2014 YILI 1. DÖNEM ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
Kodu: YÖN.PL.01
Yayınlanma Tarihi: 05/03/2012
DEĞERLENDİRİLECEK BİRİMLER
Revizyon No: 02
DEĞERLENDİRİCİ EKİP
Hem. Aliye GÖKÇE
Hem. Şerife ARICI
Yönetim Hizmetleri
Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi
Tesis Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi
Sağlıkta Kalite Standartları
KYD Emel YILDIZ
Hem. Aliye GÖKÇE
Tesis Yönetimi
Sağlıkta Kalite Standartları
KYD Emel YILDIZ
Kadir ÇELEBİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sağlıkta Kalite Standartları
Dt. Meltem KIRGIZ KARANUH
K.Y.D. Emel YILDIZ
Bilgi Yönetimi
Sağlıkta Kalite Standartları
Dt. Meltem KIRGIZ KARANUH
Sorumlu Hem. Şerife ARICI
Md. Yard. Emel DİNÇER
Hem.Aliye GÖKÇE
Atık Yönetimi
Dt. Meltem KIRGIZ KARANUH
Hem. Aliye GÖKÇE
Poliklinik Hizmetleri
Protez Laboratuvarı
Sterilizasyon Hizmetleri
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri
Yönetim Hizmetleri
Sağlıkta Kalite Standartları
KYD Emel YILDIZ
Hem. Şerife ARICI
Bilgi Yönetimi
Stok Yönetimi
Rev. Tarihi: 07/01/2013
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Dt. Meltem KIRGIZ KARANUH
KYD Emel YILDIZ
KYD Emel YILDIZ
Hem. Şerife ARICI
İd.Mali İşler Md. Yard. Emel DİNÇER
Ali Rıfat UYMAZ
Stok Yönetimi
Sağlıkta Kalite Standartları
Atık Yönetimi
Sağlıkta Kalite Standartları
Poliklinik Hizmetleri
Sağlıkta Kalite Standartları
Protez Laboratuvarı
Sağlıkta Kalite Standartları
Sayfa No/ Sayfa Sayısı: 1/2
DEĞERLENDİR
DEĞERLENDİRME
ME
PUANI
TARİH/SAAT
BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
680
21/05/2014- 13.00
Emel YILDIZ
90
21/05/2014-10.00
Hem. Aliye GÖKÇE
130
22/05/2014-13.00
Emel DİNÇER
85
22/05/2014-10.00
Ali Rıfat UYMAZ
140
30/05/2014- 10.00
Yusuf ÇITAK
Fatma Zeynep YANLIK
55
26/05/2014-14.00
Arzu AYDIN
65
26/05/2014-10.00
Şerife ARICI
280
27/05/2014-15.30
Dt. Fatma YAZICI ÖZ
Hülya ÜNAL
170
28/05/2014-15.30
Zübeyde DİLMEN
170
27/05/2014-10.00
Aliye GÖKÇE
Sterilizasyon Hizmetleri
Sağlıkta Kalite Standartları
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri
Sağlıkta Kalite Standartları
İndikatör Yönetimi
K.Y.D Emel YILDIZ
Hem. Şerife ARICI
İndikatör Yönetimi
Sağlıkta Kalite Standartları
KYD. Emel YILDIZ
Hem. Aliye GÖKÇE
Görüntüleme Hizmetleri
Görüntüleme Hizmetleri
30
28/05/2014-10.00
80
28/05/2014-10.00
Mahmut BULUT
Dt. Ali Ozan TOP
Aliye GÖKÇE
165
29/05/2014-15.30
Ayşe DANACI
Download

Yönetim Hizmetleri Hem. Aliye GÖKÇE Hem. Şerife ARICI Yönetim