GURUPKENT SİTESİ
Site Yönetim Kurulu
Pelitköy Sahili, PK: 15 - Burhaniye / BALIKESİR
___________________________________________________________________________
TAAHHÜTLÜ
16 Ağustos 2014
Konu: 2014 olağan Genel Kurulu Kararları
GURUPKENT Sitesi Sayın Site Malikleri
Sitemiz Yıllık olağan Site Malikleri Kurulu (SMK) Toplantısı, önceden belirlenen ve
sizlere duyurulan gündem dahilinde, 09 Ağustos 2014 günü, asaleten ve vekaleten toplam 89
üyenin temsilen iştiraki ile yapılmıştır.
Genel Kurul sonuç bildirgesinin başlangıcında bizlere bu görevi veren genel kurula
teşekkürlerimizi bildirmek isteriz. Genel Kurul sırasında yapılan her türlü eleştiri, öneri, Yönetim
Kurulumuza çalışmalarında ışık tutacaktır.
Divan Başkanı ve divan heyetine de göstermiş olduğu sağduyulu yaklaşımdan ötürü
Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.
Sitemiz için son derece faydalı kararlar alınmış olup, sonuçlar özetle şöyledir:
1. Yönetim Kurulunun 2013–2014 dönemi faaliyetleri, SMK’ya sunulan faaliyet raporu,
gelir-gider hesapları ve denetçi raporu çerçevesinde görüşülmüş ve Yönetim Kurulu oy
birliği ile ibra edilmiştir.
2. 2014–2015 dönemine ilişkin olarak ise Yönetim Kurulunca önerilen işletme bütçesi ve
yatırım bütçesi görüşülmüştür. Bu çerçevede: mali genel kurula katılan üyelerimizden gelen
teklif üzerine işletme bütçesi tadil edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
İşletme Bütçesi: Sitemizin normal işletme giderlerinin finansmanı için Ağustos 2014
ayından başlamak üzere, Temmuz 2015 ayı dahil aylık 110,00 TL avans aidat alınması
oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yatırım Bütçesi: Sitemiz yürüyüş yollarının yeniden yapımı ve bazı alt yapının yenilenmesi
için Ağustos 2014 ayından başlamak üzere, Aralık 2014 ayı dahil aylık 70,00 TL
toplanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Buna göre Aylık avans aidat ödemelerini gösterir çizelge aşağıda çıkartılmıştır.
AĞUSTOS 2014
180,00
ŞUBAT 2015
110,00
EYLÜL 2014
180,00
MART 2015
110,00
EKİM 2014
180,00
NİSAN 2015
110,00
KASIM 2014
180,00
MAYIS 2015
110,00
ARALIK 2014
180,00
HAZİRAN 2015
110,00
OCAK 2015
110,00
TEMMUZ 2015
110,00
Sayın Kat Maliklerimizin bilgilerine sunarız;
GURUPKENT SİTESİ
____________________________________________________________________________________________________
Banka Hesap No : 2122-0443987 İş Bankası / Burhaniye
Tel: 0266-4251360, GSM : 0532-7121144, Fax: 02664251359, e-mail: [email protected]
Site Müd. E-mail : [email protected] web sitesi : www.gurubkentsitesi.com veya www.gurupkent.com
GURUPKENT SİTESİ
Site Yönetim Kurulu
Pelitköy Sahili, PK: 15 - Burhaniye / BALIKESİR
___________________________________________________________________________
YÖNETİM KURULU



Üyelerimizin adres, telefon ve email bilgilerini güncellemeleri önemle rica
olunur
2014 ağustos ayından başlamak üzere aşağıda belirtilen aylık ödemelerin ilgili ayın en
geç 20’sine kadar, Sitemizin 2122- 0443 987 T.C.İş Bankası / Burhaniye hesabına
veya makbuz karşılığı Site Müdürüne ödenmesi (bankaya yapılan ödemelerde mutlaka
kat malikinin isminin veya ev numarasının belirtilmesi)
İş Bankası IBAN : TR 96 00064 0 00001 2122 0443987
ÜYE BORÇ DURUMU
Geçmiş Dönem borcu
: …………………………………
AĞUSTOS 2014 aidatı
: …………………………………
Toplam Borç
: ………………………………….
____________________________________________________________________________________________________
Banka Hesap No : 2122-0443987 İş Bankası / Burhaniye
Tel: 0266-4251360, GSM : 0532-7121144, Fax: 02664251359, e-mail: [email protected]
Site Müd. E-mail : [email protected] web sitesi : www.gurubkentsitesi.com veya www.gurupkent.com
Download

2014 Genel Kurul sonuçları