YEAŞ
YENİKÖY-YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL TAŞIMA
TEKNİK ŞARTNAMESİ
04.07.2014
MADDE-1)- İŞİN KONUSU :
YEAŞ (Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi) Genel
Müdürlüğü,Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çalışanları(hizmet alımı personel
dahil) ile Yatağan ve Sosyal Sitede ikamet eden öğrencilerin ekli Temrin Programına göre
ilgili güzergahlara 6(altı) ay süre ile taşınması işidir.
MADDE-2)- KISALTMALAR :
İş bu personel Taşıma Şartnamesindeki ;
YEAŞ, İŞLETME ve İDARE : YEAŞ Genel Müdürlüğü,Yatağan Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü’nü
İSTEKLİ : Personel Taşıma İhalesine girecek olan firmaları,
YÜKLENİCİ ve TAŞIYICI : Personel taşıma işini taahhüt eden firmayı
İfade eder.
MADDE-3)- TAŞIMANIN YAPILACAĞI GÜZERĞAHLAR VE ARAÇ SAYILARI :
A-SOSYAL SİTE-YATAĞAN ARASI
a)-Öğrenci Servisi(Yatağan içi okullar): 5 adet en az 27 kişilik midibüs ile ekli Termin
programındaki saatlerde YEAŞ sosyal siteden hareket edip ,sosyal siteyi dolaşarak Yatağan
merkezdeki okullara öğrencileri götürecektir.Sosyal Site-Yatağan güzergahındaki Kurum
çalışanlarımızın öğrencileri de bu servisten faydalanacaklardır.Dönüşü ise aynı güzergah
takip edilerek sosyal sitede son bulacaktır.
b)-Öğrenci Servisi(Yatağan Anadolu Lisesi) : 1 adet en az 17 kişilik minibüs ile ekli
Temrin programındaki saatlerde YEAŞ sosyal siteden hareket edip, sosyal siteyi dolaşacak,
Polis Merkezi Karakolu önüne uğrayarak daha sonra Anadolu lisesi önünde son bulacaktır.
Güzergah boyunca Kurum çalışanlarının öğrencileri de bu servisten faydalanacaktır.Dönüşü
ise Anadolu Lisesi önünden başlayıp ayni güzergahı takip ederek Sosyal Sitede bitecektir.
c)-Pazar Servisi : 2 adet en az 27 kişilik midibüs ile haftanın 1 günü (Çarşamba)
Sosyal siteden hareket ederek(Sosyal site etrafında dolaşarak) Yatağan pazar yeri yanında
duracaktır.Ayni güzergahı takip ederek sosyal sitede son bulacaktır.
-2B-SOSYAL SİTE-SANTRAL ARASI:
a)-Büro İşçi ve Vardiya Servisleri :Büro işçi ve Vardiya servisleri termin
programındaki belirtilen saatlerde 7 adet en az 27 kişilik midibüs ile
yapılacaktır.Araçlar S.Siteden hareket edecek,siteyi dolaşacak Yatağan merkeze
(Polis karakolu önü) kadar güzergahlardaki duraklardan işçi personeli alarak araç
İşletmeye kadar durmayacaktır.Dönüş İşletmeden başlayıp (F-3 binası önü) aynı
güzergahı takip ederek S.Sitede son bulacaktır.
C-YATAĞAN-MUĞLA ARASI
b)-Sosyal servis
: Sosyal servis 1 adet en az 27 kişilik midibüs ile Termin
programında belirtilen gün ve saatte Yatağan Merkez Polis Karakolu önünden hareket
edecek,sosyal siteyi dolaşarak Bayır - Muğla(Atatürk heykeli)-Marmaris yolu-Muğla
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önüne gelerek servis tamamlanacaktır.Dönüş
aynı güzergah takip edilerek Yatağan Merkezi Polis karakolu önünde son bulacaktır.
c)-Öğrenci servisi : Öğrenci servisi en az 2 adet 27 kişilik midibüsle Termin
programındaki saatlerde Yatağan Merkez polis karakolu önünden hareket ederek,sosyal
siteyi dolaşacak Muğla’da bulunan Okulların önünden geçerek (Öğrencilerimiz olan okullar )
Muğla Anadolu Lisesine varacak, dönüş Muğla Anadolu Lisesinden başlayıp aynı
güzergahtan Yatağan Merkez polis karakolu önünde son bulacaktır.
D)-MUĞLA-SANTRAL ARASI
Büro İşçi ve Vardiya Servisleri : Vardiya Servisleri 3 adet en az 27 kişilik midibüs ve
1 adet en az 17 kişilik Minibüs ile Termin programında belirtilen saatlerde Muğla Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önünden kalkacak;Askeriye önü-112 evler –Marmaris
yolu-Atatürk heykeli önü Akyol güzergahını takip ederek Bayır Beldesine kadar olan
duraklarda duracak,bundan sonra sosyal site önü ve Yatağan'da garaj önünde durarak
İşletmeye gelecektir.Dönüşler ayni şekilde İşletmeden (F-3 Binası önü) başlayıp Muğla'da
(Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi) son bulacaktır.
E)-TURGUT-SANTRAL ARASI
Vardiya Servisleri :
a)- 1 adet en az 27 kişilik midibüs ile Termin programındaki saatlerde Gökgedik(Çakaltepe)
köy'ünden kalkarak ;Zeytin köy-Turgut (Atatürk heykeli önü)-Yeniköy-Şahinler güzergahından
İşletmeye gelecektir.Dönüş aynı güzergah takip edilerek İşletme'den başlayıp
Gökgedik(Çakaltepe) Köy'ünde son bulacaktır.
b)- 1 adet en az 17 kişilik minibüsle Termin programındaki saatlerde Hacıbayramlar Köyü
(sağlık ocağı önü)'ünden kalkarak;Hisarardı yolu-Taşkesik-Toki evleri-Yeşilbağcılar- YeniköyŞahinler güzergahından İşletmeye gelecektir. Dönüş aynı güzergah takip edilerek İşletme'den
başlayıp Hacıbayramlar Köyü (sağlık ocağı önü)'ünde son bulacaktır.
F)-BAYIR-SANTRAL ARASI
Vardiya servisleri : 1 adet en az 27 kişilik midibüs ile, Termin programındaki
saatlerde Bayır merkez Heykel önünden kalkacak, Bozarmut-Yatağan güzergahını takip
ederek İşletmeye gelecektir.Dönüş aynı şekilde İşletmeden başlayıp Bayır Merkezde (heykel
önünde) son bulacaktır.
G)-BENCİK(YAYLA)-SANTRAL ARASI
Vardiya servisleri: 1 adet en az 27 kişilik midibüs ile Termin programındaki saatlerde
Bencik(Yayla)’ dan başlayıp,Cazgırlar-Yeşilköy-Eskihisar güzergahını takip ederek İşletmeye
gelecektir.Dönüş aynı güzergahtan İşletmeden başlayıp Bencik(Yayla) da son bulacaktır.
-3H)-BAHÇEYAKA – SANTRAL ARASI
Vardiya servisleri: 1 adet en az 27 kişilik midibüs ile Termin programındaki saatlerde
Bahçeyaka merkezden başlayıp Gökpınar-Bozüyük-Kapubağ güzergahından İşletmeye
gelecektir.Dönüş aynı güzergahtan İşletmeden başlayıp Bahçeyaka’da son bulacaktır.
I )-YATAĞAN-TINAZ (L-6) ARASI
Vardiya servisi: 1 adet en az 27 kişilik midibüsle Termin programındaki saatlerde
Yatağan merkezden (Garaj önü) hareket edecek,sosyal site etrafını dolaşarak Muğla yoluGökpınar yolu güzergahından Tınaz (L-6 )'ya varılacak,dönüş aynı güzergahtan Tınaz'dan( L6 ) başlayıp Yatağan Merkez Garaj önünde son bulacaktır.
-Bayır servisinin (Bakım ve vardiya) İşletmeye varış ve bitiş noktası A-4 önü,
diğer vardiya ve bakım servislerinin ise İşletme F-3 binası önüdür.
MADDE-4)- TAŞITLARDA ARANAN ŞARTLAR VE GÜZERGAH ARAÇ SAYISI :
4.1)-Taşımaya tahsis olunacak araçlar, Trafik Kanun ve Tüzüğüne uygun olacak.
4.2)-Taşımaya tahsis olacak olan araçlar yol şartlarına uygun, yağmur, kar ve soğuğa
karşı muhafazalı,araç lastikleri aşınmış ve eski olmayacak,aracın dış boyası deforme
olmayacak,lastiklerin diş yüksekliği standart ölçülerde olacak, iç ve dış aksesuarları temiz ve
yeni olacak. İstenen evsafa uygun olmayan araçlar YEAŞ İşletme Müdürlüğü
yetkililerince sefere konulmayacaktır.
4.3)-Midibüs ve Minibüsler; 2001 model’den aşağı model olmayacaktır. Midibüsler
en az 27 kişilik, minibüsler en az 17 kişilik olacaktır. İstenen Model ve istiap haddinden aşağı
olan araçlara İşletme tarafından taşıma yaptırılmayacaktır.
4.4)-KONU OLAN PERSONEL TAŞIMA
OKULLARIN AÇIK OLDUĞU DÖNEMLERDE:
4.4.1)-NOT : Yatağan Güzergahı Termin programı doğrultusunda 7 adet 27 kişilik
araç ile sabah 07.45 vardiya servisini yapacak ve vardiya dönüşü 08:15 servisi 2 araç
ile yapılacak olduğundan, boşa çıkan 5 adet 27 kişilik araç ile aşağıdaki servisleri
yapacaktır.
2 ad. 27 kişilik araç ile 08.15 Büro işçi servisini,Haftanın bir günü saat 08.30 da
27 kişilik 2 adet araç ile Pazar servisini,diğer boşa çıkan 3 araç ile de 08.15 deki
Yatağan içi okullar ve Fatih Orta Okulu servislerini yapacaktır.
Muğla - Yatağan güzergahını aynı firma alması durumunda vardiyadan boşa
çıkan 1 adet 27 kişilik araçla Yatağan içi okullarda taşıma yapacaktır.
4.5)-KONU OLAN PERSONEL TAŞIMA
OKULLARIN AÇIK OLDUĞU DÖNEMLERDE:
1)-YATAĞAN GÜZERGAHI
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
17 KİŞİLİK MİNİBÜS
TOPLAM
:
: 7 ADET
: 1 ADET
: 8 ADET ARAÇ
2)-MUĞLA GÜZERGAHI
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
17 KİŞİLİK MİNİBÜS
TOPLAM
:
: 6 ADET
: 1 ADET
: 7 ADET ARAÇ
-43)-TURGUT GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
17 KİŞİLİK MİNİBÜS
TOPLAM
: 1 ADET
: 1 ADET
: 2 ADET ARAÇ
4)-BAYIR GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
TOPLAM
: 1 ADET
: 1 ADET ARAÇ
5)-BENCİK GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
TOPLAM
: 1 ADET
: 1 ADET ARAÇ
6)-BAHÇEYAKA GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
: 1 ADET
TOPLAM
: 1 ADET ARAÇ
7)-YATAĞAN-TINAZ (L-6) GÜZERGAHI:
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
: 1 ADET
TOPLAM
: 1ADET ARAÇ
27 kişilik Midibüs : 18 adet
17 kişilik Minibüs : 3 adet
Toplam
: 21 Araç
4.6)-KONU OLAN PERSONEL TAŞIMA
OKULLARIN KAPALI OLDUĞU DÖNEMLERDE:
1)-YATAĞAN GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
TOPLAM
:7 ADET
:7 ADET ARAÇ
2)-MUĞLA GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
17 KİŞİLİK MİNİBÜS
TOPLAM
:3 ADET
:1 ADET
:4 ADET ARAÇ
3)-TURGUT GÜZERHAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
17 KİŞİLİK MİNİBÜS
TOPLAM
: 1 ADET
: 1 ADET
: 2 ADET ARAÇ
4)-BAYIR GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
TOPLAM
: 1 ADET
: 1 ADET ARAÇ
5)-BENCİK GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİNİBÜS
TOPLAM
: 1 ADET
: 1 ADET ARAÇ
6)-BAHÇEYAKA GÜZERGAHI :
27 KİŞİLİK MİNİBÜS
: 1 ADET
TOPLAM
: 1 ADET ARAÇ
-57)-YATAĞAN-TINAZ (L-6) GÜZERGAHI:
27 KİŞİLİK MİDİBÜS
: 1 ADET
TOPLAM
: 1ADET ARAÇ
27 kişilik Midibüs : 15 adet
17 kişilik Minibüs : 2 adet
Toplam
: 17 Araç
4.7)-Taşıma yapılacak olan araçların tamamında yörenin iklim şartları dikkate alınarak
yaz aylarında klimaları, kış aylarında kaloriferleri devamlı çalışır vaziyette bulunacaktır.
Araçların klima ve kaloriferleri çalışmasına rağmen ısıtma ve soğutma yapmıyor ise ,bu
durumda çalışmıyor olarak dikkate alınacaktır.
4.8)-Araçlar devamlı olarak temiz bakımlı ve Teknik Şartnamedeki şartlara uygun
olacaktır.
4.9)-Taşıma yapacak olan tüm araçlar; 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2004/6801 No’ lu Bakanlar Kurulu Kararı gereği
“Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin “ 12.maddesinde
yer alan bütün şartlara uygun olması gerekmektedir.
4.10)-Yüklenici Firma Araçlarının Ön ve yan cephelerinde Firmanın Unvanı yazılı
olacak, başka bir Firmanın isim ve Unvanı yazılı olmayacak. Aksi takdirde araçlara taşıma
yaptırılmayacaktır.
4.11)-Camı kırılmış veya çatlamış araçlara servis yaptırılmayacaktır. Varsa taşımaya
başlamadan önce değiştirilecektir.
4.12)-Araçlar hareket halinde iken taban veya tavandan ses alıyorsa, Yüklenici
tarafından gerekli izolasyon işlemi yaptırılarak sorun derhal giderilecektir. Bu gibi araçlara
taşıma yaptırılmayacaktır.
4.13)-Araç koltukların eskimiş, yıpranmış, yırtılmış vb. bir şekilde deforme olmuş ise
derhal değiştirilecektir. Değiştirilmeyen araçlara servis yaptırılmayacaktır.
4.14)-Araçların lastikleri yeni olacak,eski lastikli araçlara taşıma yaptırılmayacaktır.
MADDE-5)- KAZA VE ARIZA HALLERİ :
Taşıma esnasında arızalanan yada kazaya maruz kalan aracın yola devam etme
imkanı yoksa veya aracın servis saati içerisinde hiç gelmemesi halinde;YÜKLENİCİ vuku
bulan durumu önce İşletmenin Yetkili birimine şifahi olarak bilgilendirilecek ve daha sonra
ayni gün İşletme Müdürlüğüne yazı ile sunacaktır.İşletmenin izniyle tüm giderleri YÜKLENİCİ’
ye ait olmak üzere yolda kalan araçtaki personel başka bir araca aktarılarak taşıma
aksatılmadan yapılacaktır. YÜKLENİCİ’ nin araç temin edememesi halinde İşletme tarafından
personelinin taşınması için tutulan araç masrafları(işçilik/mesai de dahil olmak üzere) İşletme
tarafından ödenir ve YÜKLENİCİ’ nin istihkakından % 100 fazlası ile defaten kesilir.
Aracın yukarıda belirtilen kaza ve arıza haricinde sefere gelmemesi halinde ; durakta
bekleyen İşletme personeli Kurum araçları ile Santrale ve ikamet yerine götürülür.
MADDE-6)-MÜCBİR SEBEBLER.:
a)-Sefere çıkan aracın önceden bilinmeyen (teknik) arıza nedeniyle yolda kalması,
b)-Güzergah yolunun doğal afet veya yasal nedenlerle aniden kapanması,
c)-Seferi çıkan aracın yolda kazaya maruz kalması nedeniyle sefer yapamaması,
d)-Güvenlik güçlerince aracın veya içindekilerin kontrolü ve arama tarama yapılması
nedeniyle gecikmeye neden olması, vb. nedenler mücbir sebep sayılmaktadır.
Ancak, bu nedenlerle yapılamayan seferlerin mücbir sebep sayılması için ;
YÜKLENİCİ tarafından Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınan mazeret belgesi
resmi bir yazı ekinde ayni gün içerisinde İşletmemize yazı ekinde verilecektir.
-6Mazeret belgesini vermemesi halinde araç hiç servis yapmamış kabul edilecek
olup,Yükleniciye ihale toplam tutarının %0,1 (bindebir) oranında ceza tahakkuk ettirilecek
olup ilk hak edişinden defaten kesilecektir.
(Ayrıca Yükleniciye 25.02.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar
Kurulunun 2004/6801 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis
Yönetmeliğinde mevcut olan tüm cezai işlemler eksiksiz uygulanır.)
MADDE-7)-SİGORTA:
7.1)-YÜKLENİCİ Taşımada çalıştıracağı tüm personeli(Sürücüleri)yasaların gerektirdiği
şekilde SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu)’ na Sigorta ettirecektir.
7.2)-YÜKLENİCİ Taşımada kullanacağı araçların zorunlu trafik sigortasını yaptırmak
zorundadır.YÜKLENİCİ taşımaya tahsis edeceği araçlar için veya taşıdığı insanlar için gerek
zorunlu gerekse İHTİYARI her türlü Sigorta nedeniyle İşletmeden hiçbir hak talebinde
bulunamaz. Ayrıca sözleşme süresi içerisinde meydana gelen her türlü zarar ve ziyandan (İş
kaybı dahil) kusuru oranında YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.YÜKLENİCİ dilerse masrafları
kendisine ait olmak şartı ile sorumluluğundan doğacak riskleri karşılamak üzere gerekli
sigortaları yaptırabilir.
7.3)-YÜKLENİCİ ; öğrenci taşıması yapan araçlar için( 21.05.1992 tarih ve 21234 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan) “FERDİ KAZA SİGORTASI “ yaptırmak zorunda olup,yaptırılan
bu sigortaya ait poliçenin bir fotokopisini İşletmeye vermek zorundadır.
*Ferdi Kaza Sigortası yaptırılmayan araçlara Personel Taşıması yaptırılmaz.
MADDE-8)-YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜK ve SORUMLULUKLARI :
8.1)-YÜKLENİCİ Ekli Termin programındaki saatlerde hareket edecek olan tüm
araçları,hareket saatinden en az 15(on beş) dakika önceden hareket merkezlerinde hazır
bulunduracaktır.
8.2)-İşletme Müdürlüğünün Yetkili Birimi emrinde görev yapan Araç Kontrolörlerine
servisleri her konuda ve her an denetletebilir ve İşletmenin Yetkili Birimi gerek gördüğü
zamanlarda da İşletmemizin Özel Güvenlik Görevlilerine servisleri kontrol ettirebilir.
8.3)-Sözleşme Yapılmasına müteakip İşletme Müdürlüğüne Plakaları verilen ve
İşletme adına taşıma yapacak olan araçlarla ilgili olarak YÜKLENİCİ bu araçların haricinde
kesinlikle başka bir araç sefere koyamaz. YÜKLENİCİ İşletmenin vermiş olduğu listenin
dışında adam taşıma, Yüklenicinin kendisi veya başka biri veya birileri adına kontenjan
belirleme, Yüklenici firma sahibi veya yetkilisinin ismi veya imzasını taşıyan 3.şahısların
taşınması için, kart veya kartvizit düzenlemesi, bu konuda sürücülere şifahi veya yazılı talimat
vermesi, Yüklenici veya sürücülerin para veya maddi çıkar karşılığı insan veya yük taşıması,
Yüklenicinin kendi özel firmasına ait elemanlarını taşıması vs. gibi tasarruf kullanamaz.
Kimlerin taşınıp taşınmaması gibi konularda talimat verme yetkisi sadece İşletme
Müdürlüğünün tayin ettiği İşletmenin Kontrol birimi yetkilidir.Yüklenici taşıma ile ilgili olarak
İşletmenin talimatı dışında sürücü ve sürücü yardımcılarına herhangi bir özel talimat
veremez.Sadece İşletmenin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket eder.
8.4)Yüklenicinin yukarıdaki hususlara riayet etmemesi ve durumun İşletmenin
yetkili Kontrol birimi tarafından tespit edilmesi ve Tutanak altına alınması halinde
Yüklenici konu ile ilgili yazılı olarak uyarılır. Yükleniciye, İhale toplam bedelinin %01
(binde bir) oranında ceza tahakkuk ettirilir. Üçüncü defa ayni durumla karşılaşılması
halinde YEAŞ İşletme Müdürlüğü isterse; Mahkemeden karar almaya, ihbar ve postaya
gerek kalmaksızın Yüklenicinin Kesin teminat tutarını İRAD(Gelir) kaydederek,
Sözleşmesini FESH edebilir.
8.5)-İşletmenin Yetkili birimince araç sürücüleri veya sürücü yardımcıları ile ilgili olarak
YÜKLENİCİ ’ye sürücünün değiştirilmesi talebinde bulunabilir.YÜKLENİCİ talep
doğrultusunda en fazla 3 gün içerisinde yeni bir sürücü işe alarak alınan sürücünün belgeleri
-7ile birlikte(Nüfus Cüzdan sureti,İkametgah İlmühaberi ,Savcılık Belgesi, Sürücü belgesi
vs.)yazı ekinde İdareye teslim etmek zorundadır.İşletme Müdürlüğünün haberi olmadan
sürücü değiştirme yetkisi yoktur.
8.6)-Yüklenici, İdarenin oluru olmadan veya Sürücü değişikliğini üç gün
içerisinde yapmaması halinde Yükleniciye 3.günün sonunda 600.00 (ALTIYÜZ) TL.Ceza
tahakkuk ettirilir,bu durum en fazla 5 gün devam eder her devam eden gün için bu ceza
devamlılık arz eder ve Yüklenicinin istihkakından defaten kesilir.5.günün sonunda
gerekli değişiklik yapılmaz ise YEAŞ isterse Mahkeme kararı almaya, ihbar ve postaya
gerek kalmaksızın Yüklenicinin Kesin Teminat tutarını İRAD(Gelir) kaydetme ve
Sözleşmeyi Fesh etme yetkisine haizdir.
8.7)-Konu olan taşıma işinde çalıştıracağı tüm personelin ücret ve diğer yasalardan
doğan veya doğacak olan her türlü hak ve alacaklarından tamamen Yüklenici sorumludur.
Söz konusu personelin ceza, hukuk, iş, trafik ve vergi yasaları ile Sosyal Sigortalar Mevzuatı,
Karayolları trafik tüzüğü, Belediye Nizamnameleri ile ilgili kanun, tüzük ve diğer hükümlerin
uygulanmasından doğacak her türlü masraf, vergi ve harçlarda Yükleniciye ait olacaktır.
8.8)-İş bu taşıma işiyle ilgili olarak trafik ve diğer yetkili makamlar nezdinde yapılması
gerekli bilcümle teşebbüs, müsaade ve her türlü merasim YÜKLENİCİ tarafından
yürütülecektir. Bu işlerde yapılacak her türlü masraf vergi resim ve harçlar da YÜKLENİCİ’ ye
aittir.
8.9)-YÜKLENİCİ ; İş bu şartname konusu taşıma işinde çalıştıracağı araç veya
araçların her türlü İşletme-Bakım onarım giderlerini karşılayacaktır.
MADDE-9)-ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:
9.1)-YÜKLENİCİ tarafından iş bu şartname konusu iş de çalıştırılacak olan sürücülere
İşletmenin Yetkili Kontrol biriminin talimatlarına uygun hareket edecekler ve işyeri disiplin
kurallarına aynen riayet edeceklerdir.
9.2)-YÜKLENİCİ’ ye ait araçlar ile taşıt sürücüleri İşletmenin Yetkili Biriminin talimatı
doğrultusunda uhdesinde görev yapan araç kontrolörlerine veya İşletmenin güvenlik
görevlilerine kontrol ettirebilir, tespit edilecek olumsuz durum Yüklenici Firma önce şifahi
olarak bilgilendirilecek vukuu bulan olumsuzluk en kısa zamanda giderilmemesi halinde daha
sonra Yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır. Gerekli önlem Yüklenici tarafından derhal yerine
getirilecektir.
9.3)-YÜKLENİCİ ; İş yerinde çalıştıracağı araç sürücülerini özenle ve Kamu Kurum ve
Kuruluşları Personel servis Yönetmeliğine uygun olarak seçecek olup,hizmetinden memnun
kalınmayan Sürücülere İşletme tarafından taşıma yaptırılmayacaktır.
9.4)-YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilecek sürücülerin kılık ve kıyafetleri hal ve
hareketleri, taşıma esnasında İşletmemiz personele ile öğrencilere hal, hareket ve
davranışları toplum örf, anane kurallarına ve ahlaki kurallara uygun olacaktır. Servis
esnasında tüm sürücüler YEAŞ yetkililerinin ikaz, uyarı ve talimatlarına riayet edeceklerdir.
Uyumsuz ve uygunsuz davranışları olan ve trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere
İşletmemizce taşıma yaptırılmayacaktır.
9.5)-YÜKLENİCİ Tarafından görevlendirilen araç sürücülerinin Türk Ceza Kanununun
403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572 nci maddelerinde belirtilen
suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olmamaları gerekir.
9.6)-Kullanılacak olan personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az 3 (üç)
yıllık sürücü belgesine sahip olması gerekir.
-89.7)-Sürücülerin asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına
karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü
belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması gereklidir.
9.8)-Taşımayı yapacak olan tüm sürücülerin; açık mavi gömlek, üzerine koyu
mavi renk hırka kazak ve gömlek üzerine bordo rengi kravat takacaklardır. Sürücü ve
sürücü yardımcıları kesinlikle kısa pantolon, şort ve terlik ile araç kullanmayacaklar.
Saç ve sakal tıraşlarına bizzat dikkat edeceklerdir. Bu durum İşletmenin yetkili
birimince periyodik aralıklarla kontrol edilecektir. Bu hususlara uymayan sürücü ve
sürücü yardımcılarına taşıma yaptırılmayacak olup, tutanak ile tespiti halinde
Yükleniciye 600(ALTIYÜZ) TL .ceza tahakkuk ettirilerek, ilk ay hak edişinden
kesilecektir.
9.9)-Taşıma yapacak olan tüm araçların gideceği güzergaha ait levhalar aracın
ön cam sağ alt köşesinde bulundurulacaktır. Mevcut bu durum İşletmenin yetkili
birimince kontrol edilecektir levha asılı olmayan araçlara taşıma yaptırmayacaktır.
tutanak ile
tespiti halinde Yükleniciye 600(ALTIYÜZ) TL .ceza tahakkuk ettirilerek, ilk ay hak
edişinden kesilecektir
9.10)-Sürücüler, Lüzum görülmesi halinde İşletmenin Yetkili Kontrol Biriminin
talimatları doğrultusunda gerekli kart kontrollerini eksiksiz olarak yapacaklardır.
Talimat verilmesine ve uyarılmasına rağmen kart kontrolü yapmayan sürücüler ile ilgili
olarak,
Yüklenici
yazı
ile
uyarılarak
derhal
sürücünün
değiştirilmesi
istenilecektir.Yüklenicinin en geç üç gün içerisinde gerekli değişikliği yapmaması
halinde Şartnamenin 28/4 maddesindeki cezai işlem uygulanacaktır.
MADDE-10)-İŞLETME PERSONELİNİN KORUNMASI :
İşletme personelimizi taşıma yapan araca ilk bindiği andan, aracı terk edinceye kadar
geçen süre içerisinde, araç’ta maruz kalacağı her türlü riskten dolayı tamamen YÜKLENİCİ
sorumludur. Bu nedenle Yüklenici gerekli tedbirleri önceden almak zorundadır.
MADDE-11)-ARAÇLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE SEFER ÜCRETİ:
11.1)-Sözleşme süresi içerisinde ihale bir bütün olup İşletmemizce görülen lüzum
üzerine, taşımaya tahsis edilecek araçlarda gerekli değişiklikler yapılabilecektir.Yüklenici, bu
talebimize uymakla yükümlüdür.Sefere konulacak araçların hareket saatleri ve hareket yerleri
ile takip edecekleri yol güzergahları ve durak yerleri sözleşme süresi içerisinde lüzum
görüldüğünde İşletme tarafından yeniden tespit edilerek yükleniciye yazılı olarak
bildirilecektir.Yüklenici ise İşletmemizce yazılı olarak kendisine bildirilen Termin programına
uygun şekilde taşıma yapacaktır.Firma mücbir sebepler hariç İşletmemizin tespit edeceği
miktar kadar aracı yükleniciye yazılı olarak 10 gün önceden verecektir.Yazılı talimata
istinaden (İşletmenin çalışma sisteminin bakımdan vardiyalı sisteme ,vardiyalı sistemden
bakım sistemine geçmesi gibi acil hallerde bu süre 2-3 gün gibi daha da kısa
tutulabilir)Yüklenici
istenilen vasıftaki araçları temin ederek yeni Termin programı
doğrultusunda taşıma işini aksatmadan yürütecektir.
11.2)-İşletmemizin yazılı talebi doğrultusunda Yükleniciden Midibüs yerine Minibüs,
Minibüs yerine midibüs çalıştırılması istenilebilecektir.(Sözleşme süresi içerisinde ihtiyaca
binaen küçültülen araç yine ihtiyaca binaen büyütülebilecektir.)Çalıştırılması istenilen araca
ödenecek sefer ücretinin tespiti ise seferden çıkarılan aracın KDV hariç bir tam sefer ücreti,
aracın ruhsatında yazılı istiap haddine bölünür ve kişi başına tespit edilen ücret bulunur ve
-9bedel yeni sefere konulan araca ait ruhsatta kayıtlı istiap haddi ile çarpılarak sefer
ücretinin tespiti yapılmış olunur ve buna göre de ödeme yapılır.
11.3)-Yükleniciye boş servis için ödeme yapılamayacağından, İşletmemizce servise
konulması istenilen aracın Minibüs olması halinde,bu aracında geçici olarak arızalanması
halinde Yüklenicinin önceden İdareye bildirmek şartıyla yerine midibüs ile servis yapabilir.
Ancak midibüs yerine minibüs ile servis yapamaz. Yapması halinde 28.2
maddesindeki cezai madde uygulanır ve Yükleniciye o sefer için ücret ödenmez.
11.4)-Yani, Yüklenici İşletmenin İlave araç talebini İşletmenin oluru
doğrultusunda büyütür, ancak büyük aracı kesinlikle küçültemez.
MADDE-12)-ARAÇ SAYISININ DEĞİŞTİRİLMESİ:
YEAŞ İşletme Müdürlüğü, İhale aşamasında belirlemiş olduğu Termin listesindeki araç
sayısını Sözleşme imzalanarak taşımaya başlama aşamasından sonra; araç sayısını gerekli
görülen lüzum üzerine (emeklilik, istifa vb. eleman eksilmesi gibi nedenlerden dolayı)
azaltabilir veya çoğaltabilir.Araç sayısını ve kapasitesini azaltabilir veya çoğaltabilir.
Veya; araç kapasitesini büyütür veya küçültür.
Bu durum tamamen İşletmenin Yetkisindedir.
MADDE-13)-YÜKLENİCİ PERSONELLERİNİN HAKLARI :
Konu olan Yüklenicinin taşıma işinde görev yapan personelin(sürücü ve sürücü
yardımcılarının) ücret ve diğer yasalardan doğan her türlü alacaklarından tamamen yüklenici
sorumludur.
MADDE-14)-TAŞIMA MESAFESİ VE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ :
İşletmemiz tarafından verilen Personel taşıma Termininde kayıtlı güzergahlarda,
Sözleşmenin süresi içerisinde yapılması muhtemel değişikliklere ait (İlk kalkış duraklarında
veya varış yerlerinde) gidiş ve dönüş toplam 5 (beş) km.lik mesafe farkları için, Yükleniciye
ilave ücret ödenmez.
Ancak, Personel Taşıma Termininde kayıtlı ilk kalkış veya varış yerlerinde bilahare
değişiklik yapılması ve yeni güzergahtaki uzama mesafesinin yukarıda da belirtildiği üzere,
gidiş ve dönüş itibariyle toplam 5 km.lik mesafeyi aşması halinde ise uzayan yeni güzergahın
ücreti madde 16 göre hesaplanarak Yüklenici Firmaya ödenir.Yine Terminde yer almayan ve
İşletmemiz tarafından sözleşme süresi içerisinde lüzum üzerine konulacak ilave güzergah
içinde aynı işlem uygulanır.
MADDE-15)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
Ekli Termin programı gereği sözleşmemin süresi ; Yüklenici ile YEAŞ arasında
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip taşımaya başlama tarihi itibari ile 6 (ALTI) aydır.
MADDE-16)-DEĞİŞEN SEFER MESAFESİNE AİT ÜCRETİN TESBİTİ:
16.1)-Taşımanın yapılacağı güzergahlarda ; araçların çalıştırılmasını teminen trafik
veya ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınacak yol izin belgelerinin alınmasından, bu
konuda yapılacak her türlü masraflardan tamamen Yüklenici firma sorumlu olacaktır.Gerek ilk
kalkış gerekse ilk varış yerlerindeki durak yerlerini İşletmemiz sözleşme süresi içerisinde
ihtiyaca göre belirler ve bu hususu yazılı olarak Yükleniciye en az beş gün önceden yazılı
olarak bildirir.Yüklenici ise İşletmemizce kendisine yazılı olarak bildirilen talimata göre taşıma
işini yürütmek zorundadır.
-1016.2)-Sözleşme eki Termininde ; her güzergahın taşıma mesafesi (km.) olarak
belirtilmiş bulunduğundan,sözleşme süresi içerisinde İşletme dilerse yeni güzergahlar ilave
edebilir, yada mevcut güzergahlarda(gidiş ve dönüş de toplam 5 km.lik mesafe artışı hariç)
ihtiyaca binaen uzatma ve kısaltma yapabilir.Bu durumda yeni güzergahın fiyatı,aşağıda
belirtildiği şekilde hesaplanır.
FORMÜL =
D=
B
X
A
C
A=Sözleşmede kayıtlı güzergahın gidiş ve dönüş mesafesi
B=Bu güzergahın sözleşmedeki tam sefer fiyatı
C=Yeni güzergahın artan ve eksilen(Gidiş ve dönüş toplam 5 Km.lik mesafe artışı hariç) gidiş
ve dönüş Mesafesi.
D=Değişen güzergahın bir tam sefer fiyatı
Taşıma süresi içerisinde; yeni güzergah ilave edilirse bu güzergahın KDV hariç bir tam
sefer ücreti, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Taşımaya tahsis olunacak aracın cinsine göre, Sözleşmede kayıtlı güzergahın bir km.
deki fiyatı esas alınır ve yeni konulan güzergahın km’.si ile çarpılarak KDV hariç bir tam sefer
fiyatı bulunur.
16.3.)-İLAVE KONULAN ARAÇLAR:
 Fiyat farkı hesaplamasına esas alınacak olan katsayılar;

17 Kişilik Minibüslerde; Meri Sözleşmedeki Santral-Muğla(işçi servisi-68 km.)
güzergahı için belirlenen katsayılar kullanılacaktır.

27 Kişilik Midibüslerde; Meri Sözleşmedeki Santral-Bayır(işçi servisi-35 km)
güzergahı için belirlenen katsayılar kullanılacaktır.
MADDE-17)-İRTİBAT BÜROSU:
Yüklenici; İşletmemizin taşıma işini yürüttüğü süre içerisinde, kendisine veya yasal
vekiline günün 24 saati ulaşılması amacıyla Yatağan’da telefonlu ve fakslı büroda bu iş için
görevli yetkili bir personel bulunduracaktır.
MADDE-18)-SEFER İZAHI:
Bir aracın kalkış noktasından dolu olarak gitmesi yarım, dolu olarak dönmesi de yarım
olmak üzere dolu gidiş ve dolu dönüş bir tam seferdir. Boş gidiş ve dönüşler için bir ödeme
yapılmaz. Gerek gidişte gerekse dönüşte araç içerisinde YEAŞ ‘a ait bir personelde olsa araç
dolu sefer yapmış sayılır.
MADDE-19)- FAZLA ARAÇ TALEBİ:
19.1)-Şartnamenin diğer maddelerinde de bahse konu olduğu üzere daha fazla araca
ihtiyaç duyulması halinde İdare YÜKLENİCİ’ ye resmi yazı ile durum bildirilir.İstenilen sayıda
araç 5 (beş) takvim gün içerisinde temin etmek zorundadır (bu süre ivedilik durumuna bir
veya iki gün gibi kısa tutulabilir).
19.2)-İşletmemizce ihtiyaç duyulan araç ve araçlar; 5 (Beş) takvim günü içerisinde
temin edilemez ise geciken her gün ve her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere 600.00.(ALTIYÜZ) TL. Yüklenicinin istihkakından ceza olarak kesilir. Gecikmenin 5 (beş) iş
gününü aşması halinde (cezanın uygulanacağı tarihten itibaren beşinci günün sonunda);
YEAŞ İsterse sözleşmeyi tek taraflı olarak FESH etme, Yüklenicinin Kesin
Teminat Tutarını İRAD (Gelir) kaydetme yetkisine haizdir..
-11MADDE-20)-GÜZERGAHLARA AİT TAŞIMA MESAFELERİ:
Servis Güzergahı
Servisin Nev’i
1)-YATAĞAN GÜZERGAHI:
S.Site-Yatağan(Yatağan içi Okullar)
S.Site-Yatağan(Anadolu Lisesi)
S.Site-Yatağan
S.Site-Yatağan-Santral
Site-Yatağan-Santral
Tam sefer Km.si
Öğrenci
Öğrenci
Pazar
İşçi Vardiya
Büro İşçi
3X2
4.7X2
3X2
6,5X2
6,5X2
=
6 km
= 9.4 km
=
6 km
= 13 km.
= 13 km.
Yatağan-Sosyal Site-Muğla
Santral-S.Site-Yatağan-Muğla
Yatağan-Sosyal Site-Muğla
S.Site-Yatağan-Santral
Sosyal Servis
İşçi Vardiya
Öğrenci
Büro İşçi
28X2
34X2
32X2
6,5X2
=
=
=
=
3)-BAYIR GÜZERGAHI:
Santral-Bayır
İşçi Vardiya
17,5X2
= 35 km.
4)-TURGUT GÜZERGAHI:
a)Santral-Gökgedik
b)Santral-Hacıbayramlar
İşçi Vardiya
İşçi Vardiya
22X2
21X2
= 44 km.
= 42 km.
5)-BAHÇEYAKA GÜZERGAHI:
Santral-Bahçeyaka
İşçi Vardiya
13,5X2 = 27 km.
6)-BENCİK (YAYLA) GÜZERGAHI:
Santral-Bencik(Yayla)
İşçi Vardiya
25,5X2 = 51 km.
7)-YATAĞAN-TINAZ(L-6):
Yatağan(Otagar önü)-Tınaz(L-6)
İşçi Vardiya
38X2
2)-MUĞLA GÜZERGAHI:
56 km.
68 km.
64 km.
13 km.
= 76 km
MADDE-21)-TOPLANTI,GEZİ VE CENAZE İÇİN ARAÇ TALEBİ :
İşletmemizin ihtiyacı olması halinde; İlçe veya İl içerisi ve İlçe veya İl dışarısında
toplantı, Gezi, Cenaze v.b. gibi törenlere gönderilmek üzere YATAĞAN ve MUĞLA
Güzergahının Personel taşıma işini alan Yüklenici Firmalardan birinden araç talebinde
bulunulur.Yüklenici Firma YEAŞ’ ın bu talebini derhal yerine getirmek zorundadır.
Gönderilen bu araçlar için;
17 Kişilik Minibüslerde; Meri Sözleşmedeki Santral-Muğla(işçi servisi) güzergah
fiyatı baz alınır (Santral-Muğla arası 68 km.dir).
Buna göre;
Santral – Muğla arası tam sefer fiyatı
Santral Muğla arası (68) km .tam sefer
Tören için gönderilen aracın gidiş-dönüş km.si(Tespit tutanağına göre)
Gidiş-dönüş (Tam Sefer) ödenecek ücret
FORMÜL
=
Formül uygulanır.
X= A / B(68 km) X C
=
=
=
=
A
B
C
X
-1227 Kişilik Midibüslerde ise ; Meri Sözleşmedeki Santral-Bayır (İşçi Servisi)
Güzergah fiyatı baz alınır ( Santral-Bayır arası 35 km.dir)
Buna göre;
Santral – Bayır arası tam sefer fiyatı
= A
Santral -Bayır arası (35) km .tam sefer
= B
Tören için gönderilen aracın gidiş-dönüş km.si(Tespit tutanağına göre)
= C
Gidiş-dönüş (Tam Sefer) ödenecek ücret
= X
FORMÜL
=
X= A / B(35 km) X C
Formül uygulanır.
 Hakediş ödemesinde; Aracın talep edildiği ve aracın sefere çıktığı tarih baz
alınarak ödeme yapılacaktır.
YÜKLENİCİ bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
MADDE-22)-TEKLİF VERME:
İhaleye katılacak olan İstekliler ;
1)-Yatağan Güzergahı
2)-Muğla Güzergahı
3)-Turgut Güzergahı
4)-Bayır Güzergahı
5)-Bencik (yayla)Güzergahı
6)-Bahçeyaka Güzergahı
7)-Yatağan(Otogar önü)-Tınaz(L-6) Güzargahı
Olmak üzere toplam 7 ayrı güzergah olarak, Kısmi (paçalı) teklif verebilirler.
MADDE-23)-ÖDEME
:
23.1)-Ay sonu itibariyle(bir aylık) puantaj kontrol edilerek İşletmenin kontrol ve yetkili
birimlerce imzalandıktan sonra YÜKLENİCİ tarafından taşımada çalıştırmakta olduğu(YEAŞ’a
yazı ekinde belgeleri ile birlikte teslim ettiği sürücü isimleri) araç sürücülerin SGK’ya yatırılan
o aya ait prim bordrosunun sureti veya fotokopisi eklenerek aylık puantajı tahakkuk edecek
olan ilgili birime (Servise) teslim edilir.YEAŞ’a bildirdiği sürücü ismi dışında isim
olmayacaktır.Başka bir sürücü ismi olması halinde evrak hiç işleme konulmaz.Yüklenicinin
evraklarının eksiksiz olması halinde İşletme Müdürlüğü’nün ödeme planı doğrultusunda
Yükleniciye ödeme yapılır. Aksi takdirde Yükleniciye ödeme yapılmaz.
23.2)-Yüklenicinin çalıştırdığı bireysel esnafın alt işletmecisinin mağdur edilmesi
halinde; “Araç sahiplerinin taşıma ücretlerini alamadıklarına dair İdareye bir şikayet gelmesi
halinde,İdare tarafından Yüklenicinin bir sonraki dönemin hak ediş ücreti ödenmeyecek
olup,İlgililere ödeme yapıldıktan sonra hak ediş ödemesi yapılacaktır.
MADDE-24)-ARAÇ UYGUNLUK VE İZİN BELGELERİ :
YÜKLENİCİ ; 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet yönetmeliği ekinde
olan EK-1(Özel servis aracı uygunluk tespit belgesi ),EK-1/A (Özel Servis aracı uygunluk
belgesi) ve EK-2 ( Personel servis aracı Güzergah izin belgesi) belgelerini İlçe trafik
Komisyonuna veya yetkili Kuruma onaylatarak eksiksiz İşletme Müdürlüğümüze teslim
etmek zorundadır.
13MADDE-25)-ARAÇLARIN (S) PLAKA OLMA ZORUNLULUĞU:
YÜKLENİCİ taşımayı tahsis edeceği araçların tamamını taşımaya başlamadan
önce İlçe trafik şubesi tarafından servis aracı taşımaya uygun olarak ( S ) plaka
yaptıracaktır. (S) plakası olmayan araçlara trafik tarafından taşıma yapmasına müsaade
edilmeyeceğinden dolayı kesinlikle tüm araçlar taşımaya başlamadan önce (S)
plakaları çıkarılıp, (S) plakalı araçların belgeleri İşletme Müdürlüğümüze teslim
edilecektir.
(S) plakası olmayan araçlara taşıma yaptırılmayacaktır.
MADDE-26)-GÜZERGAHLAR,GÜZERGAHLARA AİT TAŞIMA MESAFELERİ,HAFTALIK
VE YILLIK SEFER SAYILARI :
Güzergahlara ait taşıma mesafeleri, güzergah hatları, araç kapasiteleri,araç sayıları,
servis nevi,haftalık tam sefer sayıları ve yıllık tam sefer sayıları gibi bilgiler aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Yıllık tam sefer sayılarının hesaplanmasında; öğrenci servisleri yılda 34 hafta
olarak,işçi ve diğer servisler yılda 52 olarak hesaplanmıştır.
1-YATAĞAN GÜZERGAHI:
Güzergah
:
Nev’i
Araç Kap. Araç Tam sefer haftalık tam Yıllık tam sefer
Sayısı Km.si
sefer sayısı
sayısı
Site-Santral
Vardiya
Site-Santral
Büro işçi
Site-Yatağan İçi Okullar(Öğrenci)
Site-Anadolu Lis. Öğrenci
Site-Yatağan
Pazar
27
27
27
17
27
7
13 km
1
13 km
4
6 km
1
9,4 km
2
6 km
TOPLAM :
168
5
80
12,5
2
267,5
2.184
260
1.200
300
52
3.996
3
68 km
1
56 km
2
64 km
1
68 km
TOPLAM:
78
6
10
5
99
1.014
156
240
260
1.670
2)-MUĞLA GÜZERGAHI:
Muğla-Santral
Yatağan-Muğla
Yatağan-Muğla
Muğla-Santral
Vardiya
Sosyal
Öğrenci
Büro işçi
27
27
27
17
3)-TURGUT GÜZERGAHI:
Turgut-Santral
Vardiya(a)
Turgut-Santral
Vardiya(b)
27
17
1
44 km
1
42 km
TOPLAM:
21
6
27
546
546
1.092
4)-BAYIR GÜZERGAHI:
Bayır-Santral
Vardiya
27
1
35 km
TOPLAM:
21
21
546
546
1
12
338
TOPLAM:
12
338
1
27 km
TOPLAM:
13
13
338
338
5)-BENCİK(YAYLA) GÜZERGAHI:
Bencik-Santral
Vardiya
27
6)-BAHÇEYAKA GÜZERGAHI:
Bahçeyaka-Santral Vardiya
27
51 km
-147)-YATAĞAN-TINAZ(BAĞYAKA L-6) GÜZERGAHI:
Yatağan(Otogar önü)-Tınaz(L-6)Vardiya 27 1
38 km
TOPLAM:
GENEL TOPLAM:
12
12
312
312
8.292
MADDE-27)-ÖZELLEŞTİRME VEYA İŞLETME HAKKININ DEVRİ :
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün özelleştirme ve işletme hakkının
devrine ilişkin bir yasal düzenleme olması halinde taraflar söz konusu düzenlemeye
uyacaklardır.
Bu durumdan dolayı Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
MADDE-28)-CEZA:
Yüklenici; kendisine İşletmemiz tarafından verilecek Temrin Programında kayıtlı ilk
kalkış ve dönüş saatlerine sözleşme süresi içerisinde eksiksiz riayet edecektir.
28.1)- Tüm Güzergahlarda: İşletmemizce kabul edilen mücbir sebepler dışında
Yüklenici kusurundan kaynaklanan (gerek ilk kalkış ve gerekse dönüş seferlerinde) azami 5(
beş) dakikadan sonraki beher her 5 (beş) dakikalık gecikmeler için;
İşletmemiz tarafından Yükleniciye 600.00 (ALTIYÜZ) TL. CEZA uygulanır. Bu
bedel ilgilinin istihkakından defaten kesilir. Bu tür gecikmeler her servis için azami 15
(onbeş) dakikayı geçemez. On beş dakikalık sürenin aşılması halinde İşletmemiz
gerekli aracı temin eder ve personeli taşır.İdare gecikmeden dolayı işçilik maliyetlerini
de (mesai vb.) Yükleniciye tahakkuk ettirir.
28.2)-Sosyal Servis olarak taşıma yaptırılan;
a)-Sosyal Site- Yatağan güzergahında taşıma yapan PAZAR servisi; eksik araç
gönderildiği veya büyük araç yerine küçük araç gönderilmesi halinde: İşletme
Müdürlüğümüzün yetkili kişileri tarafından tespit edilerek tutanak altına alınmasına
müteakip : her eksik gönderilen araç veya büyük araç yerine küçük gönderilen araç
için 600.00 TL.(ALTIYÜZ) CEZA tahakkuk ettirilir ve Yüklenicinin hak edişinden defaten
kesilir.Puantajı eksik verilir ve Yükleniciye uyarı yazısı yazılır.
b)-Sosyal Site-Yatağan-Muğla güzergahında taşıma yapan İHTİYAÇ servisinin
hiç sefere gönderilmemesi veya büyük araç yerine küçük araç gönderilmesi
durumunda: hiç sefere konulmayan araç veya büyük araç yerine gönderilen küçük
araç için; İşletme Müdürlüğümüzün yetkili kişileri tarafından tespit edilerek tutanak
altına alınmasına müteakip : Yükleniciye 600.00 TL.(ALTIYÜZ) CEZA tahakkuk ettirilir
ve Yüklenicinin hak edişinden defaten kesilir.Puantajı eksik gösterilir ve Yükleniciye
uyarı yazısı yazılır.Yapılacak olan tüm masraflar; % 100(Yüzde yüz) fazlası ile defaten
Yükleniciden tahsil edilir.
28.3)-Teknik Şartnamenin 8/3 maddesindeki aksaklıklarla ilgili olarak;
Yüklenicinin yukarıdaki hususlara riayet etmemesi ve durumun İşletmenin yetkili
Kontrol birimi tarafından tespit edilmesi ve tutanak altına alınması halinde Yüklenici
konu ile ilgili yazılı olarak uyarılır. Yükleniciye, İhale toplam bedelinin %01 (binde bir)
oranında ceza tahakkuk ettirilir. Bu durum sözleşme dönemi içerisinde en fazla iki defa
uygulanır. Üçüncü defa aynı durumla karşılaşılması halinde İşletme isterse,
Mahkemeden karar almaya, ihbar ve postaya gerek kalmaksızın Yüklenicinin Kesin
teminat tutarını İRAD(Gelir) kaydetme ve Sözleşmeyi FESH etme hakkına haizdir.
-1528.4)-Yüklenicinin; Teknik Şartnamenin 8/5. maddesindeki sürücü değişikliğini
verilen süre zarfında uygulamaya koymaması halinde;
Yüklenici, Sürücü değişikliğini üç gün içerisinde yapmaması halinde Yükleniciye
3.günün sonunda 600.00 (ALTIYÜZ) TL.ceza tahakkuk ettirilir,bu durum en fazla 5 gün
devam eder. Her devam eden gün için bu ceza devamlılık arz eder ve Yüklenicinin
istihkakından defaten kesilir.5.günün sonunda gerekli değişiklik yapılmaz ise YEAŞ
isterse Mahkeme kararı almaya, ihbar ve postaya gerek kalmaksızın Yüklenicinin Kesin
Teminat tutarını İRAD(Gelir) kaydederek Sözleşmeyi FESH edebilir.
28.5)-Yüklenici YEAŞ'a sunmuş olduğu sürücü dışında bir başka bir şahsa
servisi kullandırması halinde ve bununda tutanakla tespiti halinde Yükleniciye
600.00(ALTIYÜZ) TL.ceza tahakkuk ettirilir ve ilk hak edişinden kesilir ve o araca ait
tam sefer ücreti ödenmez.
28.6)-Yüklenicinin YEAŞ'a sunmuş olduğu araç listesi dışında başka bir araca
servis yaptırması, mevcut güzerğahdaki aracı kendi inisiyatifi ile değiştirmesi
,küçültmesi vb.
halinde bu durum tutanak altına alınarak Yükleniciye 600.00(ALTIYÜZ) TL.ceza
tahakkuk ettirilir ve ilk hak edişinden kesilir ve o araca ait tam sefer ücreti ödenmez.
28.7)-YEAŞ yetkililerinin yapacağı kontrollerde ; taşıma yapan araçlarında ;
kaloriferi ve kliması çalışmayan veya az çalışan,camı kırık,koltuğu arızalı,kapısı
arızalı,lastikleri kabaklaşmış vb. araç tespit edilmesi halinde Yüklenici firmaya konu ile
ilğili uyarı yazısı yazılır.Yüklenici mevcut bu olumsuz durumu en geç 2 takvim günü
içerisinde çözmek zorunda olup,2 gün sonra yapılan kontrolde ayni olumsuz durumla
karşılaşılması halinde Yüklenici firmaya 600,00(ALTIYÜZ) TL. Ceza tahakkuk ettirilir ve
Yüklenicinin ilk ay istihkakından kesilir.Yapılan kontrolde ayni durum ile karşılaşılması
halinde ayni ceza miktarı tekrar tahakkuk ettirilir.Bu durum Sözleşme dönemi
içerisinde en fazla 3 defa tekerrür eder.Dördüncü tekerrüründe ceza miktarı %200
katlar ve YEAŞ isterse Yüklenicinin sözleşmesini Fesh ederek kesin teminatını irad
kaydedebilir.
28.8)-Yapılan kontrollerde araç içerisinde çalışan haricinde;
a)-3.şahıs ve şahıslar,(tüm servislerde)
b)-O servisten faydalanması gereken dışında bir kişi veya kişiler olması(Örnek
: öğrenci servisinde 3.şahıs veya öğrenci olmayan kurum çalışanı, eşi,çocuğu veya
yakını,İşçi vardiya servisinde 3.şahıs,eşi,çocuğu veya yakını vb.) halinde;
Yabancı kişi araçtan indirilir ve tutanakla her bir kişi için 60,00 (altmış) TL.ceza
tahakkuk ettirilir.Kesilen bu ceza tutarı Yüklenicinin o ayki istihkakından defaten
kesilir.Ayrıca Yükleniciye uyarı yazısı yazılır.
MADDE-29)-PERSONEL TAŞIMA TERMİNİ :
29.1)-İhale
aşamasında
hazırlanan
bu
Temrin
programının
değişmesi
halinde,Yükleniciye taşıma işine başlamadan önce Yeni bir Personel Taşıma Temrini
hazırlanarak yazı ekinde gönderilir.
-1629.2)-İhale aşamasındaki Temrin, Yüklenici Firmanın Taşıma işine başlama
aşamasında veya Sözleşme dönemi içerisinde personel sayısında meydana gelen değişiklik
vb. nedenlerden dolayı; araç sayısı, sefer sayısı, taşıma mesafesi ve araç kapasitesi vb.
değişikliğe uğrayabilir.Geçerli olan Temrin YEAŞ İşletme Müdürlüğünün Yükleniciye
bildireceği en son Termin dir.Yüklenici bu durumu peşinen kabul eder.
MADDE-30)-AKARYAKIT FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ :
30.1)-YÜKLENİCİ ; Teklifini YEAŞ Muhaberat servisine teslim ettikten sonra,teklif
etmiş olduğu fiyatlarda herhangi bir artış talebinde bulunamaz.Ancak,teklifler alındıktan sonra
akaryakıtın litre satış fiyatlarında değişiklik yapılması halinde ; eski (bir önceki) fiyat ile ( artış
sonrası) fiyat arasında KDV hariç tespit edilecek fiyat, aşağıdaki formüle göre hesaplanarak
taşıma fiyatlarına yansıtılır.(Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişiklik neticesi
belirlenerek Yükleniciye yapılan ödeme bir fiyat farkı olmayıp, tekliflerin alınmasından sonra
fiilen konu olan işi taahhüt eden Yüklenicinin, akaryakıt artışından dolayı ödemek zorunda
kaldığı farkın bu formüle göre karşılanması işidir.Sözleşme süresi içerisinde akaryakıt
fiyatlarında her hangi bir artış olmaması halinde, Sözleşmede kayıtlı fiyatlar ile konu olan
personel taşıma işi tamamlanacaktır.Yine Sözleşme süresi içerisinde Yüklenici Firmaya +
yöndeki akaryakıt fiyat değişikliği nedeni ile herhangi bir fark ödenmemiş ise – Yönde
meydana gelecek akaryakıt fiyat değişikliği için, Sözleşmede kayıtlı fiyatlar aşağı çekilmez
30.2)-Akaryakıt Bayii satış fiyatı olarak ; 18.04.2005 tarihinde onaylanan 2005/8771
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği,Petrol ürünlerinde Enerji piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK)’ nca belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketinin İstanbul Avrupa yakası için
geçerli motorin 7000 in bayii satış fiyatının KDV hariç aritmetik ortalaması esas alınacaktır.
FİYAT FARKI HESABI
30.3)- Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
F = An x B x ( Pn –1)
İn
Yn
Gn
Pn = [a1 + a2 —— + b1 —— + b2 ——]
İo
Yo
Go
Formülde ;
F : Fiyat farkını (TL),
An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde
uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu
bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre
gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması
sonucu bulunan tutarı (TL),
B : 0,90 katsayısını,
Pn : İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında
kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2, b1, b2, c ve d değerlerinin ağırlık
oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı
katsayısını,
a1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak ve bu Esasların 8 inci
maddesine göre artış farkı ödenecek olan asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden
ve yukarıdaki formülde artış öngörülmeyen sabit bir katsayıyı,
-17a2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a1 katsayısının
dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını
temsil eden sabit bir katsayıyı,
b2: (Değişik: 07.05.2004- 25455/ 2 md.) Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında
kullanılacak diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerini temsil eden sabit bir katsayıyı,İfade
eder.
a1, a2, b1 ve b2, sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu
hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden
önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar,
sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemez.
Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler (n) ise;
İo, İn : İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti,
Yo, Yn: Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks
Sayıları Tablosunun “Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” satırındaki sayıyı,
Go, Gn: Akaryakıt dışındaki malzemelerin
temel indeksleri ve güncel indeksleri;
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı,
Yukarıda yer alan indekslerden biri veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde değiştirilen indekse
eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan
Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınarak fiyat
farkı hesaplanır.
30.4)- Fiyat farkı hesabında yukarıdaki hususlara uyulması zorunludur:
30.5)- Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme
imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
30.6-Dizel Taşıtlar için Yakıt Sarfiyatı :
1- 27 Kişilik Midibüs
: 0,20 Lt./Km.
2- 17 Kişilik Minibüs
: 0,12 Lt./Km.
MADDE-31)-SÜRÜCÜ VE ARAÇLARA AİT BELGELERİN İDAREYE TESLİMİ:
YÜKLENİCİ Firma Sözleşme imzalayıp Personel taşıma işine başlamadan önce
aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak yazı ekinde YEAŞ İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine
teslim etmek zorundadır.
31.1)-Araç sürücülerinin arkalı önlü Nüfus Cüzdan fotokopileri
31.2)-Araç sürücülerinin Sabıka kayıt belgesi(aslı)
31.3)-Araç sürücülerinin İkametgah Senedi (aslı)
31.4)-Araç sürücülerinin sürücü belgelerinin fotokopileri
31.5)-Araçların Ruhsat fotokopileri
31.6)-Kiralık araçların Noter tasdikli Taşıt Kira Sözleşmeleri
31.7)-Araçlara ait Sigorta Poliçe fotokopileri
-18MADDE-32-)-SERVİSTEN YARARLANACAK OLAN PERSONELİN İSİM LİSTELERİNİN
YÜKLENİCİYE VERİLMESİ:
Yüklenici isterse taşıma yapılacak olan personelinin isim
listesi Yükleniciye yazı ile verilir.
MADDE-33)-EKLER :
EK.1 Personel Taşıma Temrin Proğramı-1 adet ( 2 sayfa)
EK.2 Ek.1 Özel servis aracı uygunluk Tespit belgesi-1 adet
EK.3 Ek.1/A Özel Servis aracı uygunluk belgesi-1 adet
EK.4 Ek.2 Personel servis aracı güzergah izin belgesi-1 adet
Download

yeaş yeniköy-yatağan elektrik üretim ve ticaret a.ş. genel müdürlüğü