T.C
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2013-2014 BAHAR YARIYILI 1. SINIF BÜTÜNLEME SINAV TARĠHLERĠ
Dersin Adı
Ara Sınav
Tarihleri
Saat
Dershane
Dersin Sorumlusu ve
Görevli Gözetmenin Adı
Soyadı
Hemşirelik Esasları II
21.07.2014
10:00
3 Nolu Derslik
Mikrobiyoloji-Parazitoloji
22.07.2014
10:00
3 Nolu Derslik
Sağlığı Koruma Ve Geliştirme
23.07.2014
10.00
3 Nolu Derslik
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Arş.Gör. İlksen O. ERGİN
Yrd.Doç.Dr.M.Cengiz ÖLÇAL
Arş.Gör. İlksen O. ERGİN
Yrd.Doç.Dr.Tuba PARLAK AK
Fizyoloji
24.07.2014
10.30
3 Nolu Derslik
Doç.Dr.Fulya BENZER
Arş.Gör. İlksen O. ERGİN
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
25.07.2014
10.00
3 Nolu Derslik
Yrd.Doç. Dr. Savaş SERTEL
Yrd. Doç. Dr. Tuba PARLAK AK
Sağlık Yüksekokulu Müdür V.
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2013-2014 BAHAR YARIYILI 2. SINIF BÜTÜNLEME SINAV TARĠHLERĠ
Dersin Adı
Ara Sınav
Tarihleri
Saat
Dershane
Sağlık Sosyolojisi
21.07.2014
13.00
3 Nolu Derslik
Bulaşıcı hastalıklar
22.07.2014
10.00
2 Nolu Derslik
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Cerrahi Hastalıklar
Hemşireliği
23.07.2014
10.00
2 Nolu Derslik
Öğr.Gör. Nursel ALP DAL
Temel Bilgi Teknolojisi
Kullanımı
24.07.2014
13.00
2 Nolu Derslik
Yrd.Doç.Dr.Mustafa CAMAS
Dersin Sorumlusu ve
Görevli Gözetmenin Adı
Soyadı
Doç.Dr.Ülkü ÖZBEY
Arş.Gör. İlksen O. ERGİN
Yrd. Doç. Dr. Tuba PARLAK AK
Sağlık Yüksekokulu Müdür V.
T.C
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2013-2014 BAHAR YARIYILI 3. SINIF BÜTÜNLEME SINAV TARĠHLERĠ
Dersin Adı
Ara Sınav
Tarihleri
Saat
Dershane
Dersin Sorumlusu ve Görevli
Gözetmenin Adı Soyadı
Sağlık Hizmetlerinde
Etik
21.07.2014
13.00
3 nolu derslik
Doç.Dr.Ülkü ÖZBEY
Arş.Gör. İlksen O. ERGİN
Çocuk Sağlığı ve
HastalıklarıHemşireliği
22.07.2014
10.00
1nolu derslik
Öğr.Gör. Nazan GÜRASLANBAŞ
Gelişim ve Öğrenme
23.07.2014
10.00
3 nolu derslik
Yrd.Doç.Dr.Tuba PARLAK AK
Afetlerde Bakım Ve
İlk Yardım
24.07.2014
10.00
1nolu derslik
Öğr.Gör. Nazan GÜRASLAN BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Tuba PARLAK AK
Sağlık Yüksekokulu Müdür V.
Download

Yrd. Doç. Dr. Tuba PARLAK AK Sağlık Yüksekokulu Müdür V. Dersin