ANKARA ESNAF veSANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UN10N
OFTRADESMEN
Sayı : 242/164
Konu: Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
2014/9
AND CRAFTSMEN
CHAMBERS
Ankara : 23 Ocak 2014
•
- SAYILI GENELGE:
Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı' ndan
alınan 21.01.2014 tarih ve AR.GE.KF-1.01.14/ 24-Ö144~9 sayılı genelgede:
"Esnaf ve sanatkarlarımıza, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri
Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri kefaletiyle veya T.Halk Bankasınca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılan
kredilere ilişkin 2014/5765 sayılı Bakanlar Kurulu' Kararı 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Karara ~göre; esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda
karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla Türkiye Halk Bankası
Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle
veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile
1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri BirlikleriMerkez Birliğine (TESKOMB)
bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK' lar kefaletiyle veya ESKKK' ların kefaleti olmaksızın
Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri
arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, kredilerde faiz indirim oranı %50 olarak
uygulanacaktır." Denilmektedir.
Esnaf ve sanatkar üyelerimize duyurulması hususunu:
Gereği için rica ederiz.
Saygılanmızla/
~L----Abdurrahman VARDL
Genel Sekreter
Anafartalar
Mehmet YİGİNER
Başkan
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250 ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
Download

genelge no 009 - Ankara Ve Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği