FRİTÖZ
KULLANMA KILAVUZU
FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ
AEF – 490
AEF – 890
İÇİNDEKİLER
I – Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları
3–4
II – Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri
5
III – Teknik Özellikler
5-6
IV – Uyarı Etiketi
7
V – İlk Çalıştırma
7
VI – Montaj
7-8
VII –Çalıştırma
8
VIII – Bakım
9
IX – Elektrik Bağlantısı
9 - 10
X – Yedek Malzeme Listesi
11 - 12
XI – Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler 12
2
I- FRİTÖZÜN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI
Fritözler, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
Fritözler, kızartma yapmak amacıyla otellerde, restoranlarda, lokantalarda, fast-foodlarda, turistik
tesislerde ve kantinlerde kullanılmaktadır.
Cihazı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz ve anlaşılmayan bir durumda
muhakkak yetkili satıcı firmaya başvurunuz.
1-Gövde
2-Kumanda Panosu
3-Havalandırma Sacı
4-Rezistans Menteşeleri
5-Bakalit Düğme ve Etiketi
6-Sinyal Lambası
7-Yağ Tahliye Çeşmesi
8-Rezistans Gurubu
*Ayaklar takıp çıkartılabilir şekilde yükseklik ayarlı ayaktır.
3
9- Sepet
10-Sepet Askısı
11- Ayak*
12- Kapak
Genel Ölçüler
*AEF–490 modelinin ölçüleri
*AEF-890 modelinin ölçüleri
4
II- GENEL UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu kullanma kılavuzu teknik özellikler, çalıştırma yönergeleri, çalışma ilkeleri ve cihazla ilgili diğer
bilgileri içermektedir.
 Cihazı bağlamadan önce elektrik dağıtım şebekesi ile cihaz ayarlarının uyumlu olup olmadığını
kontrol ediniz ve uygun kablo bağlantısını yapınız.
 Cihazın elektrik bağlantısının uygun standartlara göre yapıldığına emin olunuz.
 Cihazın yanında asla yanıcı madde bırakmayınız.
 Cihazı kontrol ederken elektrik düğmelerinin kapalı konumda olmasına dikkat ediniz. Bkz.
Sayfa 8 (Şekil -1) (Şekil -2)
 Cihazda elektrik kaçağı varsa, derhal yetkili satıcınıza müracaat ediniz.
 Üretici firma, cihazın, hatalı elektrik bağlantısından doğabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
 Elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ederken cihaza kesinlikle el sürmeyiniz.
 Cihazın bozulan parçalarını orijinal yedek parçaları ile değiştiriniz. Üretici firma, yalnızca bu
parçalar kullanıldığında cihazın güvenli olarak kullanılabileceğini taahhüt eder.
 Cihazınızı, düz bir zeminde kullanınız .
 Cihazda herhangi bir arıza olduğunu tespit ederseniz, cihazı kapatıp fişten çekerek, yetkili
satıcınızla temasa geçiniz. Cihazı, tamiri tamamlanmadan çalıştırmamaya özen gösteriniz.
 Yetkili servisler dışındaki kişilerin yaptığı tamiratlar kişisel yaralanmalara ya da cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
 Tüm tamir işlemlerinin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde
cihazınız garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
 Cihazınızın garanti süresi, alındığı tarihten itibaren 1 yıldır.
III- TEKNİK ÖZELLİKLER
switch
Resim 1
Resim 2
Rezistansı yukarı kaldırdığınız zaman emniyet switch devreye girer ve elektrik devresini
kapatır. Bkz. Sayfa 5 Resim 1 ve Resim 2
5
Resim – 3
Isı 200-210 ˚C üstüne çıktığı zaman termostattaki emniyet switch atarak elektrik devresini keser. Atan
emniyet switchine bir çubuk yardımıyla basarak termostatı çalışır duruma getiriniz.bkz. Sayfa 6 (Resim -3 )
AEF – 490
AEF – 890



Ölçüler (mm)
Ağırlık
Güç
Besleme Gerilimi ve Çalışma Frekansı
400 x 900 x 300
800 x 900 x 300
65 kg
138 kg
16,5 kW
33 kW
400 V AC 3 N PE
Fritöz, paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
Fritözlerin pişirme haznesi, termostat ile istenilen sıcaklıkta tutulabilmektedir.
Atık yağ, yağ tahliye çeşmesi yardımıyla kolaylıkla boşaltılabilmektedir.
IV- UYARI ETİKETLERİ
6
V- İLK ÇALIŞTIRMA



Cihazı, ilk defa çalıştırmadan önce cihazın üstünde bulunan koruyucu naylonu çıkarıp, önce
nemli daha sonra da kuru bir bezle siliniz.
Cihazı silmek için deterjan kullanmayınız.
İlk ısınma esnasında cihazınızın ısınan parçalarından, koku ve duman çıkabilir. Bu koku ya da
duman kısa zamanda ortadan kalkacaktır, endişelenmeyiniz.
VI – MONTAJ
Cihaz;







Tecrübeli ve teknik bir eleman tarafından kurulmalı ve ayarlanmalıdır.
Pişirme sürecinde çıkabilecek duman ve kokuyu gidermek amacıyla, filtre davlumbaz altına
yerleştirilmelidir.
Dörtlü ayarlanabilir ayaklar üzerine uygun bir şekilde dengelenerek, düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
Bkz. Sayfa 7 (Resim -4)
Yan duvarlara en az 5 cm mesafede yerleştirilmelidir. Bkz. Sayfa 7 (Resim -4)
Üzerinde bulunan koruyucu naylonu çıkarınız ve kalmış etiket parçacıkları uygun temizleyici ile
temizleyiniz.
Yanında kesinlikle yanıcı maddeler bırakmayınız.
Arızalanırsa veya çalışmazsa söküp, tamir etmeye çalışmayınız ve yalnızca yetkili servisinizi
arayınız.
Resim - 4
7
VII - ÇALIŞTIRMA
Resim 5
YEŞİL SİNYAL LAMBA : Cihaza elektrik akımının geldiğini gösterir.
SARI SİNYAL LAMBA : Rezistanslara elektrik akımının gittiğini gösterir.
Çalıştırma
-
 Termostat düğmesinİ döndürün ve istenilen sıcaklığa ayarlayın.
 Termostatı 100 Cº den (en düşük ısı) başlayarak istenilen sıcaklığa göre ayarlayabilirsiniz. Bkz.
Sayfa 8 (Şekil -2)
 Sinyal lambaları söndüğünde cihazın pişirme haznesi istenilen sıcaklığa ulaşmıştır. Pişirmeye
başlayabilirsiniz.
-
Kapatma

Termostat düğmesine basıp, döndürerek “O” konumuna getiriniz. Bkz. Sayfa 8 (Şekil -1)
Kapalı
(Şekil -1)
En düşük ısı 100 ˚C
(Şekil -2)
8
VIII - BAKIM
Cihazın temizliğini yapmadan önce ana besleme elektrik bağlantısını kapatınız.







Cihazın, üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız.
Cihazı, ılık ve sabunlu suya batırılmış bez ile soğumadan siliniz.
Cihazın yüzeyinde çizik oluşturabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız. (Gerekirse
kimyasal temizleyiciler kullanınız)
Cihazınızı, tazyikli su ya da tazyikli buhar basıncı ile kesinlikle temizlemeyiniz. Aksi halde
rezistansın arızasına neden olabilirsiniz.
Cihazın temizliğini yaparken havalandırma deliklerinden içeriye su kaçırmayınız.
Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin, cihaza
müdahale etmesine fırsat vermeyiniz.
Cihazın pişirme haznesinde biriken yağı, tahliye çeşmesi yardımıyla belli aralıklarla boşaltınız.
IX - ELEKTRİK BAĞLANTISI



Cihazı, kullandığınız ülkenin elektrik standartlarına uygun bir şekilde elektrik tesisatına bağlayınız.
Cihazı, bilgi etiketinde yazan şebeke gerilimi ile besleyiniz.
Cihazın, elektrik tesisatına bağlantısını, uygun bir otomatik sigorta üzerinden yapıp, söz konusu
sigortayı kolayca erişebileceğiniz bir yere sabitleyiniz.
 Cihazı elektrik tesisatına bağlayan kablonun AEF-490 için TTR 5x4 mm , AEF-890 için TTR 5x6
mm tipinde olmasına dikkat ediniz.
 Cihazı, mutfakta kullanacaksanız doğru topraklama sistemi uygulayınız.
400 V AC N PE
Besleme Kablosu ( AEF-490 için TTR 5x4 mm, AEF-890 için TTR 5x6mm)
(Ana gerilim hattına bağlanacak)
BESLEME KABLO BAĞLANTI
NUMARALARI
Kahverengi: L1 FAZ
Kırmızı: L2 FAZ
Siyah: L3 FAZ
MAVİ: (N) NÖTR
SARI-YEŞİL: TOPRAK (PE)
DİKKAT ! Bağlantıları, besleme kablosu üzerinde bulunan numaralara göre yapınız. Aksi halde
cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
9
- Elektrik Devre Şemaları
*AEF - 470 modelinin elektrik devre şemaları
*AEF - 870 modelinin elektrik devre
şemaları
10
Download

Kulanım Kılavuzu