T.C. ALİAĞA İCRA DAİRESİ
2012/486 TLMT.
Örnek No: 25*
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o
gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda
belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme
ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceği, alıcaklının ve alıcının KDV den muaf olduğu ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize
başvurmaları ilan olunur.
Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu
vermeleri lazımdır.
İİK m. 127 gereğince bu ilan tebliğ yapılmayan ilgililere tebliğ
hükmündedir.03/09/2014
1.İhale Tarihi : 14/10/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 30/10/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri
: Çaltılıdere Mahallesi Çanakkale Caddesi No:20
Ada Yeddiemin Deposu Aliağa/İZMİR
No Takdir Edilen Adedi KDV
Değeri TL.
1
35.000,00
1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
35NJP85 Plakalı, 2008 Model, ZİRAİ
TRAKTÖR, 5303 2 WD Tipli, PY3029T132494
Motor No'lu, PY5303T000133 Şasi No'lu ,
Rengi Yeşil, Johndeere Marka, Sol Far İle Sol
Sinyal Kırık, Muhtelif Çizikler Mevcut.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık
gelmektedir.
Basın: 9866 www.bik.gov.tr
Download

tc aliağa icra dairesi 2012/486 tlmt.