www.cocuklarsokaktasolmasin.com
ÇOCUKLAR SOKAKTA SOLMASIN BİR HAYAT VAKFI PROJESİDİR.
E-BULTEN
ŞUBAT 2014
SAYI:38
COCUKLARSOKAKTASOLMASIN
@css_projesi
Kelebek
Kahvaltısı
Anne
Eğitimi
w w w . c o c u k l a r s o k a k t a s o l m a s i n . c o m
Adıyaman
Hayat
Vakfı
BU SAYIDA
Çocuklarımızı
Görmeye Gittik
ETKİNLİKLER
Çocuklarımızı
Görmeye Gittik
E-BULTEN
Adıyaman’da 2012 yılının Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve Nisan 2013 tarihinde resmi açılışı yapılan Adıyaman Çocuk Merkezi’ne ve Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesine: Hayat Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Vakfı Çocuk Hizmetleri Koordinatörü Dt. Saadet
Avcı ve Çocuklar Sokakta Solmasın Proje Yönetmeni Hatice Şen ile birlikte ziyaret gerçekleştirildi. Adıyaman Çocuk
Merkezi Proje Yönetmenimiz Fatma Dicle, Hayat Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Harun
Özsayın ve eşi, ayrıca İstanbul Çocuklar Sokakta Solmasın
Projesi gönüllülerinden genç eczacı Gazi Ketenci ziyaret
edilerek çalışmalar üzerine sohbet edildi.
Kelebek
Kahvaltısı
Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi kapsamındaki çocuklarımız ile gönüllülerimizin
bir araya geldiği 15 Şubat’ta Hayat Vakfı Konferans salonunda yapılan kahvaltı
neşe ve birlik içerisinde gerçekleştirildi.
Yeni ve eski gönüllüler ile gerçekleştirilen
programda hep beraber kahvaltı hazırlanarak, samimi bir ortam sağlanmış; gönüllülerle çocuklar arasında sohbet etme
fırsatı sağlanmıştır.
w w w . c o c u k l a r s o k a k t a s o l m a s i n . c o m
ETKİNLİKLER
Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi, çocukların eğitimine verdiği önemin yanında ailelerin eğitimine de önem
vermektedir. Mutlu geleceklerin mutlu aileler ile olacağı
düşüncesiyle başlatılan anne eğitimlerinde bu ayın konusu “toplumsal cinsiyet” olarak Hayat Vakfı Konferans
Salonu’nda Zümra Altunterim tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilen eğitim ile annelerimiz yaşadıkları sıkıntıları
hem birbirleri hem de uzman bir kişiyle paylaşarak günlük
hayatlarında karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelme
yollarını öğrenme fırsatında bulunmuşlardır.
Adıyaman
Hayat Vakfı
Adıyaman Çocuk Merkezi gönüllüleri ile kahvaltı gerçekleştirildi. Kahvaltıda Hayat Vakfı Çocuk Hizmetleri Koordinatörü Dt. Saadet Avcı
gönüllülere çalışmalarından dolayı
teşekkür etti. Hoş ve güzel bir sohbetin ardından Hayat Vakfı Adıyaman
şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.
w w w . c o c u k l a r s o k a k t a s o l m a s i n . c o m
E-BULTEN
Anne Eğitimi
Download

şubat 2014 e-bülten - Çocuklar Sokakta Solmasın