PALYATİF BAKIM
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
U z m . D r. B e d i h a T Ü R K Y I L M A Z
Nisan / 2014
İçindekiler
Sayfa No
•
DSÖ
3
•
İzmir ve Palyatif Bakım (Palyatİzmir)
6
•
Palyatif Bakım Koordinasyon Kurulu Öncesi
7
•
Palyatif Bakım Koordinasyon Kurulu
9
 Üyeler
10
 Amaç
12
 Hedefler
13

16
İşleyiş
•
Örgütlenme Çalışma Grubu
18
•
Eğitim Çalışma Grubu
20
 Halk İçin Eğitim Programı
21
 Sağlık Personeli İçin Eğitim Programı
26
•
Palyatİzmir
31
•
Çalışması Devam Edenler
45
2
DSÖ

Palyatif Bakım; “Yaşamı tehdit eden hastalığa
bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan
hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken
tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel,
psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması
yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine
yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini
geliştirmenin
amaçlandığı
bir
yaklaşım".(DSÖ,
2006).
3
DSÖ
2002-2030 Yılları Arasında
Yeryüzünde Gerçekleşecek Ölümlerin Tahmini Gerçekleşme Nedenleri
Kanser
Kalp Rahatsızlıkları
Kaynak : Evidence and Information for Policy World Health Organization October 2005, Colin D. Mathers, Dejan Loncar
4
.
Izmir…
5
2013 - İzmir 65 +
Yaş üstü Nüfus Oranı
% 9.32
Senaryolara Göre Seçilmiş 65+ Nüfus Yüzdeleri,
2013-2075
30
27,7
25
20,8
20
18,7
20,7
17,5
17,6
15
10,2
10
10,1
7,7
5
0
2013
2023
Senaryo-1
Temel Senaryo
TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075
2050
Senaryo-2
2075
Senaryo-3
6
İzmir İli Palyatif Bakım Çalışmaları
İzmir Palyatif Bakım Koordinasyon Ekibi
25.04.2013
“Palyatif Bakım Evde ve Hastanede
Çalıştayı“ İzmir Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği’nin Raporu
25.06.2013
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önderliği ve
organizasyonu içinde konuyla ilişkili
farklı meslek gruplarından oluşturulan
bir
komisyonun
kurulması
ve
interdisipliner bir bakış açısıyla konuyu
irdeleme kararı alınmıştır.
7
Palyatif Bakım
Koordinasyon Kurulu
8
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Palyatif Bakım İl Koordinasyon Kurulu

İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı Müdürlüğü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tepecik EAH.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Mrk.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast. Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Mrk.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH.Palyatif Bakım Merkezi

Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tepecik EAH. Palyatif Bakım Merkezi
9
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Palyatif Bakım İl Koordinasyon Kurulu
 Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Md. Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Mrk.
 İzmir Büyükşehir Eşrefpaşa Hastanesi
 Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
 Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
 Gaziemir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
 Özel Tınaztepe Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
 Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü
 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
 İzmir Aile Hekimleri Derneği
10
Amaç
İzmir ilinde palyatif bakım gereksinimi olan
hastaların yaşamlarının bu döneminde yaşam
kalitelerini arttırma ve semptom yönetimi
amaçlı örgütlenme modeli geliştirmek.
11
Hedefler
12
Hedefler
1)İzmir ilinde Palyatif Bakım gereksinimi olan hastalara ilişkin fiziksel,
sosyal ve tinsel gereksinimlerini belirleyerek destek sağlamak ve ailelere
bu kapsamda destek vermek
2)Sağlık çalışanlarında Palyatif Bakım bilincini sürekli mesleki gelişim
etkinlikleriyle geliştirmek, halk eğitimleri planlamak ve uygulamak
13
Terminoloji
İdeal Hizmet Ekibi
İşbirliği
Kaynakların Etkin Kullanımı Veri Tabanı ve Kayıt Sistemi
14
İşleyiş
• İl Sağlık Müdürlüğü çatısı
altında kurulan komisyon 30
günde bir toplanır.
• Kararlar oy çokluğuyla alınır.
• Oy eşitliği halinde İl Sağlık
Müdürlüğü nihai karar verici
olur.
15
Gerçekleşen Toplantılar
15.07.2013
İl Koordinasyon
Kurulu
Top-1
05.08.2013
İl Koordinasyon
Kurulu
Top-2
13.08.2013
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-1
21.08.2013
26.08.2013
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-2
İl Koordinasyon
Kurulu
02.09.2013
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-3
09.09.2013
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-4
22.10.2013
19.11.2013
06.12.2013
İl Koordinasyon
Kurulu
İl Koordinasyon
Kurulu
Top-4
Top-5
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-1
09.12.2013
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-5
13.12.2013
16.12.2013
20.12.2013
23.12.2013
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-2
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-6
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-3
Örgütlenme
Çalışma Grubu
Top-7
03.01.2014
10.01.2014
Eğitim
Çalışama Grubu
Top-4
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-5
14.02.2014
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-6
28.02.2014
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-7
07.03.2014
Eğitim
Çalışma Grubu
Top-8
İl Koordinasyon Kurul Toplantısı
Örgütlenme Çalışma Grubu Toplantısı
Top-3
Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı
16
Palyatif Bakım
Örgütlenme Çalışma Grubu
17
Çalışma Grubu Amacı
Palyatif
Bakım
İl
Koordinasyon
Kurulu’nun alt grubu olarak palyatif
bakım
örgütlenmesine
yönelik
çalışmalarda bulunmaktadır.
Palyatif
Bakım
değerlendirmek
amacıyla
Hastalarını
formlar
oluşturmayı ve bu formları dijital kayıt
altına almayı amaçlamıştır.
Palyatif Bakım
Eğitim Çalışma Grubu
19
Halk Eğitim
Programı
Geliştirme
Hazırlıkları
20
Evde Bakım Veren Akrabalara Yönelik
Temel ve Tamamlayıcı Palyatif Bakım
Eğitim Programı
21
Eğitim Programı Tanımı

İzmir İli Palyatif Bakım Örgütlenmesi
kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ve Üniversitelerin
işbirliğinde evde bakım hizmetine meslek
olarak uygulamayan akraba ve yakınlara
yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırmak
amacıyla hazırlanan 80 saatlik temel, 80
saati tamamlayıcı bakım olmak üzere
toplam 160 saatlik karşılıklı etkileşimli
eğitim yöntemleri ile yapılacak olan eğitim
programıdır. (toplam 13 modül)
22
MODÜL 1. İLETİŞİM VE PSİKOLOJİK DESTEK MODÜLÜ
1.İLETİŞİM BECERİLERİ
(2 DERS SAATİ)
Etkili iletişim teknikleri
Telefon ile iletişim
Hasta ile iletişim
Etkin dinleme
…
3.TÜKENMİŞLİK
(2 DERS SAATİ)
Tükenmişlik
Başa çıkma yöntemleri
…..
2.STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ
(2 DERS SAATİ)
Stres ve yönetimi
Öfke ve yönetimi
…..
8
Saat
4.AİLE İÇİ ŞİDDET
(2 DERS SAATİ)
Aile içi şiddet
Kadına yönelik şiddet
Çocuğa yönelik şiddet
Yaşlıya yönelik şiddet
Yasal mevzuat, başvuru yolları…
23
Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Temel Palyatif Bakım
Eğitim Programı
24
OTURUM BAŞLIKLARI
Palyatif Bakımın Tanımı ve Felsefesi
Evde Sağlık Hizmetleri Tanımı ve Felsefesi
Palyatif Bakım Örgütlenme Yapısı
Evde Sağlık Hizmetleri Örgütlenme Yapısı
İletişim ve Danışmanlık
Palyatif Bakımda Sosyal Hizmetler
Evde Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmetler
Etik ve Hukuk
Palyatif Bakım Hastasının Değerlendirilmesi
Güvenli Çevre, Hijyen ve Sanitasyon
Evde Semptom Yönetimi
Rehabilitasyon
Kanserde Palyatif Bakım
Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım
Tedaviyi Sonlandırma / Durdurma
25
OTURUM BAŞLIKLARI
Palyatif Bakım Hastasının Değerlendirilmesi
Terminal Evrede Bakım ve İyi Ölüm
Temel Yaşam Desteği ve Klinik Beceriler
Nonfarmakolojik Yöntemler
Psikososyal Destek
Tükenmişlik, Stres İle Başa Çıkma
Pediyatrik Palyatif Bakım
Palyatizmir İşleyişi, Kullanılan Formlar
Evde Palyatif Bakım Verilen Aileye Ev Ziyareti
Palyatif Bakım Merkezi Gezisi
26
Palyatİzmir
Örgütlenme Yapısı
27
.
PalyatIzmir
Hedef Brimler/ Koordinasyon
Hastane
Aile ve
Sosyal
Politikalar İl
Müdürlüğü
Sivil
Toplum
Kuruluşları
Aile
Hekimliği
&
TSM
Belediyeler
İŞKUR
Üniversite
İl Milli
Eğitim
Md.Hayat
Boyu
Öğrenme
Özel
Sektör
İl Halk
Sağlığı Md.
Evde Sağlık
Hizmetleri
Birimi
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Kurumu İl
Müdürlüğü
İl
Müftülüğü
Hasta, Hasta Yakını, Vatandaş,
Yetkilendirilmemiş Kurum ve Kuruluşlar
Palyatİzmir
şifresi bulunan
yetkilendirilmiş kurum ve
kuruluşlar
Yazılı
Başvuru
1
2
Palyatİzmir
2
1
Uzman ve/veya Eğitimli
Personel
1
Palyatif Bakım Bildirim Formu
2
Palyatif Bakım Gereksinim
Bildirim Formu
Palyatif Bakım
Değerlendirme Formu
3 Skor
ve Üzeri
Palyatif Bakım Hastası
Palyatif Bakım
Kayıt ve İzlem Formu
Palyatif Bakım Danışman
Değerlendirme Formu
2 Skor
ve Altı
1 Skor : Evde Sağlık Hizmetleri Birimi izleyip
izlememe kararı verecek.
2 Skor : Evde Sağlık Hizmeti verilecek.
Hastalar düzenli aralıklarla (1 Aylık) ziyaret
edilerek Palyatif bakım hastası olanlar
belirlenir.
30
PALYATİF BAKIM EKİPLERİ
BİRİNCİ SEVİYE(Tüm birinci basamak
ekipleri)
A. Palyatİzmir Merkez Ekibi (İl Sağlık Müdürlüğü)
2 Hekim
10 Hemşire / Sağlık memuru
Sosyal Hizmet Uzmanı
Fizyoterapist
Beslenme uzmanı
Psikolog
1. Seviye
Bakım elemanı
VHKİ
Din görevlisi
Danışman*
* Merkez ekibin değerlendirme ve yönlendirmesinde gereğinde belirlemiş ikinci ve üçüncü basamak palyatif bakım
merkezi sorumlusu veya Palyatif Bakım İl Koordinasyon Kurulu’ndaki ilgili kurum ve kuruluşlardan danışman olarak
destek alınır.
31
PALYATİF BAKIM EKİPLERİ
BİRİNCİ SEVİYE
B. Mobil Ekipler*
Hekim
Hemşire/sağlık memuru
Gereğinde Palyatİzmir merkezindeki sosyal hizmet uzmanı,
1. Seviye
fizyoterapist, beslenme uzmanı, psikolog, bakım elemanı
Şoför
Danışman**
* İl Sağlık Müdürlüğü Palyatİzmir, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi*, Toplum Sağlığı Merkezi Evde
Sağlık Birimleri*, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları Evde Sağlık Birimleri* (Sözkonusu ekiplerin
örgütlenmesi, personel yapısı ve sayısı ilgili kurumun mevzuatına bağlıdır.)
**Mobil ekibin değerlendirme ve yönlendirmesinde gereğinde danışman olarak belirlemiş ikinci ve üçüncü
basamak palyatif bakım merkezi sorumlusu veya palyatif bakım il koordinasyon kurulundaki ilgili branşlardan
destek almak için Palyatİzmir Merkez Ekibi bilgilendirilir.
32
PALYATİF BAKIM EKİPLERİ
İKİNCİ SEVİYE (Palyatif Bakım Birimi)
 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları
 1 uzman hekim (Tıbbi Onkolog Yoksa Diğer Uzmanlık Dalları)
 İnterdisipliner Anlayışla, Gereğinde İlgili Branş Uzmanları
 2 Hemşire / Sağlık Memuru
 Sosyal Hizmet Uzmanı
2. Seviye
 Fizyoterapist
 Diyetisyen
 Psikolog
 Bakım Elemanı
 Din Görevlisi
 Meşguliyet Terapisti, Solunum Terapisti
 Yeteri Kadar İdari ve Teknik Personel
33
PALYATİF BAKIM EKİPLERİ
ÜÇÜNCÜ SEVİYE (Palyatif Bakım Merkezi)
 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları
 4 uzman hekim (öncelikli, dahiliye, anestezi, nöroloji dalları yoksa diğerleri)
 İnterdisipliner anlayışla, gereğinde ilgili branş uzmanları
 Hemşire/Sağlık Memuru
 Sosyal hizmet uzmanı
3. Seviye
 Fizyoterapist
 Diyetisyen
 Psikolog
 Bakım elemanı
 Din görevlisi
 Meşguliyet terapisti, Solunum terapisti
 Yeteri kadar idari ve teknik personel
34
PALYATİF BAKIM EKİPLERİ
DÖRDÜNCÜ SEVİYE (Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi )
 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
 Özel daldaki uzmanlar (öncelikli olarak Tıbbi Onkoloji, Geriatri,
Radyasyon Onkolojisi, Fizik Tedavi ve Rehab., Algoloji – Anestezi ve
Rean., Psikiyatri, Dahiliye, Genel Cerrahi, Nöroloji v.b )
 İnterdisipliner anlayışla, gereğinde ilgili branş uzmanları
 Hemşire/sağlık memuru
 Sosyal hizmet uzmanı
 Fizyoterapist
 Diyetisyen
 Psikolog
 Bakım elemanı
 Din görevlisi
 Meşguliyet terapisti, Solunum terapisti
 Yeteri kadar idari ve teknik personel
4. Seviye
35
Güney Kamu Hastaneler Birliği Palyatif Bakım Örgütlenme Model Örneği*
Basamak 1
Palyatİzmir ve Mobil Ekipler
Basamak 2
PBB (Kiraz DH)
Basamak 3
PBM (Ödemiş DH)
Basamak 4
KPBM (Bozyaka EAH)
*Hastanenin Ulaşım Durumu - Fiziki Durumu - Donanım Düzeyi - Uzman Hekim Durumu ve Kurum Rolü’ne Göre Planlanacaktır.
36
Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Palyatif Bakım Örgütlenme Model Örneği*
Basamak 1 Palyatİzmir ve Mobil Ekipler
Basamak 2
PBB (Foça DH)
Basamak 3
PBM (Menemen DH)
Basamak 4
KPBM (Tepecik EAH)
*Hastanenin Ulaşım Durumu - Fiziki Durumu - Donanım Düzeyi - Uzman Hekim Durumu ve Kurum Rolü’ne Göre Planlanacaktır.
37
İzmir’de Palyatif Bakım Hizmeti Sunan Yerler (2013)
Kuruluş
Tarihi
Yatak
Sayıları
Bayındır Devlet Hastanesi
07.11.2013
8
2013 / 14 Kişi
Necat Hepkon Seferihisar Devlet Hastanesi
21.10.2013
10
2013 / 9 Kişi
29.07.2013
10
2013 / 94 Kişi
Kurum Adı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi EAH
(Kanser Hastalarında Palyatif ve Destek Bakım Servisi)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi*
(Palyatif Bakım Merkezi)
28
01.06.2013
Hekimliği ve
13 Dahiliye)
(15 Aile
Palyatif Bakım Merkezi
Yıllara Göre Hasta Sayısı
2013 / 277 Kişi
38
İzmir’de Palyatif Bakım Hizmeti Sunan Yerler (2013)
Kuruluş
Tarihi
Kurum Adı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi
(Ege Üniversitesi Palyatif Bakım ve Uygulama
Merkezi - EÜPBM)
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
Hastanesi
02.03.2011 YÖK Kurul onayı
(2005 EÜ Rektörlük onayı)
07.09.2013 YÖK Kurul onayı
(Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım
Uygulama ve Araştırma Merkezi)
(Mayıs 2010 DEÜ Rektörlük onayı)
Yatak
Sayıları
Palyatif Bakım Merkezi
Yıllara Göre Hasta Sayısı
6
2005 / 9000 (her yıl ortalama 1000)
2011 yılı 1000 yatarak tedavi
2012 yılı 1200 yatarak tedavi
2013 yılı 1500 yatarak tedavi
İlgili servislerde
hizmet sunulmakta
Aylık
Yatarak tedavi = 25 yetişkin + 5
çocuk
Ayaktan tedavi = 200 yetişkin + 10
çocuk
Toplam aylık = 240
Yıllık = 2.880
2013 Yılı İzmir Palyatif Bakım Merkezleri
6 Merkez, 62 Yatak, 4.274 Hasta
39
Çalışması Devam Edenler
1.
Palyatif Bakım Çocuk Çalışma Grubu
2.
Mevzuat Çalışması
3.
Palyatİzmir Örgütlenme Yapısı
4.
Halk ve Hizmet İçi Eğitimler
5.
Dijital Kayıt ve İzlem Sistemi
40
Teşekkürler…
Olgu 1
Olgu 2
Olgu 3
Download

Dr. Bedia TÜRKYILMAZ - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu