ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Göksev ERKUTAY, Aylin YILMAZ
İletişim Bilgileri: 0 216 526 32 32 / 408
[email protected], [email protected]
Dersin Amacı: Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşünen iletişim kurabilen, problem
çözebilen, araştırma yapabilen, karar verebilen, bilgi ve teknolojileri kullanarak girişimci olabilen, kişisel ve
sosyal değerlere önem veren, evrensel değerlere duyarlı olan bireyler yetiştirmektir.
Dersin Değerlendirmesi: Öğrenciler KDS, KTT, deneme sınavları ve sınıf içindeki performanslarına göre
değerlendirilirler.
Proje: Proje kapsamında aşağıda belirtilen konuların birinden bireysel/grup olarak bir proje alınacak ve alınan
proje verilen yönergeler doğrultusunda hazırlanacaktır. Projenin sunumu da sınıfta yapılacaktır.
• Seçilen bir köşe yazarının bir ay boyunca yayımladığı köşe yazılarının incelenip fiilimsilerin tespit
edilmesi
• Verilen 3 hikâyedeki sözcük türlerinin tespit edilip afiş hazırlanması
• İsim ve sıfat tamlamalarıyla ilgili film isimleri ve senaryoları oluşturulup 5 filmin afişinin tasarlanması
Ders Programı:
TARİH
10-21 Şubat 2014
24 Şubat-07 Mart 2014
10-28 Mart 2014
31 Mart-04 Nisan 2014
07-18 Nisan 2014
21 Nisan-16 Mayıs 2014
21-23 Mayıs 2014
26-30 Mayıs 2014
2-13 Haziran 2014
•
KONU
Sıfatlar
10-B KTT-3: 17 ŞUBAT
10-C KTT-4: 17 ŞUBAT
Zamirler
10 A-B-C: I. YAZILI (4 MART)
10-A KTT-3: 24 ŞUBAT
Zarflar
10-C KTT-5: 24 MART
ARA TATİL
Edat-Bağlaç-Ünlem
10 B-C: II. YAZILI (15 NİSAN)
Eylemler
10-B KTT-4: 21 NİSAN
10-C KTT-6: 28 NİSAN
10-B KTT-5: 5 MAYIS
10 DENEME-4: 16 MAYIS
Sözcük Yapısı
FİNAL HAFTASI
10-A: II. YAZILI (29 MAYIS)
10 B-C: III. YAZILI (29 MAYIS)
Sözcük Yapısı
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumlarında saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Burcu ARICAN TUFAN, Elif AĞARLI, Aylin YILMAZ
İletişim Bilgileri: 0 216 526 32 32 / 408
[email protected],[email protected], [email protected],
Dersin Amacı: Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşünen iletişim kurabilen, problem
çözebilen, araştırma yapabilen, karar verebilen, bilgi ve teknolojileri kullanarak girişimci olabilen, kişisel ve
sosyal değerlere önem veren, evrensel değerlere duyarlı olan bireyler yetiştirmektir.
Dersin Değerlendirmesi: Öğrenciler KDS, KTT, deneme sınavları ve sınıf içindeki performanslarına göre
değerlendirilirler.
Proje: Proje kapsamında aşağıda belirtilen konuların birinden bireysel/grup olarak bir proje alınacak ve alınan
proje verilen yönergeler doğrultusunda hazırlanacaktır. Projenin sunumu da sınıfta yapılacaktır.
•
•
•
•
Halk edebiyatını tanıtan pano ve broşürün hazırlanıp 3 halk şiirinin biçim ve içerik açısından incelenmesi
Divan edebiyatı sanatçılarını tanıtan bir pano ve broşürün hazırlanması
Halk edebiyatı sanatçılarını tanıtan bir broşür ve panonun hazırlanması
Galata Mevlevihanesi’nin ziyaret edilip tasavvuf edebiyatını tanıtıcı bir sunum hazırlanması
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat-28 Mart 2014
31 Mart – 04 Nisan 2014
07 Nisan-23 Mayıs 2014
26-30 Mayıs 2014
02-13 Haziran 2014
•
KONU
Halk Edebiyatı
10 A-B-C: I. YAZILI (12 MART)
10-B KTT-3: 17 ŞUBAT
10-C KTT-4: 17 ŞUBAT
10-C KTT-5: 24 MART
ARA TATİL
Divan Edebiyatı
10 A-B-C: II. YAZILI (8 NİSAN)
10-B KTT-4: 21 NİSAN
10-C KTT-6: 28 NİSAN
10-B KTT-5: 5 MAYIS
10 DENEME-4: 16 MAYIS
FİNAL HAFTASI
10 A-B-C: III. YAZILI (26 MAYIS)
Divan Edebiyatı
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumlarında saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10 A / B Sınıfı Matematik Ders Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Fırat BARUT - Savaş YILDIZ
İletişim Bilgileri: 0 216 415 00 00 / 306
[email protected], [email protected]
Dersin Amacı : 10. Sınıf Matematik dersinde öğrencilerimizin matematik kavramları ve sistemleri anlamaları,
günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri, tümevarım ve tümdengelim ile ilgili
çıkarımlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Hedefimiz; araştırma yapan, bilgi üreten ve kullanma gücünü
geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.
Dersin Değerlendirmesi: Öğrenciler KDS, KTT, deneme sınavları ve sınıf içindeki performanslarına göre
değerlendirilirler.
Proje: Proje kapsamında aşağıda belirtilen konuların birinden bireysel/grup olarak bir proje alınacak ve alınan
proje verilen yönergeler doğrultusunda hazırlanacaktır. Projenin sunumu da sınıfta yapılacaktır.
1) “0” sayısının tarihçesinin incelenmesi ve sunumu.
2) “Fibonacci Dizisi”nin özelliklerinin, kim tarafından bulunduğunun araştırılması, doğadaki örneklerinin yer
aldığı bir albüm oluşturulması.
3) Atatürk’ün bilime katkıları, yazdığı “Geometri” kitabının ve Türkçe’ye kazandırdığı terimlerin incelenmesi.
4) “Matematik nedir?” konulu bir sunum.
5) Bir Matematik Öğretim görevlisi ile “Matematiğin günlük hayatımızdaki yeri” konulu söyleşi.
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat-14 Şubat 2014
KONU
Parabol Üçgenler
17 Şubat-21 Şubat 2014
Parabol, Üçgenler
24 Şubat-28 Şubat 2014
Parabol, Üçgenler
03 Mart-07 Mart 2014
10 Mart-14 Mart 2014
Parabol, Üçgenler
Matematik KDS-1 : 5 Mart
Trigonometrik oranlar, Üçgenler
17 Mart-21 Mart 2014
Trigonometrik oranlar Üçgenler
24 Mart-28 Mart 2014
14 Nisan-18 Nisan 2014
Trigonometrik oranlar,Üçgenler
Matematik KTT 4 : 24 Mart
DENEME – 3 : 28 Mart
Yönlü açılar, Dönüşümler ve geometri
Matematik KDS-2 :9 Nisan
Yönlü açılar, Dönüşümler ve geometri
21 Nisan-25 Nisan 2014
Trigonometrik fonk., Dönüşümler ve geometri
28 Nisan- 02 Nisan 2014
Trigonometrik fonk., Dönüşümler ve geometri
Matematik KTT 5 : 28 Nisan
Trigonometrik fonk.grafikleri, Dönüşümler ve geometri
07 Nisan-11 Nisan 2014
05 Mayıs- 09 Mayıs 2014
12 Mayıs- 16 Mayıs 2014
19 Mayıs- 23 Mayıs 2014
26 Mayıs- 30 Mayıs 2014
02 Haziran-13 Haziran 2014
•
Ters trigonometrik fnk., Dönüşümler ve geometri
Matematik KTT 6 : 12 Mayıs (10 A sınıfı)
Üçgende trigonometrik bağıntılar, Dönüşümler ve geometri
Toplam ve fark formülleri, Dönüşümler ve geometri
Matematik KDS-3 : 28 Mayıs
Toplam ve fark formülleri, Dönüşümler ve geometri
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumlarında saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10 A / B Sınıfı Geometri Ders Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Turgay KABUKCI - Umut PARLAK
İletişim Bilgileri: 0 216 415 00 00 / 306
[email protected], [email protected]
Dersin Amacı : 10. Sınıf Geoömetri dersinde öğrencilerimizin geometrik kavramları ve sistemleri anlamaları,
günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri, tümevarım ve tümdengelim ile ilgili
çıkarımlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Hedefimiz; araştırma yapan, bilgi üreten ve kullanma gücünü
geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.
Dersin Değerlendirmesi: Öğrenciler KDS, KTT, deneme sınavları ve sınıf içindeki performanslarına göre
değerlendirilirler.
Proje: Proje kapsamında aşağıda belirtilen konuların birinden bireysel/grup olarak bir proje alınacak ve alınan
proje verilen yönergeler doğrultusunda hazırlanacaktır. Projenin sunumu da sınıfta yapılacaktır.
1) Altın oranın doğada, sanatta ve mimaride örneklerle araştırılması ve sunulması.
2) Geometrinin kullanım alanlarını araştırınız, kullanıldığı alanların diğer mesleklerle ilişkisini araştırarak
bir sunum hazırlayınız.
3) Geometrinin tarihçesi.
4) Atatürk’ün bilime katkıları, yazdığı “Geometri” kitabının ve Türkçe’ye kazandırdığı terimlerin incelenmesi.
5) Düzlemsel geometrik şekilleri kullanarak farklı şerit süslerin oluşturulması.
Ders Programı:
TARİH
KONU
10 Şubat-14 Şubat 2014
Üçgenler
17 Şubat-21 Şubat 2014
Üçgenler
24 Şubat-28 Şubat 2014
Üçgenler
03 Mart-07 Mart 2014
Üçgenler
10 Mart-14 Mart 2014
Üçgenler
17 Mart-21 Mart 2014
Üçgenler
24 Mart-28 Mart 2014
14 Nisan-18 Nisan 2014
Üçgenler
Matematik KTT 4 : 24 Mart
Dönüşümlerle Geometri
GEOMETRİ KDS-1 : 10 Nisan
Dönüşümlerle Geometri
21 Nisan-25 Nisan 2014
Dönüşümlerle Geometri
28 Nisan- 02 Nisan 2014
Dönüşümlerle Geometri
Matematik KTT 5 : 28 Nisan
Dönüşümlerle Geometri
07 Nisan-11 Nisan 2014
05 Mayıs- 09 Mayıs 2014
12 Mayıs- 16 Mayıs 2014
19 Mayıs- 23 Mayıs 2014
26 Mayıs- 30 Mayıs 2014
02 Haziran-13 Haziran 2014
•
DENEME – 3 : 28 Mart
Dönüşümlerle Geometri
Matematik KTT 6 : 12 Mayıs (10 A sınıfı)
Dönüşümlerle Geometri
Dönüşümlerle Geometri
GEOMETRİ KDS-2 : 30 Mayıs
Genel Tekrar
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumlarında saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10 A-B-C Coğrafya Ders Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Nuray YILDIZ – Sedef TURAN
İletişim Bilgileri: 0216 415 00 00 / 204
[email protected] , [email protected]
Dersin Amacı: 10. sınıf coğrafya dersinde, öğrencilerimizin konuları ezberlemeden, görerek çizerek, düşünerek öğrenmeleri, tabiat olaylarının oluşum nedenlerini iyi kavrayarak neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve
yorum yapabilme güçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Değerlendirilmesi: Bir dönemde 10-A şubesi 2 kazanım değerlendirme sınavı, B-C şubeleri ise 3 kazanım değerlendirme sınavı olurken her ünite sonunda konu tarama testi uygulanır Ders içi performans notu,
performans görevi, hafta sonu ödevleri, ders içi performansı, KTT ve deneme sınavlarındaki başarısına göre
verilir. Test sonucunda %70 başarının altında kalanlar hafta içi, Salı günü Coğrafya dersinin tekrarına katılacaklardır. Ayrıca her dönemde 2 defa YGS deneme sınavı yapılacaktır.
Ders Programı
TARİH
10 Şubat – 21 Şubat 2014
24 Şubat – 28 Mart 2014
07 Nisan – 25 Nisan 2014
28 Nisan – 09 Mayıs 2014
12 Mayıs – 30 Mayıs 2014
02 Haziran – 13 Haziran 2014
•
KONU
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
( 10-C 24 Şubat KTT-4)
Türkiye’nin Toprak Su ve Bitki Varlığı
(10-B 24 Şubat KTT-3 ) (10-BC 6 Mart KDS-1 )
(10-A 20 Mart KDS-1) 28 Mart DENEME-3
(10-C 21 Nisan KTT-5 )
Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz
(10-BC 17 Nisan KDS-2 )
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri
( 10-C 5 Mayıs KTT-6 )
Kıtaların Keşfi – Küçülen Dünya
16 Mayıs DENEME-4
( 10-A 28 Mayıs KDS-2)
( 10-BC 29 Mayıs KDS-3 )
Doğal Afetler ve Etkileri
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumları’nda saklıdır
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10 A / B / C Tarih Dersi Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: A.Kahar Alkan- Tuba Ada
İletişim Bilgileri: 0216 415 00 00 / 204
abdulkaharalkan@anabilim.k12.tr- [email protected]
Dersin Amacı: Tarih dersinde, öğrencilerimizin konuları ezberlemeden, yaşayarak, araştırma yaparak öğrenmeleri ve tarih dersini bir bütün olarak algılamaları sağlanmaktadır. Her ünitenin içeriğine uygun teknikler
uygulanmakta, öğrencilerin bire bir derse katılmaları gerçekleşmektedir. Hedefimiz, araştıran bilgi üreten ve
kullanma gücünü geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.
Dersin Değerlendirilmesi: Bir dönemde 10-A şubesi 2 kazanım değerlendirme sınavı, B-C şubeleri ise 3 kazanım değerlendirme sınavı olurken her ünite sonunda konu tarama testi uygulanır. Ders içi performans notu,
performans görevi, hafta sonu ödevleri, ders içi performansı, KTT ve deneme sınavlarındaki başarısına göre
verilir. Test sonucunda %70 başarının altında kalanlar hafta içi, Salı günü Tarih dersinin tekrarına katılacaklardır. Ayrıca dönem içerisinde 2 YGS deneme sınavı yapılacaktır.
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat-28 Şubat 2014
03 Mart- 31 Mart 2014
04 Nisan- 30 Mayıs 2014
02 Haziran -13 Haziran2014
•
KONU
XVII. yy. Osmanlı İmp.
10-C 24 Şubat KTT-4
10-B 24 Şubat KTT-3
XVIII. yy. da Değişim ve Diplomasi
10-BC 13 Mart KDS-1
10-A 19 Mart KDS-1
10ABC 28 Mart DENEME-3
10-C 21 Nisan KTT-5
En uzun yy. (1800-1922)
10-Bc 16 Nisan KDS-2
10c 5 Mayıs KTT-6
10-A 27 Mayıs KDS-2
10b 12 Mayıs KTT-4
10-Bc 27 Mayıs KDS-3
10abc 16 Mayıs DENEME-4
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumları’nda saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10 C Psikoloji Dersi Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Aslı HARMAN
İletişim Bilgileri: 415 00 00 (Dahili 204)
[email protected]
Dersin Amacı: Öğrencilerimizin, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde birey olduklarının farkına varmaları, bir
olay ya da etki karşısında duygularını, düşüncelerini açıklayabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin Değerlendirmesi: Bir dönemde 10 C şubesi 3 kazanım değerlendirme sınavı olur. Ders içi performans
notu, performans görevi, hafta sonu ödevleri, ders içi performansı, KTT ve deneme sınavlarındaki başarısına
göre dersin değerlendirmesi yapılır. Test sonucunda %70 başarının altında kalanlar hafta içi, Salı günü
dersinin tekrarına katılacaklardır. Dönem içerisinde 2 YGS deneme sınavı yapılacaktır.
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat – 21 Şubat 2014
24 Şubat – 28 Mart 2014
07 Nisan – 25 Nisan 2014
28 Nisan – 09 Mayıs 2014
12 Mayıs – 30 Mayıs 2014
02 Haziran – 13 Haziran 2014
•
KONU
Bilinç ve dikkat
Öğrenme
24 Şubat - KTT 4
Hatırlama ve bellek
21 NİSAN - KTT 5
Zeka ve türleri
5 MART 1. KDS
10 NİSAN 2. KDS
5 MAYIS- KTT 6
Stres, Sağlık psikolojisi
28 MAYIS 3. KDS
Kişilik ve Davranış bozuklukları
Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumları’nda saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10. Sınıf Seçmeli Biyoloji Dersi Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Melek Zeynep ÖZCAN
İletişim Bilgileri: 0 216 415 00 00 / 305
Mail: [email protected]
Dersin Amacı: Biyoloji programında, öğrencilerimizin biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve
uygulamalar konusunda yeterli bilgi, beceri ve anlayışa sahip; biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak
katılabilen ve bu tartışmaları değerlendirebilen; günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve uygulamaların
bilinçli tüketicisi; hayat boyu bilim öğrenmeye istekli; içinde yaşadığımız yüzyılın beraberinde getirdiği toplumsal, bilimsel, teknolojik, çevresel ve ekonomik değişim ve dönüşümlere ayak uydurabilen bireyler olmalarını sağlamaktır.
Dersin Değerlendirilmesi: Ders değerlendirme notu; her dönemde iki yazılı sınavdan oluşacaktır. Ayrıca ara
quizler, verilen çalışmaların düzenli yapılması, ders araç ve gereçlerinin düzenli olarak getirilmesi, sınıf içi
etkinliklere katılımı, sene içinde yapılan deneme sınavlarının ortalamaları da sözlü notu olarak değerlendirilecektir. I.dönem proje ödevi seçenlerin değerlendirilmesi II. dönem yapılacaktır.
Proje : Dönem ödevi kapsamında aşağıda belirtilen konulardan birinden bireysel olarak ödev hazırlayacaktır.
 Fermantasyon konusu ile ilgili olarak bir fabrikanın gezilmesi, işlem basamaklarının fotoğraflanması ve
bir tanıtım kitapçığı oluşturulması
 Evde sirke, yoğurt, boza, mayalı hamur, peynir, turşu vb. fermantasyon ürünlerinin yapımı , fotoğraflanması, bu ürünlerin yapım aşamasındaki ortak ve farklı özelliklerin belirlenmesi ve sunum hazırlanması.
 Kanser konusu ile ilgili araştırma yapılması, bir onkologla röportaj yapılması, kanser ve hücre döngüsü
kontrolü arasındaki ilişkinin kurulması ve kanserle ilgili bir bilgilendirme kitapçığı oluşturulması.
 Hava kirliliği olan bölgelerde görülen solunum sistemi hastalıklarının araştırılması. O bölgenin solunum
haritasının oluşturulması
 Eşeysiz üreme çeşitlerinden en az 3 tanesinin denenerek fotoğraflanması. Eşeysiz üreme ile ilgili sunum
hazırlanması
 Solunum - fotosentez veya hücre bölünmeleri ile ilgili öğretici bir oyun hazırlanması
 Ekolojik temel kavramların (ekoton, ekosistem, komünite, popülasyon, ototrof, heterotrof vb.) anlatıldığı
bir maket tasarlanması
 Besin zinciri ya da besin ağı ile ilgili animasyon hazırlanması
 Web sayfası hazırlanması (10.sınıf konularından seçilen bir konu ile ilgili)
 Belgesel Hazırlanması (Ekosistem ünitesinden seçilen bir konu ile ilgili)
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat – 21 Şubat 2014
KONU
Ünite 2: Hücre Bölünmesi ve Üreme
Eşeysiz Üreme
KTT-4-17 ŞUBAT
24 Şubat – 28 Mart 2014
Eşeyli Üreme ve Mayoz Hücre Bölünmesi
Proje Ödevlerinin Teslimi - 28 ŞUBAT
KDS-1 – 18 MART - DENEME 3 – 28 MART
31 Mart –04 Nisan 2014
Ara Tatil
07 Nisan – 13 Haziran 2014
Ünite 3: Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
KTT-5-21 NİSAN
KTT-6- 5 MAYIS
DENEME 4 – 16 MAYIS - KDS-2- 27 MAYIS
• Bu plan yıllık planlar esas alınarak hazırlanmıştır. Değişiklik hakkı Anabilim Eğitim Kurumları’nda saklıdır.
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10. sınıf Seçmeli Kimya Ders Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Sinem ÖZDEK
İletişim Bilgileri: 0216 415 00 00 / 305
[email protected]
Dersin Amacı: Kimya dersinde, öğrenciyi maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan modern bilimin en ön
kesimine kadar getirmek, öğrenciye ilim kaynağının laboratuarda olduğunu aşılamak, mümkün olduğunca ilmi
gerçeklere kendi yapacağı deneylerle ulaşmasını sağlamak ya da gösteri deneyleri ve sunumlardan faydalanarak ilimle iç içe olmalarını sağlamak, deney sonuçlarını değerlendirmede ve tümevarımda tartışma ve analitik
düşünme alışkanlığı kazandırmak amaçları esastır.
Dersin Değerlendirilmesi: Ders değerlendirme notu; bir dönemde yapılacak üç yazılı sınav, konu tarama testleri ve bir deneme sınavından oluşacaktır. Ayrıca ara testler, performans çalışmaları, derse hazırlıklı gelmesi,
derste etkin olması, ödevlerini zamanında yapması, etkinliklerde görev alması, kitap okuma alışkanlığı, ders
araç ve gereçlerinin düzeni, bilgi edinmede gerekli çabayı harcaması, dili kullanabilmesi, sistematik düşünebilmesi, kavramlar arasında ilişki kurabilmesi, araştırma becerisi gibi faktörler öğrencinin sözlü notuna etki
edecektir. I.dönem seçildiği takdirde yapılan proje ödevi değerlendirilerek ikinci dönem notuna katılacaktır.
Proje : Dönem ödevi kapsamında aşağıda belirtilen konulardan birinden bireysel olarak ödev hazırlayacaktır.
 Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili animasyon yapımı veya web sitesi tasarımı
 Atom modellerinin tarihsel gelişimi ile ilgili model tasarımı
 Gaz yasalarının özelliklerini gösteren animasyon yapımı
 Gaz yasalarının uygulanışını gösteren düzenek kurulması
 Periyodik özelliklerdeki değişimleri de gösteren bir periyodik cetvel tasarımı
 Nükleer enerjinin faydası/zararları konusunda okul dışından en az 20 kişi ile röportaj yapılması (kamera
çekimi yapılacaktır). Röportaj sonuçlarını, kendi araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi ve raporlaması.
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat – 21 Şubat 2014
24 Şubat – 28 Mart 2014
31 Mart – 04 Nisan 2014
07 Nisan – 11 Nisan 2014
14 Nisan – 02 Mayıs 2014
05 Mayıs – 13 Haziran 2014
KONU BAŞLIĞI
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
KTT-4-17 ŞUBAT
Maddenin Halleri – Gazlar
Proje ödevlerinin Teslimi – 28 Şubat
DENEME 3 – 28 MART
KDS-1 – 13 MART
Ara Tatil
Maddenin Halleri – Sıvılar
Maddenin Halleri – Hal Değişimleri - Katılar
KDS-2– 16 NİSAN
KTT-5-21 NİSAN
Karışımlar
KTT-6- 5 MAYIS
DENEME 4 – 16 MAYIS
KDS-3 – 29 MAYIS
• Bu program yıllık plana göre düzenlenmiştir. Değişiklik yapma hakkı Anabilim Eğitim Kurumları’na aittir.
•
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
10.sınıf Seçmeli Fizik Ders Değerlendirme Formu
Dersin Öğretmeni: Hüseyin Palabıyıkoğlu
İletişim Bilgileri: 0 216 415 00 00 / 305 Mail: [email protected]
Dersin Amacı: Öğrencilere yaygın olan fizik uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkân sağlayacak temel
kavramları ve kanunları öğretmek, fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırarak araştırma yollarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına zemin hazırlamak, ilerde
temel bilim dallarında yapacakları öğrenim için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Değerlendirilmesi: Ders değerlendirme notu; bir dönemde yapılacak üç yazılı sınav, konu tarama testleri ve bir deneme sınavından oluşacaktır. Ayrıca ara testler, performans çalışmaları, derse hazırlıklı gelmesi,
derste etkin olması, ödevlerini zamanında yapması, etkinliklerde görev alması, kitap okuma alışkanlığı, ders
araç ve gereçlerinin düzeni, bilgi edinmede gerekli çabayı harcaması, dili kullanabilmesi, sistematik düşünebilmesi, kavramlar arasında ilişki kurabilmesi, araştırma becerisi gibi faktörler öğrencinin sözlü notuna etki
edecektir. Seçtiği takdirde dönem ödevi çalışmalarına başlayacak ancak ödev teslimini ikinci dönem yapacak
ve değerlendirmesi de ikinci dönem notuna katılacaktır.
Proje : Proje kapsamında aşağıda belirtilen konulardan birinden bireysel olarak proje hazırlayacaktır.
 Sıvıların özelliklerinden adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarının günlük yaşama etkilerini, avantaj ve dezavantajları araştırır. Bununla ilgili bir sunum hazırlar. Hazırladığı sunumu sınıfta
arkadaşları ile paylaşır.
 Güneş ve rüzgâr enerjisiyle çalışan deprem alarmlarının çalışma prensibi nedir? Bu prensibe uygun
basit bir devre oluşturur. Bu devre elemanını tanıtımını yapar. Projesini sınıfta arkadaşlarına sunar.
 Rüzgâr Türbini ve Rüzgârdan Elektrik Üretimi araştırır. Bu prensibe dayalı basit bir rüzgâr türbini yapar ve çalışma ilkesi ile ilgili bir sunum hazırlar. Hazırladığı sunumu sınıfta arkadaşları ile paylaşır.
 Plazma sanayide hangi alanlarda kullanılır. Plazma kullanılmasının nedenleri araştırılır. Bununla ilgili
posterler hazırlar ve sınıfta arkadaşlarına sunar.
 Van de Graaff jeneratörü yapar. Çalışma prensibini araştırır ve bununla ilgili bir poster hazırlar. Statik
elektriklenme türlerini ve özeliklerini açıklar. Projesini sınıfta arkadaşlarına sunar.
Ders Programı:
TARİH
10 Şubat – 07 Mart 2014
07 Mart – 28 Mart 2014
31 Mart – 04 Nisan 2014
14 Nisan – 13 Haziran 2014
•
KONU
Elektrik
KTT-4-17 ŞUBAT
Proje Ödevlerinin Teslimi 28 ŞUBAT
KDS-1 - 6 MART
Modern Fizik
DENEME-3- 28 MART
Ara Tatil
Dalgalar
KDS-2 – 15 NİSAN
KTT-5-21 NİSAN
KTT-6- 5 MAYIS
DENEME-4- 16 MAYIS
Bu program yıllık plana göre düzenlenmiştir. Değişiklik yapma hakkı Anabilim Eğitim Kurumları’na aittir.
Download

tıklayınız. - Anabilim Eğitim Kurumları