ELSISAN
ELSİSAN BOYA CİHAZ VE TESİSLERİ İMALAT TİC. LTD. ŞTİ.
AYLIK
KURUMSAL
İLETİŞİM
BÜLTENİ
EYLÜL 2013
HAKKIMIZDA
Elsisan ailemize katılan yeni
arkadaşlarımıza hoş geldin
diyor, yeni iş hayatlarında
başarılar diliyoruz.
SAYFA 3
OSB TOPLANTISI
4 Eylül tarihinde Bursa OSB
Otomativ Kümelenme ara
değerlendirme toplantısı
yapıldı.
SAYFA 4
SAĞLIK KÖŞESİ
Bu ay sağlık köşemizde
keten ve keten tohumunun
faydalarını paylaşıyoruz.
SAYFA 8
ÜR ÜN HABE R L E R İ
KÖŞE YAZI SI
KON F E R AN S
B URS A PA R A R O MA
YAŞ BOYA KABİNİ ARGE TEŞVİĞİ
DOĞRU NEFES
ORHAN GAZİ
Robot ve Çamur ayırıcılı yaş
boya kabinlnin özellikleri ve
teknik detayları. sayfa. 2
Kalp Aritmi Hastanesi’nden
Rezzan Hanım’ın Nefes üzerine
konuşması. sayfa.6
Bu ay Bursa’daki önemli
eserlerden Orhan Gazi
Türbesi’ni paylaşıyoruz. sayfa.7
Teknik Müdürümüz Hilmi
Gürgür’den Arge Teşviği
üzerine köşe yazısı. sayfa.5
2
ÜRÜN HABERLERİ
R O B OT V E Ç A M U R AY I R I C I L I
YA Ş B OYA K A B İ N İ
ÜRÜN HABERLERİ
Bildiğimiz standart su perdeli
kabinlerden farklı olarak yukarıaşağı hareket eden robot ve
çamur ayırma sistemi ilave edilmiş
bir su perdeli yaş boya kabinidir. Aynı zamanda robotu devre
dışı bırakıp manuel uygulamada
yapılabilmektedir. Robot hızı, strok
ayarı operatör panelden kontrol
edilmektedir. Gerektiğinde sabit
konumda tutulup timer ile istenilen süre kadar parça döndürülüp
boya uygulaması yapılmaktadır.
Robot önünde parça döndürme
grubu bulunmaktadır, buraya
istenirse 60cm uzunluğunda
parçalar veya düz parçalar konup
boyanabilmektedir.
Ayrıca kabine çamur ayırma
sistemi ilave edilmiştir. Yani
su perdesinde ve nuzullarda
tutulan boya partikülleri havuz
içerisinde birikmekte, buradan
çamur ayırma sistemi vasıtası
ile alınarak suyun temiz kalması
sağlanabilmektedir. Bilindiği gibi
yaş boya kabinlerinin havuzunda
bulunan kirli su mutlaka arıtma
sistemine boşaltılmak zorundadır
ve çamur ayırma sistemi yok ise
bu süre kısa periyotlarda olmakta
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
ve ciddi maliyetler getirmektedir. Şayet kirli su değiştirilmeden
kabin kullanılırsa birçok noktada
tıkanmalar, arızalar oluşmaya
başlayacaktır. Sistemde çamur
ayırıcı var ise su sürekli temiz
kalacak, kabin tam performansta çalışmaya devam edecektir.
Çamur ayırıcı kabinde oluşan boya
çamurunu tamamen toplayıp
sıkıştırılmış kek haline getireceği
için atık miktarı da ciddi oranda
azalacaktır.
3
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
Hakkımızda
ARAMIZA KATILANLAR
Elsisan ailemize katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, yeni iş hayatlarında başarılar diliyoruz.
HİLMİ GÜRGÜn
Hilmi Gürgün makine mühendisi
olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Arge ve mekanik tasarım
başta olmakla beraber üst yönetimde görev almaktadır.
tural toma
Tural Toma İngilizce, Arapça ve
Almanca lisanıyla firmamızda
yurtdışı satış sorumlusu olarak
görev almaktadır.
MUTLU GÜNLERİMİZ
Çalışma arkadaşlarımızdan Harun
METİN ve eşi Sibel Hanım ile hayatı
beraber paylaşmaya “evet” dediler.
Bizde onları bu mutlu günlerinde
yalnız bırakmayıp sevinçlerine ortak
olmaya çalıştık. Kıymetli arkadaşımızın
mutluluğunun daimi olmasını diliyor;
tüm hayatlarının neşe, güzellik ve huzur
içinde geçmesini temenni ediyoruz.
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
EMRE BAYRAK
Amerika San Diego State University’de tasarım eğitimini tamamlayan Emre Bayrak firmamızda
endüstriyel tasarım ve pazarlama
bölümlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
4
KÖŞE YAZISI
KÖŞE YAZISI
ARGE TEŞVİĞİ
KÖŞE YAZISI
Sistematik ve yaratıcı çalışmalardan
oluşan Arge üç ana başlık altında
toplanabilir;
1.Temel Araştırma,
2.Uygulamalı Araştırma,
3.Deneysel Geliştirme.
Yenilik ve Arge denildiğinde
teknolojik açıdan yeni ürün,
iyileştirilmiş ürün yada süreç yeniliği
anlaşılmaktadır.
Hilmi Gürgün - Teknik Müdür
Arge projelerinin hedefleri yeni bir
ürün geliştirilmesi, mevcut ürünün
kalitesinin yükseltilmesi, maliyetinin
düşürülmesi yada tamamen yeni bir
teknoloji geliştirilmesidir.
Arge çalışmalarının önemi bu
çalışmalarla elde edilen bilginin kullanıldığı yere göre artış
gösterebilmektir.
Ortaklık anlaşmaları imzaladığımız
Avrupa Birliği ve ülkemizde Arge
projelerine büyük önem verilmekte ve farklı başlıklar altında yer alan
programlarla bu projeler maddi
olarak desteklenmektedir.
Tübitak ta bu çalışmalar için farklı
Teknoloji Grupları ve farklı programlar oluşturulmuştur.
Bu programlardan 1501 Sanayi Arge
projeleri programı 1995 yılından bu
yana devam etmekte olup bu programa başvurulan bir Arge projesi
için minimum destek oranı % 40,
maksimum destek oranı % 60,proje
süresi maksimum 36 aydır.1501
programına küçük büyük tüm firmalar yıl içerisinde ve yılın herhangi
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
bir gününde proje başvurusu yapabilmekte olup, proje başvurusunun
yapıldığı günün içinde bulunduğu
aya ait harcamalar geriye dönük
olarak talep edilebilmektedir.Projeye
ait dönem harcama raporları altı
ayda bir (yılda iki kez) gönderilmekte, dönem raporlarında beyan edilen
harcamalar proje hakemlerinin de
değerlendirmeleri dikkate alınarak,
komite tarafından kararlaştırılan oranlarda desteklenmektedir.
1501 Programı kapsamında beyan
edilebilen harcamalar; personel
harcamaları, malzeme harcamaları,
danışmanlık ve hizmet alımı ve alet
teçhizat alımı gibi başlıklar altında yer
almaktadır.
Arge teşvik projelerinde amaçlanan Arge kültürü ve yapılanmasının
oluşturulması, proje yönetimi
yeteneğinin kazanılması, üniversite
sanayi işbirliğinin oluşması, projelerin
başarılı şekilde sonuçlanması ile elde
edilen moral ve özgüven, ticari başarı,
ithalatı önleme, yeni olanakların
geliştirilmesi, istihdam ve nitelikli iş
gücünün elde edilmesidir.
Teşvik projeleri yararlanan firmaların
rekabet ve ihracat gücünü artırmakta,
bilgi kazandırmaktadır. Dokümante
edilen bu bilgiler firmalarda kalıcı
ve sürekli olmakta, firmaların üretim
teknolojileri, ürün kaliteleri ve yapabilirlikleri artmaktadır.
Projeler firmalara teknik ve mali
anlamda disiplin sağlamaktadır.
5
SOSYAL SORUMLULUK
OTOMATİV KÜmElenme ARA
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
SOSYAL SORUMLULUK
4 Eylül 2013
tarihinde Bursa
OSB Otomativ
Kümelenme Ara
Değerlendirme
Toplantısı yapılmıştır.
Katılan firmalara
genel müdürümüz
sn. Abdullah
Bayrak tarafından
OSB adına plaket
verilmiştir.
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
6
KONFERANS
KONFERANS
DOĞRU NEFES TEKNİKLERİ
KONFERANS
Kalp Aritmi
Hastanesi’nden
Rezzan Hanım
tüm katılımcılara
‘‘Dogru Nefes
Tekniği’ni’’
anlattı.
Genel Müdürümüz Sayın Abdullah
Bayrak ve eşi Dilek Hanım’ın ev
sahipliğini yaptığı, kendilerinin
de üyesi olduğu Rotary Kulübü
Toplantısı 27 Ağustos Salı Gecesi
firmamız Elsisan’da gerçekleşti.
Bir çok değerli katılımcıların
bulunduğu toplantıda Rotaryenler
de eşleri ile birlikte eşlik etmişlerdir.
Ayrıca Kalp Aritmi Hastanesi’nden
Rezzan Battal Hanım tüm katılımcılara
konferansta “Doğru Nefes Tekniği’ni”
anlatmıştır.
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
B i z l e rd e t ü m k a t ı l ı m c ı l a r a ,
Rotaryenlere ve eşlerine teşekkür ediyoruz. Tekrar kendilerini firmamızda
görmek istediğimizi bir kez daha
belirtmek istiyoruz.
7
BURSA PANAROMA
orhan gazİ tÜRBESİ
BURSA PANAROMA
Bursa Tophane semtinde, Tophane Parkı girişinin sağında, Osman Gazi Türbesi’nin karşısındadır. Bizans döneminde
tarihlenen Saint Elie Kilisesi kalıntısı üzerine yapılmıştır. Kiliseye ait mozaik kalıntıları döşemelerinde günümüze
kadar gelmiştir. Osman Gazi türbesi ile Orhan Gazi türbesi aynı çatı altında iken 1855 depreminde yıkılmış, 1863’de
Sultan Abdulaziz tarafından yenilenmiştir.
Türbe kare planlıdır. Duvar kalınlığı
1.30 m.dir.Güney cephedeki girişten
içerisine girilen türbenin dört kalın
sütunun birbirine bağladığı kemerlerin taşıdığı bir kubbe ile üzeri
örtülmüştür. İçerisi on bir pencere
ile son
derece mükemmel aydınlatılmıştır.
Türbenin
ortasında Orhan Gazi’nin (12811363) gösterişli etrafı dökme pirinç
parmaklıklarla çevrili sandukası
bulunmaktadır. Ayrıca burada Cem
Sultan’ın oğlu Abdullah, Şehzade
Korkut, Orhan Gazi’nin oğlu
Kasım Çelebi ile karısı Nilüfer Hatun
ve kızı Fatma,Yıldırım Beyazıt’ın
oğlu Musa Çelebi (1388-1413) Emir
Süleyman (1379-1410), Sultan
2.Beyazıt’ın oğlu Korkut’un (14671512) sandukaları vardır.
Türbe kare planlıdır. Duvar kalınlığı
1.30 m.dir.Güney cephedeki girişten
içerisine girilen türbenin dört kalın
sütunun birbirine bağladığı kemerlerin taşıdığı bir kubbe ile üzeri
örtülmüştür. İçerisi on bir pencere
ile son
derece mükemmel aydınlatılmıştır.
Türbenin
ortasında Orhan Gazi’nin (12811363) gösterişli etrafı dökme pirinç
parmaklıklarla çevrili sandukası
bulunmaktadır. Ayrıca burada Cem
Sultan’ın oğlu Abdullah, Şehzade
Korkut, Orhan Gazi’nin oğlu
Kasım Çelebi ile karısı Nilüfer Hatun
ve kızı Fatma,Yıldırım Beyazıt’ın
oğlu Musa Çelebi (1388-1413) Emir
Süleyman (1379-1410), Sultan
2.Beyazıt’ın oğlu Korkut’un (14671512) sandukaları vardır.
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
8
SAĞLIK KÖŞESİ
SAĞLIK KÖŞESİ
KETEN VE KETEN
TOHUMU
SAĞLIK KÖŞESİ
Keten 30 ila 100 cm boyuna ulaşabilen
bir yıllık bir bitkidir. Aslında yabani
keten in kültüre alınmasıyla tarımı
mümkün olmuştur. Özellikle Akdeniz
havzasında yetişir ve yayılım gösterir.
Tepeye doğru dallanan yeşil bir
gövdeye sahip olan keten ucu
sivri olan uzun yapraklara sahiptir. Çiçekleri gök mavisi renginde
ve oldukça gösterişlidir. Meyveleri
yaz sonlarında olgunlaşır. Meyveler
içerisinde 2 adet tohum barındıran
sivri yapılı kahve renklidir. Bu bitki
özellikle ılıman karakterli iklimleri sevmektedir. Kireçli topraklarda
yetişen keten bitkisi tohumları sayesinde üretilebilmektedir.
01
02
04
05
03
06
Kolesterolü düşürdüğü,
felç ve kanser için iyi bir
destek gıdası olduğu,
Kan şekerini düzenleme ve ayarlamada,
Sindirim sisteminde
Bazı deri hastalıklarının
mide ve bağırsak
iyileştirilmesinde ve bazı
iç duvarlarını temizlediği ve yaraların daha çabuk iyileşmesi
Genelde kabızlığa iyi geldiği,
için destekleyici gıda olarak
Özellikle de unutkanlık
gibi rahatsızlıklara birebir olduğu bilinmektedir.whole
given.
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
Kemik ve destek sistemin
kuvvetlendirilmesinde
07
08
Bazı solunum yolu
rahatsızlıklarında
Deri ve organların
dış yüzeylerini örten
dokuların yenilenmesine yardımcı
olmasında uzun zamanlardan beri
kullanılmaktadır.
9
MİZAH KÖŞESİ
MİZAH KÖŞESİ
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
MİZAH KÖŞESİ
10
ELSİSAN
ELSİSAN
1979 yılında YI-BA Mühendislik olarak
kurulmuş olan firmamız 1986 boya
ile tanışır ve Elsisan Boya Cihaz ve
Tesisleri İmalat Tic. Ltd. Şti. ünvanını
alarak boya tesisleri projelendirme ve
imalatına başlar.
Şuan Bursa Organize Sanayi
Bölgesindeki 10.000 m² kapalı alana
sahip tesislerinde üretim yapan
firmamız, tek yüklenici olarak,
anahtar teslim endüstriyel boya tesisleri kurmaktadır.
Elsisan, tecrübeli ve dinamik mühendis kadrosuyla, konusunda
uzman ekibiyle yurtiçi ve yurtdışında
yüzlerce projeye imza atmış olmanın
haklı gururunu yaşamaktadır.
Elsisan, doğruluk, dürüstlük ve iş
ahlakından ödün vermeyen yapısı,
yenilikçi ve yaratıcı bakış açısı, yaptığı
her işte daha iyi olmaya çalışan ve
kendisini sürekli geliştiren personel yapısıyla sektörde lider konuma
gelmiştir.
ULAŞIM
Elsisan Boya Cihaz ve Tesisleri
İmalat Tic. Ltd. Şti.
BOSB Organize Sanayi Bölgesi
Lacivert Cd. No.11
Nilüfer/Bursa/Türkiye
www.elsisanmakine.com
[email protected]
youtube.com/elsisanmakine
twitter.com/elsisanmakine
Tel: +90 224 241 30 90 (pbx) Fab Gsm: +90 533 739 16 34
ELSİSAN Aylık Bülteni | Eylül 2013
ELSİSAN VE ULAŞIM
Download

hakkımızda osb toplantısı sağlık köşesi