Erasmus+
Yeni dönem değerlendirmesi
İlyas Ülgür
Türk Ulusal Ajansı
Yükseköğretim Koordinatörü
[email protected]
26 Kasım 2014, Konya
Selçuk Üniversitesi
Neler Yaptık?
•
•
•
ECAS sistemine üye olduk!
PIC kodları aldık
Toplantılar düzenledik
– Bilgilendirme toplantısı (Fırat Üniversitesi)
– 5 Bölgesel KA-2 (SP) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları (Ankara,
İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum)
– 3 Konsorsiyum Toplantıları (Ankara, İstanbul, İzmir)
– Gelen Öğrenciler (Sabancı Üniversitesi)
– ESN Türkiye toplantısı – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
– ECHE Bilgilendirme Toplantısı (Ankara)
– Yeni Başlayanlar Toplantısı (Adrasan, Antalya)
– Proje Yönetim Toplantıları (Hareketlilik; SP ve Konsorsiyum) - Antalya
– Dil Yeterliliği – Henüz yapılmadı - ???
– Bilgilendirme Toplantısı – Selçuk Üniversitesi
– EAIE Fuarına katılım sağladık!
– ECTS ve DS Etiketi ve E-Kalite Ödül Töreni – Henüz yapılmadı - Ankara
Neler Yaşadık?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yeni bir başvuru aşaması – ECAS ve PIC kodları alındı ve Komisyon aracı
kullanıldı
Hibe başvuruları alındı – Yine geç başvurular!!!
SP başvuruları – rekor sayıda!!!
Hibeler düştü!!!
Türkiye’nin katılım süreci – Çerçeve Anlaşması geç imzalandı
Hibe sonuçları geç açıklandı!!!
Üniversitelerden isyan mesajları alındı!!!
Üniversitelere, öğrencilere, siyasilere cevaplar!!
Komisyon belgeleri geç yayımladı
Sözleşmeler geç gönderildi
Ödemeler geç yapıldı – ödemelerde kesintiler yapıldı ve iade edildi!
İlk kez dil kriterinin etkileri gözlemlendi
OLS ile tanıştık!
10,000,000
0
20,000,000
30,000,000
40,000,000
Bütçe (€)
60,000,000
50,000,000
37,175,993
50,880,000
39,533,553
34,995,900
33,139,410
26,472,774
23,815,182
21,773,587
10,683,514
8,347,483
4,137,226
Yıllara göre Erasmus Bütçesi
Bütçe (€)
2013-2014 Erasmus+
bütçe karşılaştırması
Ülkeler
DE
FR
ES
TR
PL
UK
IT
RO
NL
EL
PT
BE
CZ
HU
SE
FI
AT
BG
LT
SK
DK
IE
CH
NO
LV
SI
HR
EE
CY
IS
MT
LU
FL
LI
MK
2013 ERASMUS 2014 ERASMUS+
57.542.000
74.519.085
52.855.000
63.638.455
52.708.000
57.438.235
48.743.000
39.423.971
47.039.000
45.967.395
46.317.000
52.744.806
44.181.000
56.436.392
17.909.000
22.043.340
16.096.000
21.348.944
14.122.000
14.676.647
12.873.000
15.352.894
12.639.000
14.600.785
12.468.000
14.453.744
11.073.000
13.354.735
10.085.000
12.369.283
10.037.000
10.881.000
9.615.000
11.693.997
8.005.000
9.923.620
7.823.000
8.696.306
7.068.000
9.107.964
6.710.000
8.251.403
6.280.000
7.833.165
6.255.000
0
6.152.000
7.793.391
5.423.000
6.123.417
4.722.000
5.510.964
4.063.000
5.232.154
3.777.000
4.733.253
1.664.000
3.024.638
1.068.000
2.300.604
847.000
1.934.353
771.000
1.824.096
206.000
0
865.353
1.190.280
Bütçe Artışı
Bütçe Artış oranı
16.977.085
29,50%
10.783.455
20,40%
4.730.235
8,97%
-9.319.029
-19,12%
-1.071.605
-2,28%
6.427.806
13,88%
12.255.392
27,74%
4.134.340
23,09%
5.252.944
32,64%
554.647
3,93%
2.479.894
19,26%
1.961.785
15,52%
1.985.744
15,93%
2.281.735
20,61%
2.284.283
22,65%
844.000
8,41%
2.078.997
21,62%
1.918.620
23,97%
873.306
11,16%
2.039.964
28,86%
1.541.403
22,97%
1.553.165
24,73%
1.641.391
700.417
788.964
1.169.154
956.253
1.360.638
1.232.604
1.087.353
1.053.096
865.353
1.190.280
26,68%
12,92%
16,71%
28,78%
25,32%
81,77%
115,41%
128,38%
136,59%
-100,00%
Hareketlilik Başvuruları
Talep edilen Talep edilen
Tahmini
Hibe Kalemleri hareketlilik hibe miktarı Hareketlilik
sayısı
(€)
sayısı
Karşılanan
bütçe
Karşılama
Oranı
SMS
20.031
47.554.800
11.323
26.320.800
55,35%
SMP
5.916
9.624.500
1.668
2.557.350
26,57%
STA
6.217
7.096.896
1.247
1.407.550
19,83%
STT
4.646
5.411.997
866
996.950
18,42%
OS
36.810
9.455.850
15.104
4.444.900
47,01%
Toplam
36.810
79.144.043
15.104
35.727.550
Konsorsiyum
1.779
2.541.121
835
1.443.490
56,81%
2014 SP Projeleri
•
•
•
•
SP – Yükseköğretim : 62
SP – Cross Sectoral : 7
Mükerrer başvurular çıkarılmıştır
59 Proje uygunluk değerlendirmesine
alındı
• 6 Geçersiz proje
• 53 Proje kalite değerlendirmesi yapıldı
• 60 eşik puanı 40 proje geçti
Kabul edilen SP Projeleri
• 8 Proje kabul
• 2 Proje yedek
•
•
•
•
Bütçe: 2.247.978 €
Kabul edilen proje bütçesi: €1.768.798/€1.974.622
Yedek bütçe projesi: 591.150 €
337.196 € hareketlilik bütçesine kaydırıldı (%15)
Kabul edilen Projeler
•
•
•
•
•
•
•
•
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Ege Üniversitesi+ 5 ortak
Yaşar Üniversitesi+ 4 Ortak
Hacettepe Üniversitesi+ 4 Ortak
Gazi Üniversitesi+ 4 Ortak
Yaşar Üniversitesi+ 6 Ortak
Balıkesir Üniversitesi+ 6 Ortak
Koç Üniversitesi+ 2 Ortak
Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Technoscope)+ 9 Ortak
Güzel şeyler!
• Hareketlilikte hızlı artış! (% 22 öğrenci artışı; %
65 personel artışı!) 
• Mezunların da hareketlilikten faydalanmaları 
• Online dil desteği  
• Mobility Tools 
• ECTS ve DS Etiketlerindeki başarılar   
• Tüm program ülkeleri ile hareketlilik 
• Ortak ülkelerle hareketlilik   
Problemler
•
•
•
•
•
•
•
Hibelerin azalması 
Dil kriteri ve Türkiye’nin dil problemi!   
Her şeyde gecikme! 
Kurumsallaşma problemleri 
Türkiye’nin uluslararasılaşma stratejisi eksikliği   
Sürekli değişen ofis personelleri  
Denetimde beklenenden daha fazla karşılaşılan
problemler!   
• Tanınma problemleri 
• Öğrencilere ve personele davranış biçimleri 
• Daha fazla iş yükü 
SMS – Yıllara Göre Artış
14000
2012/13 akademik yılı artışı % 20
12356
12000
10268
10000
8993
8000
8016
Giden SMS
6920
6274
6000
Gelen SMS
5262
4557
4438
4000
3784
2899
2852
2360
2000
1142
0
828
1321
1799
299
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
SMP – Yıllara Göre Artış
2500
2012/13 akademik yılı artışı % 32
2056
2000
1558
1500
Giden SMP
Gelen SMP
1102
1000
845
883
874
742
500
437
712
504
298
183
0
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
STA – Yıllara Göre Artış
3500
2012/13 akademik yılı artışı % 68
3107
3000
2500
2000
1854
1521
1500
1378
1236
1054
1020
1000
581
500
1505
339
1485
Giden STA
1544
1307
1116
844
666
440
218
0
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Gelen STA
STT – Yıllara Göre Artış
2012/13 akademik yılı artışı % 87
1600
1465
1400
1200
1000
800
785
541
504
383
200
464
342
164
205
87
0
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
Giden STT
Gelen STT
654
600
400
805
2011-12
2012-13
Download

Erasmus+ Yeni dönem değerlendirmesi