®
Verim artırıcı bio-aktivatör
Topraktaki atıl besinleri ortaya çıkarır.
Mineral gübrelemeyi optimize eder.
BİLEŞENLER VE İŞLEVLERİ
KAYHYDRİN
MONOMERLER VE ALGİNİK
ASİT OLİGOMERLERİ
BETAİNLER
VERİMDE ARTIŞ
STRES GİDERİCİ ETKİ
BESİN ELEMENTLERİNİN
ALIMINDA ARTIŞ
√ Yapraklı sebzelerde uygulandığında ACTIWAVE, nitratın bitki dokularında birikmini azaltır.
UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİYLE
MEYVELERDE
25 - 30 L/ha
SEBZELERDE
10 - 15 L/ha
eNDÜSTRİ BİTKİLERİNDE
10 - 15 L/ha
sÜS BİTKİLERİNDE
10 - 15 L/ha
Sp
ec
ial
ità
NOTLAR: Daha iyi netice için başka gübreler ile karıştırın. Gerekirse
uygulamayı 7-15 günden sonra tekrarlayın.
pompanın çalışması sayesinde, besinlerin kök tarafından alınımının arttığı kanıtlanmıştır.
√ Protonik
ACTIWAVE’in bu etkisi, karışım içerisinde daha az oranda NPK kullanımına olanak tanımaktadır (Gübre
oranı, genel uygulamalardan % 30-40 daha az olabilir.)
Specialist in plant nutrition
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam azot (N)
Organik azot (N)
Suda çözünür potasyum oksit (K2O)
Toplam organik madde
Toplam demir (Fe)
3.0
1.0
7.0
20.6
% w/w
% w/w
% w/w
% w/w
0.5 % w/w
EDDHSA şelatlı demir
Toplam çinko (Zn)
EDTA şelatlı çinko (Zn)
0.5 % w/w
0.08 % w/w
0.08 % w/w
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ACTIWAVE, bitki besleme alanında eksiksiz bir yeniliği temsil eder. ACTIWAVE, büyüme ve üretim dönemi boyunca besinlerin seçilme kapasitesini değiştirmeden ve bitkinin fizyolojisine hiç zarar vermeden doğru ve
dengeli bir beslenmeyi garanti eder. Bu mamul, hücresel pozitif yüklerin (H+) çıkmasına destek verirken, besin konumunda olan hem pozitif
hem de negatif diğer yüklerin de girmesine olanak sağlar. Sonuç olarak,
üreticilerin üretim döneminde verimlilik olarak görebilecekleri ve klasik
gübreleme uygulamaları ile oluşan çevre zararlarının da azaltıldığı acil ve
somut faydalar içermektedir.
ACTIWAVE, kayhydrin, betainler ve alginik asitler içerir. ..............................
ARAŞTIRMALAR
PROTONİK POMPA
SALÇALIK DOMATES
MARUL
Kök gelişimi ve büyüme denemesi
Üretim artışı denemesi
DOZ
10 L/ha
UYGULAMA
SAYISI
3
DOZ
1L/1000 m²
GRAM OLARAK BAŞ
AĞIRLIĞI
3
SİSTEM
Damla
sulama
UYGULAMA
ZAMANI
Şaşırtmadan 20, 30 ve 40
gün sonra
SİSTEM
Damla
sulama
UYGULAMA ZAMANI
Şaşırtmadan sonra her
15 günde bir
CON ACTIWAVE
AUMENTO PRODUTTIVO
ACTIWAVE
İLE VERİM
ARTIŞI
AUMENTOAĞIRLIK
DEL PESO MEDIO
DEL CESPO
ORTALAMA
ARTIŞI
525
1050
520
1000
515
510
950
505
500
900
ŞAHİT
CONTROLLO
ACTIWAVE
ACTIWAVE
850
800
495
ŞAHİT
TESTIMONE
490
ACTIWAVE
ACTIWAVE
485
480
475
750
ŞAHİT
TON/ha
ACTIWAVE
TON/ha
VERİM ARTIŞI
ŞAHİT
Gram olarak baş ağırlığı
ACTIWAVE
Gram olarak baş ağırlığı
ARTIŞ
84.2
100.4
+ 19%
493.1
522.1
+ 6%
HEKTAR BAŞINA VERİM ARTIŞI
Elde edilen kâr 40:1
VERİM ARTIŞI
Elde edilen kâr 8:1
ADM TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Ali Çetinkaya Caddesi 129/6 07300 Antalya, Türkiye
Tel.: +90 242 311 98 60pbx Fax: +90 242 311 98 59 Web: www.admtarim.com E-mail: bilgi@admtarim.com
Download

Broşür