İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
GENEL MİKROBİYOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
BES215380 - GENEL MİKROBİYOLOJİ
Bölüm/Program
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Sine Özmen Toğay
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Cuma günleri, saat 09:00-12:00 arası
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların genel özellikleri ile sağlık ve endüstriyel açıdan önemli mekanizmalarını
değerlendirmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Mikroorganizmaların genel özelliklerini karşılaştırabilecektir.
1.1.Mikroorganizmaları sınıflandırır.
1.2.Mikroorganizma morfolojisini betimler.
1.3.Mikroorganizma genetiğini açıklar.
1.4.Mikroorganizma fizyolojisi ve metabolizmasını açıklar.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
2.Mikroorganizmaların bulaşma ve korunma yollarını tartışabilecektir.
2.1.Mikroorganizmaların bulaşma yollarını tasvir eder.
2.2.Sterilizasyon şekillerini örnekler.
2.3.Dezenfeksiyon yollarını açıklar.
3.İmmünolojik olayları ilişkilendirebilecektir.
3.1.İmmünite ve immün cevabı açıklar.
3.2.Konağın immünolojik özelliklerini açıklar.
3.3.Aşılar ve bağışıklık serumlarını tanımlar.
4.Mikroorganizmaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemini tartışabilecektir.
4.1.Bakterilerin önemini yorumlar.
4.2.Virüslerin önemini yorumlar.
4.3. Küf ve mayaların önemini yorumlar.
Genel Yeterlilikler
Akılcı, Sorgulayan, Yaratıcı, Soyut analiz ve sentez yapma, Öğrenmeyi öğrenme, Problem
çözme, Kaliteye önem verme, Organize etme ve planlama, Karar verme becerisi,
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Mikroorganizmaların sınıflandırılması
2. Mikroorganizmaların morfolojisi
3. Mikroorganizma genetiği
4. Mikroorganizma fizyolojisi
5. Mikroorganizmalarda üreme ve çoğalma
6. Mikrobiyel metabolizma
7. Mikroorganizmaların bulaşma yolları
8. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
9. Mikroorganizmaların doğada bulunuşu ve normal mikroflora
10. Bakterilerin sağlık ve endüstriyel açıdan önemi
11. Virüslerin sağlık açısından önemi
12. Küf ve mayaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemi
13. İmmünite ve immün cevap
14. Konağın immünolojik özellikleri
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, beyin fırtınası, problem Çözme
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Kaynaklar
Ders Notu
Powerpoint ders sunumları
Önerilen
Kaynaklar
Madigan, M.T., Martinko, J.M., Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi (Ed. Çökmüş, C.). Palme
Yayıncılık, 2010.
Tunail, N. Mikrobiyoloji. Ankara, 2009.
Özgüven T. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Güneş Tıp Kitabevi, 2008.
Temiz, A. General Microbiology. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ders
Notları, 2010.
Ders Saati
2+2
Download

istanbul medipol üniversitesi genel mikrobiyoloji ders çıktı tablosu