T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
!!
ISLAHÇI HAKKI GELİRİ KOMİSYON KARARI
Karar Tarihi: 23/07/2014
Karar No :2014-10
Özeti
:Balcı Çeşidi Islahçı Hakkı Geliri
5042 Sayılı "Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin
Kanun”un 12. maddesine dayanılarak hazırlanan 30/04/2005 tarihli ve 25801 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı
Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
hükümlerine göre hazırlanan 31/10/2012 tarih ve 1386 sayılı makam oluru ile yürürlüğe
konulan " Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü, Araştırma Enstitülerinde Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına
İlişkin Yönerge" hükümleri çerçevesinde Balcı aspir çeşidinin 2013 yılı ıslahçı hakkı
(royality) gelirinin yasal kesintiler yapıldıktan (%50 tüm çalışanlara çizelge.1, %50 ıslah ve
ıslaha yardımcı personel çizelge.2) dağıtılmasına esas teşkil edecek aşağıdaki çizelgede adı ve
soyadı bulunan personele verilen puanlar aşağıdaki şekilde oy birliği ile karara bağlanmıştır.
Çizelge2.
!
Sır
a
No
Adı Soyadı
Ünvanı
Puanı
Yönerge
Puan
Düzeltm
e
1
Dr. Sabri ÇAKIR
Müdür
106
2
Dr.Sali FİDAN
Araş.tek.koord.
3
Arzu KÖSE
4
Görev
Kriter
Çalıştığ Gelire
ı
Esas
Net
Gün
Net Puan
106
343
100,9
96
96
316
84,2
Islahçı proje
lideri
241
241
323
216,2
Hüseyin CAMCI
Islahçı
170
68
360
68
5
Ferda Ç.KOŞAR
Islahçı
215
215
230
137,3
6
T.Fikret KÖSE
Islahçı
179
179
98
48,7
6
T.Fikret KÖSE
Islahçı
170
68
97
18,3
6
T.Fikret KÖSE
Islahçı
170
68
90
24,5
7
Yakup KARAMAN
Y.araşt.
110
55
343
52,4
8
Celalettin AYGÜN
Y.araşt
100
100
333
92,5
9
Oğuzhan ULUCAN
Toh. Ür. Çal.
86
86
349
83,3
10
Adnan CENGİZ
Toh. Ür. Çal.
76
76
344
72,6
11
Özlem BİLİR
Toh. Ür. Çal.
70
70
335
65,1
12
Ahu FİKİRCİOĞLU
Toh. Ür. Çal.
64
64
301
53,5
13
Halil AYTOP
Toh. Ür. Çal.
70
70
336
65,3
14
Ercan YÜCEL
Toh. Ür. Çal
56
56
345
53,7
15
Erdal ADIGÜZEL
Toh. Ür. Çal
29
29
107
8,6
16
Halit ÖNAL
Toh. Ür. Çal
16
16
171
7,6
17
Sefer ÇELİK
Toh. Ür. Çal
56
56
338
51,3
18
Mehmet
SÜLÜKOĞLU
Toh. Ür. Çal.
50
50
330
45,8
19
Mustafa ÖLMEZ
Toh. Ür. Çal.
50
50
341
47,3
20
İsmail DİNEK
Toh. Ür. Çal.
29
29
106
8,5
!!
!!
!
Komisyon Bşk.
Üye
Üye
Üye
Dr.Sabri Çakır
Dr.Sali FİDAN
Özlem BİLİR
Mustafa ÇAKMAK
Müdür
Üye
Üye
Üye
Oğuz ÖNDER
A.Levent SEVER
Oğuzhan ULUCAN
!
Üye
Dr. Arzu KÖSE
!!
!
!
Download

5042 Sayılı "Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına