuz Kütüphaneler
Kütüphane Adı
ODTÜ Kütüphanesi
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Yayın Sayısı
65
31
27
Kütüphanemizden En Çok Kitap İsteğinde Bulunan Kütüphaneler
Kütüphane Adı
Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi
Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi
Koç Üniversitesi Kütüphanesi
Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi
Yayın Sayısı
39
36
26
26
Kütüphanemiz Tarafından Karşılanan Makale Sağlama İstatistikleri
İstenen
Karşılanan
Karşılanamayan
Toplam
47
25
22
47
22
Kütüphanemiz Tarafından Karşılanan Tez Fotokopi İstatistikleri
İstenen
Karşılanan
15
İstenen
Karşılanamayan
Toplam
15
Kütüphanemiz Tarafından İstenen Tez Fotokopi İstatistikleri
Karşılanan
9
Karşılanamayan
7
15
Toplam
2
9
01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında Enformasyon odasında bulunan bilgisayarlardan 120 kişi yararlanmıştır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IV.1 ÜSTÜNLÜKLER
•
Tüm sayısal sıralamalara göre Türkiye’nin ilk 5 üniversitesi arasında bulunmak
•
Toplum içindeki imajımız
•
Üniversite yönetiminin desteği
•
Deneyimli personel
•
Kütüphane bütçesinde son yıllarda görülen olumlu gelişme
IV.3 ZAYIFLIKLAR
1- Örgütsel ve Yönetsel Alanlardaki Boşluklar
•
Uzman eleman eksikliği
•
Eğitim ve öğretim programlarına yönelik gelişmelerden zamanında haberdar olunmaması
•
Şube kütüphanelerinin durumu
2- Fiziksel Alanların Yetersizliği
•
Tüm kütüphane ihtiyacını karşılayacak klima sistemlerinin olmayışı ve artan koleksiyon nedeniyle
alan yetmezliği
•
Konservatuar Binasından gelen rahatsız edici seviyedeki ses
3- İnsan Kaynakları Boyutu
•
Personelin sayısal açıdan yetersizliği
•
Yetişmiş elemanları istihdamdaki zorluk, ayrılanların yerinin doldurulmayışı
•
Uzman kadrolarının kullanılmasındaki sıkıntılar
4- Bütçe Boyutu
•
Çağdaş ölçütlere uygun bir kütüphane bütçesi için daha fazla kaynak ayrılması
•
Kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranı: %0,42, Uluslararası standart: %5-7
23
IV.3 DEĞERLENDİRME
Kütüphane kullanımındaki artış yıllar itibariyle süreklilik göstermektedir.
Kütüphanede yapılan kültürel etkinlikler sürekli olarak artmaktadır.
Elektronik kaynakları kullanarak kütüphane hizmetlerinden haberdar olma düzeyi son yıllarda çok
artmıştır.
Elektronik kaynakların kullanım sıklığı hızla yükselmektedir.
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Üniversite eğitiminde bilgiye erişimin önemi tartışmasız kabul görüyor, ancak ciddi yatırımların devam
etmesi gerekiyor.
Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve yeterli sayıda uzman personele duyulan gereksinim devam
etmektedir.
Uzman Kütüphaneci alımı konusundaki sıkıntılar acil olarak giderilmeli gelecek için yeni bir politika
saptanmalıdır.
Üniversite üst yönetiminin desteği pozitif bir faktör olarak devam etmektedir.
Kütüphane materyallerinin ve insanların daha rahat ortamlarda kullanılmasını sağlamak üzere; bütün
katlarda modern klima sistemi kurulmalıdır.
Kütüphane materyallerinin güvenliğini ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere; alüminyum pencerelerin
tümü PVC pencerelerle değiştirilmeli ve pencere camları güneş ışığının direkt materyal üzerine gelmesini
engellemek için ışık kesici filmlerle kaplı olmalıdır.
Mevcut kütüphane binasının kullanıcılara maksimum düzeyde kolaylık sağlayacak ve binayı daha
işlevsel hale getirilecek çevresel düzenlemeler yapılmalıdır. Kullanıcılar bu eksikliği sürekli şikayet
konusu yapmaktadır. Örnek: Kantin, Çay, kahve salonu, sigara salonu, vb. alanların kütüphaneye en
yakın bölge olan Alt Çarşı içinde yaratılması gerekmektedir.
Tüm okuma salonlarının zemin tabanları, ses yalıtımını sağlamak üzere ses geçirmez malzemeyle
kaplanmalıdır.
Bin adet olan kullanıcı sandalyeleri daha çağdaş ve ergonomik sandalyelerle değiştirilmelidir.
Personel asansörü (4 kişilik) ve kitap taşıma asansörleri değişmelidir.
24
Download

2010 - Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi