T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEĞERLENDİRME ANKET FORMU (Öğrenci tarafından staj sonunda doldurulacak ve staj defteri ile beraber teslim edilecektir.) Sevgili Öğrenciler, Bu anketin amacı eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirmek için görüşlerinizden yararlanmaktır. Yaptığınız stajı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirmeniz istenmektedir. Değerlendirmenizin kendi kişisel gözlem ve algılarınıza dayanıyor olması bu verilerin geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Buradaki sorulara verdiğiniz cevaplar stajınızın değerlendirilmesi esnasında dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle değerlendirmeniz esnasında lütfen duygusal olmayınız ve arkadaşlarınızla aranızda fikir alışverişinde bulunmayınız. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Staj Yapılan Firma Adı : …………………………………………………………………………………………………………….. Staj Yapılan Firma Adresi : …………………………………………………………………………………………………………….. Staj Yapan Öğrencinin ☐ II. Grup Öğretim Türü : ☐ I. Öğretim ☐ II. Öğretim Staj Grubu : ☐ I. Grup GANO : ☐ 1.79 ve altı ☐ 1.80 – 1.99 Staj Türü : ☐ Dönem İçi ☐ Dönem Dışı ☐ 2.00 – 2.49 ☐ 2.50 – 2.99 ☐ 3.00 – 3.49 ☐ 3.50 – 4.00 Tarih : ____ / ____ / _______ ANKET SORULARI 1. Staj yerinde çalışılan projelere aktif olarak katılabildiniz mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 2. Staj sırasında teorik bilgilerinizi kullanabildiniz mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 3. Mezuniyet sonrası staj yaptığınız işletmede görev yapmayı ister misiniz? ☐ Evet ☐ Belki ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 4. Staj yaptığınız işyerini sizden sonraki öğrencilere staj yeri olarak tavsiye eder misiniz? ☐ Evet ☐ Belki ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 5. Bir stajın öğrenciye ve firmaya yararlı olması bakımından süresi ne olmalıdır? ☐ 2 hafta ☐ 4 hafta ☐ 6 hafta ☐ 8 hafta 6. İş yerinde iş güvenliği ve eğitimi var mı? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK Sayfa 1 / 4 7. Yaptığınız staj size amaç ve vizyon belirleme konusunda yardımcı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 8. İş yeri staj yaptığınız süre boyunca bir eğitim programı düzenledi mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 9. Mühendislik bilgilerini uygulama fırsatı buldunuz mu? Yaptığınız staj size matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırdı mı? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 10. İş yerinde staj yaptığınız süre boyunca deney yapabilme ve elde edilen sonuçları değerlendirme fırsatı buldunuz mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 11. Takım üyesi olarak çalışma yeteneğini geliştirmede faydalı oldu mu? Yaptığınız staj size çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi kazandırdı mı? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 12. Mühendislik uygulamalarında kullanılan gelişmiş alet ve ekipmanları (yazılım, donanım ve ölçüm aletleri gibi) kullanma fırsatı buldunuz mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 13. Yaptığınız staj size deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlama becerisi kazandırdı mı? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 14. Profesyonel bir çalışma ortamında sözlü ve yazılı iletişim kurma becerinizin gelişmesinde faydalı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 15. Yaptığınız staj sizin, mühendislik çözümlerinin çevresel ve toplumsal seviyedeki etkilerini kavramanıza yardımcı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 16. Mesleğiniz ile ilgili eğilimleri gözlemlemenize, anlamanıza ve eksik olduğunuz noktaları tespit edebilmenize faydalı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 17. Yeni fikirler ve/veya ürünler geliştirme bakımından faydalı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 18. Hiyerarşik yapıya sahip bir kurum içerisinde deneyim kazanmanıza faydalı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 19. Yaptığınız staj size mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama bilinci verdi mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 20. Yaptığınız staj size mühendislik problemlerini belirleme, ifade etme ve çözme becerisi kazandırdı mı? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 21. Yaptığınız staj hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamanıza yardımcı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 22. Yaptığınız staj size güncel mühendislik problemleri hakkında bilgi kazandırdı mı? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 23. Yaptığınız staj size mesleki yön belirleme konusunda yardımcı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 24. Zamanınızı etkin bir şekilde nasıl planlamanız gerektiği konusunda faydalı oldu mu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 25. Yaptığınız staj süresince yeterli ilgiyi gördüğünüzü düşünüyor musunuz? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK Sayfa 2 / 4 26. Staj yerinde birlikte çalıştığınız kişiler, konularında yeterli teknik bilgiye sahip miydi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 27. Yaptığınız staj çalışması ile ilgili GENEL DEĞERLENDİRMENİZ nedir? ☐ MÜKEMMEL ☐ İYİ ☐ ORTA ☐ KÖTÜ DİKKAT: Bundan sonraki sorularda birden fazla seçenek seçebilirsiniz… 28. Staj yaptığınız kurum veya kuruluşu belirlerken en önemli kıstasınız nedir? ☐ Büyük bir firma olması ☐ Faaliyet Alanı ☐ Bulunduğu şehir ☐ Ulaşım imkânları ☐ Diğer (lütfen belirtiniz) ……………………………………………… ☐ Hiçbir kıstasım yoktu 29. Staj yaptığınız işyeri stajınızı yaptığınız süre boyunca aşağıdaki imkânlardan hangisini sağladı? ☐ Servis ☐ Yemek ☐ Maaş ☐ Sosyal imkânlar ☐ Diğer (lütfen belirtiniz) ……………………………………………… ☐ Hiçbiri 30. Bitirme projenizin konusunun belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde staj yerinin katkısı nedir? ☐ Bölümdeki danışmanımla belirlediğim konu üzerinde işyerinde çalışma imkânı verildi. ☐ İşyerindeki yardımcı danışmanım ile burada yapılan çalışmalarla ilgili bir konu belirlendi. ☐ Her iki danışmanımla birlikte ortak bir konu belirlenip konu üzerinde çalışma imkânı verildi. ☐ Staj yaptığım işyerinde bitirme projesi ile ilgili bir çalışma yapmadım. 31. Bitirme projesi çalışmalarınızda staj yerinizin sunduğu olanaklar nelerdir? ☐ Maddi destek ☐ Deney yapma imkânı ☐ Teknik bilgi desteği ☐ Hiçbiri ☐ Diğer (lütfen belirtiniz) ……………………………………………… Varsa staj ile ilgili paylaşmak istedikleriniz nelerdir (öneri, şikâyet, bilgilendirme vb.)? Sayfa 3 / 4 ELEKTRİK‐ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ STAJ DEĞERLENDİRME SORULARI
DİKKAT!
(Bu kısımda yer alan soruları sadece DÖNEM İÇİ STAJ yapan öğrenciler cevaplayacaktır) 32. Dönem içi staj için gittiğiniz işyerinde sizden sorumlu bir staj koçu/danışmanı atandı mı? ☐ Evet ☐ Hayır (35. Soruya geçiniz) 33. Staj koçunuzun ya da birlikte çalıştığınız sorumlu mühendisin, yapmış olduğunuz çalışmalarda sizi yeterince yönlendirdiğini veya bilgi paylaşımında istekli olduğunu düşünüyor musunuz? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 34. İşyerinde, dönem içi staj yapacaklar için bir stajyer programı (staj çalışması yapılacak bölümler, çalışılacak kişiler, çalışma konuları, verilecek eğitimler vb.) mevcut muydu? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır ☐ Fikrim YOK 35. Staj yaptığınız sürede dönem içi staj ile ilgili işyeri tarafından bir proje konusu belirlendi mi? ☐ Evet ☐ Hayır (39. Soruya geçiniz) 36. (Bir önceki soruya yanıtınız EVET ise) Bu projenin konusu Elektronik Mühendisliği mesleki alanı ile ilgili miydi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır 37. İşyerinde çalıştığınız proje konusunu bölümünüzde “Bitirme Projesi” ya da “Mühendislik Tasarımı” çalışmasına dönüştürebildiniz mi? ☐ Evet ☐ Hayır 38. Bölümünüzde (Elektronik Mühendisliği) dönem içi çalışmalarınızda size rehberlik edecek bir staj danışmanı atandı mı? ☐ Evet ☐ Hayır 39. Dönem içi staj süresince bölümünüzdeki (Elektronik Mühendisliği) staj danışmanınızla sağlıklı ve etkin bir iletişim sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır 40. Dönem içi staj ile dönem dışı stajı karşılaştırdığınızda; size göre DÖNEM İÇİ STAJ: ☐ DAHA İYİ ☐ BİR FARK YOK ☐ DAHA KÖTÜ ☐ Fikrim YOK Sayfa 4 / 4 
Download

(Öğrenci tarafından staj sonunda doldurulacak ve staj defteri ile