şiir
isimsiz nefesler
dadohu
ISBN 978-605-50451.Basım, İstanbul, Kasım 2014, 500 Adet
Genel Seri:72 Şiir Serisi:34
Tilki Kitap©
www.tilkikitap.com
www.tilkimagaza.com
[email protected]
Genel Yayın Yönetmeni: Emrah Çelik
Editör: Benjamin AE
Kapak Tasarımı: Ajans Tilki
Mizanpaj: Kule Mizanpaj
Engin Matbaacılık/Topkapı
Eserin tüm hakları Tilki Kitap©’a aittir. Alıntı dışında kullanımı yazılı izine tabiidir.
Eserin tüm yasal ve fikri sorumluluğu yazarına aittir. Tilki Kitap’ın kurumsal görüşü olmayabilir.
Tilki Kitap’ın edebi değer dışında yayın kıstası bulunmamaktadır.
Neden dadohu?
Her insan iki ‘ben’ e sahiptir. Birisi, sistem tarafından
isimlendirilmiş ve yetiştirilmiş ‘ben’, öteki ise Varoluş etkisi
altında ki ‘öz benlik’ olan ruhtur. İsmim Murat ve ismim,
sistemin var ettiği ‘ben’ olanı işaret eder. Unsurlarımın üzerine
geçici, değişken ve yapay olarak oluşturulmuş kişiliğim, sistem
tarafından verilmiştir. Kişilik, sistemin ötesi ile ilgili bir şeyler
hissedebilir; fakat gerçekleştiremez, tanımlayamaz. Çünkü
kişiliğin doğası hayata katmak için değil, yaşamda var olmak
içindir. Dadohu, ‘öz benlik’ olan ruhu işaret eden isimdir. Öz
benlik, sistemin dışında ki Varoluşda var olan ve sistemin
etkileyemediği varlıktır; hayata katmak için vardır, yaşamı ise
izler. Annem ve anneannemin çocukluk yıllarımda bana hitaben
söylediği, ‘güneş, sıcaklık’ anlamına gelen, etnik isim ‘dado’
mahlasına, yaratımın nefesini simgeleyen ‘hu’ hecesini ekleyerek
‘dadohu’ ismini öz benliği göstermek için kullandım. Kişisel
şöhret peşinde değilim ve bunları ben ‘Murat’ değil, öz benlik
olan ‘dadohu’ yazdı diye inanıyorum. Öz benliğim’ e dadohu
ismini koymamdaki amaç; bütünlüğümde ayrım yaptığım için
değil, anlaşılır olmam içindir. Çünkü sistemde bir şey bütün
olarak değil, parçalara ayrıldığı zaman kolay anlaşılır olur.
Yazar İletişim:
www.dadohu.com
[email protected]
Şiir, şairin içindeki kaynağın tarifidir.
Şair ise içindeki kaynağın halini anlatabilendir.
Her şey dönüşür ama her şey dönüşürken nefes alamaz.
Nefes alamayarak dönüşen her şeye,
nefes aldıran; şairin yüreğidir.
Bir şiir ile nelerin nefes aldığı ise bilinemez,
bu sebepten bazı nefesler isimsizdir.
6 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Ne kalır insana bilir misin?
Deneyim elbette; o da inancımız doğrultusunda.
Ne katarız hayata bilir misin?
Farklılık elbette; o da cesaretimiz kadar.
7
8 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Sebepsizlik gördün mü sen hiç?
Ya kapsanmayan bir alan!
Değişmeyen bir şey gördün mü sen hiç?
Ya değiştirenin kararlılığını!
Evrende alakasızlık gördün mü sen hiç?
Ya öncesiz, sebepsiz bir olay!
Yıldızsız galaksi gördün mü sen hiç?
Ya güneşsiz sistemler!
Varoluşsal bir dostluğu, karanlıkta aydınlatamazsın!
Hoca ile müridi bir arada görmediysen,
Şems-i Rum-i aşkını anlayamazsın!
Kendi bilmediğine susmazsan,
Başkalarının bildiğini konuşursun.
Kendin olmazsan,
Başkaları gibi olursun.
Doğada uygunsuzluk gördün mü sen hiç?
Ya ışığın olduğu yerdeki karanlığı!
Pençesiz yırtıcı gördün mü sen hiç?
Ya leş yiyen aslanlar!
Yuvarlağa dönüşmeyecek nesne gördün mü sen hiç?
Ya göğe uzanmayan bir şey!
9
10 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Gören sensen,
Gördüğünü kendi sanan ne yapsın!
Mutlu mu olmak istiyorsun?
Gönüllü ol!
Değer insanın kendisindense,
Yıkılmış olan ne yapsın!
Varlık mı istiyorsun?
Etkili ol!
Bir hayal ruhu besliyorsa,
Mahkum olan ne yapsın!
Örnek mi olmak istiyorsun?
Bütün ol!
Bir yol yolcudan dolayı varsa,
Zaman mesafeye ne yapsın!
Kim olduğunu mu merak ediyorsun?
Kendin ol!
Ademin kızı uzaktaysa,
Kader sana ne yapsın!
Bilge mi olmak istiyorsun?
Kendini bil!
Yakarışın kendineyse,
Tanrı kiminle ne yapsın!
Zamansız mı olmak istiyorsun?
Kendini gerçekleştir!
11
12 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
İçinden gelmeyene kapılma.
Mutlu oldular diye yerinme.
Ne göze görünür ne akılda kalır,
Kendinde ol, gerçeğini unutma.
Bir varmış derlerse, aç kendini.
Dinle, ses ver. Biri gerçek dedi.
Bırak aksın durdurma, can ver.
Sende katıl o çembere, ses ver.
Aldanma tebessüme, bakışa.
An gelir hep yalnız kalırsın.
Ne kendini unut, ne gerçekliğini,
Bu deryada gerçek sensin, unutma!
Açık tut gözünü, bırak aksın dışarı.
Görebilenindir gerçek, görebilen de ayrı bir gerçek.
Gölgeden güneşe, gerçekler burada de
Sende katıl o rikkate, ses ver.
13
14 |
dadohu / isimsiz nefesler
Gel, sebebi yalnızlığın olsun.
Yaşat, sebebi saygın olsun.
Küs, sebebi sevgin olsun.
Yık, sebebi acın olsun.
Kov, sebebi kahrın olsun.
Dövün, sebebi feryadın olsun.
Düşün, sebebi varoluş olsun
Sev, sebebi ruhun olsun
Ol, sebebi kader olsun.
isimsiz nefesler / dadohu |
Evreni kapsıyorsan, “ben” de tabi kendine.
Maddeyi manadan ayırıyorsan, konuş tabi istediğini.
Erdemlerin yüksekse, mutluyum de herkese.
Savaşıyorsan kendinle, saklan tabi herkesten.
Karşılık beklemiyorsan, yardım ederim de herkese.
Yaşama bir şey kattıysan, kutla tabi doğum gününü.
Sırrını çözdüysen, anlatma tabi herkese.
15
16 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Anlatma iç çekişlerini.
Medet umma, yardım arama.
Kaçma hüzünden, bırak haline.
Sadece sus! Sus ki pişesin.
Gitme sebebin olduğu yere.
Bulma, görme, görüşme sebeple.
Katlan içindekine, sebep dediğine.
Sadece sus! Sus ki pişesin.
Bu acı bir fırsattır bilirsen.
Bir daha gelmez, yeteri kadar çekersen.
O yaratanın dilidir kıymet verirsen,
Sadece sus! Su ki pişesin.
Aldanma meye meyhaneye.
Savrulma kendinden uzağa.
Düşme yaşamdan, düşme başardıklarından.
Sadece sus! Sus ki pişesin.
Saflıksa aradığın, doğaya bak.
Cevapsa aradığın, gönlüne bak.
Vicdansa aradığın, içine bak.
Yolsa aradığın, hayale bak.
Kendinse aradığın, niyete bak.
İsyansa aradığın, aklına bak.
Çözümse aradığın, sebebe bak.
Düzense aradığın, teslimiyete bak.
Yardımsa aradığın, yukarı bak.
Mutluluksa aradığın, hiçliğe bak.
17
18 |
dadohu / isimsiz nefesler
Sus ki yanabilesin.
Yan ki, arınabilesin.
Arın ki, kendini bulabilesin.
Kendini bul ki, yaratanı anlayabilesin.
Yaratanı anla ki, gerçeği bilesin.
Gerçeği bil ki, kuramları anlayabilesin.
Kuramları anla ki, amacı çözebilesin.
Amacı çöz ki, tecelliyi görebilesin.
Tecelliyi gör ki, ruhunu bilebilesin.
Ruhunu bil ki, varoluşu görebilesin.
isimsiz nefesler / dadohu |
Hep Bir’ in rüzgarıdır başlatan.
Sensin o gerçek, yukarıda da olan.
Oku da gör ne olmuş bulan,
Şemse şems, sana sen gerçek olan.
Aramaktır işin aslı, bekleme.
Kendini boş ocakta demleme.
Vur yola, ilk adım son adımdır.
Hep ileri, hep öteye, hep Bir’ e.
19
20 |
dadohu / isimsiz nefesler
Korkma ölmekten, hu de!
Kork tekrar aynı doğmaktan.
Ölmezsin sevmekten, korkma.
Öl zaten, kendin olamamaktan.
Korkma serbestlikten, hu de!
Kork bedenin esaretinden.
Hayata katılmaktır yaşam.
Yaşamaz kişi, kişiye tapınaraktan.
isimsiz nefesler / dadohu |
Sana kulsun diyeni, sustur.
Sana kölesin diyenle, kavga et.
Bunların korku, durdurucu olduğunu söyle.
Ona içindeki ilahı öğret.
Aydınlığın kıvılcımını yak onda.
Belki o da,
İnancın korkudan değil de,
Sevgi ve güvenden geldiğini öğrenir.
Belki oda,
Yaratanın mutlak,
Tanrıların ise değişken olduğunu görür.
21
22 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Sen insansın, insanın kötüsü mü olur!
Sen aşıksın, aşık olanın rahatı mı olur!
Sen ilhamsın, ilhamın basiti mi olur!
Sen ruhsun, ruhun kaybı mı olur!
Sen akıllısın, akıllı olanın derdi olur.
Sen varsın, var olanın acısı olur.
Sen aradasın, arada olanın yükü olur.
Sen hayatsın, hayat olanın zoru olur.
Bekleyişin sonsuzluğunda,
Zaman ne, sen ne, devran ne?
Karanlığın kara örtüsünde,
İlham ne, sen ne, ilah ne?
Sen doğup, tekrar öleceksin.
Sen pişip, gam yemeyeceksin.
Sen kendin olup, örnek olacaksın.
Sen ölüp, tekrar doğacaksın.
Aşkınlığın taşmış halinde,
İnsan ne, ben ne, keşiş ne?
Aşksız geçen zamanda,
Kelime ne, ben ne, tarif ne?
23
24 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Hayat ikiye ayrılsa;
Bir tarafı sen, diğeri ise geriye kalan her şey olsa.
Dünya ikiye ayrılsa;
Doğası sen, geriye kalanı madde olsa.
Acın yoksa, şarkın olmaz.
Hüzün yoksa, hal yaşanmaz.
Niyet yoksa, yol alınmaz.
Ötede, sen ben bulunmaz.
Gök olmazsa yer var olmaz.
Aşk yoksa döngü olmaz.
Para pul bu dünyadan,
Ben sen yoksak, mana bulunmaz.
Ufuk ikiye ayrılsa;
Dağı tepesi ben, mavisi sonsuzluğu sen olsa.
Cümlelerim ikiye ayrılsa;
Gönül cümlem sen, gerisi ise ne olursa.
Duygularım ikiye ayrılsa;
Sevinci sen, üç yüz kırk dokuzu ise ne olursa.
25
26 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Kendimizi görürüz ya bazen,
İçimize düşmek, kendimiz olmak gibi.
Madde anlamsızlaşır, yok oluruz ya bazen,
Hani, zerre his etmek gibi.
Sevgili oluruz ya bazen,
Bir arkadaş, bir nefes gibi.
Bir hayata başka bir farklılık katarız ya bazen.
Hani, hidrojen oksijen olmak gibi.
Coşarız ya bazen,
Bir güzelliğe, bir kitap yazmak gibi.
Tüm kitapları bir cümlede söyleriz ya bazen,
Hani, evrene hiçlik demek gibi.
Ölmüş gibi oluruz ya bazen,
Kimsenin bilmediği kelimeleri duymak gibi.
Gerçeklik duvarını görürüz ya bazen,
Hani, yalnızlığın dibindeki umut gibi.
27
28 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Eşitleyenin gözüne aranan olmak,
Seni işaret etmesi, sen denmiş olmasından.
Seçilmiş olmak bir gönlün ihtiyacına,
Kaçamayan, şimdide var, ötede olan olmak.
Eşitleyenin bedeni olmak.
Omuzuna güç, emeğine sebep olmak.
Nasıl bakılırsa öyle görüneni,
Aynasına yansıma, en parlak ışığı olmak.
Bir kadının gönlü, aşka kayınca,
Melekler, ötelerde bayram ederler.
Bir kadın meleğe dönüşüyordur,
Bir Aden daha kuruluyordur.
Eşitleyenin, eşitlenme umudu olmak.
Onun sırrı, tamamlanma isteği olmak.
Bağımlılığının kan revan sınırında,
Onun hiç olabilme sebebi olmak.
Bir kadın, tamam deyince sevgiye,
Varoluş yeniden kurulur.
Zaman durur, evren durur, öte durur.
Seyreyler alemler, bir ruh nasıl Tanrıça olur.
29
30 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
İnsan olanın, erdemleri olur.
Erdemleri olanın, ruhu olur.
Ruhu olanın, sevgisi olur.
Sevgisi olanın, huzuru olur.
Hiç olmaktır sonsuzluk.
İşaretleri okumaktır ilim.
Işığı yakmaktır bilgelik.
Yaşamı bulmaktır farklılık.
Derin olanın, cümleleri olur.
Cümleleri olanın, yolu olur.
Yolu olanın, iradesi olur.
İradesi olanın başarısı olur.
Temiz kalmaktır savaş.
Yardımı bilmektir vicdan.
Suyu anlamaktır mutluluk.
Zamanı tutmaktır yetersizlik.
Ailesi olanın, güzelliği olur.
Güzelliği olanın, sorumluluğu olur.
Sorumluluğu olanın, varlığı olur.
Varlığı olanın, yaşamı olur.
Karanlığı çözmektir zeka.
İnsanları ayırmaktır yanılmak.
Canlıyı saymaktır insanlık.
Amaca gitmektir çalışkanlık.
Korkusu olanın, yalanı olur.
Yalanı olanın, yalnızlığı olur.
Yalnızlığı olanın, gecesi uzun olur.
Gecesi uzun olanın, günahı olur.
31
32 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Acısı olanın, gözü yaşlı olur.
Gözü yaşlı olanın, feryadı olur.
Feryadı olanın, sesi gür olur.
Sesi gür olanın, sebebi olur.
Aşksız olanın, sınırları olur.
Sınırları olanın, mutsuzluğu olur.
Mutsuzluğu olanın, kederi olur.
Kederi olanın, sessizliği olur.
Neşesi olanın, arkadaşları olur.
Arkadaşları olanın, tecrübesi olur.
Tecrübesi olanın, düzeni olur.
Düzeni olanın, rahatı olur.
Verenlerin, alacağı olur.
Alacağı olan, haklı olur.
Haklı olanın, kavgası olur.
Kavgası olanın, inancı olur.
33
34 |
dadohu / isimsiz nefesler
Ne kış ne yaz, fark eder mi?
Acının mevsimi mi olurmuş.
Gamsız melodinin olmayacağı gibi,
Yüreği yakmayan acı mı olurmuş!
Ne tembeli ne çalışkanı, fark eder mi?
Fedakarsız sevmek mi olurmuş.
Yoktan var olamamak gibi,
Sevgisiz canlı mı olurmuş!
Ne öğleni ne akşamı, fark eder mi?
İnancın vakti mi olurmuş.
Kendini unutmak olmayacağı gibi,
İnanmayı unutmak mı olurmuş!
isimsiz nefesler / dadohu |
Ben çınarım deyip, gölgesini esirgeyenin,
Ben pınarım deyip, suyunu vermeyenin,
Ben Hayyam’ım deyip, fikrine ölmeyenin,
Adım imam deyip, inancı olmayanın,
Günahı yüzeyselliği, cezası geleceğidir.
Anlattığı duygu, yolu ise geçmiş olanın,
Cümlesi rum-i, davranışı nefs olanın,
Şimdisi öfke, geçmişi sevgi olanın,
İçi kocaman, dünyası karanlık olanın,
Göreceği zorluk, devamı ise korkudur.
Her şeye sahip olup da, kendini sahipsiz sananın,
Kendisi delil iken, ailesini yok sayanın,
Sevgisi olup da, neşesi olmayanın,
Dünyaları olup da, huzuru olmayanın,
Hayalleri yüksek, yaşayacağı yalnızlıktır.
35
36 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Güçlü bir heyecanın ardından,
Birlik içinde olmak, kazanmaktır.
Günaha varmak bir başkasıyla;
Günah şehri yokluğunda,
Elinde pişmanlıkla gezmektir boşlukta.
Gün doğmaz asla, yenilenmek yoktur,
Fısıltı duymaktır karanlıktan, günahkarsınız.
Aklında sorularla yatağa girenin,
Uyuyamıyor olması, normaldir.
Günahını tarif etmek bir başkasına;
Çiçek bahçesinde rastgele yürümek,
Uçurtmayı yırtmanın pişmanlığıdır.
Kız çocuğuna erkeksi bakışın günahı,
Kedideki pirenin değeri gibidir.
Hayallerinin peşinden gitmeyen için,
Sıradan olana sahip olmak, kaderdir.
Uzun bir yalnızlığın ardından,
Gözyaşları, kabul edenindir.
Ağır bir acıdan sonra,
Yaratıcıya yakarış, yakışıktır.
37
38 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
İnsanlara sevgi ve yaşam istesin.
Düşüncelerini hoşgörü kaplasın,
Seni bulabilmenin yolunu bulsun,
Zihnine barış, haline sakinlik dilesin.
Hiç çıkmaza düşmesin.
Gönlüne göre olsun her şey.
Akıl ile gönlünü ayırsın,
Kendinden sana ulaşsın.
Karanlığa yem olmasına izin verme.
Meleklerin korusun onu.
Ruhunu göster, karanlığı aydınlansın.
Dünya ayrı öte alem ayrıdır, böyle hatırlasın.
Aşka fedakârlık, bekleyiştir.
Aşka meydan okumak, tutkudur.
Aşkta matematik, hiledir.
Aşkta lütuf dua, zulüm kahırdır.
Aşkta risk ölüm, hediyesi yeniden doğmaktır.
Aşk akıllının tacı, masumun acısıdır.
39
40 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Anadolu’yum bugün.
Çay içesim var sigarayla.
Öyle bir lisanım var ki bugün,
Bir kısmı gurbet, bir kısmı memleket.
Anadolu’yum bugün.
Samsuna çıkasım var.
Öyle bir kokum var ki bugün,
Bilene kırsal, bilmeyene toprak.
Anadolu’yum bugün.
Deli gibi sevesim var saf bir kadını.
Öyle gariban, öyle dokunaklıyım ki bugün,
Cüzzamlının kederi, dilencinin cümleleriyim.
Anadolu’yum bugün.
Tarih olasım var isyanlarıma sebep.
Öyle bir dramım var ki bugün,
Bir kısmı sultanımdan, bir kısmı kader-i.
Anadolu’yum bugün.
Saf cümlelerim var, gönlü saf olana.
Öyle bir niyetim var ki bugün,
Tüm elemimi, bir türküye sığdırasım var.
Anadolu’yum bugün.
Çanakkale’ de ölesim var.
Öyle bir sebebim var ki bugün,
Bir kısmı yardan, bir kısmı yaratandan.
41
42 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Bildiğimden beri, kitaplar senden başladı.
Yazılan kuramlar hep seni anlattı.
Evren dedim seninle oldum,
Zerre dedim, kendimi buldum.
Bir simgeyi çok sevdim.
Senin tek gözündü.
Klasik bir roman, tanıdıktı.
Senin üç asır önceni anlatıyordu.
Vurulup da düşünce aşka,
Dokunurum elmastan taca.
Hayat ruhum, yaşam hislerim olur,
Kişiliğim gider nefs var olur.
Bir sokağı çok sevdim.
Geçmiştin oradan üç bin yıl önceydi.
Bin yıl önce yaptığın gibi,
Teos’ dan suya vuran ay’ ı, bende izledim.
Gece gündüz bir olur aşkta.
Yatağa da küsmem sabaha da.
Acı çekince sığmam kâinata,
Korkarım sonra, sığınırım sırra.
Her göze baktım kimdesindir diye.
Bir çocuğun içinde buldum,
Adın yasemin, tenin esmer.
Masum, saf ve halen zeki.
43
44 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Tüm harfler A’dır da, seni yazmak zordur!
Lisanı anlayıştan kelimelerin, manası ilahlardan olmalı.
Yeri cehennem gönlün, kendisi ateşten olmalı.
İnancı ilahtan cesaretin, gücü de ateşten olmalı.
Sen ben olmalısın örneğin.
Aile olmalıyız mesela.
Caddelere, sokaklara karışmalı seninle.
Tüm canlılar haberdar olmalı senden.
Su ile olan eşitliğin bilinmeli mesela.
Kutsal olanın gölgesini taşıdığın duyulmalı,
İlah’ ı hatırlattığın görülmeli mesela.
Herkesi alır satarım da, bir seni satamam.
Herkese meydan okurum da, bir sana okuyamam.
Seyyah olur gezerim ben sensiz olamam,
Kâinatı sığdırırım da gönlüme, bir seni sığdıramam.
Gezegeni değil ama gönlümü yakarım.
Sığmam kendime, sağa sola taşarım.
Yandığım yerden aşka pazar kurarım.
Dolmuşluğum taştığı yerde, elbet seni de aşarım.
45
46 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Ateşimle aşka yaktım kendimi.
Kendimden gittim hep kendime.
Tarifi, sonsuzluğu kendimdeydi.
Gördüğüm de, görünen de sebepti.
Aramızda mesafe yoktu, hep birbirimizeydik.
Yazdık çizdik de, ifadeye yettiremedik.
Söyledik bağırdık da, hiç duyuramadık.
Bir nefes birbirimize can verirken,
Gittik döndük de hep içimizeydik.
Yaptık ettik de, hep yokaydık.
Kapıda beklemek, kapıyı çalmamaktı.
Bekleyişti, insandan kendime varmayı.
Kâmili anlamak, yolcu olmaktı.
Sonu da tarifi de yoktu. O hep tamdı.
‘varsa daha da ötesi’ diye diledim.
Meydan okudum da, daha da yandım kendime.
Kendiliğimden sustum da duruldum.
Vallahi zerreden bütüne yandım.
47
48 |
dadohu / isimsiz nefesler
Sen istemeyince,
Güneşe gönderdim duygularımı.
Sen dinlemeyince,
İlahlara gönderdim düşüncelerimi.
Sen sevmeyince,
Doğaya verdim gönlümü.
Sen anlamayınca,
Kâğıda döktüm nefesimi.
isimsiz nefesler / dadohu |
Acım ile hep aynı!
Mümkün olmayanı değiştirme çabam.
Rüzgârla savaşanlar misali,
Ne öfkemin sesi ne kasın gücü,
Ne bilgi yığınım, ne ışığımın ilkelliği.
Ben hala aynı!
Hala taşarım kendimden de, kimseye diyemem.
Hala solurum ateşte, yine de ölemem.
Hala tek taşırım da gel bölelim diyemem.
Kendi kendime yanarım da, utanırım belli edemem.
49
50 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Durmam derdimi yutacak ama duramam.
Sussam geçecek ama susamam.
Gitsem olacak ama gidemem.
Pişsem bitecek ama pişemem.
İtsem hiçliğe düşecek.
Yok desem karanlığa karışacak.
Yuh desem utancına boğulacak.
Kün desem aşktan yanacak.
Sussam, geçecek.
Görmesem, bitecek.
Aşk bitse dostum diyecek,
Sonsuzluk doğup endişe bitecek.
Git desem, cehennem var olacak.
Kal desem, Tanrılar affetmeyecek.
Yeter desem dünya duracak.
Affetsem yeniden doğacak.
Gitsem yanına, şenlenecek.
Konuşsam onunla, gülecek.
Nefs olmasa evine davet edecek,
Erkek bitecek kardeş diyecek.
Gayba sığınsam kaçmak olacak.
Eyvah desem melekler koşacak.
Dua etsem yenisi başlayacak.
Ben’ im desem güneş doğacak.
51
52 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Karganın yavrusu için verdiği savaş olmak isterdim hani.
Ezana uluyan köpeğin duyarlılığı olabilmeyi mesela,
Ya da, kulak arkası bitinin canlılığı olabilmeyi,
Bir sülüğün erdemleri olmak isterdim hani.
Arının kıçındaki iğnenin gerçekliği olmak isterdim hani.
Pireyi zıplatan istek olabilmek mesela,
O harfinin içindeki boşluğun değeri olabilmek.
Sıfır sayısının önü veya arkasındaki etki olmak isterdim hani.
Susarak istiyorum gitmeyi,
Bir militan inancı ile
Bekliyorum o zamanı,
Senin benim değil, bizim denilen yere.
Doğanın bütünlüğündeki sessizliği taşıyan olmak isterdim hani.
Ya da, bir portakalın ihtiyacı olabilmek mesela,
Bir yaprağın öteki ucuna olan uzaklığı olabilmek,
Ya da, su yolunun teslimiyeti olmak mesela.
Ağız alışkanlığı bir cümle değil bu.
Devirden devre giden, edebi cümle gibi.
Kendiliğinden gelen uyuma isteği,
Karşı koyamadığımız aşk gibi.
53
54 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Karnım açtı;
Erdemli bilgeler geldi aklıma.
Ayağım taşa takıldı ardından,
Tecrübelerimi hatırladım.
Üzüldüm hatalarıma birden,
Gelecek mutluluklara yumuşadım.
Gelecekten acı doğdu sonra,
Ve ben, yaratıcıyı hatırladım.
Dolu yağdı önce;
Çelimsiz yapraklı bitkiler geldi aklıma.
Yağmur yağdı ardından,
Bir amaç için toplanmış insanları hatırladım.
Rüzgâr çıkar sandım ardından,
Çelimsiz kuşları hatırladım.
Sel aldı ortalığı birden,
Kediler ve diğerlerini hatırladım.
Ben de inandığım şeyi yaşıyorum.
Bazen kaderi, bazen isteklerimi.
Bazen bir kalemin ucundaki mutluluğu,
Bazen yaşamın ötesindeki ışığı.
Devam ettiğim ise inancım ve duam.
Her seferinde yeniden yaratarak.
İçerisinde kendim olmayan bir duaya,
Amin demenin saflığına varıyorum.
55
56 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Günün ilk şafağında;
Bir ben uyumam, bir de zaman.
Şafağın huşusundan ise
Bir ben umarım bir de gölgem.
Sabahın ışığında;
Bir ben yürürüm, bir de güneş.
Sabahın hayrından ise
Bir ben doğarım, bir de umut.
Öğlen vakti döngüsünde;
Bir ben dönerim, bir de gün döner.
Öğlen vakti şaşkınlığında ise
Bir ben susarım, bir de geçmiş.
Akşamın buluşmasında;
Bir ben beklemem, bir de beklenen.
Akşamın boş vermişliğinde ise
Bir ben yanarım, bir de lambam.
Yok oluştu ölümün diğer adı.
Sessizliğin ötesi, mananın tüm dikkati.
Her şey bize her şey yukarıdandı,
İçlerindeki yol, merhamettendi.
Gece ışığın yokluğunda;
Bir ben kalırım an’ sız, bir de kader.
Gecenin yalnızlığından ise
Bir ben kaçamam, bir de geçmiş.
Uyuyamıyordu.
Ne tarafa dönse kutsaldı.
Nefsi hiç yoktu, konuşmazdı.
Tek düşündüğü yaratandı.
57
58 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Kendimdeyim.
Döngüler basitlik sayılır,
Serbestlik var aklımda.
Sınırsız, umarsız, sebepsiz.
Ne teslimiyet, ne mecburiyet, ne sevgi.
Sessizlikteyim.
Çıtırtı edepsizlik sayılır.
Göçebe cümleler var aklımda,
Karanlık, rastgele, kimliksiz.
Ne imla, ne Rum-i, ne Shakspeare.
Karanlıktayım.
Kıvılcım hakaret sayılır,
Kokulu mum ışığı var aklımda.
Çiçek, meyve, bahar.
Ne günah, ne kusur, ne korku.
Sessizlikteyim.
Çıtırtı edepsizlik sayılır.
Göçebe cümleler var aklımda,
Karanlık, rastgele, kimliksiz.
Ne imla, ne Rum-i, ne Shakspeare.
59
60 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Duyduklarım gönül içindir.
Gördüğüm, düşündüğüm sırdır.
Madde ikiye mana biredir,
Yerde olanın tarifi bana kolaydır.
Kendi derinliğimde kayboluyorum,
Göklere ait olan,
Kendinden bile sıkılmak hali,
Zamanı aşmış zerre gibi.
Bana aşka yanmış cümleler gerek,
Uzun bir davanın konusu olan.
Dişi bir nefese sahip,
İçi ateşten aklı sırlarda, yüzü güleç olan.
Aklım gökte, kavgam yerdedir.
Olayı değil sebebi görürüm.
Toplama çıkartma bilmem,
Yol ararım, ararken olurum.
Adem’e çare olamam,
Bana gelen nidaya bakarım.
Her şey birdir bilirim de,
Yer ayrı gök ayrıdır derim.
Bana her şey kendimden gelir,
Sebebi okur, sebebi konuşurum.
61
62 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Yok olur tüm lisanlar, anlamsızlaşır.
Ne aşk, ne beden, kalır.
Tüm kızlar, erkekler ölür. Tüm hayvanlar telef olur.
Tüm ailem, tüm şehir, tüm ülke yok olur.
Güneş söner, ay kararır.
Gezegenler durur, yıldızlar söner.
Karanlık yok olur, gün ışımaz.
Felek, melek, ne varsa yok olur.
Esaret de benim, kurban da benim.
Fizik benim, simya benim, formül benim.
Ağaçtaki kuş da benim, böcek de benim.
Olmakta olan da, her bir şey benim.
İstanbul yalnızlaşır, vapurlar durur.
Martılar uçmaz, deniz kurur.
Sahiller harabe, sokaklar köhne olur.
Ben olmasam, yaşamın akışı son bulur.
Yaşamın sabahı, güneşin ödülüyüm,
Rüzgardaki tohum, hayatın ta kendisiyim.
Ormanın bütünü, dağın görkemiyim.
Bey, ağa, paşa ne varsa benim.
63
64 |
dadohu / isimsiz nefesler
‘Sırrın nedir?’ dediler.
Verendendir hiç görmedim.
Dünyası ötedir çok dinledim.
Vuslatdadır vallahi hiç bilmedim.
‘Ne diyorsun?’ dediler.
Vallahi bilmiyorum, kendi gelendir.
Akşamdan sabaha içimde yandır.
İnsan, dünya ne varsa dumandır.
Ne ekmek ne hurma, dünyam talandır.
‘Eyvahlar olmuş!’ dediler.
Ne zamandır böyledir dedim.
Ne insanı görürüm, ne ilmini bilirim.
Kendi kendine demlenen kendimdir.
Dünya düz, yazı da rakam da yoktur bilirim.
isimsiz nefesler / dadohu |
Tamlıktır tarifi gerisi fikir.
Yolda olmak, unutmamaktır zikir.
Varsa acın kendi kusurundan,
Sebep yoktur, hepsi hesaplandığından.
Her insan evliya soyundandır.
Görürsen susar, bilirsen durmazsın.
Ötesi, berisi, adresi, bohçasında.
Her an, her şey, her yer kutsaldır.
Hiçtir varacağın yoktur ötesi.
Kusursuzluğun yoktur böylesi.
Hem gece hem gündüz,
Gördüğümüzü okuruz, ayıptır söylemesi.
65
66 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Evet.
Bazen insanlara dokunurum.
Bildiğim tek şeyi sevgide ararım.
Ben sen derim, anlayışı bulurum.
Ben benim deyip, masumiyete tutunurum.
Her bir şeyin kendisiyle yaşadığı,
Ağlayanın yalnız olmadığı,
Yalnızların maskeye ihtiyaç duymadığı,
Hiçbir şeyin götürülmediği,
Ayın hiç batmadığı,
Zamanın olmadığı,
Doğusu batısı bulunmayan; o Amin şehre.
Evet.
Bazen batıya, bazen doğuya giderim.
Hatırladığım tek şeyi yaparım.
Gün doğumuna gözümü açar,
Gün batımına gözümü kapatırım.
Evet.
Bazen yaratana yakarırım.
Aradığımı varoluşta bulurum.
İnsanın ötesinde manayı okurum.
Manayı okuyunca kendimi unuturum.
67
68 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
İyiler’ den ders aldılar.
Yazdılar, çizdiler, yapılar yaptılar.
İnsanı anladılar, geleni kabul ettiler.
İnsanlığa amaç getirdiler.
Ne olursa kendine oluyor.
İyi olana güzel, kötü olana da çirkin.
Bu ilime sır diyenler,
Sadece öleceğini bilenler.
Gökyüzüne kapılar açtılar.
Yıldızları yere indirdiler.
Karanlıklara ışık oldular.
İnsanlara amaç bıraktılar.
Senin neye ihtiyacın varsa o verilir.
Sen ne olacaksan o olur.
Sana ne zaman olacaksa o zaman olur.
Bu oluşa kader der, inancını bilenler.
İlahlarla sofraya oturdular.
Var olmayanları buldular.
Dünyanın her yerinde vardılar.
Öldürüldüler ama ateşi yakan oldular.
Kuramlar kütüphanelerin,
Kütüphaneler anlamların, anlamlar ise senin içinde.
Bu anlayışa kelime yettiremeyenler,
Yeniden doğabileceğini bilenler.
69
70 |
dadohu / isimsiz nefesler
Kitap mı okunur sırra yol çıkmasa,
Fark mı kalır içinde mana olmasa,
Tüm canlılar aynıdır akıl olmasa,
Tüm harfler bitişiktir, anlayış olmasa.
Sabah ne, akşam ne? Bedeni yaşamak olmasa.
Tüm gün tek bir andır insanı görmek olmasa.
Uyku ne gezer odada yorulmak olmasa.
Gece de gündüz de aynıdır, uyumalar olmasa.
isimsiz nefesler / dadohu |
Gözümüze yaş, cümlemize içtenlik ver.
Yürek yangınımızda yüzümüze bahar ver.
En boş anımızda aklımıza yol ver.
En sığ olana seni anlaması için hal ver.
Pişmanlığımızda zaman ver.
Yanmamız için deneme ver.
Yaşayamadığımızda yeme içme ver.
Beceremediğimizde kuvvet ver.
Bulamadığımızda ölüm ver.
71
72 |
dadohu / isimsiz nefesler
Kaybolur, yanar bazen insan.
Kimileri günahından,
Kimileri inancından.
Bazen aşkın karanlığından,
Bazen bilginin ışığından.
Durur, arar bazen insan.
Kimileri cahilliğinden,
Kimileri karmaşasından.
Bazen kendini kendinde,
Bazen her gördüğünde kendini.
isimsiz nefesler / dadohu |
İki kere ikinin dört ettiğini bilmek, matematiktir.
İki ile dördün nereden geldiğini bilmek, bilgidir.
Neden geldiğini bilmek ise sırdır.
Sırrı bilmek, yaratıcıyı bilmektir.
Yaratıcıyı bilmek, ışığı bilmektir.
Işığı bilmek, kaosu bilmektir.
Kaosu bilmek, kozmosu bilmektir.
Kozmosu bilmek, doğa yasalarını bilmektir.
Doğa yasalarını bilmek, enerjiyi bilmektir.
Enerjiyi bilmek, sevgiyi bilmektir.
Sevgiyi bilmek, ruhu bilmektir.
Ruhu bilmek, iyiliği bilmektir.
İyiliği bilmek, döngüleri bilmektir.
Döngüleri bilmek, sembolleri bilmektir.
Sembolleri bilmek, renkleri bilmektir.
Renkleri bilmek, sayıları bilmektir.
Sayıları bilmek, yaratımı bilmektir.
Yaratımı bilmek, dualiteyi bilmektir.
Dualiteyi bilmek, elementleri bilmektir.
Elementleri bilmek, dünyayı bilmektir.
Dünyayı bilmek, aklı bilmektir.
Aklı bilmek, yaşamı bilmektir.
Yaşamı bilmek, insanı bilmektir.
73
74 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
İçine düştüğünde göreceğin,
Zavallı bir ihtimalin gerçekleşmesidir, acı.
Karşı konulmazlığı döngüsüzlüğünden,
uzaması, karartması gerçekliğinden.
İnsanı bilmek, tecrübeyi bilmektir.
Tecrübeyi bilmek, maddeyi bilmektir.
Maddeyi bilmek, duyguları bilmektir.
Duyguları bilmek, kişiliği bilmektir.
Kişiliği bilmek, kaderi bilmektir.
Kaderi bilmek, tercihleri bilmektir.
Tercihleri bilmek, iki kere ikinin dört ettiğini bilmektir.
Sessiz sesi ağırlıksızdır yükü.
Başkasız ve yalnız kendisidir.
Sırların dili gücün ölçüsüzlüğü,
Ansızın gelen, doymadan gitmeyendir.
Götürüp hiçliğe meşgul etmesi,
Herkesi yok saymasındandır.
Sonuna kadardır inandığı,
Gider ise meşguliyetinin gücündendir.
75
76 |
dadohu / isimsiz nefesler
Bağımlılık gibi hiçlik.
Sevgisiz, aşksız, sebepsiz.
Uzaklarda olmak ama kaçamamak,
Yok olmak ama ölememek gibi.
Yıldızlardan içine bakabilmek gibi hiçlik.
Düşüncede geleceğini görmek,
Zamanda sonsuzluğa bakmak.
Sonsuzluk sonrası hiç’ e karışmak gibi.
Günah sonrası gibi hiçlik.
Toplamak, çıkartmak ama eşitleyememek,
Yalvarmak yakarmak ama ulaşamamak.
Bilmek, görmek ama anlatamamak gibi.
isimsiz nefesler / dadohu |
Yaşayabilmek kendi gönlünün derinliğinde.
Adayabilmektir kendini hiçe.
Susamışların suda boğulması,
Erdemli bir denizi görmek gibi.
Meltemin varlığındaki serbestlik olabilmek,
İnsanın kamil hali,
Nesimi şiirlerinin kaynağı gibi.
Merhamet işitmek kendi gönlünden.
Ağlayana gözyaşı olmak,
Nuh’ un gemisini sürmek gibi.
77
78 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Edebini aşmak;
Kusura susmak değil, ateşine şefkat göstermektir.
Manayı aşmak;
Rüzgâr esintisini değil, ateşi hissetmektir.
Adem’ in gizemini anlayabilmek.
Vukuatsız bir gecenin sessizliğinde,
Başına buyruk dolaşmak gibi.
Maddeyi aşmak;
Sudan balık değil, ateş çıkartmaktır.
Kendini aşmak;
Topraktan ürün değil, ateş biçmektir.
Arşa uzanan gönlü görmek,
Şahların mal varlığına sahip olmak,
Işığın kalemdeki gücü olmak gibi.
Halini aşmak;
Havadan oksijen değil, ateş solumaktır.
Acına sebep, yoluna ışık bulmak.
Yangında bitmeyen, aşkta sönmeyen olmak gibi.
İnsanlığı aşmak;
Ateşi söndürmek değil, kendini ateşe atmaktır.
79
80 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Önce bedeni yarattı.
Sonra içine yerleşti.
Amacı ise görünmemekti.
İkisi bir iken, bir tamamdır.
Biri yakan biri yanandır.
Bir arada ama uzak bir ayrılık vardır.
Her biri kendi kendine,
Her biri yok olmayadır.
Biri ötekisiz anlamsızdır.
Farklılıkları bir bütündür.
Yan yana görünür her varlık
Her biri kendi kendine,
Her biri bir bütünedir.
İnsan denen derinliği kurdu.
Akıl, duygu, arzu çalıştı.
Amacı algılanabilmek ama bilinmemekti.
Anlayış ile kapladı insanı.
Kendini göremediğinde şikâyet,
His edemediğinde kaybolmasın istedi.
İnsandan kendine yol çizdi.
Kendine en yakın insan,
Kendisini anlayabilen olsun dedi.
81
82 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Tam insanlığın başladığı yerde,
Üstün, aşkın bir sessizlik içinde.
Görünmüyor, çünkü dışarıda değil.
Korkutmuyor, çünkü çok yakınımızda.
Seni yad etmekten göremez olmuşum.
Bin halimi tavaf etmişim.
Derin bir cezbeye düşmüş.
Ateş yutup, yok olup, sen olmuşum.
Tam ortasındasın öte ile berinin.
İnsansın. Âlemin içindeki sırsın.
Hep kıyısındasın hiçliğin,
Biliyorsun, bilmiyorsan da hissediyorsun.
Seni istemekten dağ olmuşum.
Herkese görünür, sana görünmez olmuşum.
Derin vuslat yalnızlığımda,
Seninle demlenip, ben sen olmuşum.
83
84 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Bize bir melek ver.
Denemede korusun,
Yolumuza yol, ayağımıza güç versin.
Bize bir sevgili ver.
Varlığı duygularımız,
Hali bizi, cümlesi seni göstersin.
Bize bir hal ver.
Dermanı içimizde,
Tanımı senden, cümlesi gönülden olsun.
Bize bir şehir ver.
İçinde katanları,
İnsanı aydın, yapıları yüksek olsun.
Bize bir üstat ver.
Halimize göre cevapları,
İçtenliği senden, bağlılığı sana olsun.
Bize bir padişah ver.
Kalemi ışık,
Seni, beni, bizi, bilen olsun.
85
86 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Yalnızlık da korkutamaz beni.
İçten bir bakış samimi bir his buldum mu?
Bir söz, bir bahane yeter bana.
Gönlümü açar havayı parçalarım.
kendime yeterim, korkmam ben yalnızlıktan da.
Ol demenin merhamet isteği ile,
Açılır tüm bedenim sana yakarışta.
Geçerim evreni sana ulaşınca,
Döne döne, pişe pişe.
Kainatın tam ortasında,
Gidip ölmüşü görmüşken,
Vururum kendimi yere uyanırım kendime,
Döne döne, pişe pişe.
Karanlık da korkutamaz beni.
Sahipsiz, sebepsiz değilim ki.
İnancım, tecrübem var benim.
Gerçek her zaman korur beni.
Cesurum, korkmam ben karanlıktan da.
Yaşam da korkutamaz beni.
Sebebi var varlığımın, her şeyin.
Sebebi, olanın, amacı vardır.
Amacı olanın yaşayacağı vardır.
İnançlıyım, korkmam ben yaşamaktan da.
87
88 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Özlerim elbet mekanımı.
Bulamam kendimi bu koca deryada.
Ne İstanbul’dayım ne karanlıkta,
Ne Cihangir’deyim ne aydınlıkta.
Varoluş mu, Adem’in kızı mı?
Öteye mi geçmek, burada mı kalmak?
Yaratıcıya mı, yarattığı ruha mı ulaşmak?
Varoluşsal bir anlayıştan başkası karanlık.
Ilık bir ateşteyim hissederim de, uzak duramam.
Gam gelir, yanarım da ağlayamam.
Bakarım kendime, kızarım en uzaklara.
Bilirim eksikliği de, gönlümde ararım.
Sufi, Adem’in kızını severse, günah mıdır?
İsa da zamanın da öfkelenmişti!
Yaratıcıyı bulup, insanı kapsamak olamaz mı?
Masum bir akıldan başkası karanlık.
89
90 |
dadohu / isimsiz nefesler
isimsiz nefesler / dadohu |
Teslimiyetin sert kutbudur fark etmez.
Bilene bilinene, gelmişe geçmişe demektir.
Serbest bırakmak, tutmamaktır.
Olana gelene selam, olacağı yaratmaktır fark etmez.
Umutsuzluk daha da yakar yüreğimi.
Korkum o ki, yanacak bir şey kalmayacak.
Bahanesi Havva kızı olan bu denemede,
Halim sakin, görüntüm aydınlık olsun.
Fark etmezin gücüdür gizemi dağıtan.
Derin bir yokluğa hu çekmektir fark etmez.
İnsanın ilk ölümünde yeniden doğuştur.
Ocağa okula değil, ruha korku üflemektir fark etmez.
Kimseye değil bana bu yangın.
Ayaklarımda kuvvet, aklımda kararlılığım.
Ne vapur düdüğü, ne kalabalık olmalı,
Yola vurmaya acil bahane bulmalı.
Başkasızlık, vazgeçmemektir fark etmez.
Abartmak, sınırsızlıktır fark etmez.
Hiç’ in gücü, sonsuzluğun yoludur bazen.
Issızlığın ortasında olabileceği durdurmaktır fark etmez.
91
92 |
dadohu / isimsiz nefesler
Bazen orman, bazen toprağıdır insan.
Bazen mana, bazen derinliğidir.
Bazen dingin, bazen kendisidir insan.
Bazen sessiz, bazen yalnızlığıdır.
Bazen kadın, bazen annesidir insan.
Bazen ilahi, bazen yolcusudur.
Bazen güneş, bazen karanlığıdır insan.
Bazen Tanrı, bazen hiçliğidir.
isimsiz nefesler / dadohu |
Bedenin ağır geliyorsa sana,
Ya bilgisizliğinden, ya ruhundan.
Ya tembelsindir, ya da bilge.
İlişki kuramıyorsan insanlarla,
Ya geçmişindendir, ya insanlığından
Ya hastasındır, ya da ilerici.
Sevemiyorsan birini,
Ya işinden, ya içindendir.
Ya zalimsindir, ya da derin.
93
94 |
dadohu / isimsiz nefesler
Erdemli değilsen,
Ya bilmiyorsundur, ya da meşrebin farklı.
Ya masumsundur, ya da bencil.
Evine gitmiyorsan,
Ya huzursuzsundur, ya meşgul.
Ya günahın vardır, ya da sevgilin.
Uyuyamıyorsan geceleri,
Ya yataktandır, ya vicdanından.
Ya eksiklerin vardır, ya da fazlalıkların.
Yaşayamıyorsan hayatı,
Ya mecbursundur, ya mecnun.
Ya yetersizsindir, ya da yeteneksiz.
isimsiz nefesler / dadohu |
95
www.tilkikitap.com
“türkiye’nin en büyük kitap platformu”
www.kulekitapyayinevi.com
Download

PDF – dadohu – İsimsiz Nefesler