Akademik Danışman: Doç.Dr. N.Nur ÖZYURT
[email protected]
297 77 80
Kayıt haftasında Danışmanlık Saati: Hergün 10.30-16.30
Dönem içinde Danışmanlık Saati: Perşembe günleri 14.00-16.00
Hidrojeoloji 1. Sınıf (1. Yarı Yıl) Öğrencilerinin Kodlaması Gereken Dersler
Ders Adı
Ders Kodu Ders Optik Kodu Şube
Fizik Lab
FİZ 103
334 103
13
Fizik 1
FİZ 137
334 137
13
Kimya 1
KİM 109
333 109
13
Kimya Lab
KİM 119
333 119
16-15
Matematik
MAT 107
804 107
08
Türk Dili
TKD 103
490 103
096
*Fiziksel Jeoloji 1
JEO 153
337 153
01-02-03-04
*Temel İngilizce
İNG 127
301 127
71-72-73
629 650
72
**Temel Bilgi İletişim Tek. Kul. BEB 650
* Şube seçimi yapılması gereken dersler
** Muaf olmak isteyen öğrenciler sınav tarihini dersin web sayfasından
(http://beb650.bilisim.hacettepe.edu.tr/) takip etmelidir.
Hidrojeoloji 2. Sınıf (3. Yarı Yıl) Öğrencilerinin Kodlaması Gereken Dersler
Öğrenciler öncelikle önceki dönemlerde başarısız oldukları dersleri
programlarına ekleyerek başarmakla yükümlüdürler. Öncelikle başarısız olunan
dersleri kodladıktan sonra ders önkoşullarına ve haftalık ders programındaki
(www.jeomuh.hacettepe.edu.tr adresinden takip ediniz!) çakışma olasılıklarına dikkat
ederek aşağıdaki 3.Yarıyıl derslerini programlarınıza ekleyebilirsiniz.
Ders Adı
Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi I
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik İlkeleri
Yapısal Jeoloji
Mineraloji
Differansiyel Denklemler
Ders Kodu
AİT 203
HİD 251
HİD 253
JEO 263
JEO 265
MAT 248
Ders Optik Kodu
334 103
358 251
358 253
337 263
337 265
804 248
Şube
75
01
01
01-02-03
01-02-03
01
H.Ü Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği Öğrencileri için gerekli bilgilere ulaşım
H.Ü Öğreci İşleri Dairesi Başkanlığı
www.oid.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği (28.09.2012 tarihli)
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120928_0934
&filetype=html&submenuheader=3
Jeoloji-Hidrojeoloji Müh. Bölümü Duyuruları ve Eğitim Programları
www.jeomuh.hacettepe.edu.tr
Öğrenci Danışmanı ile İletişim
yunus.hacettepe.edu.tr/~nozyurt/
H.Ü BİLDİL Projesi_Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi
http://www.bildil.hacettepe.edu.tr/
Download

Hidrojeoloji Programi 1 ve 3. Dönem Ögrencileri için Bilgilendirme