Download

Hemorajik şokta tanı, fizyopatolojıı ve genel yaklaşım