ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
 Elektrik Makineleri (motor, transformatör, jeneratör, vb. lerinin üretim, bakımonarım veya işletim merkezleri vb.),
 Kontrol sistemleri (işyeri, tezgâh ve sistem kontrol birimleri veya bina
otomasyon sistemleri vb.),
 Enerji üretimi ve dağıtımı (termik, hidrolik veya nükleer enerji santralleri, trafo
merkezleri, şalt sahaları veya araştırma merkezleri vb.),
 Devre tasarımı (araştırma ve geliştirme laboratuarları, Elektronik cihaz üretim
merkezleri vb.),
 Güç elektroniği (SMPS, UPS, US sistemleri, elektrik makineleri tahrik ve kontrol
devrelerinde,
 BJT, MOSFET ve Tristör ailesi elemanlarının uygulamaları
 CAD, CAM veya bilgisayar destekli kontrol sistemleri vb.) konularının bir kısmı
veya tamamında yapılabilir
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
 AF’lı Sistemler (telefon, radyo, video, telsiz, telemetre, faks, teleks vb. cihazların bakımonarım, üretim merkezleri vb.),
 Mikrodalga Sistemleri (radar, uydu vb. alıcı-verici sistemleri ile ısıtma veya soğutma gibi
mikrodalga sistemlerinin bakım-onarım veya üretim merkezleri vb.),

Diğer Sistemler (sonar, jeofon vb. topoğraf sistemleri, meteoroloji sistemleri, MODEM,
mikroişlemci destekli radyo-video konferans sistemlerinin bakım-onarım veya üretim
merkezleri vb.),
 Dijital Elektronik (bilgisayar sistemleri, dijital enstrümanlar, PLD, Mealy/Moore tipi ardışıl
makina tabanlı devre veya sistemlerin üretim veya bakım-onarım merkezleri vb.),
 Endüstriyel Elektronik (analog kontrollü, NC, CNC, DNC tezgahlar, endüstri robotları,
kontrol-kumanda ve ayar sistemleri, dönüştürücüler, bina otomasyonu ve asansör
sistemlerinin bakım onarım veya üretim merkezleri vb.)
 Enstrümantasyon Elektroniği (askeri veya sivil hava, kara veya deniz taşıtlarının hız,
konum, pozisyon, yön ve hedef belirleme sistemler ile nükleer veya kimya
endüstrilerinde kullanılan spektroskobik, polagrografik, kromatografik enstrüman ve ölçü
aletlerinin bakım-onarım, kalibrasyon veya üretim merkezleri vb.),
 Tıbbi Elektronik (röntgen, tomografi, EKG vb. biyolojik enstrümanlar ve telemetrik
sistemlerin üretim, bakım-onarım veya kalibrasyon merkezleri vb.) konuların bir kısmında
veya tamamında yapılır.
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
Elektrik Makineleri (motor, transformatör, jeneratör, vb. lerinin üretim, bakımonarım veya işletim merkezleri vb.),
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
Kontrol sistemleri (işyeri, tezgâh ve sistem kontrol birimleri veya bina otomasyon
sistemleri vb.),
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
Enerji üretimi ve dağıtımı (termik, hidrolik veya nükleer enerji santralleri, trafo
merkezleri, şalt sahaları veya araştırma merkezleri vb.),
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
Devre tasarımı (araştırma ve geliştirme laboratuarları, Elektronik cihaz üretim merkezleri vb.),
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
Güç elektroniği (SMPS, UPS, US sistemleri, elektrik makineleri tahrik ve kontrol
devrelerinde,
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
BJT, MOSFET ve Tristör ailesi elemanlarının uygulamaları
2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN – ELEKTRİK STAJI
CAD, CAM veya bilgisayar destekli kontrol sistemleri vb.) konularının bir kısmı veya
tamamında yapılabilir
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
AF’lı Sistemler (telefon, radyo, video, telsiz, telemetre, faks, teleks vb. cihazların bakımonarım, üretim merkezleri vb.),
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
Mikrodalga Sistemleri (radar, uydu vb. alıcı-verici sistemleri ile ısıtma veya soğutma
gibi mikrodalga sistemlerinin bakım-onarım veya üretim merkezleri vb.),
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
Diğer Sistemler (sonar, jeofon vb. topoğraf sistemleri, meteoroloji sistemleri, MODEM,
mikroişlemci destekli radyo-video konferans sistemlerinin bakım-onarım veya üretim
merkezleri vb.),
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
Dijital Elektronik (bilgisayar sistemleri, dijital enstrümanlar, PLD, Mealy/Moore tipi ardışıl
makina tabanlı devre veya sistemlerin üretim veya bakım-onarım merkezleri vb.),
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
Endüstriyel Elektronik (analog kontrollü, NC, CNC, DNC tezgahlar, endüstri robotları,
kontrol-kumanda ve ayar sistemleri, dönüştürücüler, bina otomasyonu ve asansör
sistemlerinin bakım onarım veya üretim merkezleri vb.)
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
Enstrümantasyon Elektroniği (askeri veya sivil hava, kara veya deniz taşıtlarının hız,
konum, pozisyon, yön ve hedef belirleme sistemler ile nükleer veya kimya
endüstrilerinde kullanılan spektroskobik, polagrografik, kromatografik enstrüman ve ölçü
aletlerinin bakım-onarım, kalibrasyon veya üretim merkezleri vb.),
3. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN –ELEKTRONİK VE HABERLEŞME STAJI
Tıbbi Elektronik (röntgen, tomografi, EKG vb. biyolojik enstrümanlar ve telemetrik sistemlerin
üretim, bakım-onarım veya kalibrasyon merkezleri vb.) konuların bir kısmında veya
tamamında yapılır.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
STAJ
YÖNETMELİĞİ
yenistajesaslari.pdf
Staj esasları ile ilgili önemli hususlar
Staj dönemleri
Staj yerleri
Staj süresince uyulması gereken etik
kurallar
Yurt dışında staj yaparken uyulması
gereken kurallar
STAJ İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK YOL
STAJ İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK YOL
1- Öğrenci;
www.nigde.edu.tr/mmf adresinden "Staj Başvuru Formu"nu temin eder.
1- Öğrenci;
www.nigde.edu.tr/mmf adresinden "Staj Başvuru Formu"nu temin eder.
2- Temin ettiği formda yer alan öğrenci bilgilerine ait kısmı doldurduktan sonra
Fakültemiz Dekan Yardımcısına imzalatır.
İlgili dekan yardımcısına imzalatılır
Dekan yardımcısına gitmeden
doldurulur
3- Dekan yardımcısına imzalattığı formu staj yapacağı kuruma onaylatılır
Staj yapacağı yere onaylatacak
4- Formu onaylattıktan sonra Bölüm Staj Komisyonuna "staj yeri onayı" yaptırılır .
Staj komisyonu üyelerine onaylatılacak
Komisyon üyeleri:
1- Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami Tezekici
2-Yrd. Doç. Dr. Yasemin Altuncu
3. Arş. Gör. Elif Güntürkün
5- Bölüm Staj Komisyonu'nunun onayından sonra ilgili form kimlik fotokopisi ve başvuru
dilekçesi ile birlikte "Öğrenci
NOT:
Tüm bu belgeler staja
başlamadan en az
10 gün önce öğrenci
işleri bürosuna (Ünal
Bey’e teslim
edilmelidir.)
+
İşleri Bürosu"na teslim edilir .
+
6-STAJ DEFTERİ İÇİN- OKUL BİTMEDEN YUKARIDAKİ EVRAKLARI TESLİM EDİP STAJA
BAŞLAMADAN ÖNCE
İLGİLİ HESABA 10 LİRA YATIRIP, MAKBUZ
GETİRİLEREK ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN STAJ
DEFTERİ VE 2 ADET STAJDEĞERLENDİRME
FORMU ALINMASI GEREKİR
STAJ DEFTERİ
YALNIZCA
BELİRTİLEN KISIM
DOLDURULUP,
FOTOGRAF
YAPIŞTIRILACAK,
FAKÜLTE
SEKRETERİNE
FOTOGRAFIN
ÜSTÜ İMZALATILIP,
MÜHÜRLENECEK
BU KISIM
DOLDURULACAK
6-STAJ DEĞERLENDİRME FORMUNUN ONAYI
ÖĞRENCİ İŞLERİ STAJ DEFTERİNİN
YANINDA 2 ADET STAJ
DEĞERLENDİRME FORMU
VERMEKTEDİR. KIRMIZI DİKDÖRTGEN
İÇERİSİNDEKİ BİLGİLER
DOLDURULACAK, FOTOGRAF
YAPIŞTIRILACAK VE FAKÜLTE
SEKRETERİNE İMZALATILIP
MÜHÜRLENECEKTİR, MÜHÜR ÖZEL
KALEMDE BULUNUR. BU FORMDAN
2 ADET DOLDURULACAKTIR.
STAJ DEFTERİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-YAZILAR ANLAŞILIR OLMALIDIR.
2-BİLGİSAYARDA YAZILABİLİR
3-FOTOGRAF KULLANILABİLİR
4-DİĞER HUSUSLAR;
STAJ YAPILAN HER GÜN İÇİN NELER
YAPILDIĞI KISA BAŞLIKLAR HALİNDE
BU SAYFAYA İŞLENECEKTİR.
İŞ YERİ AMİRİNİN İMZASI,
ÖĞRENCİNİN İMZASI, TOPLAM İŞ
GÜNÜ ,TOPLAM SAAT, ÖĞRENCİNİN
ÇALIŞTIĞI SAATLER VE ÖĞRENCİNİN
ÇALIŞTIĞI KONULAR ALANLARI
DOLDURULACAKTIR.
STAJ YAPILAN HER GÜN
İÇİN EN AZ BİR SAYFA
KULLANILACAKTIR VE
ALT KISIMDA BULUNAN
ÇALIŞMANIN KONUSU,
YAPILIŞ TARİHİ, TASDİK
EDENİN İMZA VE
MÜHÜRÜ OLACAKTIR.
STAJ TAMAMLANDIKTAN SONRA
YAPILACAK İŞLEMLER
İŞ YERİNİN YAPMASI GEREKENLER
BU KISIMLAR İŞ YERİ
TARAFINDAN EKSİKSİZ
DOLDURULCAKTIR.
İLGİLİ MÜHENDİSİN,
DİPLOMA NO,
ODA SİCİL NO,
İMZASI VE MÜHRÜ,
TARİH
İŞ YERİ ADRESİ
GİBİ BİLGİLER EKSİKSİZ
DOLDURULMALIDIR.
UYGUN ŞEKİLDE
DOLDURULUP, KAPALI
ZARF İÇERİSİNDE
BÖLÜM
BAŞKANLIĞINA POSTA
YOLUYLA
GÖNDERİLECEK,
YADA ÖĞRENCİ
TARAFINDAN ZARF
AÇILMADAN BÖLÜME
TESLİM EDİLECEKTİR.
STAJ DEFTERLERİ
OKUL AÇILDIKTAN SONRA 1 AY İÇERİSİNDE BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
STAJ
ÖĞRENİLEN TEORİK BİLGİLERİN,
UYGULAMA SAHASINDA GÖRÜLMESİDİR.
Download

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Bilgilendirme Sunumu