MUTLAK GÜÇ
Gerçek Güce Geçin
ABSOLUTE POWER
Switch to Real Power
Polypropylene Strap
Polyester Strap
For 30 Years Your Choice In
Packaging Technology
Ambalajlama Teknolojilerinde
30 Yıldır Tercihiniz
Proud to be your solid partner in packaging solutions for 30 years.
30 yıldır ambalajlama ihtiyaçlarınızda çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.
Polipropilen ve Polyester Çemberler
www.onurambalaj.com
[email protected]
Production with the most modern technology among the countries in the region.
Bölge ülkeleri arasında en modern teknolojiye sahip üretim
We facilitate your operation during the service process...
Servis sürecinde işinizi kolaylaştırıyoruz...
www.onurambalaj.com
[email protected]
At Your Service With Modern
Technology and a Dynamic Structure
Modern Teknolojisi ve Dinamik
Yapısıyla Hizmetinizde
Since its foundation in 1983, ONUR PLASTIK is producing
PP packaging strap and continuously developing its production
technologies. Founding new production facilities with a total of 23.000m2
and 6000m2 production areas in DÜZCE province in 2006, it is equipped
with the most sophisticated production technologies of the region.
Investments in product research and development are continuing.
Producing PP (polypropylene) packaging strap since its foundation,
ONUR PLASTIK added PET (polyester) strapping to its product range
in 2006. Attaining a production capacity of 6.500 tons a year in 2008,
a milestone was reached in Turkey.
Benefitting from globalization, ONUR PLASTIK started operating on
the World market, selling its products in around 43 countries. 60% of
total production capacity is reserved for export.
1983 yılında kurulan “ONUR PLASTİK” kurulduğu günden beri
PP Ambalaj Çemberi üretmekte ve üretim teknolojilerini sürekli
geliştirmektedir. 2006 yılında 6000 m2 üretim alanı ve 23.000 m2 toplam
alanı ile bölge ülkeleri arasında en modern ve ileri teknoloji kullanan
DÜZCE tesislerini kurmuştur. Bu doğrultuda ürün AR-GE çalışmaları
yatırımlarına devam etme kararlılığındadır.
Kurulduğu yıldan itibaren PP (polipropilen) çember üretimi yapan “ONUR
PLASTİK” 2006 yılında ürün portföyüne PET (polyester) çemberi de
dahil ederek, üretim kapasitesini 2008 yılında 6.500 tona çıkartarak
Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.
Küreselleşmenin etkisiyle yurt dışına da açılan “ONUR PLASTİK” dünya
genelinde yaklaşık 43 ülkede ürünlerinin satışını yapmaktadır. Üretim
kapasitesinin %60’ını ihracata ayırmaktadır.
We Proudly
Present
Gururla Sunuyoruz
Manufacturing On 23.000 m2, Offering to The World…
23.000 m2'lik Üretim Tesisimizde Üretiyor, Dünya'ya Sunuyoruz...
Product Excellence is Our Business
Üründe Mükemmellik Bizim İşimiz
Manufacturing On 23.000 m2,
Offering to The World…
23.000 m2 Üretim Tesisimizde Üretiyor,
Dünya'ya Sunuyoruz...
www.onurambalaj.com
2014 Catalogue • Katalog 04 | 05
Quality Is First Priority For
Onur Plastik…
Onur Plastik’te Kalite
Birincil Önceliğe Sahiptir...
Each product received from our Production Line is checked with various
strength tests, approved by our experts and delivered to you.
Our Research and Development team is developing new and low cost
products using the latest technology equipment in our laboratories.
Quality operations are continuously carried out and the level of quality
of each manufactured product is kept at the highest level, analyzed
and recorded.
Üretim hattımızdan çıkan her ürün çeşitli dayanıklılık testlerinden
geçerek uzmanlarımız tarafından onaylanır ve sizlere ulaştırılır.
Labaratuvarlarımızda Araştırma ve Geliştirme ekibimiz en son teknoloji
ekipmanları kullanarak yeni ve düşük maliyetli ürünler geliştirmektedir.
Müşteri memnuniyetine yönelik kalite çalışmaları sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Üretimi yapılan her ürünün kalite seviyesi en üst düzeyde
tutularak analizi yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Strength Test
Dayanıklılık Testi
Check out our Quality Policy
Kalite Politikamızı İnceleyin
Our Quality Policy in the Sector
Sektördeki Kalite Politikamız
01
To satisfy our customers with our High Quality Full Meaning
Yüksek Kalitemizle Müşterilerimizi Tam Anlamıyla Memnun Etmek
02
Maximum Efficient and Competitive Power in keeping
our shareholders gain
Verimli ve Rekabet Gücünü Maksimumda Tutarak
Hissedarlarımıza Kazanç Sağlamak
03
Safe and Healthy Work Environment To support
our employees with
Güvenli ve Sağlıklı Bir Çalışma Ortamıyla Çalışanlarımıza
Destek Olmak
04
Improving our products and production processes, to add value
to our performance
Ürün ve Üretim Süreçlerimizi Geliştirerek, Performansımıza
Artı Değer Katmak
www.onurambalaj.com
2014 Catalogue • Katalog 06 | 07
Always Researching and
Developing for Perfection...
Biz Daima Mükemmeli İsteriz,
Bu Doğrultuda Araştırır Geliştiririz...
Product Excellence is Our Business
Üründe Mükemmellik Bizim İşimiz
Results of multi-staged research and development
operations,which cover tools, equipment, materials
and products, are conversed and applied to our
systems and production techniques.
Maximizing customer satisfaction by chosing the
right solution among given alternatives by focussing
on production cost, quality, customer satisfaction
and offering the right product to the markets.
Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin aşamalarını
içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem
ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik
çalışmalar yapmaktayız.
Yeni bir ürün üretilmesi, standart yükseltici yeni
tekniklerin geliştirilmesi ve mevcut alternatifler arasında seçilen (maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti) en uygun şekilde üretilen ve planlanan ürünü
pazara sunup, müşteri memnuniyetini maksimum
seviyeye çıkartmaktayız.
www.onurambalaj.com
2014 Catalogue • Katalog 08 | 09
43
EXPORTING
TO 43 COUNTRIES
43 ÜLKEYE İHRAÇ
EDİYORUZ
Onur Plastik Quality Spans The World
Dünya'yı Saran Onur Plastik Kalitesi
Beeing a brand with a systematic, fast and reliable service philosophy since 1983 in the packaging
industry, ONUR PLASTIK is meeting requirements of customers in 43 countries for polypropylene,
polyester and fiber strapping.
Modern Ambalajlama sektöründe sistematik, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile marka olan Onur
Plastik 1983 yılından bu yana Dünya’nın 43 ülkesindeki müşterilerinin Polipropilen çember, Polyester
çember ve lifli çember ihtiyacını karşılamaktadır.
Polyester Strap
Polyester Çemberler
Experience the Onur difference in modern packaging systems.
Çağdaş ambalajlama teknolojilerinde Onur farkını yaşayın.
Introducing The Product
Ürünü Tanıyalım
Polyester straps are the direct alternative to steel
strapping. Due to its high strength, this widely
used product is among the leading contemporary
packaging methods.
Useable with electrical and rechargeable strapping tools, polyester straps propvides a practical
and economic packaging experience in your daily
business operations.
Polyester çemberler çelik çemberin doğrudan alternatifidir. Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan
bu ürün, yüksek mukavemetiyle çağdaş ambalajlama
yöntemleri arasında başta gelmektedir.
Elektrikli ve şarjlı çemberleme araçlarıyla çalışabilen
polyester çemberler, günlük işlerinizde pratik ve
ekonomik ambalajlama olanağı sunmaktadır.
www.onurambalaj.com
2014 Catalogue • Katalog 12 | 13
Polypropylene Strap
Polipropilen Çemberler
Flexible, practical, affordable and right choice for fast solutions...
Hızlı çözümler için esnek, pratik, ekonomik ve doğru seçim...
Introducing The Product
Ürünü Tanıyalım
An economic packaging application with fast and
easy handling No rust corrision. Minimum risk of
injury during usage.
Applicable with full automatic, semi-automatic and
manuel strapping tools and machines. With its soft
density it is recommended for strapping cardboard
boxes and light pallets.
Hızlı ve kolay kullanım ile ekonomik bir ambalajlama
uygulamasıdır. Pas gibi kirler oluşturmaz. Kullanım
esnasında yaralanma riski en az seviyededir.
Tam otomatik, yarı otomatik ve manuel çemberleme
aletleri ve makineleriyle birlikte kullanılabilir. Yumuşak
yapısıyla karton kutu ve hafif paletlerin bağlanması
gibi alanlarda kullanılabilinir.
www.onurambalaj.com
2014 Catalogue • Katalog 14 | 15
Scan the Barcode With Your Smart Device
Akıllı Cihazınızla Barkodu Okutun
Reach information about Onur Plastik, product details and
contact information the short way.
Onur Plastik hakkında bilgilere, ürünlerin detaylarına ve
iletişim bilgilerine kısa yoldan ulaşın.
WWW.ONURAMBALAJ.COM
D100 Karayolu Üzeri Çayırlık Mevkii
Hacı Kadirler Köyü Gümüşova - Düzce / TURKEY
Phone : 0090.380 691 33 92 / 691 34 17 / 691 34 54
0090.380 691 35 41 / 691 33 58 / 691 34 92
Fax :0090.380 691 30 63
E-mail:[email protected]
www.onurambalaj.com
SUDE AJANS • 2014/04
© 0212 612 09 48
PRACTICAL
DURABLE
USEFUL
SIMPLE
Download

Katalog - Onur Ambalaj