KEÇİK
TEMEL ANESTEZİ SORU KİTABI
ARADIĞINIZ TÜM TIP KİTAPLARI BU ADRESTE
www.guneskitabevi.com
GENEL DAĞITIM
GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ
ANKARA
İSTANBUL
KARTAL ŞUBE
M. Rauf İnan Sokak No: 3
06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23
Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak
No: 7 / 2 Esentepe / İstanbul
Tel: (0212) 356 87 43
Faks: (0212) 356 87 44
Cevizli Mahallesi Denizer Cad.
No: 19 / C Kartal / İstanbul
Tel&Faks: (0216) 546 03 47
Türkiye’nin her yerinden...
0505 734 13 13
TEMEL
ANESTEZi
Soru Kitabı
Editör
Yüksel KEÇİK
Yardımcı Editörler
Neslihan ALKIŞ
Dilek YÖRÜKOĞLU
Zekeriya ALANOĞLU
TEMEL ANESTEZİ
SORU KİTABI
EDİTÖR
PROF. DR. YÜKSEL KEÇİK
EDİTÖR YARDIMCILARI
PROF. DR. NESLİHAN ALKIŞ
PROF. DR. DİLEK YÖRÜKOĞLU
DOÇ. DR. ZEKERİYYA ALANOĞLU
GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ
TEMEL ANESTEZİ SORU KİTABI
Copyright © 2015
Bu Kitabın her türlü yayın hakkı Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.’ne aittir. Yazılı olarak izin alınmadan ve
kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla
çoğaltılamaz.
Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni: Murat Yılmaz
Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Polat Yılmaz
Yayın Danışmanı: Ali Aktaş
Dizgi - Düzenleme: İhsan Ağın
Kapak Tasarımı: İhsan Ağın
Baskı: Ayrıntı Basım ve Yayın Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA
Telefon: (0312) 394 55 90 - 91 - 92 • Faks: (0312) 394 55 94
Sertifika No: 13987
UYARI
Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı,
yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli
olabileceği bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici firma tarafından sağlanan ilaca ait en son
ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her
hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara
ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir. Kitabın içindeki bölümlerin bilimsel sorumluluğu
ilgili yazarlarına aittir.
GENEL DA⁄ITIM
GÜNEfi TIP K‹TABEVLER‹
ANKARA
‹STANBUL
KARTAL fiUBE
M. Rauf ‹nan Sokak No:3
06410 S›hhiye/Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23
Gazeteciler Sitesi Sa¤lam Fikir Sokak
No: 7/2 Esentepe/‹stanbul
Tel: (0212) 356 87 43
Faks: (0212) 356 87 44
Cevizli Mahallesi Denizer Cad.
No: 19/C Kartal/‹stanbul
Tel&Faks: (0216) 546 03 47
www.guneskitabevi.com
[email protected]
EDİTÖR ÖNSÖZÜ
Değerli meslekdaşlarım
“Temel Anestezi” kitap serisinin sonuncusu olan “Temel Anestezi Soru Kitabı”nı sizlere sunmaktan kıvanç duyuyorum. “Temel Anestezi” kitabımız geniş biçimde hazırlanıp basıldıktan sonra, özet
kitabı niteliğinde “Temel Anestezi El Kitabı”nın basımı gerçekleştirilmiştir. Bu kitap serisinin üçüncüsü olan “Temel Anestezi Soru Kitabı” ile seriyi tamamlamış olduk. Bu kitabın hazırlanması için
her bölümüm yazarı kendi konusunda, açıklamalı cevabı olan sorular hazırlamıştır. Öğrenim
kolaylığı sağlayacağını düşündüğümüz soru kitabının önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Özellikle genç meslekdaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum.
Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm meslekdaşlarıma, basım aşamasında yardımcı
olan Güneş Tıp Kitabevleri mensuplarına şükranlarımı sunarım.
Saygılarımla
Prof. Dr. Yüksel KEÇİK
iii
YAZARLAR
Doç. Dr. Şule Akın
Prof. Dr. Mustafa Kemal Bayar
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Seda Banu Akıncı
Uzm. Dr. Volkan Baytaş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ö. Taylan Akkaya
Prof. Dr. Ünase Büyükkoçak
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi 1. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği,
Ağrı Ünitesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Neslihan Alkış
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. İbrahim Aşık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Algoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Hilmi Ömer Ayanoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Demet Aydın
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Bahar Aydınlı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kliniği
Prof. Dr. S. Taner Balcıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Özlem Selvi Can
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgür Canbay
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya Çelebi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sacide Demiralp
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Çiğdem Evren Denker
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yalım Dikmen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Prof. Dr. Aslı Dönmez
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kliniği
Prof. Dr. Yeşim Batislam
Uzm. Dr. Gökçen Emmez
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hülya Teltik Başar
v
vi YAZARLAR
Doç. Dr. Özcan Erdemli
Prof. Dr. Feray Gürsoy
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kliniği
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Ali Fırat Esmer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı
Doç. Dr. Can Eyigör
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Şükran Geze
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Necati Gökmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Asutay Orak Göktuğ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Doç. Dr. Bülent Gören
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Suna Gören
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hasan Hepağuşlar
Uzm. Dr. Gözde İnan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Leyla İyilikçi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ş. Ferda Kahveci
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Lale Karabıyık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Çetin Kaymak
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Prof. Dr. Yüksel Keçik
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Gönül Tezcan Keleş
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Pakize Kırdemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Algoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Berrin Günaydın
Uzm. Dr. Ş. Türkan Kudsioğlu
Prof. Dr. Tayfun Güler
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Murat Gündüz
Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi
Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Prof. Dr. Bahar Kuvaki
Doç. Dr. Yavuz Gürkan
Uzm. Dr. Esra Mercanoğlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
YAZARLAR vii
Uzm. Dr. Başak Ceyda Meço
Doç. Dr. M. Murat Sayın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kliniği
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Oğuzalp
Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Oral
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Elvan Öçmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selmin Ökesli
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Oya Özatamer
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Ayşe Ongun Özcan
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. Namık Özcan
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. Menekşe Özçelik
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Saadet Özgen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zerrin Özköse
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Onur Özlü
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Binnur Sarıhasan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mine Solak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Filiz Alkaya Solmaz
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Altan Şahin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Selda Şen
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Tülin Şen
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Suna Akın Takmaz
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Prof. Dr. İbrahim Tekdemir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sibel Temur
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Adnan Torgay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Alparslan Turan, MD
Associate Professor of Anesthesiology
Cleveland Clinic, OH, USA
Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
viii YAZARLAR
Uzm. Dr. Sanem Çakar Turhan
Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Necmettin Ünal
Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Meltem Uyar
Doç. Dr. Pınar Zeyneloğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Şaban Yalçın
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
İÇİNDEKİLER
EDİTÖR ÖNSÖZÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
YAZARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
KISIM I
TEMEL BİLGİLER
BÖLÜM 1
SİNİR VE SOLUNUM SİSTEMİNİN
KLİNİK ANATOMİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dr. Tülin Şen, Dr. Ali Fırat Esmer, Dr. İbrahim Tekdemir
BÖLÜM 2
ANESTEZİ MAKİNASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dr. Altan Şahin
BÖLÜM 3
FARMAKOLOJİDE TEMEL PRENSİPLER . . 11
Dr. Bahar Kuvaki
BÖLÜM 11
OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI:
ADRENERJİK AGONİST VE ANTAGONİSTLERİ
KOLİNERJİK ANTİKOLİNERJİKLER VE
ANTİKOLİNESTERAZLAR . . . . . . . . . . . . . . . 45
Dr. Şule Akın
BÖLÜM 12
PSİKOTROP VE ANTİEPİLEPTİKLER . . . . . 49
Dr. Şükran Geze
BÖLÜM 13
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR . . . . . . . . . . . . . . 53
Dr. Selda Şen
BÖLÜM 14
NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUAR
İLAÇLAR (NSAİİ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dr. Pakize Kırdemir
BÖLÜM 15
İNHALASYON ANESTEZİKLERİ . . . . . . . . . . 15
GASTROİNTESTİNAL
SİSTEM İLAÇLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dr. Sibel Temur
Dr. Feray Gürsoy
BÖLÜM 5
BÖLÜM 16
OPİOİDLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VİTAMİNLER, BİTKİSEL İLAÇLAR
VE ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
BÖLÜM 4
Dr. Hülya Teltik Başar
BÖLÜM 6
NONOPİOİD İNTRAVENÖZ
ANESTEZİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dr. Ayşe Ongun Özcan, Dr. Çetin Kaymak
BÖLÜM 17
Dr. Özlem Selvi Can
KARDİYOVASKÜLER
SİSTEM FİZYOLOJİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
BÖLÜM 7
Dr. Suna Gören, Dr. Bülent Gören
LOKAL ANESTEZİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dr. Alparslan Turan
BÖLÜM 18
BÖLÜM 8
Dr. Hüseyin Oğuzalp, Dr. Seda Banu Akıncı
KAS GEVŞETİCİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SOLUNUM FİZYOLOJİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Dr. M. Murat Sayın
BÖLÜM 19
BÖLÜM 9
Dr. Zerrin Özköse, Dr. Gökçen Emmez
SEREBRAL FİZYOLOJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ANTİHİPERTANSİFLER,
VAZODİLATATÖRLER,
DİÜRETİKLER VE STATİNLER . . . . . . . . . . . 37
BÖLÜM 20
Dr. Necati Gökmen, Dr. Elvan Öçmen
Dr. Mine Solak
BÖLÜM 10
BÖLÜM 21
ANTİARİTMİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dr. Leyla İyilikçi
HEPATİK SİSTEM FİZYOLOJİSİ . . . . . . . . . . 83
RENAL FİZYOLOJİ VE ANESTEZİ . . . . . . . . 87
Dr. Lale Karabıyık, Dr. Gözde İnan
ix
x İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 22
BÖLÜM 35
SİNİR-KAS KAVŞAĞI FİZYOLOJİSİ VE
MONİTORİZASYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ANESTEZİ VE ÜROGENİTAL SİSTEM . . . . 143
Dr. Şaban Yalçın
Dr. Yeşim Batislam
BÖLÜM 36
BÖLÜM 23
SIVI-ELEKTROLİT VE
ASİT-BAZ FİZYOLOJİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
KULAK BURUN BOĞAZ
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . 147
Dr. Oya Özatamer, Dr. Sanem Çakar Turhan
Dr. Murat Gündüz
BÖLÜM 37
BÖLÜM 24
TERMOREGÜLASYON VE
MALİGN HİPERTERMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
GÖZ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ . . . . . . . . 153
Dr. Asutay Orak Göktuğ
Dr. Işıl Özkoçak Turan
BÖLÜM 38
BÖLÜM 25
ENDOKRİN CERRAHİSİNDE
ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
YENİDOĞAN VE ÇOCUK FİZYOLOJİSİ . . . 103
Dr. Selmin Ökesli
Dr. Gönül Tezcan Keleş
BÖLÜM 39
BÖLÜM 26
AĞRI; ANATOMİ VE NÖROFİZYOLOJİ . . . . 107
Dr. İbrahim Aşık
PLASTİK CERRAHİDE ANESTEZİ . . . . . . . 161
Dr. Saadet Özgen, Dr. Özgür Canbay
BÖLÜM 40
KISIM II
ÖZEL CERRAHİ UYGULAMALARDA
ANESTEZİ
DİABETES MELLİTUS VE ANESTEZİ . . . . 165
Dr. Adnan Torgay
BÖLÜM 41
ORTOPEDİK CERRAHİDE ANESTEZİ . . . . 169
Dr. Suna Akın Takmaz
BÖLÜM 27
KARDİYAK CERRAHİ VE ANESTEZİ . . . . . 113
Dr. Bahar Aydınlı, Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü,
Dr. Aslı Dönmez
BÖLÜM 28
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ANESTEZİ . . . . . 117
Dr. Sacide Demiralp, Dr. Başak Ceyda Meço
BÖLÜM 29
NÖROANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
BÖLÜM 42
KALP HASTALARINDA NON-KARDİYAK
CERRAHİ ANESTEZİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Dr. Çiğdem Evren Denker
BÖLÜM 43
TRAVMA VE YANIKTA ANESTEZİ . . . . . . . . 179
Dr. Pınar Zeyneloğlu
BÖLÜM 44
Dr. Yüksel Keçik, Dr. Volkan Baytaş
ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA
ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
BÖLÜM 30
Dr. Hilmi Ömer Ayanoğlu
UYANIK KRANİYOTOMİ . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dr. Dilek Yörükoğlu
BÖLÜM 31
KISIM III
PEDİATRİK ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ÖZEL KONULAR
Dr. Menekşe Özçelik
BÖLÜM 32
BÖLÜM 45
GERİATRİK ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . 131
MONİTORİZASYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Dr. Hasan Hepağuşlar
Dr. Namık Özcan
BÖLÜM 33
BÖLÜM 46
BÜYÜK DAMAR CERRAHİLERİNDE
ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ANESTEZİ ÖNCESİ HASTA
DEĞERLENDİRMESİ VE HAZIRLIK . . . . . . 193
Dr. Tayfun Güler
Dr. S. Taner Balcıoğlu
BÖLÜM 34
BÖLÜM 47
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK
ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ANESTEZİ SONRASI DERLENME VE
SORUNLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Dr. Berrin Günaydın
Dr. Onur Özlü
İÇİNDEKİLER xi
BÖLÜM 48
BÖLÜM 59
SPİNAL, EPİDURAL VE KAUDAL
ANESTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
MEKANİK VENTİLASYON . . . . . . . . . . . . . . 243
Dr. Aysun Yılmazlar
BÖLÜM 49
PLEKSUS BLOKLARI VE ULTRASON
UYGULAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Dr. Yavuz Gürkan
BÖLÜM 50
İNTRAVENÖZ REJYONAL ANESTEZİ . . . . 209
Dr. Binnur Sarıhasan
Dr. Necmettin Ünal
BÖLÜM 60
AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE
OKSİJEN TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Dr. Ş. Ferda Kahveci
BÖLÜM 61
PULMONER EMBOLİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Dr. Mehmet Oral
BÖLÜM 62
BÖLÜM 51
AKUT AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM . . . . . . 255
KAN TRANSFÜZYONU VE
KAN ÜRÜNLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dr. Ö. Taylan Akkaya
Dr. Mustafa Kemal Bayar
BÖLÜM 63
KRONİK AĞRI TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . 259
BÖLÜM 52
ANESTEZİ HASTA POZİSYONLARI . . . . . . 215
Dr. Ünase Büyükkoçak
BÖLÜM 53
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON . . . 219
Dr. Neslihan Alkış, Dr. Menekşe Özçelik, Dr. Volkan Baytaş
BÖLÜM 54
ZOR HAVAYOLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Dr. Meltem Uyar, Dr. Can Eyigör
BÖLÜM 64
AKCİĞER VOLÜM KAPASİTELERİ . . . . . . . 263
Dr. Filiz Alkaya Solmaz
BÖLÜM 65
TRANSÖZOFAGEAL
EKOKARDİYOGRAFİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Dr. Ş. Türkan Kudsioğlu, Dr. Özcan Erdemli
Dr. Kamil Toker
BÖLÜM 55
KISIM IV
NADİR HASTALIKLARDA ANESTEZİ . . . . . 227
EKLER
Dr. Hülya Çelebi, Dr. Lale Karabıyık
BÖLÜM 56
AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ . . . . . . . . 231
Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü
BÖLÜM 57
GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE ANESTEZİ . . . . 235
Dr. Esra Mercanoğlu
BÖLÜM 58
YOĞUN BAKIM YAPILANMASI VE
İLKELERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Dr. Yalım Dikmen
BÖLÜM 66
BRADİKARDİ VE TAŞİKARDİ
ALGORİTMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Dr. Demet Aydın
BÖLÜM 67
BEYİN ÖLÜMÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Dr. Atilla Ramazanoğlu
KISIM
I
TEMEL BİLGİLER
1
SİNİR VE SOLUNUM SİSTEMİNİN
KLİNİK ANATOMİSİ
Dr. Tülin Şen, Dr. Ali Fırat Esmer, Dr. İbrahim Tekdemir
SORULAR
1.
Uyluk ön-dış kısmında ağrı, yanma, parestezi belirtileriyle kliniğe başvuran bir hastada bulgular aşağıdaki sinirlerden hangisinden kaynaklanıyor olabilir?
4.
B)N. auricularis magnus
C)N. occipitalis major
B)N. femoralis
D)N. transversus colli
C)N. cutaneus femoris lateralis
E)N. supraclavicularis
D)N. obturatorius accessorius
2.
plexus
A)N. occipitalis minor
A)N. iliohypogastricus
E)N. saphenus
Aşağıdaki sinirlerden hangisi
cervicalis’in dalı değildir?
5.
12.
torakal
spinal
sinir’in
radix
anterior’unun içerdiği sinir lifi çeşitleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
Aşağıdaki sinirlerden hangisi parasimpatik
lif içermez?
A)N. trigeminus
B)N. facialis
C)N. vagus
D)N. glossopharyngeus
A)Somatomotor
E)N. oculomotorius
B)Sensitif
C)Somatomotor + parasempatik
D)Somatomotor + sempatik
E)Somatomotor + parasempatik + sensitif
6.
Prostat bezine aşağıdaki yapılardan hangisi salgı yaptırır?
A)N. splanchnicus major
3.
Birinci metatarsal kemiğin medial’indeki
deri bölümünden ağrı duyusunu aşağıdaki
sinirlerden hangisi taşır?
B)N. splanchnicus imus
A)N. suralis
E)N. hypogastricus
C)N. vagus
D)Nn. errigentes
B)N. plantaris medialis
C)N. obturatorius
D)N. saphenus
E)N. peroneus superficialis
15
2
ANESTEZİ MAKİNASI
Dr. Altan Şahin
SORULAR
1.
Aşağıdakilerden hangisi standart bir anestezi cihazının komponentlerinden değildir?
4.
A)Vaporizatör
Anestezi cihazına merkezi sistemden doğru gazın bağlanması ile ilgili mekanik güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
B)Solunum devresi
A)Pin indeks sistemi
C)Laringoskop
B)Diameter indeks sistemi
D)CO2 absorbanı
C)Renk kodları
E)EKG monitörü
D)Fail safe sistemi
E)Manometre indeks sistemi
2.
Standart bir anestezi sisteminin bulundurması gereken özellikler içinde sayılabilecek olanlar içinde yanlış olan;
5.
A)Anestetik gaz ve buharların öngörülen
oranlarda hastaya verebilmeli
A)Akımölçerler
B)Anestezi makinasındaki gaz
konsantrasyonlarını monitörize
edebilmeli
C)Merkezi sistem boruları
B)Fail safe valvi
D)O2 silindiri
E)O2 flush valvi
C)Hastayı korumak için güvenlik
sistemlerine sahip olmalı
E)Hastanın biyokimyasal ve hematolojik
parametrelerinin izlemini yapabilmelidir
Anestezi cihazında gazların yüksek basınçlı sistemden sabit basınca indirgenerek
kontrollü olarak verilmesi fonksiyonunu
sağlayan bölümü hangisidir?
Azot protoksit silindiri için doğru olan;
A)Basınç regülatörü
D)Atık gazları sistemden uzaklaştırmalıdır
3.
Aşağıdakilerden hangisi anestezi cihazının
düşük basınçlı bölümündedir?
A)Yüksek basınç altında gaz formdadır
B)Sıcak iklimli bölgelerde silindir %95
oranına kadar doldurulabilir
C)Silindir basıncı gaz kullanılmasına
karşın düşmüyorsa, manometre ile ilgili
bir sorun olabileceği düşünülmelidir
6.
B)Akımölçer
C)Manometre
D)Tek yönlü valfler
E)Vaporizatör
D)E standart boyutunda bir N2O silindiri
ise 745 psig basınçta 1590 lt N2O içerir
E)Silindir bağlantı yerlerine bakımlarda
yağ ve lubrikanlar uygulanabilir
7
3
FARMAKOLOJİDE TEMEL PRENSİPLER
Dr. Bahar Kuvaki
SORULAR
1.
2.
Aşağıdaki organlardan hangisinde ilaç eliminasyonu olmaz?
4.
Aşağıdakilerden hangisi hem agonist hem
antagonisttir?
A)Meme
A)Butorfanol
B)Böbrek
B)Nalokson
C)Akciğer
C)Flumazenil
D)Ter bezleri
D)Metoheksital
E)Kas
E)Midazolam
İlk geçiş etkisi (first-pass effect) nedir?
Bundan sonraki sorular için
A)Sadece 1,2 ve 3 doğru ise
A)Bir ilacın uygulanma şeklinden farklı bir
şekle dönüşmesi (biyotransformasyonu)
B)Sadece 1 ve 3 doğru ise
C)Sadece 2 ve 4 doğru ise
B)Bir ilacın kasdaki enzimler tarafından
farklılaştırılması
C)İntestinal mukoza ve karaciğerden
geçerken, ilacın biyotransformasyona
uğraması
D)Sadece 4 doğru ise
E)Hepsi doğru ise
5.
D)İlacın idrarla atılması
İlaç metabolizması aşağıdakilerden hangisi
ile sonuçlanır?
1. İlaç, inaktif metabolit haline dönüşebilir
E)İlacın gastrointestinal sistemden
atılması
2. İlacın, suda çözünebilirliği artabilir
3. İlacın, böbrekten atılımını artabilir
3.
Bir ilacın biyoyararlanımı ile ifade edilmek
istenen nedir?
A)İntramüsküler uygulanan miktarıdır
B)Oral uygulanan miktarıdır
4. İlacın etki süresi uzayabilir
A)
6.
C)Karaciğere ulaşan miktarıdır
B)
C)
D)
E)
Sitokrom P450 enzim sistemleri ile hangi
reaksiyonlar gerçekleşebilir?
1. Hidralazinin asetilasyonu
D)Böbrekten atılan miktarıdır
2. Ketaminin demetilizasyonu
E)Etki yerine ulaşan miktarıdır
3. Morfinin glukuronide konjugasyonu
4. Tiyopentalin pentobarbitale
oksidasyonu
A)
B)
C)
D)
E)
11
4
İNHALASYON ANESTEZİKLERİ
Dr. Sibel Temur
SORULAR
1.
İnhalasyon anesteziklerinin alınımını artırıcı etkendir?
3.
MAK değerinde artışa neden olan hangisidir?
A) Erirliğin yüksek olması
A)Gebelik
B) Kalp debisinin düşük olması
B)İleri yaş
C) Alveol-ven parsiyel basınç gradient farkının olmaması
C)Hipertermi
D) Solunum sayısını yüksek olması
E)Ketamin
D)Hastanın kadın olması
E) Hipotermi
4.
2.
Minimum alveoler konsantrasyon (MAK) ile
tanımlanan nedir?
A)Enfluran
A)1 atmosfer basınç altında anestezik
ajanın deneklerin tamamında cerrahi
uyarana yanıtı baskılaması için gerekli
olan minimum alveoler
konsantrasyondur.
B)1 atmosfer basınç altında anestezik
ajanın deneklerin %50’sinde cerrahi
uyarana yanıtı baskılaması için gerekli
olan minimum alveoler
konsantrasyondur.
B)Sevofluran
C)Desfluran
D)Azotprotoksit
E)İzofluran
5.
E) 1 atmosfer basınç altında anestezik
ajanın deneklerin tamamında cerrahi
uyarana adrenerjik yanıtı baskılamak
için gerekli olan minimum alveoler
konsantrasyondur
İnhalasyon anesteziklerinin solunum sisteminde nasıl etki gösterir?
A)Solunum sayısı değişmez
C) 1 atmosfer basınç altında anestezik
ajanın deneklerin tamamında
entübasyona yanıtı baskılamak için
gerekli olan minimum alveoler
konsantrasyondur
D) 1 atmosfer basınç altında anestezik
ajanın deneklerin %50’sinde
entübasyona yanıtı baskılamak için
gerekli olan minimum alveoler
konsantrasyondur
Hangi inhalasyon ajanı difüzyon hipoksisine yol açabilir?
B)Ölü boşluk azalır
C)Pulmoner vasküler direnç artar
D)Fonksiyonel rezidüel kapasite azalır
E)Tidal volüm azalır
6.
İnhalasyon anesteziklerinden hangisi kardiak debide en fazla düşüşe neden olur?
A)Sevofluran
B)Desfluran
C)Halotan
D)İzofluran
E)Metoksifluran
15
18
SOLUNUM FİZYOLOJİSİ
Dr. Hüseyin Oğuzalp, Dr. Seda Banu Akıncı
SORULAR
1.
2.
Akciğerlerdeki ventilasyon/perfüzyon oranının ortalama normal değeri nedir?
5.
A)0,5
A)C2-3
B)0,6
B)C3-5
C)0,8
C)T1-3
D)1
D)C3-T2
E)3,3
E)C3-T1
Gaz değişimi solunum sisteminde hangi
seviyede başlar?
6.
A)Respiratuar bronşiyol
B)VC vital kapasite
C)Alveoler duktus
C)ERV ekspirasyon yedek hacmi
D)Alveoler keseler
D)IC inspirasyon kapasitesi
E)Trakea
Hangisi sürfaktan yapımını artıranlardan
değildir?
A)Glukokortikoid hormonlar
4.
Aşağıdakilerden hangisi spirometre ile ölçülemez?
A)IRV inspiratuar yedek hacmi
B)Terminal bronşiyol
3.
Diyafram kası hangi seviyeden kaynaklanan sinir kökleri ile innerve olur?
E)RV rezidüel (artık) hacim
7.
Aşağıdakilerden hangisi atelaktezi için
yanlıştır?
B)Gama interferon
A)Komplians azalır.
C)Sigara
B) Anestezi altında %90 hastada görülür.
D)Hiperventilasyon
C) Vücut ağırlığı ile ilişkisi yoktur.
E)Epidermal büyüme faktörü
D) Gençlerde daha az görülür.
Normal expiryum şartlarında plevral basınç
nedir?
E) İntra venöz anestezik ajanlar ile de
görülür.
A)-2 cm H2O
B)-3 cm H2O
C)-4 cm H2O
D)-5 cm H2O
e) -6 cm H2O
75
19
SEREBRAL FİZYOLOJİ
Dr. Zerrin Özköse, Dr. Gökçen Emmez
SORULAR
1.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin beyin kan
akımı (BKA) ve kafa içi basınç (KİB) üzerine
etkisi yoktur?
3.
Robin Hood etkisi aşağıdaki ajanlardan
hangisine aittir?
A)Ketamin
A)Nitrogliserin
B)Topiramate
B)Propofol
C)Etomidat
C)Efedrin
D)Sevofluran
D)Suksinilkolin
E)Barbitürat
E)Hidralazin
4.
2.
Kafaiçi basınç dalgaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)1-2 mg/dk
A)Kafaiçi basıncın normal dalga formu
P1, P2 ve P3 olmak üzere üç arteriyel
basınç komponentinden oluşur
B)2-5 mg/dk
C)4.5-7 mg/dk
D)8-10.5 mg/dk
B)P2 komponenti göreceli beyin hacmini
yansıtır
C)Patolojik kafaiçi basınç dalgaları,
büyüklük, frekans ve paterni değişik
olan, A, B ve C dalgalarıdır
D)B dalgaları daima patolojik olup,
intrakraniyal hipertansiyonda ortaya
çıkar
E)C dalgaları, A ve B’ye göre daha
yüksek frekansta görülen kan
basıncındaki fazik değişikliklere uyan
dalgalanmalardır
Beyin metabolizmasının glikoz kullanımı
100 gr beyin için ne kadardır?
E)40-50 mg/dk
5.
Beyin metabolizmasını etkileyen faktörlerle
ilgili hangisi doğrudur?
A)Ketamin dışındaki tüm anestezikler
beyin metabolik hızını (BMH) artırırlar
B)Sıcaklıkta her 1 °C artma BMH’yı %5
oranında azaltır
C)Yüzeyel uykuda %5 azalan BMH, derin
uykuda %25 azalır
D)EEG’nin izoelektrik olması için beyin
sıcaklığı 20 °C’ye indirilmelidir
E)Konvülziyonda BMH azalır
79
20
HEPATİK SİSTEM FİZYOLOJİSİ
Dr. Mine Solak
SORULAR
1.
Karaciğerin fonksiyonel mikrovasküler
ünitesi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi intrahepatik yağ
asitlerin kaynağıdır?
A)Kuppfer hücreleri
A)Kandan gelen serbest yağ asitleri
B)Portal bölge
B)De novo lipogenesis
C)Perisinüzoidal aralık
C)Sitopazmik trigliseritlerin hidrolizi
D)Asinuslar
D)Kanda oluşan lipoproteinlerin
hepatosellüler tutulumu
E)Porta hepatis
E)Hepsi
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Glikozun hepatositlerde glikojen haline
çevrilmesi glikojen fosfataz enzimi
sayesinde olur.
5.
A)Faktör II
B)Hücredeki aminoasit fazlası,
deaminasyonu başlatan
aminotransferazı aktive eder.
B)Faktör VII
C)Faktör VIII
D)Faktör IX
C)Karaciğerin laktat ve amino asitlerden
glukozu sentezlemesine glikoneojenez
denir.
D)Karaciğerde deamine asitlerin yağ
asitlerine dönüşmesine ketojenez denir.
E)Gliserol dokuya girer girmez, gliserol-3fosfata çevrilerek glikolitik yola girer.
3.
Keton cisimleri hangi organ hücrelerinde
enerji meydana getirmez?
A)Böbrek
Aşağıdaki koagülasyon faktörlerinfen hangisi karaciğerde sentezlenmez?
E)Faktör X
6.
Sitokrom P450 hangi metabolik işlemle hepatositlerde metabolizmayı sağlar?
A)Fosforilasyon
B)Oksidasyon
C)Konjugasyon
D)Redüksiyon
E)Hidrolizasyon
B)Dalak
C)Karaciğer
D)Beyin
E)Akciğer
83
21
RENAL FİZYOLOJİ VE ANESTEZİ
Dr. Lale Karabıyık, Dr. Gözde İnan
SORULAR
1.
Böbrekler ve üreterlerden kaynaklanan
nosiseptif uyarılar medulla spinalise hangi
sempatik sinirler aracılığıyla iletilir?
4.
A)Ultrafiltrasyon katsayısının artması
GFH’yi artırır
A)T10-L1
B)Bowman aralığındaki hidrostatik basınç
artışı GFH’yi azaltır
B)T4-T10
C)T4-T8
C)Kronik hipertansiyon, diabetes mellitus
gibi bazı hastalıklar fonksiyon gören
glomerül kapiller sayısını azaltarak
etkiler
D)L1-L4
E)T8-T12
2.
D)Üreter taşları Bowman aralığında
hidrostatik basınç artışına neden olarak
GFH’yi azaltır
Bowman aralığı hangi iki yapı arasında yer
alır?
A)Kapiller endotel ve glomerüler bazal
membran
E)Aferent arteriyolde direnç artışı
glomerüler hidrostatik basıncı ve GFH’yi
arttırır
B)Visseral ve pariyetal epitel
C)Pariyetal epitel ve mezenşial hücreler
D)Kapiller endotel ve visseral epitel
E)Glomerüler bazal membrane ve visseral
epitel
3.
Glomerüler filtrasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Glomerüler kapillerler proteinlere karşı
geçirgen olmadığı için, glomerüler filtrat
protein ve eritrosit gibi hücresel
elemanları içermez
B)Kalsiyum ve yağ asitleri plazma proteinlerine yüksek oranda bağlı oldukları için
filtre olurlar
C)Filtre edilen sıvının % 99’undan fazlası
reabsorbe edilir ve dolaşıma geri döner
D)İdrar oluşumunda ilk basamaktır
E)Erişkinin günde 1-2 L idrar çıkarmasıyla
sonuçlanır.
Glomerüler filtrasyonu etkileyen faktörlerden hangisi yanlıştır?
5.
Peritübüler kapillerlerde geri emilime etki
eden faktörlerden hangisi doğrudur?
A)Peritübüler kapiller hidrostatik
basınçtaki bir artış su ve solüt geri
emilimini artırarak geri emilimi azaltır
B)Aferent ve eferent arteriyoldeki direnç
artışı, peritübüler kapillerlerde
hidrostatik basınç artışına neden olur
C)Arteriyel basınç artışı peritübüler
kapiller hidrostatik basınç artışına
yol açar ve geri emilim hızını azaltır
D)Sistemik plazma kolloid onkotik basınç
artması peritübüler kolloid onkotik
basınçta artışa neden olarak geri
emilimi azaltır
E)Peritübüler kapiller geri emilimini artıran
kuvvetler, tübüllerden geri emilimi
azaltırlar
87
22
SİNİR-KAS KAVŞAĞI FİZYOLOJİSİ VE
MONİTORİZASYONU
Dr. Şaban Yalçın
SORULAR
1.
Aşağıdakilerden hangisi sinir aksiyon potansiyeli oluşumu için yanlıştır?
2.
A)Stimülasyon sonucu oluşacak cevap,
ekstraselüler iyonize kalsiyum miktarı
ile ilişkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi sinir aksiyon potansiyeli oluşumu için yanlıştır?
A)SNARE (soluble-N-etilmalamidsensitive attachment protein receptors)
proteinleri füzyon, birleşme, aktif zonda
ASK salınımında etkin rol alan
proteinlerdir.
B)Sinir terminallerindeki kalsiyum
kanalları, voltaj kapılı ve kalsiyum
aktivasyonlu potasyum kanallarıdır.
B)Botulinum toksini ve tetanoz toksini
SNARE proteinlerine zarar vererek
veziküllerin ekzositozunu engellerler.
C)Potasyum kanal blokerleri ile
potasyumun hücre dışına çıkışı
yavaşlatılarak kalsiyum akımı
uzatılabilir.
C)Asetilkolin, sinir kas kavşağında
asetilkolin esteraz ile parçalanır.
D)Eaton-Lambert myastenik
sendromunda, potasyum kanallarına
karşı oluşan otoantikorlar, kanal işlevini
etkileyerek, kas güçsüzlüğüne neden
olurlar.
D)Organofosfat veya sarin gazı alımına
bağlı olarak asetilkolin esteraz enzim
aktivasyonu ile klinik patolojiler ortaya
çıkar.
E)Sinirden salınan asetilkolin kavşak
boyunca difüze olur ve kas
kontraksiyonu oluşturacak şekilde
son plaktaki özelleşmiş reseptörler ile
reaksiyona girer.
E)Magnezyum, kadmiyum, mangan gibi
inorganik katyonlar kalsiyumun P
kanallarından girişini etkileyerek sinir
kas iletimini bozarlar.
3.
Kavşakta yer alan matur reseptör 2 α, β, ε,
δ alt ünitelerinden oluşur. Asetilkolin hangi
alt üniteye bağlanır?
A) α
B) β
E) ε
D) δ
E) Hiçbiri
91
23
SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ
FİZYOLOJİSİ
Dr. Murat Gündüz
SORULAR
1.
Toplam vücut suyu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
3.
A)İnsanlarda vücut ağırlığının yaklaşık
%60’ı sudan oluşmaktadır.
A)Tuz içeren plazma kaybının hipotonik
sıvılar ile yerine konulması hipovolemik
hipotonik hiponatremiye yol açar.
B)Kişiler arasındaki faklılıklar büyük
ölçüde yağ doku oranındaki
değişikliklere bağlıdır.
B)Hipervolemik hipotonik hiponatremi,
sodyumdan fazla suyun tutulduğu ve
ödemle karakterize olan bir durumdur.
C)İleri yaşla birlikte toplam vücut sıvısı
artar.
C)İzovolemik hipotonik hiponatremide,
toplam vücut sıvısında ciddi derecede
azalma mevcuttur.
D)Hücre içi ve hücre dışı sıvı olmak üzere
iki kısımdan oluşur.
D)Konjestif kalp yetmezliği, hipervolemik
hipotonik hiponatremi nedeni olabilir.
E)Toplam vücut ağırlığının kadınlarda
%50’si, erkeklerde ise %60’ını su
oluşturmaktadır.
2.
E)Hipervolemik hipotonik hiponatremi
toplam vücut suyu ve sodyumda artış
olmasına rağmen intravasküler hacim
genellikle azalır
İzotonik hiponatremi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tuz içermeyen solusyonların büyük
miktarda hücre dışı sıvıda toplanması
izotonik hiponatremiye yol açar.
Hipononik hiponatremi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4.
Hipernatremi için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
B)Transüretral prostatektomi sırasında
uygulanan %5 manitol içeren
solusyonun yoğun absorbsiyonu
izotonik hiponatremi nedenidir.
A)Daima hiperosmolaliteyle ilişkili bir
durumdur.
C)Pseudohiponatremi ise izotonik
hiponatreminin sahte bir formudur.
C)Mannitol gibi osmotik diüretik tedavisi
sonrasında ortaya çıkabilir.
D)Ciddi hipertrigliseridemi veya ciddi
hiperproteinemi pseudohiponatremi
nedenidir.
D)Saatde 1-2 L’ye kadar su kaybına
neden olan diabetes insipidus
hipernatremi nedenleri arasında yer alır.
E)Plazmada bulunan solid (lipit, protein)
hacmi, ölçüm yöntemini kesinlikle
etkilemez.
E)Susuzluk hissi, bulantı, kusma,
ajitasyon, stupor ve koma gibi
hipernatremiye özgün belirtilerle kendini
gösterir.
B)Sodyum tuzlarının aşırı uygulanması ve
su kaybı bu duruma neden olabilir.
95
24
TERMOREGÜLASYON VE MALİGN
HİPERTERMİ
Dr. Işıl Özkoçak Turan
SORULAR
1.
Isının faz I redistribüsyonu aşağıdakilerden
hangisinde ortaya çıkar?
4.
A)Preoperatif dönem
A)Radyasyon
B)İntraoperatif dönem
B)Konveksiyon
C)Cerrahinin ilk birinci saati sırasında
C)Evaporasyon
D)Cerrahinin ikinci saati sırasında
D)Kondüksiyon
E)Serviste premedikasyon yapıldıktan
hemen sonra
E)Soğuk cilt hazırlığı sıvıları ile
5.
2.
Anestezi sırasında en çok ısı kaybı hangisiyle olur?
Aşağıdaki faktörlerden hangisi hipoterminin sonuçlarından değildir?
Hipotermiyi artıran primer intraoperatif faktör hangisidir?
A)Soğuk irrigasyon solüsyonları
A)Enfeksiyon hızında artış
B)Ameliyathane ortam ısısı
B)PACU’da kalış süresinde uzama
C)Maruziyet
C)Hastane maliyetlerinde artış
D)Cerrahinin tipi
D)Normal yara iyileşmesi
E)Hastanın yaşı
E)İlaç metabolizmasında azalma
6.
3.
Aşağıdaki hastalardan hangisi daha çok hipotermi geliştirmeye eğilimlidir?
A)Açık abdominal cerrahiye giren
70 yaşında hasta
B)Açık abdominal cerrahiye giren
50 yaşında hasta
C)Katarakt cerrahisine giren 50 yaşında
hasta
D)Açık abdominal cerrahiye giren
25 yaşında hasta
Malign hipertermideki anormallik aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A)İskelet kası endoplazmik retikulumu
B)İskelet kasındaki halotan reseptörleri
C)Sarkoplazmik retikulumdaki ryanodin
reseptörleri
D)Hipotalamustaki termoregülasyon
merkezi
E)İskelet kasındaki potasyum kanalları
E)Fonksiyonel endoskopik sinüs
cerrahisine giren 70 yaşındaki hasta
99
25
YENİDOĞAN VE ÇOCUK FİZYOLOJİSİ
Dr. Selmin Ökesli
SORULAR
1.
Postmatürite hangi haftadan sonra başlar?
5.
A)37 hafta
Yenidoğanda volatil anestetiklerle indüksiyon hızı nasıldır?
B)40 hafta
A)Hızlıdır
C)42 hafta
B)Yavaştır
D)35 hafta
C)Değişmez
E)28 hafta
D)Çok yavaşlar
E)Bilinmemektedir
2.
Yenidoğanda endotrakeal
hangisi zorlaştırmaz?
entübasyonu
A)Ağızda dilin büyük olması
6.
Yenidoğanda glomerüler filtrasyon hızı yetişkinin % kaçı kadardır?
B)Larinksin yüksek ve önde olması
A)%10
C)Epiglotun uzun ve öne eğimli olması
B)%20
D)Trakeanın kısa olması
C)%30
E)Mandibulanın küçük olması
D)%40
E)%50
3.
Hangisi yenidoğanın hızla solunum yetmezliğine girme nedeni değildir.
A)Tidal volümü
Yenidoğanda kahverengi yağ dokusu nerede bulunmaz?
B)Solunum hızı
A)Scapulalar arasında
C)FRK
D)Solunum kasları
E)Kısa boyun
4.
Bebekte solunum parametreleri hangi yılın
sonunda adult değerlere ulaşır?
7.
B)Ensede
C)Sternum altında
D)Koltuk altında
E)Böbrekler çevresinde
A)1. yıl
B)2. yıl
C)3. yıl
D)4. yıl
E) 5. yıl
103
KISIM
II
ÖZEL CERRAHİ
UYGULAMALARDA ANESTEZİ
27
KARDİYAK CERRAHİ VE ANESTEZİ
Dr. Bahar Aydınlı, Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dr. Aslı Dönmez
SORULAR
1.
Postoperatif ABY gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi risk faktörü değildir?
A)200-250
A)DM varlığı
B)250-300
B)Abdominal aort cerrahisi
C)300-350
C)Ameliyat sırasındaki sıvı kaybı
D)350-400
D)Operasyon öncesi serum kreatinin
değeri <1.5 mg/dl
E)400-450
E)Yaş
2.
4) KPB için güvenli ACT değeri kaçtır?
5.
Endotrakeal entübasyon sonrası oluşabilecek hemodinamik yanıtı önlemede kullanılan ajanlardan değildir?
A)Hct <%20
B)Glu 100-180 mg/dl
C)Sistolik kan basıncı 50-70 mmHg
A)Esmolol
D)PO2 >250 mmHg
B)Mg
E)SVO2 >%65
C)Lidokain
D)Fentanil
Pompa sırasında hedeflenen değerlerden
yanlış olanı hangisidir?
6.
E)Remifentanil
Kalp cerrahisinde fast track uygulaması
hangi hastalar için uygundur?
A)Obez
3.
Kalp cerrahisinde taşikardik etkisiyle tercih edilen nöromuskuler bloker hangisidir?
B)Ciddi pulmoner hastalık
A)Rokuronyum
D)Zayıf ventriküllü hastalar
B)Vekuronyum
E)Acil cerrahi
C)Genç, tekli bypass uygulanacak hastalar
C)Cisatrakuryum
D)Pankuronyum
E)Süksinilkolin
7.
Mitral darlık (MD) da dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
A)Sinüs ritminin korunması
B)Yeterli preload sağlanması
C)Hiperkarbiden kaçınılması
D)HR >120 atım/dk
E)Asidemiden kaçınılması
113
28
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ANESTEZİ
Dr. Sacide Demiralp, Dr. Başak Ceyda Meço
SORULAR
1.
Trakea ve bronşun anatomik özelliklerinde
yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
3.
A)Sağ ana bronş trakeadan 25 derece açı
ile ayrılır
A)Havayolu düz kasları vagus sinirince
innerve edilir
B)Sol ana bronş trakeadan 45 derece açı
ile ayrılır
B)Vagus sinirinin kesilmesi bronkokonstriksiyona neden olur
C)3 yaştan küçük çocuklarda her iki bronş
55 derece açı ile ayrılır
C)Spontan solunumda akciğerlere giren
havanın % 75’inden diyafragma kası
sorumludur
D)Sağ ana bronş 1-2,5 cm sonra lob
bronşlarına ayrılır.
D)Diyafragma, 3. 4. 5. sevikal segmentlerden köken alan frenik sinir tarafından
innerve edilir
E)Sol ana bronş 2-3 cm sonra lob
bronşlarına ayrılır
2.
E)Normal solukta interkostal kasların
solunum işine katkıları azdır
Erişkinde trakeanın anatomik özellikleri
içinde yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
A)Trakea 10-12 cm uzunluğundadır
B)Trakea çapı 2 cm’dir
C)Trakea üçüncü cervikal vertebra
hizasında başlar
D)Trakea beşinci torakal vertebra
hizasında 2 dala ayrılır
E)16-20 adet at nalı kıkırdak halka içerir
Vagus siniri ve diyafragma fonksiyonu
anımsandığında yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
4.
Sigara tüketimi ile akciğer hastalıkları ilişkilendirildiğinde yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
A)Postoperatif pulmoner komplikasyon
insidansı anlamlı olarak artar
B)Üst havayolu irritabilitesi ve balgam
miktarı artar
C)Mukosilyer aktivite artar
D)Tüm içicilerde KOAH gelişme insidansı
%15-20’dir.
E)Pnömoni riski artar
117
KISIM
III
ÖZEL KONULAR
45
MONİTORİZASYON
Dr. Namık Özcan
SORULAR
1.
Aşağıdakilerden hangisi aort stenozu bulgusu değildir?
4.
A)Atım hacmi azalır
A)Atriyal fibrilasyonda a dalgası kaybolur.
B)Nabız basıncı azalır
B) Atriyal fibrilasyonda c dalgası ise belirgin hale gelir.
C)Dikrotik çentik derinleşir
C)Atrioventriküler disosiasyon ya da junctional (nodal) ritimde, yüksek a dalgaları
gözlenir.
D)Pulsus tardus
E)Pulsus parvus
2.
Aşağıdaki santral venöz basınç trasesi ile
ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Pulsus paradoksus aşağıdaki hangi durumda görülmez?
D)Triküspit yetmezliği, geniş ve yüksek
sistolik c-v dalgaları oluşturur, x dalgası
belirsizleşir.
A)Kardiyak tamponat
E)Atriyal fibrilasyonda h dalgası görülür.
B)Kalp Yetmezliği
D)Dispne
Santral venöz basınç monitorizasyonu ile
ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
E)Bronkospazm
A)İnspirasyonda, CVP düşer.
C)Havayolu tıkanıklığı
5.
B)İnspirasyonda kalbe venöz dönüş artar.
3.
Uzun süreli kullanımlarda hangi yoldan takılan santral venöz kateter tercih edilir?
A)Eksternal jugüler ven
B)İnternal jugüler ven
C)Brakiyal ven
D)Subklaviyan ven
E)Femoral ven
C)Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında
inspirasyonda, CVP artar.
D)Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında
inspirasyonda kalbe olan venöz dönüş
azalır.
E)Santral venöz basınç değeri sağ atriyum diyastol sonu volümünü en iyi yansıtan parametredir.
189
46
ANESTEZİ ÖNCESİ HASTA
DEĞERLENDİRMESİ VE HAZIRLIK
Dr. S. Taner Balcıoğlu
SORULAR
1.
Operayondan önce endokardit profilaksisi
gerekmeyen hasta grubu hangisidir?
4.
A)Bakteriyel endokardit geçirmiş olanlar
B)Fallot tetralojisi, aortik stenoz gibi
pulmoner, sistemik şantı olanlar.
A)Her gün düzenli olarak antihipertansif
kullanıyorum
C)Mitral yetmezlik ile birlikte mitral valv
prolapsusu
B)Hayatımda hiç spor yapmadım
C)Nabzım genellikle yavaştır dakikada
60 gibi
D)Prostetik valv
E)Onarılmış ASD/VSD/PDA’lılarda
postoperatif 6 ay geçtikten sonra
2.
B)Hastanın farmakolojik durumunun
yani almakta olduğu ilaçlar ve diğer
tedavilerin değerlendirilmesi
C)Preoperatif beslenme
D)Premedikasyon
E)Postop ağrı kontrol yönteminin
belirlenmesi
3.
D)Üç ay önce kalp krizi geçirdim
E)Bir yıl önce koroner bypass cerrahisi
geçirdim
Aşağıdakilerden hangisi preanestezik muayenenin amaçlarından biri değildir?
A)Hastanın fizik ve psikolojik durumunun,
laboratuar verilerinin ve yandaş
hastalıklarının belirlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi hastanın fizik muayenesinde entübasyon güçlüğü olabileceğini düşündüren bulgulardan değildir?
A)Kısa kaslı boyun
Preanestezik muayenede anamnez alınması sırasında aşağıda hastaya ait cümlelerden hangisinde anestezi ve operasyon
mümkünse ertelenmelidir?
5.
Anestezi alacak bir hastanın farmakolojik
açıdan değerlendirilmesi ile ilgili olarak
hangisi yanlıştır?
A)Lityum: (Lityum karbonat)
Operasyondan 1 hafta önce kesilmeli
ve serum lityum seviyesi kontrol edilmelidir.
B)Trisiklik antidepresan ilaçlar:
Operasyondan 1 hafta önce kesilmelidir
C)Asetil salisilik asit: Operasyondan
1 hafta önce kesilmelidir.
D)Varfarin sodyum : Operasyondan
4-5 gün önce kesilmelidir.
E)Oral antidiyabetiklerin kesilmesine
gerek yoktur.
B)Çıkık üst kesici işler
C)Uvulanın uzun olması
D)Tempora-mandibular eklemde hareket
kısıtlılığı
E)Uzun yüksek tavanlı damak
193
47
ANESTEZİ SONRASI DERLENME VE
SORUNLAR
Dr. Onur Özlü
SORULAR
1.
Aşağıdakilerden hangisi Anestezi Sonrası
Derlenme Döneminde uyulması gereken
standartlardan değildir?
A)Derlenme döneminde gelişebilecek
fizyolojik değişiklikleri ve
komplikasyonları konusunda eğitimli
hemşire ekibi gerekir.
B)Derlenme üniteleri ameliyathanelere
yakın olmalıdır.
C)Hasta güvenliği ve taburculuktan
anestezi uzmanı sorumludur.
D)Gerekli ekipman (O2 desteği, aspiratör,
puls oksimetre EKG) bulunmalıdır.
E)Düşük ASA risk grubundaki, ameliyat
salonunda uyanan vital bulguları stabil
hastaların derlenme ünitesinde
gözlenmesi gerekmez.
2.
3. Postoperatif dönemdeki üst solunum yolu
obstrüksiyonlarının en sık nedeni hangisidir?
A)Dilin posterior farinksi kapatması
B)Laringopazm
C)Hava yolunda sekresyon, kan veya kusmuk
D)Boyunda gelişen hematom/ödem basısı
E)Rezidüel nöromusküler blokaj
4. Üst solunum yolu obstrüksiyonlarının tedavisinde ilk uygulanacak en etkili tedavi
yöntemi hangisidir?
A)Endotrakeal entübasyon
B)Çene asma manevrası beraberinde O2
desteği
ASDÜ’den taburculuk kriterleri için doğru
olan hangisidir?
C)Nazofaringeal oral hava yolu cihazları
A)Zorunlu olarak minimum kalış süresine
uyulmalıdır.
E)LMA uygulaması
B) Hasta taburcu olmadan önce saydam
sıvıları bulantı-kusma olmadan
içebilmeli ve idrar yapabilmelidir.
C)Motor aktivite, solunum, dolaşım
fonksiyonları, bilinç düzeyi ve oksijen
saturasyonu yeterli değerlerde olmalıdır.
D)Trakeostomi açılması
5. ASDÜ’de en sık hipoksemi nedeni hangisidir?
A)Aspirasyon
B)Pnömotoraks
C)Titreme
D)Ayaktan hastalarda idrar retansiyonu
olup olmadığı araştırılmalıdır.
D)Atelektazilere bağlı sağdan sola şantlar
ve alveoler hipoventilasyon
E)Hastalarda postoperatif dönemde
hemodinamik parametrelerinin
preoperatif referans değerlerine
dönmesi beklenmeyebilir.
E)Obezite
197
48
SPİNAL, EPİDURAL VE KAUDAL
ANESTEZİ
Dr. Aysun Yılmazlar
SORULAR
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi santral rejyonal
anestezi tekniği değildir?
3.
Spinal anestezi en sık ve en kolay hangi intervertebral aralıktan yapılır?
A)Spinal anestezi
A)T12-L1
B)Kaudal anestezi
B)L1-L2
C)Spinal epidural anestezi
C)L2-L3
D)Epidural anestezi
D)L4-L5
E)Balans anestezi
E)L5-S1
Spinal kordan cilde kadar hangi anatomik
sıralama doğrudur?
4.
A)Piamater, Araknoidmater, Subdural aralık, Duramater, Epidural aralık,, Lig.
Supraspinosum Lig. Flavum, Lig.
İnterspinosum, Cilt altı, Cilt
A)Yaş
B)Vertebral kolon konfigrasyonu
C)Anestezistin deneyimi
B)Piamater, Araknoidmater,, Duramater,
Subdural aralık, Epidural aralık, Lig.
Flavum, Lig. İnterspinosum, Lig.
Supraspinosum, Cilt altı, Cilt
C)Piamater, Araknoidmater, Subdural aralık, Duramater, Epidural aralık, Lig.
Flavum, Lig. İnterspinosum, Lig.
Supraspinosum, Cilt altı, Cilt
Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezide
subaraknoid aralığa verilen ilacın beyin
omurilik sıvısında dağılımı etkilemez?
D)İğnenin yönü
E)Lokal anesteziğin barisitesi
5.
Epidural aralığa verilen lokal anestezik
hangi oluşuma kaçmaz?
A)İntervertebral foramina
D)Araknoidmater, Piamater, Subdural aralık, Duramater, Epidural aralık, Lig.
Flavum, Lig. İnterspinosum, Lig.
Supraspinosum, Cilt altı, Cilt
B)Epidural kan damarları ve lenfatikler
E)Piamater, Araknoidmater, Subdural aralık, Epidural aralık, Duramater, Lig.
Flavum, Lig. İnterspinosum, Lig.
Supraspinosum, Cilt altı, Cilt
D)Epidural yağ dokusu
C)Yarı geçirgen membran görevi yaparak,
ilacın serebrospinal sıvıya geçmesini
sağlayan duramater
E)Piamater
201
49
PLEKSUS BLOKLARI VE ULTRASON
UYGULAMASI
Dr. Yavuz Gürkan
SORULAR
1.
2.
Epidural anestezi oluşma riski en çok hangisinde mevcuttur?
4.
Hallux Valgus cerrahisi için hangi blok tek
başına yeterlidir?
A)Psoas kompartman bloğu
A)Psoas kompartman bloğu
B)Siyatik blok, Labat yaklaşımı
B)Popliteal blok
C)Subgluteal siyatik blok
C)Safen blok
D)Üçü bir yerde blok
D)Femoral blok
E)Femoral blok
E)Fasia iliaka bloğu
Omuz cerrahisi için en uygun blok hangisidir?
5.
A)Aksiller blok
Artroskopik diz cerrahisinde analjezi sağlarken motor bloktan kaçınmak için aşağıdaki bloklardan hangisi tercih edilir?
B)Midhumeral blok
A)İnguinal bölgede femoral blok
C)İnterskalen blok
B)Fasia iliaka bloğu
D)Supraklavikular blok
C)Psoas kompartman bloğu
E)Supraspinöz sinir bloğu
D)Safen blok
E)Posterior femoral kutanöz sinir bloğu
3.
Aksiller blok uygulaması sonrası hangi sinirin anestezisi sağlanmaz?
A)Median sinir
6.
Üst ekstremite bloklarında en hızlı motor
blok hangisinde oluşur?
B)Muskulokutanöz sinir
A)Supraklaviküler blok
C)Ulnar sinir
B)İnfraklaviküler blok
D)Radial sinir
C)Aksiller blok
E)Aksiller sinir
D)Midhumeral blok
E)Dirsek blokları
205
50
İNTRAVENÖZ REJYONAL ANESTEZİ
Dr. Binnur Sarıhasan
SORULAR
1.
Hangisi İVRA’nın avantajı değildir?
4.
A)Hızla analjezi oluşur.
A)Çift turnike kullanmak.
B)Başarı şansı %96-100’dür
B)Lokal anesteziklere NSAID, opioid, nitrogliserin ilavesi.
C)Derlenme hızlıdır
C)Esmarh bandajı ile venöz dolaşım
boşaltmak.
D)Ayaktan yapılan girişimlerde uygundur.
E)Cerrahi süre en fazla 40-60 dk
olmalıdır.
2.
Hangisi turnike ağrısı önlemi değildir?
D)Turnike süresini 40-60 dk tutmak.
E)Turnike genişliği uygulandığı bölgenin
2/3’ü kadar olmalıdır.
İVRA’da kullanılan turnike basıncı ne kadar
olmalıdır?
A)Sistolik kan basıncı kadar
5.
B)Ortalama arter basıncı kadar
Hangisi İVRA için kontrendikasyon değildir?
A)Reynaud hastalığı
C)Sistolik kan basıncının üç katı kadar
B)Sickle cell anemi
D)Sistolik kan basıncının 50-100 mmHg
fazlası kadar
C)Tok hastalar
D)Çocuk hastalar
E)Diyastolik kan basıncı kadar
E)Günübirlik cerrahi girişimler
3.
İVRA’da hangi ilaç uygun değildir?
A)Lidokain
B)Bupivakain
C)Prilokain
D)Ropivakain
E)Lidokain+midazolam
6.
Hangisi lokal anestezik toksisitesi için söylenemez?
A)Turnike erken indirilirse ortaya çıkar.
B)Toksisite lokal anestezik dozu ile ilgili
değildir.
C)Kardiak arrest görülme olasılığına karşı
ekipman hazır olmalıdır.
D)Kulak çınlaması, ağız çevresinde
uyuşma, kas seyirmesi görülebilir.
E)Önlem olarak turnike kademeli olarak
indirilmelidir.
209
KISIM
IV
EKLER
66
BRADİKARDİ VE TAŞİKARDİ
ALGORİTMALARI
Dr. Demet Aydın
SORULAR
1. Düzenli, dar kompleks taşikardisi olan
stabil bir hastada hangi tedavi seçenekleri sırayla uygulanır?
I. Amiodaron 300 mg iv.
II. Adenozin 6 mg iv bolus
III. Magnezyum 2 gr. iv.
IV. Vagal manevralar kullanılır.
A) II – III
B) III – II
3.
Stabil olmayan, bradikardik hastaya ilk uygulanacak ilaç hangisidir?
A)Atropin 500 μg iv.
B)İsoprenalin 5 μg dk-1
C)Adrenalin 2-10 μg dk-1
D)Aminofilin
E)Dopamin
C) I – II – III
D) II – IV – I
E) IV – II
2.
Kalp yetersizliği olan stabil, düzensiz dar
kompleks taşikardi tedavisinde ilk basamak ne olmalıdır?
A)Vagal manevra uygulanması
B)β-bloker ya da diltiazem
C)Digoksin ya da amiodaron
D)Adenozin
E)Magnezyum
275
67
BEYİN ÖLÜMÜ
Dr. Atilla Ramazanoğlu
SORULAR
1.
Apne testinin amacı hangisidir?
A)pCO2 artışının kalp hızı üzerine
etkilerini değerlendirmek
B)pO2 azalmasının kan basıncı üzerine
etkilerini değerlendirmek
A)Nöroloji
C)pO2 azalmasının solunum çabası
üzerine etkilerini değerlendirmek
C)Genel cerrahi
D)pCO2 artışının solunum çabası üzerine
etkilerini değerlendirmek
E)pCO2 artışının kan basıncı üzerine
etkilerini değerlendirmek
2.
4. Hangi uzmanlık dalı Türkiye’de beyin ölümünün tespiti için karar bildirecek heyet
içerisinde yer almaz?
B)Kardiyoloji
D)Nöroşirurji
E)Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5. Hangisi beyin ölümü gelişmesine neden olmaz?
Beyin ölümü nörolojik değerlendirmesinde
yeri olmayan muayeneyi hangisidir?
A)Servikal vertebra fraktürü
A)Kornea refleksi muayenesi
C)Meningoensefalit
B)Kremaster refleksi muayenesi
D)Kardiyopulmoner arrest
C)Okulosefalik refleks muayenesi
E)Beyin tümörü
B)İntrakraniyal kanama
D)Öğürme refleksi muayenesi
E)Ağrılı uyarana yüz buruşturma
muayenesi
6. Hangisi beyin ölümü gelişmiş hasta için tipik değildir?
A)Ağrılı uyarana yanıtsızlık
3. Hangisi beyin ölümü klinik muayenesinin
ertelenmesine neden olur?
B)Işığa pupil yanıtı olmayan dilate pupil
C)Solunum hareketlerinin olmaması
A)Hipovolemi (CVP <9 cmH2O)
D)Vestibulokohlear refleks bulunması
B)Anemi (Hb < 9 g/dl)
E)Hipotermi olması
C)Hipotansiyon (sistolik kan basıncı
< 100 mmHg)
D)Taşıkardi (>100 atım/dakika)
E)Hiperkarbi (pCO2 > 40 mmHg)
277
Download

prof. dr. yüksel keçik