İndirekt İmmünfloresan Yöntemi ile Belirlenen
Antinükleer Antikor Paternleri ile Ekstrakte Edilebilir
Nükleer Antijen Antikorlarının Karşılaştırılması
Neşe KAKLIKKAYA, Altan AKINEDEN, Rukiye İŞLEK, Gülçin BAYRAMOĞLU,
Kurtuluş BURUK, İlknur TOSUN, Faruk AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anti-nükleer antikor (ANA)


İnsan hücrelerinin
çekirdeğinde binlerce
farklı makromolekül
bulunur
Bunlara karşı otoimmün
cevap gelişebilir
ANA – İndirekt immünflouresan test
Otoimmün hastalıklar ile ilişkisi olduğu
belirlenen en önemli ekstrakte edilebilir
nükleer antijen antikorları (anti-ENA)
SSA
Sm
SSB
nRNP/Sm
Scl-70
ANA paternleri
İnce
benekli
Homojen
Kaba
benekli
Homojen
ve benekli
Anti-ENA antikorları - ANA paternleri
SSA – SSB; İnce benekli patern
Sm – Sm/RNP; Kaba benekli patern
Scl-70; Homojen (benekli) + nükleoler patern
Amaç


Belirlenen ANA paternleri ile anti-ENA
antikorları arasında bir ilişkisi var mı?
ANA pozitifliğinin şiddeti patern belirlemede
önemli mi?
Materyal ve Metod

ANA pozitif

ENA profil istemi yapılan

177 örnek
Materyal - Metod

ANA IFA;

1:100 dilüsyon

ANA paterni bağımsız iki kişi tarafından
belirlendi

Derecelendirme; Zayıf pozitif – 5+
Almanya)
Antibodies against cell nuclei (IgG) (EUROIMMUN, Lübeck,
Materyal - Metod

Anti-ENA antikorları belirlenmesi;
profile Plus1 (IgG) (EUROIMMUN, Lübeck, Almanya)
Anti-ENA
Bulgular


47/177 (%26.55) örnekte anti-ENA
antikorları pozitif bulundu
47 örnekte - 75 anti-ENA antikoru
bandı tespit edildi
Bulgular
nRNP/Sm
ANA PATERNLERİ
Benekli
Kaba benekli
Kaba benekli + ince
benekli
Sm
SS-A
Scl-70
Z 1 2 3 4 5 Z 1 2 3 4 5 Z 1 2 3 4 5 Z 1 2 3 4 5 Z 1 2 3 4 5
P + + + + + P + + + + + P + + + + + P + + + + + P + + + + + TOPLAM
1 4 2
1 1 4 1
1
1
1 3 2 4 1
1 2
32
1
4
1
1
Homojen, benekli
1 2 3 1
1
Benekli, nükleoler
Homojen
SS-B
2
1
2
1
1
4
1
1
2 3 3
3 1
1
Homojen, nükleoler
3
1 2 1
22
1
4
1
1
Nükleoler
1
1
1
2
Nükleer membran
1
Nükleer membran +
nükleer dots
Nükleer dots
TOPLAM
1
1
1
1
1
75
Sonuç



ANA testi ile benekli patern
Tüm örneklerde anti-nRNP/Sm, anti-Sm,
anti-SS-A ve/veya anti-SS-B pozitif
Benekli paternin belirtilmesi bu
antikorların varlığının önemli bir
göstergesi kabul edilebilir***
Sonuç

ANA testi ile homojen, homojen + nükleoler,
nükleoler, nükleer membran ve/veya nükleer dots

10 örnekte anti-ENA antikorları pozitif

Genellikle ≥ 3+

Farklı bir ANA paterninin benekli paterni maskelediği

Yüksek titrelerde ileri dilüsyonlar yapılmalı***
Sonuç

ANA pozitif

Anti-ENA antikorları negatif örnekler

Farklı antijenik yapılara karşı antikor varlığı

Öncelikle ANA çalışılmalı***
TEŞEKKÜR EDERİM….
Download

anti-ENA