İLİ
TARİHİ
: HAKKARİ
: 07.02.2014
AKRABA VE KOMŞU İLİŞKİLERİ
Muhterem Mü’minler!
İnsan yaradılışı gereği, sosyal bir
çevrede yaşamaya ve diğer insanlarla ilişki
kurmaya ihtiyaç duymaktadır. İnsanın
ilişki içerisinde olduğu kimselerin başında
öncelikle ailesi daha sonra da akraba ve
komşuları gelmektedir. Bu gerçeği göz
önünde bulunduran yüce dinimiz; insana,
en çok ilişki içerisinde olduğu kimselere
karşı hak ve sorumluluklar getirmiştir. Bu
konuda Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde
; “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir
şeyi ortak koşmayın. Ana babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın
komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki
arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere
iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve
övünen
kimseleri
sevmez.”
(1)
“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış
yolcuya hakkını ver” (2) “Kendisi adına
birbirinizden dilekte bulunduğunuz
Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık
bağlarını koparmaktan sakının.” (3)
buyurarak akrabalarımıza karşı nasıl
davranmamız gerektiği konusunda bizleri
uyarmaktadır. Peygamber efendimiz de
(sav) bu konuda: “Akrabaya iyilik
yapmak kadar sevabı acelece verilen bir
iyilik yoktur. Ve dünyada işleyenin de
acele olarak cezalandıracağı iki günah
vardır; azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi
kesmek. (4)
buyurmaktadır. “Kim
rabbinden sakınır ve akrabalarını
ziyaret ederse, ömrü artırılır, malı
çoğaltılır ve ailesine karşı sevdirilir.” (5)
buyuran Hz. Ömer de bu konuda bizlere
ışık olmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
Komşu hakları konusunda da, Allah
ve Resulünün bizlere bir çok emir ve
tavsiyeleri vardır. Bunlardan bir kaçını
dikkatlerinize arz etmek istiyorum.”Kim
Allah’a ve ahiret gününe iman ederse
komşusuna ikramda bulunsun. (6)
’’Nefsimi kudret elinde bulunduran
Allah adına yeminle söylüyorum ki, bir
insanın komşusu onun hile ve
zulmünden emin olmadıkça hakiki
manada iman etmiş sayılmaz, (7) ve
komşusu aç iken tok yatan bizden
değildir. (8) Cebrail (a.s) komşuluk
hakkında bana öyle tavsiyelerde
bulundu ki komşu komşuya varis olacak
zannettim. (9)
Muhterem müslümanlar:
O halde, komşu ve akrabalarımızın
haklarını gözetelim. Hallerini, hatırlarını
soralım. Muhtaç iseler ellerinden tutalım.
Onları incitmekten sakınalım. Anne ve
babamızın
emrinden
çıkmayalım,
amcamızın derdi ile dertlenelim, dayımızın
halinden gafil olmayalım. Diğer akraba ve
komşularımızı da unutmayalım. Onların
sevinç ve kederlerine ortak olalım ki Yüce
Allah’ın müjde ve ikramlarına nail
olabilelim.
Yüce Allah bizleri akraba ve komşu
haklarını gözeten, onları incitmeyen ve
onlarla iyi geçinen kullarından eylesin.
_______________
1-Nisa 4/36
2-İsra 17/26
3-nisa 4/1
4-Tirmizi nr.2511 Ebu davut nr.4902 ibni mace nr.4211
5-Buhari,edebül-müfred,nr.58 -59
6-Buhari nr.6019.Müslim nr.48
7-Ahmed b.Hanbel el müsned 1/387
8-Muhtarul ehadis 123
9-Müslim 4/20
Hazırlayan : Yasin Aşkan
Mrk.H.A.Rahman C.M.K. Hakkari
Redaksiyon : İl Hutbe Komisyonu
Download

İLİ : HAKKARİ TARİHİ : 07.02.2014 AKRABA VE KOMŞU İLİŞKİLERİ