T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
DAĞITIMLI
14/07/2014
Sayı : 39207081-477.01.05.01-4891
Konu : Yardım Toplama (37­005­089)
İlimiz Araç ilçesinde kurulu ve faaliyette bulunan "Araç Tahsil Çağındaki
Talebelere Yardım Derneği"ne dernek bünyesinde faaliyet gösteren Melikgazi Erkek
Öğrenci Yurdunda barınan fakir öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere
giyecek yardımında bulunulması, yurdun okullara uzaklığı sebebiyle öğrencilerin ulaşım
sorunlarının giderilmesi, öğrencilere bilgisayar alınması ve yurdun bahçe düzenlemesi ve çatı
tadilatının yapılması amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre Türkiye'nin
bütün il ve ilçelerinde 1 (Bir) yıl süreyle yardım makbuzu bastırmak suretiyle, Valilik
Makamının 11/07/2014 tarihli ve 4863 sayılı Olurları ile yardım toplama izni verilmiş
olup, Tahir ÇAPRAZ, Ahmet GÜLEÇ, Recep ERDOĞAN, Halit KURUCU, Şahin YILMAZ, Recep KARADEMİR, Hüseyin KARABACIOĞLU ve Bayram GÜLERYÜZ adlarına yetki belgesi düzenlenmiştir.
Adı geçen Yardım Toplama faaliyetinde yetki verilen şahıslar ile ilgili bilgiler DERBİS
sistemine 14­3114 faaliyet numarası ile kaydı yapılmıştır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. Hasan ERKAL
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM:
Gereği:
80 İL VALİLİĞİNE
19 İlçe Kaymakamlığına
İl Jandarma Komutanlığına
İl Emniyet Müdürlüğüne
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (MTMF9W-2BrDzP-HDEQ00-hDaiM4-nS+3rVC7) kodunu yazınız.
Kastamonu Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Ayrıntılı bilgi için irtibat:P.BAŞBİLEN
Telefon: (366)212 61 55 Faks: (366)214 69 81
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

İlimiz Araç ilçesinde kurulu ve faaliyette bulunan "Araç Tahsil