Değerli Meslektaşlarım,
2013-2014 eğitim yılı “Aylık Ankara Nöroloji Eğitim Toplantıları”nın
3.sü aşağıdaki yer ve zamanda yine aşağıdaki programla yapılacaktır.
Bilgilerinizi arzeder, değerli katılımlarınızı beklerim.
Prof. Dr. Kubilay Varlı
Tarih:
Başlama saati:
Yer:
20 Şubat 2014, Perşembe
18.30
Hilton Hotel Kavaklıdere / Ankara
Program
18:30
Açılış
Dr. Kubilay Varlı
Sunum
IVIG Özelliklerinin Kliniğe Yansıması
Dr. Tümay Irgaş
Eczacıbaşı-Baxter
Olgular
1. Olgu
Postpartum Serebral Vaskülopati
Sunan:
Dr. Tuğra Yanık
Tartışmacı: Dr. Murat Sumer,
Güven Hastanesi Nöroloji Kliniği
2. Olgu
Kalp ve Solunum Durması ile Gelen Bir Olgu
Sunan:
Dr. Elif Tuncay
Tartışmacı: Dr. Firuze Delen,
Ankara Ü.T.F. Nöroloji A.D.
3. Olgu
İlerleyici Hemiparezi
Sunan:
Dr. Esra Özkan
Tartışmacı: Dr. Aslı Tuncer,
Hacettepe Ü.T.F. Nöroloji A.D.
Yemek
sponsorluğuyla düzenlenmektedir.
PMO2014000039
20:00
Download

2013-2014 eğitim yılı “Aylık Ankara Nöroloji Eğitim Toplantıları”nın