İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yard. Doç. Dr. M. Abdülmecit KARAASLAN
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
e-gönderi: [email protected]; [email protected]
Telefon: 0 378 223 5007; 05059332870
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans-1:
Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi- (Lisans Tezi, İslâm Hukuku)-1994
Lisans-2:
Eskişehir Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi (Tezsiz)
Y. Lisans :
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Hukuku Bilim Dalı – 1999
Doktora:
Süleyman Demirel Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri (Doktora Tezi;
İslam Hukuku ) Ana Bilim Dalı – 2009
AKADEMİK GÖREVLER
1- Yard. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, İslamî İlimler Fakültesi, 2013--2- Uzman Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığı İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi 2011-2013
Milli Eğitim Bakanlığı İzmit Lisesi (Anadolu ) 2007-2011
Milli Eğitim Bakanlığı Adapazarı Atatürk Lisesi 2003-2007
2- Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya 21 Haziran İlköğretim Okulu 1999-2003
Milli Eğitim Bakanlığı, Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlköğretim Okulu 1996-1999
Milli Eğitim Bakanlığı; Tarsus Cumhuriyet Lisesi 1995-1996
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
A-TEZLERİ
0-Lisans: İslâm Hukuku’nda Sulh ve İbrâ, İzmir 1994
1- Yüksek Lisans: İslâm Hukuku’nda Çevre, Sakarya 1999
2- Doktora: İslâm Deniz Ticâret Hukuku’nda Hukukî Sorumluluk, Isparta 2009
3- Doçentlik:
4-Profesörlük:
B-KİTAPLARI
C-MAKALELERİ (Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde)
D-ESERLERİNE YAPILAN BAZI ATIFLAR
F- BİLİMSEL ETKİNLİKLER
1-Tebliğ; “Ortadoğu’da Türkmen Fakihler/İslam Hukukçuları”, Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu’da
Türkmenler Uluslararası Sempozyumu, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, 8.5.2014.
2-Tebliğ; “Fıkhî Açıdan Hz. Peygamberin Fiilleri ve İstihbap-Kerahet Açısından Yeni Çıkan Bir Takım
Beslenme ve Tedavi Yöntemlerine Bir Bakış”, Uluslararası Tıbb-ı Nebevî Sempozyumu, Hz.
Muhammed (S.A.S) ’i Anlama ve Anlatma Uluslararası Derneği, Ankara, 24-25 Haziran 2014.
G-TV VE RADYO PROGRAMLARI
Tarsus Süper Fm: “İslâm ve İlim” Haftalık Program-1996 (4 ay)
Kocaeli/İzmit Anadolu Fm:”Şelâle” Adlı Haftalık Eğitim Programı-2009-2010
H-İDÂRÎ GÖREVLER
I- ALDIĞI ÖDÜL VE BELGELER
1- Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)-65 (2005)
2- Teşekkür Belgesi-M.E. B-15.4.2013- Belge No:2013/8
3- Teşekkür Belgesi-M.E. B-23.1.2013- Belge No:2013/1
4- Temel Bilgisayar Kursu-M.E.B, 28.4.2011-18.5.2011 (75 Saat)
5- Satranç Sertifikası, M.E. B, 4-11.6.2009 (100 Saat)
6- Proje 3.lük Ödülü (500 TL) -M.E.B, 24.11.2006 “İdeal Bir Öğretmenler Odası”
7- Katılım Belgesi-M.E.B, Rize 5-9.9.2005 (30 Saat) “Ortaöğrenim Programlarını Tanıtma Semineri”
8- Katılım Belgesi-M.E.B, Yalova 1-5.8.2005 (30 Saat) “Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretim Yöntemleri”
9- Hızlı Okuma Kursu-M.E.B, 14-18.2.2005 (12 Saat)
10- Ocakbaşı Kursu Sertifikası, M.E.B, 1-7.7.2003
11- İzci Liderlik Temel Kursu-M.E.B, 23-30.6.1999
12- Katılım Belgesi-M.E.B, 29.5.2003, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programında Yeni Yönelişler”
13- İngilizce Kursu-M.E.B, 9.11.1998-6.6.1999 (7 Ay)
14- Katılım Belgesi-M.E.B, 12-16.4.1999, “Rehberlik Hizmetleri Eğitimi”
15- Temel Bilgisayar Kursu-M.E.B, 26.10.1991-5.1.1992, (110 Saat)
16- Temel Bilgisayar Kursu-M.E.B, 16.3.1989-16.6.1989, (152 Saat)
17- Katılım Belgesi, “Fıkıh Havzalarında Oluşan Mirasımızın Değeri”, XI. İslâm Hukuku Anabilim
Dalı Koordinasyon Toplantısı; Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya, 24-25
Mayıs 2014
İ-VERDİĞİ DERSLER
Haftalık Saati
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Fıkıh (İslâm Hukukuna Giriş)
2
İslâm Hukuku Metinleri
2
İslâm Hukuk Usulü-I (YLS)
3
İslâm Hukukunun Genel Esasları (YLS)
3
Din Felsefesi
2
Güncel Dînî Meseleler
2
İslâm İnanç Esasları
2
İslâm ve Toplum
3
Yeniçağ Felsefesi
2
Medeniyet ve Toplum
3
Felsefe’ye Giriş
2
Yüksek Lisans Danışmanlık ve Uzmanlık Alanı
1+4
Download

Özgeçmiş - Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi