T.C
BARTIN iL ÖZEL iDARESi
DESTEK HizMETLERi
MÜDÜRLÜOÜ
TEKLiF MEKTUBU
TARiH :17/07/2014
SAYı:
TEKliF SAHIBiNiN
Adı SoyadılTicaret Ünvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail
ilimiz Ağdacı ilkokulu'nda kullanunılmak üzere 4734 Sayıh Kamu ihale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği aşağıda cinsi ve miktarları
yazılı malzemeler Doğrudan temin yoluyla almacaktrr.Söz Konusu işi KDV.hariç Kaç TL' ye yapabileceğinizi 18/07/2014 saat 17:00'a kadar
iı Özel idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yada O 378 228 5019 nolu faksına bildirmeniz rica olunur
Z~~N
Destek
Hizme
i
S.NO
MiKTARl
CiNSi
1
iTME KAPAK ÇÖP KOVASI (18 lt.)
10 ADET
2
OFis ÇÖP KOVASI (10 lt - Metal)
5ADET
3
ÇÖP KOVASI (Kapaklı, 90 it))
6ADET
4
TEKERLEKli ÇÖP KONTAYNIRI (120 lt)
4ADET
5
iTME KAPAK ÇÖP KOVASI (10 it)
24 ADET
6
HAREKETLi HAVLU MAKiNASı (21 cm)
5 ADET
7
KÖPÜK DisPENSERi (500 ml'lik)
20 ADET
8
ÇÖP KOVASI (Kapaklı 72 it)
2 ADET
9
Z KATLAMA HAVLU APARATı (200'Lük)
4ADET
10
ÇiFT KOVALI TEMiZLiK SETi (Krorn)
2ADET
11
ISLAK MOP TAKıMı (APRT+SAP+ip)
10 ADET
12
ISLAK MOP YEDEK UÇ
20 ADET
13
NEMLi MOP TAKıMı 60 cm
4ADET
14
NEMli MOP 60 cm
15
MiKROFiBER TEMizliK
16
SARI TOZ BEZi
10ADET
17
MiKROFiBER CAM BEZi 40X40 cm
5ADET
18
HAVLU BEZ
20 ADET
4 KUTU
10 ADET
BEZi 40X40 cm
30 ADET
19
KOKU GiDERiCi TABLET 50 gr X 12 (WC için)
20
KOKU GiDERiCi TABLET 1 kg (Iavabo için)
2 PK
21
LATEKS ELDivEN PUDRALI (100'lü)
4 PK
22
KALERiFERCi ELDivENi (ÇiFT)
20 ADET
23
PARFÜMLÜ YÜZEY TEMiZLEYiCi (30 kg'lık)
5 BiDON
24
ÇAMAŞıR SUYU (Yoğun Kıvamlı 30 kg'lık)
5 BiDON
25
MiNERALLi TEMizLiK KREMi (30 kg'lık)
5 SiDON
ı------,
BiRiM FiYATı
.
üdürü
,__
TUTARı
26
LAVOBA FıRÇASı (büyük)
5ADET
27
METAL YERSiL 75 cm +AGAÇ SAP 120 cm
10 ADET
28
YERSiL 40 cm +AGAÇ SAP 120 cm
10 ADET
29
YER FıRÇASı + METAL SAP 120 cm.
10ADET
30
OTO FIRÇASI1TLiK
+ METAL SAP 120 cm.
6 ADET
31
ÇAlı
iÇiN) 50 cm + AGAÇ SAP 120 cm.
5ADET
32
sıvı
33
34
FıRÇA (BAHÇE
EL KÖPÜGÜ
OTAMATiK
KOKU
HAREKETli
HAVLU MAKiNESi
MAKiNASı
+ 2 YEDEK
Z KATLAMA
36
TUVALET
HAVLU (1 paket 200'LÜ,
1 koli 12 Paket)
10 Koli
KiREÇ VE PAS SÖKÜCÜ
10 KOLi
10 ADET
KAGIDI (24 'IÜ Çift Katlı)
30 kg'lık (Derzlere
Zarar
5 BiDON
Vermeyen)
1 ADET
38
KOLANYAGI
39
BAHÇE HORTUMU
40
CAM SiLME SUYU (1 1t'lik BiDON)
41
CAM SiLME SUYU (1 It'lik püskürtrnef
42
ALiMiNYUM
43
KOKO PAS PAS 70X140
44
AGAÇ (GÜRGEN)
45
ÇÖP TORBASı
JUMBO
46
ÇÖP TORBASı
ORTA BOY 20'li x 50 pk.
47
ÇÖP TORBASı
BATTAL
(5 ırlik)
100 m.
UZATMALI
48
ÇÖP TORBASı
49
HAZNELi
50
KALORiFERCi
51
GALOŞ
52
KLOZET
53
5ADET
içiN 21 CM HAVLU (1
koli 5 kg/6 rulo)
35
37
7 BiDON
(30 kg'lık)
16ADET
ambalajda)
SAP 6 m.+ÖRÜMCEK
FıRÇASı
BOY 10'lu x 20 pk.
BOY 10'lu x 20 pk.
MiNi BOY 40'11x 50 pk.
FARAŞ (Büyük)
KAPAK ÖRTÜSÜ
KLOZET KAPAK ÖRTÜSÜ
3 KOLi
5 Koli
3 KOLi
2 Koli
10 ADET
5 PAKET
6ADET
APARATı
(KAGIT)
250'lik (PERSONEL
WC iÇiN)
54
AGAÇ SAP (vidalı- 120 cm- gürgen)
55
BULAşiK
DETERJANı
10 ADET
5ADET
MASKESi
1000'li 10 micron
VE ENGELLi
2 ADET
1 ADET
SAPLI OT SÜPÜRGESi
SÜPÜRGEli
8ADET
6 ADET
25 ADET
4ADET
(5 It'lik)
TOPLAM
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç
YTL.'na
(rakamla),
........ ...... .
..YTL.'na (Yazıyla) bedel karşılığında,teklifin teyidine
müteakip,belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye/yapmaya ve idarenizin çıkarlarına aykırı hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı
kabul ve taahhüt ediyoruz.
TEKLiF VERMEYE YETKili
KiŞi/FiRMA
ADI SOYADI-KAŞE-iMZA
TEYIT EDENIN
Adı Soyadı
Ünvanı
imzası
TARiH
-
=
=
=
Teyidi yapılan Mal Alımı/Hizmet Alımı/yapım işinin teyit tarihinden
itibaren (.. ..) iş günü içerisinde teslimi yapılacaktır.
Download

TEKLiF MEKTUBU TARiH :17/07/2014 SAYı: