Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
SGS SUPERVISE GÖZ.ETÜD KONTROL SERV. AŞ.
OGC
Mersin Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0106-T
Revizyon No: 011 Tarih: 29 Ekim 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0106-T
Adresi :
Karaduvar Mahallesi, Dumlıpınar Caddesi
6559 Sokak, Şahgül Apt. No:103/A - Zemin
Kat 33020
MERSİN / TÜRKİYE
Tel
: 0 324 221 34 82
Faks
: 0 324 221 34 71
E-Posta : [email protected]
Website : www.tr.sgs.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Motorin, Fuel Oil,
Ham Petrol, Gazyağı,
Denizcilik Yakıtları,
Madeni Yağ
Kükürt Miktarı Tayini
ASTM D 4294
TS EN ISO 8754
Benzin, Motorin,
Fuel Oil, Ham Petrol,
Gazyağı, Denizcilik
Yakıtları, Madeni
Yağ
Yoğunluk Tayini
ASTM D 4052
TS EN ISO 12185
Motorin, Fuel Oil,
Ham Petrol,
Denizcilik Yakıtları
Hidrometre ile Yoğunluk Tayini
ASTM D 1298
TS 1013 EN ISO 3675
Benzin, Motorin,
Gazyağı, Denizcilik
Motorini
Damıtma Özellikleri Tayini
ASTM D 86
TS EN ISO 3405
Benzin, Motorin,
Gazyağı
Kükürt Miktarı Tayini
ASTM D 5453
TS EN ISO 20846
Benzin, Motorin,
Gazyağı
Görünüş
ASTM D 4176
Motorin, Fuel Oil,
Gazyağı, Denizcilik
Yakıtları, Madeni
Yağ
Kinematik Vizkozite Tayini
ASTM D 445
TS 1451 EN ISO 3104
ASTM D 446
Motorin, Fuel Oil,
Gazyağı, Denizcilik
Yakıtları
Parlama Noktası Tayini (PM)
ASTM D 93
TS EN ISO 2719
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları
Kül Tayini
ASTM D 482
TS EN ISO 6245
Motorin
ASTM Renk
ASTM D 1500
TS 1713 ISO 2049
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
SGS SUPERVISE GÖZ.ETÜD KONTROL SERV. AŞ.
OGC
Mersin Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0106-T
Revizyon No: 011 Tarih: 29 Ekim 2014
AB-0106-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Motorin, Benzin,
Gazyağı, Denizcilik
Yakıtları
Bakır Şerit Korozyon
ASTM D 130
TS 2741 EN ISO 2160
Motorin
Su Tayini (KF)
ASTM D 6304
TS 6147 EN ISO 12937
Motorin
CFPP - Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini
IP 309
TS EN 116 / TS EN 116/AC
ASTM D 6371
Motorin
Toplam Kirlilik Tayini
ASTM D 6217
TS EN 12662
IP 440
Motorin
Oksidasyon Kararlılığı
ASTM D 2274
TS EN ISO 12205
Motorin, Denizcilik
Motorini
Setan İndisi Hesaplaması
ASTM D 4737
TS EN ISO 4264
Motorin
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME)
TS EN 14078
Motorin
PAH
TS EN 12916
IP 391
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları
Karbon Kalıntısı Tayini- Mikro Metot
TS 6148 EN ISO 10370
ASTM D 4530
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları,
Madeni Yağ
Akma Noktası
ASTM D 97
TS 1233 ISO 3016
Benzin
Buhar basıncı Tayini
ASTM D5191
TS EN 13016 - 1
Benzin, Gazyağı
Gum (Sakızlanma)Tayini
TS EN ISO 6246
ASTM D381
Benzin
Buhar Kilitlenme İndisi(VLI)
TS EN 228
Benzin
Benzen Tayini
TS EN 12177
Benzin
Kurşun Tayini
TS EN 237
ASTM D3237
Benzin
Hidrokarbon Tipleri(FIA)
TS EN 15553
ASTM D 1319
Benzin
Mangan Tayini
TS 8829
ASTM D3831
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
SGS SUPERVISE GÖZ.ETÜD KONTROL SERV. AŞ.
OGC
Mersin Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0106-T
Revizyon No: 011 Tarih: 29 Ekim 2014
AB-0106-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzin
Potasyum Tayini
TS 12861
IP 456
Benzin
Oksijenatların Tayini
TS EN 13132
Fuel oil, Benzin,
Denizcilik Yakıtları
Görünüş
TS ISO 8217
TS 2177
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Aluminyum, Silisyum, Vanadyum, Nikel,
Demir, Kalsiyum, Çinko,Sodyum Tayini
IP 470
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Toplam Tortu
TS EN ISO 10370-1/2
IP 390
IP 375
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Su Tayini (Damıtma ile)
ASTM D 95
TS EN 1428
ISO 3733
Benzin
Oksidasyon Kararlılığı
ASTM D525
TS 2646 EN ISO 7536
Motorin
Yağlayıcılık Özelliği
TS EN ISO 12156-1
ASTM D6079
Fuel oil, Ham Petrol
Exstraksiyonla Sediment Tayini
TS 6498 EN ISO 3735
ASTM D473
Benzin, Gazyağı
Saybolt Renk Tayini
TS 2991
ASTM D156
Ham Petrol
Yoğunluk
ASTM D5002
Motorin
Bulutlanma Noktası
TS 2834 EN 23015
ASTM D2500
Benzin, Gazyağı
Merkaptan Kükürdü
TS 8456 ISO 3012
ASTM D3227
Ham Petrol
Su Tayini (KF)
ASTM D4928
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı