Yönetim Kurulu
ORHAN GÜNDÜZ - Y.K.B.
NEVHAN GÜNDÜZ - Y.K.B.Y.
METĠN KORFALI - BAĞIMSIZ Y.K.Ü.
YAMAÇ KORFALI - BAĞIMSIZ Y.K.Ü
MAHMUT GÜNDÜZ - Y.K.Ü.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI
SON GÜNCELLEME: 18.02.2014
Yönetim Kurulu
Başkanı
ORHAN GÜNDÜZ
Genel Müdür
NEVHAN GÜNDÜZ
Projeler
Koordinatörü
Personel İşleri
Sorumlusu
Teklif Süreçleri
Koordinatörü
Satınalma ve Lojistik
Müdürü
Muhasebe
Müdürü
MURAT KARTALOĞLU
Elektrik Mühendisi
MUSTAFA DEMĠRBAġ
CEMĠL TOPAK
Elektrik Mühendisi
OSMAN AKÇĠN
BAHAR BOZTEPE
Projeler Koordinatörü
Yardımcısı
Projeler
İş Sağlığı ve Güvenliği
Birimi
TUNCER PENBE
ĠĢ Sağlığı Güvenliği
Uzmanı
OSMAN BASA
Elektrik Teknikeri
Teklif Süreçleri
Sorumlusu
Teklif Süreçleri
Sorumlusu
ERGÜN YILDIRIM
Teknik Ressam
ÖZLEM KARATEKE
Teknik Ressam
Depo Sorumlusu
Satınalma ve Lojistik
Müdür Yardımcısı
Muhasebe Müdür
Yardımcısı
İdari İşler
Sorumlusu
Sekreterya
FĠKRET ÜZÜM
Elektrik Teknikeri
BAYRAM ÇAVDAR
Elektrik Teknikeri
GÜLER EYCAN
BÜLENT GÜLDAĞ
FĠLĠZ ATAY
Muhasebe
Sorumlusu
FERYAL AYDOĞAN
Torunlar GYO
Mall Of Istanbul Projesi
Conrad Hotel İstanbul
Renovasyon Projesi
Afyon Uniyurt
Projesi
Teknik Yapı
Evora İstanbul Projesi
Sinpaş Altınoran
Çankaya Projesi
CAN GÖKTÜRK
Elektrik Mühendisi
Proje Müdürü
EMRE KARATEPE
Elektrik Öğretmeni
Proje Müdürü
YASĠN DOĞAN
Proje Müdürü
CEMĠL TOPAK
Elektrik Mühendisi
Proje Müdürü
EMRAH AKGÖL
Elektrik Mühendisi
Proje Müdürü
OSMAN BASA
Elektrik Teknikeri
MUSTAFA DEMĠRBAġ
Elektrik Teknikeri
ONUR YERLĠKAYA
Elektrik Teknikeri
BARIġ SABRĠ ÇELĠK
Teknik Ressam
MURAT BOLULU
Elektrik Mühendisi
ERGÜN YILDIRIM
Teknik Ressam
SEDAT AKÇĠN
ĠĢ Güvenliği Sorumlusu
KEMAL DUMAN
Saha Sorumlusu
EMRE DURAN
Ġdari ĠĢler Sorumlusu
ĠBRAHĠM KARADENĠZ
ĠĢ Güvenliği Sorumlusu
UĞUR DEMĠRCĠOĞLU
Saha Teknikeri
GÜLĠN YILDIRIM
Elektrik Teknikeri
NACĠ POLAT
ERGĠN AKSOY
CEMĠLE ÖZDEMĠR
GÜLĠZAR SERTTAġ
HALĠT ÇELĠK
Download

orge enerji elektrik taahhüt a.ş. genel organizasyon şeması son