Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
MEY
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ar&Ge Özel Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0309-T
Revizyon No: 03 Tarih: 21-Nisan-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0309-T
Adresi : 100.Yıl Mah. Atatürk Bulvarı
No:90
59100
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Tel
: 0282 264 02 91
Faks
: 0282 264 02 92
E-Posta : [email protected]
Website : www.mey.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Distile Alkollü İçkiler, Suma,
Tarımsal Kökenli Etil Alkol
Distile Alkollü İçkiler
Tarımsal Kökenli Etil Alkol, Suma
Distile Alkollü İçkiler, Su (T.C.Sağlık
Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı Hariç)
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deney Adı
GC ile Uçucu Bileşen
Miktarının Belirlenmesi
(Asetalaldehit, metil asetat, etil
asetat, asetal, metanol,
butan-2-ol, propan1-ol, iso
butanol, butan-1-ol, amil
alkoller)
CONSLEG:2000R2870
Kırılma İndisi ve %Brix Tayini
OIV Şarap Analizleri
Elektronik dansimetre ile alkol,
yoğunluk ve özgül ağırlık
Analizi
CONSLEG:2000R2870
GC ile Trans Anetol ve Estragol
Miktarının Belirlenmesi
CONSLEG:2000R2870
Gravimetrik Kuru Madde Analizi
CONSLEG:2000R2870
Uçar Asit Analizi
İşletme-İçi Metot
ARGE-SOP-09
(CONSLEG:2000R1623-EN-Method
6, 2004'den modifiye)
Toplam Asit Analizi
OIV Distile Ürün Analizleri
Furfural Tayini
OIV Distile Ürün Analizleri
pH Tayini
OIV Distile Ürün Analizleri
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H