TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYE LİSTESİ
Başkan: Doç. Dr. Murat TOPAK
Kulak Burun Boğaz Kliniği
Başkan Yrd.: Doç. Dr. Ferda N. KÖKSOY
Genel Cerrahi Kliniği
Raportör: Uz. Dr. Osman MAVİŞ
İç Hastalıkları Kliniği
Prof. Dr. Barış NUHOĞLU
Üroloji Kliniği
Prof. Dr. Hikmet ÜÇIŞIK
Biyomedikal Profesörü
Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı ABD
Doç. Dr. Ayşe Ender YUMRU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Doç. Dr. Ufuk ÖZKAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Op. Dr. M.B.Can BALCI
Üroloji Kliniği
Uz. Dr. N. Özden SERİN
Biyokimya Kliniği
Uz. Dr. Semra BİLGE
Nöroloji Kliniği
Uz. Dr. Gülsüm ÖNAL
Şişli Etfal EAH. Tıp Tarihi ve Deontoloji
Aydan ÖZKAYNAKÇI
Uzman Farmakolog
Özgür Ceylan AYTAÇ
Avukat
Kubilay MUMYAKMAZ
Sivil Üye
Hatice ORMAN
Sekretarya
Download

Etik Kurul Üye Listesi