Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0078-K
Adresi : Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cd.
No:150/1
Ümraniye 34475
İSTANBUL / TÜRKİYE
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
AKUSTİK
S
es Basınç
Tepkisi
Seviyesi /
Ses Seviyesi
Ölçerler
Ses Basınç
Seviyesi/
Ses
Kalibratörleri
94 dB
104 dB
114 dB
Tel
: 02164154949
Faks
: 02164154950
E-Posta : [email protected]
Website : www.protos.com.tr
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
31,5 Hz-16000 Hz
0,20 dB
250 Hz, 1000 Hz
0,13 dB
250 Hz, 1000 Hz
0,10 dB
70 dB-130 dB
Frekans /
Ses
Kalibratörleri
250 Hz ve 1000 Hz
Gürültü Dozu/
Gürültü Dozu
Ölçerler
% 0 - % 600
0,01 Hz
31,5 Hz - 16000 Hz
% 0,92
Açıklamalar
Çok Fonksiyonlu
Akustik
Kalibratör ile
Kalibrasyon
WS2P tip
mikrofon ile
kalibrasyon
Akustik
kalibratör ile
karşılaştırma
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
AKIŞKANLAR
Debi /
Göstergeli
Debimetreler;
Sayaçlar ve
Rotametreler
0,03 m³/h 1,00m³/h
Atmosferik Basınçta
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
%0,43
1,00 m³/h 1.50m³/h
%0,40
1.50 m³/h 2,00m³/h
%0,39
2,00 m³/h 2,33m³/h
%0,37
2,33 m³/h 3,00m³/h
%0,39
Açıklamalar
Primer Piston
Prover ile
Karşılaştırma
Metodu
OPTİK
UV/VIS
Spektrofotometr
e
270 nm - 900 nm
0,030 Abs - 1,094
Abs
Bant Genişliği
2 nm ve 5 nm
0,3 nm - 0,2 nm
0,008Abs - 0,012Abs
ASTM E 275-08
UV/VIS
Spektrofotometr
e
0,03 Abs - 1,08 Abs
Bant genişliği 1 nm
(Yarı maksimumdaki)
0,0021 Abs - 0,0057
Abs ölçülen
absorbans değerine
göre değişim gösterir
ASTM E 275-08
TİTREŞİM
İvme Ölçerler
Hassasiyet
Titreşim
Ölçerler
İvme
(1 m/s² -100 m/s²)
(1 m/s² -100 m/s²)
80 Hz ve 160 Hz
80 Hz ve 160 Hz
%1,4
%1,6
ISO 16063-21
Referans ivme
ölçer ile
Karşılaştırma
Kalibrasyonu
Referans ivme
ölçer ile
Karşılaştırma
Kalibrasyonu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
TERAZİ
Otomatik
Olmayan
Teraziler
2000 g'a kadar
40 kg'a kadar
E2 Sınıfı Kütle ile
F1 Sınıfı Kütle ile
3×10⁻⁶
2×10⁻⁵
EURAMET/cg-1
8/v.03 rehber
dokümanına
uygun
kalibrasyon
prosedürü
HACİM
Ölçülü
Silindirler
(Mezür)
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dolum
28 µL
53 µL
112 µL
207 µL
223 µL
506 µL
1167 µL
2220 µL
4366 µL
TS EN ISO 4788
Standardına
uygun
1mL≤V≤10mL
20 mL-25mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dolum
11 µL
18µL
28 µL
45 µL
70 µL
76 µL
126 µL
222 µL
385 µL
TS 1491 EN
ISO1042
standardına
uygun
5 mL - 10 mL
20 mL - 25 mL
50 mL
1000 mL
Dolum
Balon Joje
(dar boyunlu)
Balon Joje
(geniş boyunlu)
9 µL
14 µL
19 µL
83 µL
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS 1491 EN
ISO1042
standardına
uygun
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Pipet
(Tek İşaretli)
Pipet
(Taksimatlı)
Büret
(Taksimatlı)
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Boşaltım
0,1mL≤V≤1mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Boşaltım
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Boşaltım
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
3 µL
6 µL
10 µL
10 µL
14 µL
18 µL
18 µL
26 µL
43 µL
50 µL
TS 1489 ISO 648
ve
ISO 835-1
standardlarına
uygun
3 µL
4 µL
12 µL
20 µL
41 µL
41 µL
TS 1489 ISO 648
standardına
uygun
2 µL
2 µL
4 µL
6 µL
14 µL
15 µL
25 µL
TS EN ISO 385
standardına
uygun
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Büret
(Pistonlu)
Pipet
(Pistonlu)
Piknometre
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Piston Hareketli Elle
Yapılan veya Motor
Tahrikli
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Piston Hareketli Elle
Yapılan veya Motor
Tahrikli
1 mL≤L≤10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gay-Lussac
Hubbard
Reischauer
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,8 μL
1,5 µL
3,5 μL
7 μL
14 μL
14 μL
33 μL
36 µL
0,26 µL
0,58 µL
1,05 µL
1,95 µL
3,83 µL
9,53 µL
19,05 µL
5 µL
6 µL
10 µL
15 µL
Açıklamalar
TS EN ISO
8655-3
standardına
uygun
TS EN ISO 86556
standardına
göre
kalibrasyon
prosedürü
TS EN ISO
8655-3
standardına
uygun
TS EN ISO 86556
standardına
göre
kalibrasyon
prosedürü
TS EN ISO
2811-1 ve
TS ISO 3507
standardlarına
uygun
TS ISO 4787
standardına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Dispenser
200 µl
500 µl
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Piston hareketi elle
yapılan
veya motor tahrikli
(Dijital
ve analog göstergeli)
0,6 µl
0,8 µl
1,5 µl
3 µl
7µl
13 µl
32 µl
64 µl
128 µl
255 µl
TS EN ISO
8655-5'e
uygun
TS EN ISO 86556
standardına
göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
BASINÇ
-85 kPa ≤ -10 kPa
Pnömatik
0,7kPa
Analog ve dijital
basınç ölçerler
25 kPa ≤ 250 kPa
Pnömatik
0,7kPa
2,5 MPa ≤ 4 MPa
Pnömatik
7,1kPa
2,5 MPa ≤ 25 MPa
Hidrolik
8,2kPa
EURAMET/cg-1
7/v.02 ve DKD-R
6-1 dokümanları
referans
alınarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Hidrolik
15,7kPa
Buz noktasında
0,05°C
-30°C < T < 20°C
Alkol banyosu
0,09°C
20°C < T < 90°C
Su banyosu
0,09°C
90°C < T < 165°C
Kuru blok
0,10°C
165°C < T < 400°C
Kuru blok
0,35°C
-30°C < T < 300°C
Yüzey kuru blok
3,1°C
7,0 MPa ≤ 70 MPa
SICAKLIK
Göstergeli Sıcak
lık ölçerler
(Direnç, Isıl
çift, PTC, NTC)
sensörlüler
Sayısal ve
Analog gösterg
eliler
Yüzey
sıcaklığı sensörl
üler
0°C
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu
ile
Laboratuvarda
ve
Firmada,
yerinde
Kalibrasyon
Buz nok.
Belirsizliği
dahil.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Radyasyon
Termometresi
-30°C ile 400°C
Infra-redkalibratör
Siyah cisim
Emissivite : 0,995
1,5°C
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu
ile
Laboratuvarda
Kalibrasyon
Direnç
Termometresi
0°C
Buz noktasında
0,05°C
-30°C < T < 20°C
Alkol banyosu
0,08°C
20°C < T < 90°C
Su banyosu
0,09°C
90°C < T < 165°C
Kuru blok
0,09°C
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu
ile
Laboratuvarda
ve
Firmada,
yerinde
Kalibrasyon
Buz nok.
Belirsizliği
dahil.
165°C < T < 400°C
Kuru blok
0,35°C
-30 °C < T < 165 °C
165°C < T < 400°C
Sıvı ve kuru blok
kalibratörler ile
Karşılaştırmalı
Yöntem
0,9°C
1,0°C
Isılçift
S ve R tipi
0,2°C
0,4°C
K tipi
-30 °C < T < 165 °C
165°C < T < 400°C
J tipi
-30 °C < T < 165 °C
165°C < T < 400°C
0,1°C
0,4°C
N tipi
-30 °C < T < 165 °C
165°C < T < 400°C
0,2°C
0,4°C
E tipi
-30 °C < T < 165 °C
165°C < T < 400°C
0,1°C
0,4°C
T tipi
-30 °C < T < 165 °C
165°C < T < 400°C
0,2°C
0,4°C
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu
ile
Laboratuvarda
ve
Firmada,
yerinde
Kalibrasyon
Buz nok.
Belirsizliği
dahil.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kontrollü
hacimlerde
sıcaklık
dağılımı (Etüv,
İnkübatör,
Sterilizatör,
İklimlendirme
Kabini(Sıcaklık
Fonksiyonu),
Fırın,
Buzdolabı,
Derin
Dondurucu, Sıvı
Banyolar)
Kül fırını
Hava sirkülasyonlu
-30°C ile 50°C arası
Hacim İçerisinde
Sıcaklık
Dağılımının
Tespiti
0,6 °C
0,9°C
50°C ile 250°C arası
Sıvı sirkülasyonlu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
2000 L'ye kadar
olan
Hacimler için
-30°C ile 50°C arası
0,5 °C
50°C ile 80°C arası
0,5°C
500°C ile 900°C
arası
900°C ile 1099°C
arası
Hacim İçerisinde
Sıcaklık
Dağılımının
Tespiti
2,3 °C
2,6 °C
Açıklamalar
Yerinde
Kalibrasyon
Mobil
Kalibrasyon
Sistemi
Kullanılarak
DKD R5-7
Dokümanına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Yerinde
Kalibrasyon
Mobil
Kalibrasyon
Sistemi
Kullanılarak
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Simülatörü
(Kaynak
Konumu)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
2.0°C
1.0°C
600 °C ile 1200 °C
arası
1200 °C ile 1800 °C
arası
B Tipi
-50 °C ile 1760 °C
arası
S Tipi
2.1°C
-50 °C ile 1760 °C
arası
R Tipi
2.1°C
-270 °C ile 1000 °C
arası
1000 °C ile 1350°C
arası
K Tipi
0.4°C
0.5°C
-270 °C ile 1150 °C
arası
J Tipi
0.5°C
-270 °C ile 1250 °C
arası
N Tipi
0.9°C
-100 °C ile 950 °C
arası
E Tipi
0.4°C
Açıklamalar
Isılçift
Direnç tipi
termometre için
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Simülatörü
(Kaynak
Konumu)
(Devam)
-200 °C ile 0 °C arası
0 °C ile 630 °C arası
-100 °C ile 0 °C
arası
0 °C ile 550 °C arası
T Tipi
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0.4°C
0.1°C
Açıklamalar
Isılçift
Direnç tipi
termometre için
(Devam)
U Tipi
0.8°C
0.6°C
L Tipi
0.7°C
0.6°C
Pt100
Pt200
Pt500
Pt1000
Cu10
Cu50
0,2°C
-100 °C ile 0 °C
arası
0 °C ile 850 °C arası
-200 °C ile 650 °C
arası
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Simülatörü ve
Göstergesi
(Ölçüm
Konumu)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0.5°C
0.4°C
600 °C ile 1200 °C
arası
1200 °C ile 1800 °C
arası
B Tipi
-10 °C ile 1250 °C
arası
1250 °C ile 1750 °C
arası
S Tipi
R Tipi
2.1°C
3.1°C
-270 °C ile 1000 °C
arası
1000 °C ile 1350°C
arası
K Tipi
0.4°C
0.5°C
-100 °C ile 1150 °C
arası
J Tipi
0.4°C
-100 °C ile 0 °C arası
0 °C ile 1250 °C
arası
N Tipi
0.9°C
0.8°C
E Tipi
0.4°C
T Tipi
0.4°C
0.1°C
-100 °C ile 950 °C
arası
-50 °C ile 200 °C
arası
200 °C ile 400 °C
arası
Açıklamalar
Isılçift
Tipleri
Direnç tipi
termometre için
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Simülatörü ve
Göstergesi
(Ölçüm
Konumu)
(Devam)
Hava Akış Hızı
Ölçüm
Cihazları
Açıklamalar
U Tipi
0.8°C
0.6°C
Isılçift
Tipleri
L Tipi
0.6°C
Direnç tipi
termometre
için
Pt100
Pt200
Pt500
Pt1000
Cu10
Cu50
0,3°C
(Devam)
2,5 m/s
5,0 m/s arası
10 m/s
15,0 m/s
Pitot tüplü
anemometre
0,05 m/s
0,07 m/s
0,09 m/s
0,13 m/s
Karşılaştırmalı
Metod
20 % RH - 90 % RH
Nem
Kabininde
(18°C-25°C)
2.9 % RH
Referans
Sıcaklık- Nem
ölçer ile
karşılaştırma
metodu
18°C-25°C
Nem kabininde
0,4°C
-50 °C ile 0 °C arası
0 °C ile 550 °C arası
-50 °C ile 850 °C
arası
-200 °C ile 650 °C
arası
HIZ
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(Pervaneli,
Isınan Tel
(Hot Wire) ve
pitot tüplü
anemometreler)
NEM
Sıcaklık ve Nem
Ölçer
(Higrometreler)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/13)
Akreditasyon Kapsamı
PROTOS
Kalibrasyon Ölçüm Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Protos Kalibrasyon
Akreditasyon No: AB-0078-K
Revizyon No: 05 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0078-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı