Baskı-1
Güncellenme Tarihi: 04.02.2014
ELK 412 Telsiz ve Mobil A lar
Ders leme ve Ödev Teslim Planı
(2013-2014 Bahar)
H
A
F
T
A
TAR H
S
A
A
T
03.02.2014 Pt
05.02.2014 Ça
10.02.2014 Pt
12.02.2014 Ça
2
1
2
1
3
17.02.2014 Pt
19.02.2014 Ça
2
1
4
24.02.2014 Pt
26.02.2014 Ça
2
1
5
03.03.2014 Pt
05.03.2014 Ça
2
1
6
10.03.2014 Pt
12.03.2014 Ça
2
1
7
17.03.2014 Pt
2
1
2
19.03.2014 Ça
1
8
24.03.2014 Pt
26.03.2014 Ça
2
1
9
31.03.2014 Pt
02.04.2014 Ça
2
1
DERS K TABI
B
Ö
L
Ü
M
KONU
Dersin tanıtımı
Telsiz ve Mobil A lara Giri
(Introduction to Wireless and Mobile Networks):
Bölüm1. Telsiz ve mobil a ların tanımı, türleri, nesilleri,
1
üstünlükleri ve güvenlik sorunları.
Telsiz leti im Teknolojileri
(Wireless Communication Technology):
5
Bölüm 5. Antenler ve Yayılmaya Genel Bakı
(Antennas and Propagation - Overview): I ıma
diyagramı; telsiz ve mobil a larda kullanılan antenler;
anten kazancı; radyo dalgalarının yayılma ekilleri.
5
Antenler ve yayılmaya genel bakı (devamı): Görü
hattı iletimi (zayıflama; serbest uzay kaybı; gürültü; Eb/No
oranı; C/B spektral verimlilik; atmosfer so urması;
çokyolluluk; sönümlenme; hata giderme yöntemleri.
7
Bölüm 7. Yayılı spektrum teknikleri (Spread Spectrum
Techniques): Yayılı spektrum kavramı; frekans hoplamalı
yayılı spektrum-FHSS; do rudan diziyle yayılı spektrumDSSS; kod bölmeli çoklu eri im-CDMA).
Telsiz A lar (Wireless Networking)
9
Bölüm 9. Uydu leti imi (Satellite Communications):
Uydu parametreleri, uyduların sınıflandırılması ve
düzenle imleri, uydu yörüngeleri, kapsama alanı, ileti imi
bozucu etkenler ve uydu ayak izi; kapasite ayırma (FDMA
ve TDMA).
10
Bölüm 10. Hücresel Telsiz A lar (Cellular Wireless
Networks): Evrimi (1G, 2G ve 3G), hücresel a yapısı,
çalı ma ilkeleri.
1. Ara Sınav (Bölüm 1, 5, 7, 9); Ödev (1, 2 ve 3)
1. Ara Sınav sorularının çözümü.
Hücresel Telsiz A lar (devamı): Mimarisi, aynı anda
yapılabilecek maksimum konu ma sayısı hesaplamaları, baz
istasyonu de i tirme anına karar verme yöntemleri ve güç
kontrolü.
Bölüm 11. Kordonsuz Sistemler ve Telsiz Yerel Döngü 11
(Cordless Systems and Wireless Local loop): Kordonsuz
sistemler; zaman bölmeli çift yönlü ileti im-TDD; kablosuz
yerel döngü-WLL; WLL’in telli abone döngüsüne göre
getirileri; milimetre dalgaboyundaki radyo dalgalarıyla
yapılan ileti imin getirileri ve götürüleri; birinci Frensel
bölgesi; ya mur kayıplarının hesaplanması; atmosfer
so urması; ortogonal frekans bölü ümlü ço ullama
(OFDM); OFDM’nin getirileri; geni bantlı WLL örne i
(WIMAX)
1/2
SAYDAMLAR
LENECEK SAYFA
SAYFALAR SAYISI
LENECEK
SAYFALAR
SAYFA
SAYISI
2-5
4
0.1-0.26
26
96-105
10
5.1-5.16
16
106-122
17
5.17-5.56
40
160-173
14
7.1-7.31
31
238-261
24
9.1-9.24
24
265-277
13
10.1-10.16
16
290-292
3
10.24-10,43
20
318-321
329-340
4
13
11.1-11.43
43
Baskı-1
Güncellenme Tarihi: 04.02.2014
10 07.04.2014 Pt
09.04.2014 Ça
2
1
11 14.04.2014 Pt
16.04.2014 Ça
2
1
12 21.04.2014 Pt
23.04.2014 Ça
13 28.04.2014 Pt
30.04.2014 Ça
2
1
2
1
14 05.05.2014 Pt
07.05.2014 Ça
TOTAL
2
1
42
Bülüm 12. Mobil nternet Prorokolu (Mobile Internet
Protocol): Temel çalı ma ilkesi; üçgen yönlendirme.
Mobil nternet Prorokolu (devamı): Ke if, kaydolma ve
tünelleme yetenekleri. Mobil nternet Protokolu
(devamı): Paket ve çerçevelerin adreslenmesi; yönlendirme
eniyilemeli Mobil nternet Protokolu)
Kablosuz LAN’lar (Wireless LANs)
Bölüm 13. Kablosuz LAN Teknolojileri (Wireless LAN
Technologies): Uygulamaları, türleri ve iletim teknikleri.
2. Ara Sınav (Bölüm 10, 11, 12, 13; Ödev 4 ve 5)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram
2. Ara Sınav sorularının çözümü.
Bölüm 14. Kablosuz LAN Standardı (Wireless LAN
Standard): IEEE 802 protokol mimarisi; IEEE 802.11
mimarisi ve hizmetleri.
Kablosuz LAN’larda ortama eri im kontrol protokolü
(IEEE 802.11 MAC protokolü).
De erlendirme
1. Ara Sınav : % 20 (19 Mart 2014 Pazartesi)
2. Ara Sınav : % 20 (21 Nisan 2014 Pazartesi)
Final Sınavı : % 60
12
359-362
369-373
4
5
(1-86)
Sunum
86
13
406-418
13
13.1-13.20
20
14
422-433
12
14.1-14.16
16
14
434-442
9
151
14.17-14.33
17
355
Ödev Teslim Tarihleri
Ödev 1: 05 Mart 2014 Çar amba
Ödev 2: 12 Mart 2014 Çar amba
Ödev 3: 19 Mart 2014 Çar amba
Ödev 4: 26 Mart 2014 Çar amba
Ödev 5: 21 Nisan 2014 Pazartesi
2/2
Download

ELK 412 Telsiz ve Mobil Ağlar Ders İşleme ve Ödev Teslim Planı