SALI GÜNÜ PROGRAMI
Dersin Adı
Ders Tarihleri
Öğretmen
İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ-A
MUHASEBE-A
Gürkan
Rukiye GÖKCE
KÜÇÜKKANCABAŞ
04.11.14
11.11.14
18.11.14
25.11.14
02.12.14
09.12.14
16.12.14
23.12.14
SİGORTA VERGİ-A
İŞ VE İNSAN
İLİŞKİLERİ-A
Rukiye GÖKCE
Nurittin TAŞKIRAN
04.11.14
11.11.14
18.11.14
25.11.14
02.12.14
09.12.14
16.12.14
23.12.14
18.11.14
25.11.14
02.12.14
09.12.14
16.12.14
23.12.14
30.12.2014/SALI
06.01.2015/SALI
08.01.2015/PERŞEMBE
13.01.2014/SALI
PERŞEMBE GÜNÜ PROGRAMI
Dersin Adı
Ders Tarihleri
Öğretmen
İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ-B
EKONOMİ-B
Gürkan
Rukiye GÖKCE
KÜÇÜKKANCABAŞ
06.11.14
13.11.14
20.11.14
27.11.14
04.12.14
11.12.14
18.12.14
25.12.14
SİGORTA VERGİ-B
İŞ VE İNSAN
İLİŞKİLERİ-B
ÇALIŞMA HUKUKU-B
İŞLETME-B
Tahsin ULAMAN
Nurittin TAŞKIRAN
Tahsin ULAMAN
Gürkan
KÜÇÜKKANCABAŞ
20.11.14
27.11.14
04.12.14
11.12.14
18.12.14
25.12.14
06.11.14
13.11.14
20.11.14
27.11.14
04.12.14
11.12.14
18.12.14
25.12.14
06.11.14
13.11.14
20.11.14
27.11.14
04.12.14
11.12.14
08.01.15
15.01.15
22.01.15
29.01.15
30.12.2014/SALI
06.01.2014/SALI
08.01.2015/PERŞEMBE
15.01.2015/PERŞEMBE
Download

SALI GÜNÜ PROGRAMI PERŞEMBE GÜNÜ PROGRAMI D e rs T a